Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті icon

Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті
Скачати 52.66 Kb.
НазваДовідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті
Дата28.10.2014
Розмір52.66 Kb.
ТипДовідка

ДОВІДКА
про автора тез,
направлених для участі
у VІІ Всеукраїнському
науково-методичному семінарі

«Комп’ютерне моделювання в освіті»

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Наукове звання

Посада

Повна назва організації

Повна поштова адреса (робоча)

Телефон (робочий):

Повна поштова адреса (домашня)

Телефон (домашній):

Телефон (мобільний):

E-mail:

Сфера професійних інтересів

Міністерство освіти і науки України

Криворізький національний університет

^ Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова


Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди


Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

V


^ Комп’ютерне моделювання
в освіті


II
Всеукраїнський
науково-методичний семінар

11 квітня 2014 року

м. Кривий Ріг

^ Міністерство освіти і науки України

Криворізький національний університет

Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова


Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди


^ Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Комп’ютерне моделювання в освіті», який відбудеться 11 квітня 2014 року у корпусі №9 ДВНЗ «Криворізький національний університет» за адресою: 50006, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 5.
^ Наукові керівники семінару:

д. пед. н., проф., академік НАПН України М. І. Жалдак (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова)

д. ф.-м. н., проф. В. М. Соловйов (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
^ Організаційний комітет:

Голова – к. пед. н., доц. І. О. Теплицький (Криворізький національний університет)

д. т. н., проф. А. А. Азарян (Криворізький національний університет)

к. ф.-м. н., проф. Л. І. Білоусова (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

к. пед. н., доц. О. В. Віхрова (Криворізький національний університет)

д. т. н., проф. В. Й. Засельський (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. О. Г. Колгатін (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

к. т. н., доц. І. І. Максимов (Криворізький національний університет)

к. ф.-м. н., доц. Н. В. Моісеєнко (Криворізький національний університет)

д. т. н., проф. В. С. Моркун (Криворізький національний університет)

д. т. н., проф. Є. О. Несмашний (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. С. А. Раков (Український центр оцінювання якості освіти)

д. пед. н., проф. Ю. С. Рамський (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

к. т. н., с. н. с., доц. О. П. Поліщук (Криворізький національний університет)

к. пед. н., доц. Н. В. Рашевська (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. С. О. Семеріков (Криворізький національний університет)

к. пед. н., доц. К. І. Словак (Криворізький національний університет)

к. пед. н., доц. А. М. Стрюк (Криворізький національний університет)

к. і. н., доц. М. І. Стрюк (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. Ю. В. Триус (Черкаський державний технологічний університет)

к. пед. н., доц. С. В. Шокалюк (Криворізький національний університет)
Для участі у семінарі необхідно до 10 березня 2014 року подати такі матеріали:

  • довідку про автора (для кожного співавтора окремо);

  • тези доповіді (1–2 повні сторінки).


Матеріали надсилати електронною поштою за адресою: semerikov@gmail.com
^ Контактний телефон:

Теплицький Ілля Олександрович –

(067) 975-90-22 (моб.)

Вимоги до оформлення тез

Текст тез повинен мати такі параметри форматування:

Розмір аркуша – А5 (14,8 см × 21 см)

Орієнтація – книжна

Усі поля – по 1,6 см

Шрифт – пропорційний (наприклад, Times New Roman), розмір 10,5 пт

Вирівнювання – за шириною

Перший рядок абзацу – відступ 0,7 см

Міжрядковий інтервал – одинарний

Назва тез друкується великими жирними літерами посередині рядка, нижче, через один рядок (по центру) – ініціали та прізвища авторів. У наступному рядку посередині друкуються назви міста та організації. Нижче, у окремому рядку друкується контактна адреса електронної пошти. Далі, через один рядок друкується текст тез.

^ Посилання на джерела даються у квадратних дужках. Перелік посилань має назву «Список використаних джерел» і наводиться в кінці основного тексту через один рядок.
Детальну інформацію про семінар та стан опрацювання матеріалів можна знайти у мережі Інтернет за адресою:

http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cme/2014
Порядок прийняття матеріалів

Після отримання та рецензування тез оргкомітет електронною поштою інформує авторів про прийняття та узгоджує виправлення.
Оргвнесок сплачується лише після повідомлення про прийняття тез з розрахунку 40 грн. за кожного їх співавтора. Оплата виконується поштовим переказом за адресою:

Теплицькому Іллі Олександровичу

а/с 4809, м. Кривий Ріг, Україна, 50086

Схожі:

Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconДовідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті
У якості додатку до збірника тез учасників семінару планується видання диску, для формування якого пропонуємо всім зацікавленим особам...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconДовідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі»
Оргвнесок сплачується лише після повідомлення про прийняття матеріалів з розрахунку 60 грн за статтю обсягом до 6 стор. (+ 10 грн...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconВельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Формування компетентного фахівця в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу»
Науково-дослідною лабораторією педагогічної компетентності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconОголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р
Кращі доповіді будуть опубліковані у фахових журналах ваку: «Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Техн науки», «Математичне...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconВідповідальність за зміст тез несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не приймаються. Програмний комітет залишає за собою право відбору тез для участі у школі-семінарі
Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconКартка учасника II всеукраїнської науково-практичної конференції учених та студентів „комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем І технологій
Всеукраїнської науково-практичної конференції учених та студентів „комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconПрограма предмет Комп’ютери у фізичних дослідженнях
Фізика та електронно-обчислювальні машини. Комп’ютерне моделювання та комп’ютерні експерименти. Основні види комп’ютерних експериментів...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconК. В. Ягуп комп’ютерне моделювання перехідних та усталених процесів в перетворювачах електричної енергії
Комп’ютерне моделювання перехідних та усталених процесів в перетворювачах електричної енергії: монографія (російською мовою) / Укл.:...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconКартка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комплекс лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання об’єктів машинобудування»
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комплекс лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання об’єктів машинобудування»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи