Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» icon

Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Скачати 45.91 Kb.
НазваЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Дата28.10.2014
Розмір45.91 Kb.
ТипДокументи

Зразок типової

посадової інструкції
Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»


«Погоджено»

«Затверджено»

Голова профкому

________________В.Г.Гайдук

Начальник юридичного відділу

________________ А.М. Мороз

Начальник відділу охорони праці

________________В.Б.Шепітчак

Проректор з наукової роботи

Національного університету

“Львівська політехніка”

_________________З.Г.Піх
«___» ______________20 р^ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ГОЛОВНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА

1. загальні положення
Посадову інструкцію для головного наукового співробітника розроблено науково-дослідною частиною Національного університету “Львівська політех-ніка” на підставі «Положення про атестацію наукових працівників», затверд-женого Постановою Кабінету Міністрів № 1475 від 13.08.1999 р. та відповідно до Постанови Держкомпраці СРСР № 416 від 30.12.1988 р., довідника кваліфі-каційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мініс-терства праці та соціальної політики України № 336 від 29.12.2004 р., а також Статуту Національного університету "Львівська політехніка”, Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом та “Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів, фахівців та робітників науково-дослідної частини” Національного університету “Львівська політехніка”, затвердженого наказом № 58-2-10 від 06 жовтня 2011р.

Посадову інструкцію розроблено з метою встановлення типових посадових обов'язків та кваліфікаційних вимог до наукового працівника, який обіймає посаду головного наукового співробітника науково-дослідної частини у Націо-нальному університеті «Львівська політехніка».
^ 2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ`ЯЗКИ
2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з найважли-віших наукових проблем фундаментального та прикладного характеру, в тому числі з науково-технічних програм, приймає безпосередню участь у їх вико-нанні.

2.2. Формулює нові напрями досліджень та розробок, формує програми наукових робіт, визначає методи й засоби проведення цих робіт.

2.3. Бере участь у складанні планів науково-дослідних робіт, координує діяльність співвиконавців при спільному виконанні робіт з іншими органі-заціями у доручених йому завданнях.

2.4. Узагальнює отримані результати, проводить науково-технічну експер-тизу завершених досліджень та розробок, здійснює керівництво експеримен-тальною перевіркою цих результатів.

2.5. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень та роз-робок і забезпечує керівництво практичною реалізацією цих результатів.

2.6. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів у від-повідні галузі знань.

2.7. Дбає про особисту безпеку і здоровя, а також про безпеку і здоровя оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території університету. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
3. ПОВИНЕН ЗНАТИ
3.1. Наукові проблеми у відповідній галузі знань, науки і техніки.

3.2. Напрями розвитку відповідної галузі науки.

3.3. Чинне законодавство у відповідній галузі науки.

3.4. Вітчизняні і закордонні досягнення у відповідній галузі наук.

3.5. Сучасні методи, засоби планування,організації, проведення і впровад-ження наукових досліджень і розробок.

3.6. Основи наукової організації праці, виробництва і керування.

3.7. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони пра-ці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуаль-ного захисту.4. Права
4.1. Має право у визначених законодавством межах отримувати інфор-мацію від бухгалтерії, планово-фінансового відділу, відділу кадрів та інших підрозділів науково-дослідної частини та університету, яка стосується органі-зації і виконання НДР та оплати праці, а також вносити свої пропозиції щодо організації і вдосконалення виконання НДР до будь-яких служб і посадових осіб університету.

4.2. Має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася вироб-нича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобовязаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця.

4.3. Має право на пільги та компенсацію за роботу в шкідливих умовах або за особливий характер праці (ст.8 Закону про відпустки).
5. Відповідальність
5.1. Несе відповідальність за невиконання своїх посадових обов'язків від-

повідно до чинного законодавства.

5.2. Несе безпосередню відповідальність за порушення вимог чинного за-

конодавства з охорони праці та пожежної безпеки.6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ Вимоги
6.1. Науковий ступінь доктора наук.

6.2. Наявність значних наукових праць або дипломів на відкриття та авто-рських свідоцтв (патентів) на винаходи, а також реалізованих на практиці ре-зультатів.

6.3. Науковий авторитет у відповідній галузі знань.


Директор інституту: __________ __________________

«____» __________ р. (підпис) (прізвище, ініціали)
Науковий керівник: __________ __________________

«____» __________ р. (підпис) (прізвище, ініціали)

З посадовою інструкцією

ознайомлений: __________ _________________

«____» __________р. (підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідним відділом ( лабораторією) науково-дослідної частини у складі університету
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керів-ників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атес-тацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підроз-ділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів,...
Зразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» iconЗразок типової посадової інструкції Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка»
Завідувача науково-дослідного сектора (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи