Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів icon

Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів
Скачати 193.7 Kb.
НазваПро формування наукових комплексних міжвузівських проектів
Дата28.10.2014
Розмір193.7 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

просп. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-92, факс (044) 481-32-92
Від _14.08.2014___

№  _10/2-61-14____

На № ___________

від ______________

Проректорам із наукової роботи

вищих навчальних закладів ІІІ-VІ

рівнів акредитації та директорам

наукових установ (за списком)
Про формування наукових комплексних

міжвузівських проектів
У додаток до пункту 3.1. наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 916 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» повідомляємо.

Формування комплексних міжвузівських проектів (далі – комплексні проекти) здійснюється основною організацією-виконавцем та організаціями-співвиконавцями на основі форм проектів фундаментального дослідження та прикладного дослідження, науково-технічної (експериментальної) розробки, затверджених зазначеним наказом.

Всі виконавці комплексного проекту, зокрема: основна організація-виконавець та організації-співвиконавці, самостійно вводять до системи свою частину проекту. При цьому основна організація-виконавець вибирає в системі організації-співвиконавці проекту, а організації-співвиконавці вибирають основну організацію-виконавця. Для всіх виконавців комплексного проекту передбачено можливість роздрукувати із системи свою частину комплексного проекту.

Остаточне оформлення комплексного проекту автоматично здійснюється в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах». Основна організація-виконавець зможе роздрукувати цілісний комплексний проект із системи тільки тоді, коли організації-співвиконавці надішлють свою частину проекту. Після цього можливість внесення змін до частин проекту організацій-співвиконавців буде заблоковано.

Формування комплексних проектів, які передбачають об’єднання зусиль провідних наукових шкіл та матеріальних ресурсів ВНЗ (НУ) з метою вирішення важливих проблем у науці та економіці, здійснюється з дотриманням таких особливостей:

комплексність наукового проекту полягає в першу чергу у тому, що проблема, на вирішення якої спрямовується проект, вивчається всебічно, із використанням різних наукових методів, способів, підходів, гіпотез;

комплексні проекти можуть формуватися за участі ВНЗ (НУ), у яких наявна наукова, матеріально-технічна база та кадровий потенціал відповідають належному рівню;

при формуванні комплексного проекту визначається основна організація-виконавець та організації-співвиконавці;

формування тематики комплексного проекту здійснюється основною організацією-виконавцем спільно з організаціями-співвиконавцями за рішенням їх вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад (далі – вчених рад), а саме: спочатку формується основна тема комплексного проекту, після її визначення - підтеми, які закріплюються за організаціями-співвиконавцями;

організації-співвиконавці в обов’язковому порядку затверджують тематику досліджень і розробок на засіданнях їх вчених рад і після цього подають визначену тематику на затвердження основній організації-виконавцю;

основна організація-виконавець без рішення вченої ради організації-співвиконавця не приймає до затвердження тематики проекту організації-співвиконавця;

технічне завдання комплексного проекту готується основною організацією-виконавцем спільно з організаціями-співвиконавцями, зокрема технічні завдання організацій-співвиконавців є частинами основного технічного завдання;

основна організація-виконавець спільно з організаціями-співвиконавцями при формуванні комплексного проекту визначають вимоги до його виконання, які затверджуються на засіданнях їх наукових рад; при недотриманні цих вимог основна організація-виконавець повідомляє про це МОН України як замовника дослідження або розробки, який відповідно до законодавства, припиняє фінансування тієї сторони, яка не дотримується вимог виконання проекту і звітує перед МОН України про причини невиконання умов;

сформований комплексний проект остаточно розглядається на засіданні вченої ради головної організації, затверджується її рішенням та подається до МОН України для проходження другого етапу Конкурсу;

відповідальність за координацію та виконання комплексного проекту та його кінцевий науковий результат покладається на основну організацію-виконавця;

основна організація-виконавець здійснює реєстрацію основної теми комплексного проекту, анотованого звіту, а організації-співвиконавці їх підтеми з подвійним номером (основної організації та організації-співвиконавця);

обсяг фінансування на виконання комплексного проекту доводиться МОН України як основній організації-виконавцю, так і організаціям-співвиконавцям.

Крім того, до пункту 7 проекту «Фінансове обґрунтування витрат на виконання проекту» надсилаємо форму калькуляції та розшифровки до неї, що додаються.
Додаток: на 8 арк.
Начальник управління О. В. Якименко
Фарина О. М., 481-32-34

Додаток

до листа управління

наукової діяльності

_16.08._ 2014 № _10/2-61-14

____________________________________________________

(Назва ВНЗ або (НУ)
КАЛЬКУЛЯЦІЯ

кошторисної вартості

наукового проекту ______________________________________________________________

(назва)

Строки виконання проекту: початок _____________________ закінчення _________________


Код статті витрат

Найменування статті витрат

Усього

У тому

числі на бюджетний період

(тис. грн.)

У тому числі за роками

1 рік

2 рік

. . .

N рік

1

2

3

4

5

61

Оплата праці2

Нарахування на оплату праці3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв5

Витрати на відрядження безпосередніх виконавців проекту6

Інші витрати7

Непрямі витрати8

Кошторисна вартість роботи (сума статей 1-7)Додаток: економічне обгрунтування за кожною статею витрат.

Керівник організації

м.п.

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник роботи
^ Економічне обґрунтування витрат за статтею «Оплата праці»,

що включається до калькуляції кошторисної вартості дослідження (розробки)

___________________________________________________

(назва дослідження (розробки))
«Оплата праці»
з/п

Категорія персоналу,

науковий ступінь

На 20 ___ р.

Всього на 20___ р.

Примітка

1 рік

Кількість людино-місяців

Середня з/п за місяць

^ Сума заробітної плати

Кількість людино-місяців

Середня з/п за місяць

Сума заробітної плати


Всьогоз/п

Категорія персоналу,

науковий ступінь

На плановий 20___ рік

Всього на 20___ р.

Примітка

__ рік

__ рік

^ Кількість людино-місяців

Середня з/п за місяць

Сума заробітної плати

Кількість людино-місяців

^ Середня з/п за місяць

Сума заробітної плати

Кількість людино-місяців

Середня з/п за місяць

^ Сума заробітної плати
ВсьогоКерівник організації

м.п.

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник роботи

^ Економічне обґрунтування витрат за статтею «Нарахування на оплату праці»,

що включається до калькуляції кошторисної вартості дослідження (розробки)

___________________________________________________

(назва дослідження (розробки))
«Нарахування на оплату праці»
з/п

Відрахування

Підстави

Розмір

Враховані норми законодавчих актів

%

грн.


Всього0,0
Керівник організації

м.п.

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник роботи
^ Економічне обґрунтування витрат за статтею «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»,

що включається до калькуляції кошторисної вартості дослідження (розробки)

___________________________________________________

(назва дослідження (розробки))
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

п/п

Найменування сировини та матеріалів

Одиниця виміру

^ Ціна за одиницю, тис. грн.

Норма витрат на одиницю виміру

Вартість, тис. грн.

Примітка

за одиницю

загальна

1
Разом:


Відходи:


Всього


0,0

0,0
з/п

Найменування спеціального устаткування, тип чи марка

Одиниця виміру

^ Ціна за одиницю, тис. грн.

Всього на плановий 20___ р.

у тому числі за етапами

Примітка

кількість

вартість,

тис. грн.

2 рік

3 рік

кількість

вартість, тис. грн.

кількість

вартість, тис. грн.

Всього
0,0
0,0
0,0
Керівник організації

м.п.

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник роботи
^ Економічне обґрунтування витрат за статтею «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»,

що включається до калькуляції кошторисної вартості дослідження (розробки)

___________________________________________________

(назва дослідження (розробки))
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»
з/п

Найменування витрат

Одиниця виміру

^ Кількість одиниць

Вартість, тис. грн.

Примітка (норми законодавчих актів)

за одиницю

загальна

12


Всього0,0

0,0
Керівник організації

м.п.

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник роботи
^ Економічне обґрунтування витрат за статтею «Витрати на відрядження»,

що включається до калькуляції кошторисної вартості дослідження (розробки)

___________________________________________________

(назва дослідження (розробки))
«Витрати на відрядження»
з/п

Місто

Організація, підприємство

Мета відрядження

Середній термін

Кількість відряджень

Вартість (тис. грн.)

Враховані норми законодавчих актів
Всього

0,0
Керівник організації

м.п.

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник роботи
^ Економічне обґрунтування витрат за статтею «Інші витрати»,

що включається до калькуляції кошторисної вартості дослідження (розробки)

___________________________________________________

(назва дослідження (розробки))
«Інші витрати»

з/п

Найменування витрат

Всього на 20___ р.

^ Враховані норми законодавчих актів

кількість

вартість, тис. грн.


Всього
0,0
з/п

Найменування витрат

Всього на плановий 20___ р.

у тому числі за етапами

^ Враховані норми законодавчих актів

кількість

вартість,

тис. грн.

2 рік

3 рік

кількість

вартість,

тис. грн.

кількість

вартість,

тис. грн.


Всього
0,0
0,0
0,0

Керівник організації

м.п.

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник роботи

^ Економічне обґрунтування витрат за статтею «Непрямі витрати»,

що включається до калькуляції кошторисної вартості дослідження (розробки)

___________________________________________________

(назва дослідження (розробки))
«Непрямі витрати»

з/п

Найменування витрат

Фактичні витрати за попередній рік по організації, тис. грн.

Очікувані витрати у 20__ р. за договором (тис. грн.)

Враховані норми законодавчих актів


Всього
0,0

з/п

Найменування витрат

Фактичні витрати за попередній рік по організації, тис. грн.

^ Очікувані витрати у плановому періоді за договором (тис. грн.)

Враховані норми законодавчих актів


Всього
0,0


Керівник організації

м.п.

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник роботи

Схожі:

Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів iconЩодо підготовки наукових проектів та подання їх на конкурсний відбір до Міністерства
України від 17. 04. 2012 №473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок» керівникам вищих навчальних...
Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів iconЩодо підготовки наукових проектів та подання їх на конкурсний відбір до Міністерства
України від 17. 04. 2012 №473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок» керівникам вищих навчальних...
Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів iconЩодо підготовки наукових проектів та подання їх на конкурсний відбір до Міністерства
України від 17. 04. 2012 №473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок» керівникам вищих навчальних...
Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів iconЩодо підготовки наукових проектів та подання їх на конкурсний відбір до Міністерства
України від 17. 04. 2012 №473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» керівникам вищих навчальних...
Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
Оголошую наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 17. 04. 2012 р. №473 «Про проведення конкурсного відбору...
Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів iconПро проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок
Оголошую наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17. 04. 2012 р. №473 «Про проведення конкурсного відбору...
Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів iconНаказ №184 Про проведення І етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок
України починаючи з 2013 року, а також листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 26. 04. 2012 р. №6/2-506 «Щодо...
Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів iconНаказ №113-1 Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень І розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2013 року
Провести перший тур конкурсного відбору проектів наукових досліджень І розробок, виконання яких пропонується розпочати у 2013 році...
Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів iconПоложення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу
Предметом конкурсу є формування бази даних інноваційних проектів, їх експертиза і ранжування, відбір і просування найкращих для залучення...
Про формування наукових комплексних міжвузівських проектів icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи