Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 icon

Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012
Скачати 404.59 Kb.
НазваПравила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012
Сторінка1/3
Дата19.06.2013
Розмір404.59 Kb.
ТипПравила прийому
  1   2   3
1. /Правила МКМНАУ 2013р.docПравила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012


ДодатокПогоджено


____________________2012р


Директор департаменту вищої


освіти


____________Ю.М.Коровайченко


Затверджено


____________________2012р


Ректор Миколаївського НАУ


Шебанін В’ячеслав Сергійович


__________________________Затверджено


____________________2012р


Директор Мигійського коледжу

Миколаївського НАУ

Тофан Олександр Петрович


_________________________

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Мигійського коледжу

Миколаївського національного аграрного університету

в 2013 році


Мигія – 2012

Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету у 2013 році


Провадження освітньої діяльності у Мигійському коледжі Миколаївського національного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. (Додаток №8).


Правила прийому розроблені технічним секретаріатом Мигійського коледжу приймальної комісії Миколаївського національного аграрного університету (далі –Технічний секретаріат) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215

І. Загальні положення

1.1. Мигійський коледж Миколаївського НАУ оголошує прийом на

підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. (див. додаток 1).

1.2. До Мигійського коледжу Миколаївського НАУ(далі – коледж) приймаються громадяни України, іноземці, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи яка потребує додаткового захисту, приймаються до Коледжу у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. У підпорядкуванні Коледжу знаходяться 3 гуртожитки блочного типу. Студенти проживають у комфортних дво-тримісних кімнатах, які відповідають належним умовам проживання. Кожна кімната гуртожитку оснащена меблями. В гуртожитку створені належні житлово-побутові умови для проживання, навчання та відпочинку студентів. У гуртожитку № 4 на третьому поверсі є спеціально обладнана спортивна кімната. Упродовж року в кімнатах гуртожитків підтримується відповідний температурний режим, забезпечений автономною системою опалення.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

    1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

    2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

    3. Коледж приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (додаток 2).

За наявності вакантних місць в групах другого курсу, зарахованих на основі базової загальної середньої освіти, коледж може приймати для поповнення цих груп осіб з повною загальною середньою освітою за результатами конкурсу на загальних підставах.

    1. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних навчальних закладах , якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1.Порядок роботи технічного секретаріату коледжу:

щодня з 8.00 – до 17.00 (крім неділі). Обідня перерва з 12.00 до 13.00

( 04.08, 11.08 – робочі дні).

4.2 Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти у Коледжі проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2012 року

14 жовтня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить коледж.

20 липня 2012 року

8 листопада 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів.
31 липня 2012 року

12 листопада 2013 року

Строки проведення коледжем вступних екзаменів.

21 – 31 липня 2012 року

11-15 листопада 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року;

другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року;

третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року.

перший – не пізніше

12 години

16 листопада 2013 року;

другий – не пізніше

12 години

21 листопада 2013 року;

третій - не пізніше

12 години

24 листопада 2013 року.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше

25листопада;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 27 листопада 2013 рокуДодатковий прийом документів, проведення вступних випробувань та зарахування на заочну форму навчання, враховуючи сезонний характер роботи, проводиться протягом року в терміни, визначені Приймальною комісією Університету за згодою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить коледж , конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки.Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів.

01 липня 2013року

Закінчення прийому заяв та документів.

31 липня 2013 року

Строки проведення вступних випробувань.

2-3 серпня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

3 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників.

не пізніше 25 серпня 2013 року
Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів.

14 жовтня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів.

14 листопада 2013 року

Строки проведення вступних випробувань.

18-22 листопада 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

24 листопада 2013 року

Терміни зарахування вступників.

не пізніше 31 грудня 2013 року


V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до коледжу

5.1. Вступники особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до технічного секретаріату Коледжу в паперовій формі.

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17 – віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідною спеціальністю, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття технічним секретаріатом першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012рік .

5.6.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією коледжу до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7.Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у коледжі.

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у коледжі:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до коледжу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у коледжі за їх вибором.

5.11. Вступник може подати заяву в паперовій формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три спеціальності у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється відповідальним секретарем технічного секретаріату коледжу у Єдиній державній електронній базі з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до технічного секретаріату в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються технічним секретаріатом.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків,передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділуVI цих правил).

5.13. Технічний секретаріат здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.14. Технічний секретаріат розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу.

5.15. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі в конкурсному відборі.

5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подали документ про здобутий за кордоном освітній та / або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та / або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Технічний секретаріат Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 5):

- для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

Мигійський коледж Миколаївського національного аграрного університету за рішенням Технічного секретаріату коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих Правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3. до цих правил і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста використовуються результати фахових вступних випробувань. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання результату фахового вступного випробування, яке проводить Коледж та середнього балу додатку до диплома кваліфікованого робітника. Результати вступних екзаменів для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника оцінюються за шкалою від 2 до 5 балів. Середній бал додатку до диплома кваліфікованого робітника обчислюється за 5-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала.

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12 - бальною шкалою.

6.8. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.9. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються головою технічного секретаріату не пізніше ніж за 4 місяці до початку прийому документів

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок якої затверджується наказом директора коледжу.

Апеляція подається абітурієнтом особисто у формі заяви згідно зі зразком, зазначеним в Положенні про апеляційну комісію. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції припиняють прийматися за годину до початку засідання апеляційної комісії коледжу.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Присутність сторонніх осіб при розгляді заяви абітурієнтів про апеляції не допускається. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Рішення із приводу поставленої оцінки приймаються членами апеляційної комісії шляхом голосування, і оцінка затверджується більшістю голосів. Прийняте апеляційною комісією коледжу рішення є остаточним і не підлягає перегляду. Усі засідання апеляційних комісій коледжу оформлюються протоколами, які затверджуються головою технічного секретаріату.

6.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, технічний секретаріат за умови наявності педагогічних кадрів встановлює вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо – кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури для вступників на основі повної загальної середньої освіти та за 12- бальною шкалою для вступників на основі базової загальної середньої освіти.


VII. Цільовий прийом до Коледжу

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

7.2. Особи, які вступають до колежу на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане районними управліннями агропромислового розвитку Миколаївської області.

7.3. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності і не перевищують 75 відсотків обсягів державного замовлення.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників .

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова технічного секретаріату коледжу.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче 124 балів, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Коледжу відповідно до розділу XII цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на спеціальність, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

екологія – при вступі за спеціальністю, для якої профільним визначено предмет «біологія».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі захисті, спеціальності згідно з додатком 1 до цих Правил

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2 Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлена рішенням технічного секретаріату коледжу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 15 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного коледжу.

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу , відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до коледжу мають :

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах технічного секретаріату коледжу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

  1   2   3

Схожі:

Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році Рівне 2011 Правила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2012 році
move to 1891-19426
Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Вінницького коледжу Національного університету...
Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Сімферопольського коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сімферопольського коледжу Національного університету...
Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Керченського політехнічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Керченського політехнічного коледжу Національного...
Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Коледжу ресторанного господарства Національного...
Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Свалявського технічного коледжу Національного університету...
Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості...
Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році Полтава 2012
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році
Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету в 2013 році Мигія 2012 iconПравила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського здійснюється відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи