Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» icon

Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки»
Скачати 46.05 Kb.
НазваНавчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки»
Дата14.09.2012
Розмір46.05 Kb.
ТипДокументиНавчальні семінари з
Web програмування


для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки»


Керівник семінару:

Гулька Ростислав,

інженер-програміст,

компанія Intellias


Метою курсу є отримання фундаментального розуміння процесу розробки веб-проектів та набуття практичного досвіду створення веб-сайтів та веб-сервісів.

Протягом курсу слухачі отримають навики роботи на JavaScript та PHP, проектування баз даних, розробки простого інтернет магазину, а також дізнаються про архітектуру протоколів прикладного рівня, встановленя і конфігурацію програмного забезпечення необхідного для функціонування веб-сервера.

Розгляд тем семінарів передбачає використання презентацій та активну участь слухачів. В інтерактивному режимі демонструватиметься процес розробки та/або налаштування програмного забезпечення.

Всього заплановано 23 заняття, 18 з яких є основними і 5 додатковими. Додаткові заняття присвячені обговореню проблем організації процесу розробки та тестування проектів, а також застосування JavaScript + HTML5 при проектуванні ігор та додатків для мобільних платформ.


Список тем семінарів


 1. Вступ

  1. Історія появи і розвитку інтернету.

  2. Сайти, веб-сервіси, електронна комерція.

  3. Архітектура “клієнт - сервер” аплікацій

   1. Модель взаємодії клієнта з сервером

   2. Клієнт

    1. Браузери

   3. Сервер (програма)

    1. Веб-сервер

    2. Поштовий сервер

  4. Протоколи передачі даних в мережі інтернет

   1. Поняття протоколу передачі данних

   2. Короткий огляд моделі OSI (Open Systems Interconnection Reference Model)

   3. Протоколи прикладного рівня

    1. HTTP

    2. SMTP, POP3, IMAP

    3. FTP
 1. Мова розмітки гіпертексту (X)HTML (теоретичні поняття)

  1. Використання

  2. Структура документу. DOM (Document Object Model)

  3. Форми

  4. HTML5
 1. СSS (Cascading Styles Sheet) (теоретичні поняття)

  1. Використання

  2. Розділеня структури і оформленя документу в верстці

  3. Можливості CSS

  4. CSS3
 1. Верстка сторінки на HTML5 + CSS3 (практична робота)
 1. JavaScript. Основи. (теоретичні поняття)

  1. Використання JavaScript в браузері

  2. Змінні, оператори умови, циклу, оголошення функцій

  3. Робота з DOM

  4. Обробка подій

 2. JavaScript. Обробка складної форми на клієнті. (практична робота)

 3. JavaScript. Професійний рівень. (теоретичні поняття)

  1. Області видимості (scope)

  2. Прототипи, робота з прототипами. Реалізація ООП на JavaScript

  3. Ajax

  4. Відмінності роботи в різних браузерах

  5. Тестування скриптів

  6. JavaScript фреймворки
 1. Серверні технології. Веб-сервер. (теоретичні поняття)

  1. Як працює веб-сервер (на прикладі Apache)

  2. Веб-сервери (популярні)

   1. Apache

   2. IIS

   3. Nginx

  3. Встановленя і конфігурація Apache в Linux дистрибутивах

   1. Віртуальні хости

   2. Обмеження доступу
 1. PHP, Python, Ruby. (теоретичні поняття)

  1. Популярні мови програмування які використовуються для створення веб-додатків

  2. Огляд сучасних технологій

  3. Ruby, Python, PHP
 1. PHP (PHP: Hypertext Preprocessor). Основи. (теоретичні поняття)

  1. Встановлення і конфігурація PHP. (Як модуля для Apache)

  2. Синтаксис

  3. Обробка вхідних даних

  4. Приклад обробки форми 1. Обєктно-орієнтоване програмування в PHP, фреймворки. (теоретичні поняття)

  1. Клас і обєкт

  2. Абстрактні класи

  3. Інтерфейси

  4. Приклад використання ООП

  5. Популярні фреймворки (ZendFramework, Yii, Symfony)
 1. СУБД MySQL (теоретичні поняття)

  1. Встановлення і конфігурація (коротко)

  2. Реляційні бази даних

  3. MySQL клієнт командного рядка

  4. Мова запитів SQL (в MySQL)

   1. Створення бази даних

   2. Створення таблиць

   3. CRUD операції з таблицями

  5. Процедури, тригери, події (коротко, огляд)

  6. Імпорт/експорт даних за допомогою mysqldump

  7. phpMyAdmin
 1. Проектування бази даних, звязки між таблицями. (практична робота)

  1. Засоби проектуваня БД

  2. Проектування БД простого інтернет магазину
 1. Робота з MySQL в PHP. (теоретичні поняття)

  1. Розширеня mysqli, PDO

  2. Підключення до БД

  3. Вибірка і збереження даних

  4. Шаблони для роботи з БД

   1. ORM

   2. ActiveRecord
 1. Архітектура веб-сайтів. (теоретичні поняття)

  1. Шаблони проектування

   1. MVC

   2. Singleton

   3. Factory
 1. Розробка простого інтернет-магазину. (практична робота)

  1. Реалізація шаблону MVC на PHP

  2. Відображення списку товарів з БД

  3. Збереження замовлення користувача

  4. Фільтрація товарів

  5. Аторизація на сайті за допомогою facebook та google
 1. Веб-сервіс. Робота з XML і JSON. (практична робота)

  1. Реалізація REST веб-сервісів для інтернет магазину

  2. Імпорт/експорт товарів в XML та JSON формат
 1. Розробка інтерактивного інтерфейсу на JavaScript. (практична робота)

  1. Перегляд інформації про товар та замовлення без перезавантаження сторінки

  2. Пошук товарів без перезавантаження сторінки


Додаткові заняття


 1. Тестування проекту

  1. Види тестуваня

   1. модульне

   2. інтеграційне

   3. “приймально-здавальне” (acceptance testing)

  2. Автоматичне тестування

   1. PHPUnit

   2. Selenium
 1. Організація процесу розробки

  1. Системи контролю версій

   1. Git

   2. Subversion

  2. Continious integration (неперервна інтеграція)

   1. Jenkins

  3. Системи управління проектами та багтрекери

   1. Redmine

   2. Mantis
 1. Якість коду

  1. Домовленості по оформленю коду (coding standards)

  2. Написання документації по проекту

   1. phpdoc

  3. Рефакторинг (refactoring)
 1. Створення ігор на HTML5

  1. Canvas

  2. HTML5 Audio API

  3. WebGL
 1. Розробка мобільного клієнта для веб-сайту на основі Titanium Appcelerator

  1. Створеня програми для платформ Android та iOS яка буде відображати список замовлень користувача інтернет магазину

Схожі:

Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» iconПрограма фахового вступного випробування «Комп’ютерні науки»
...
Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для напряму підготовки «Комп’ютерні науки»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Методи синтезу та оптимізації» напряму підготовки «Комп’ютерні науки»...
Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая крос-платформне програмування
Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем мнту відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної...
Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму 030502 економічна кібернетика
Курсова робота самостійна робота студента, мета якої полягає в систематизації, закріпленні і поглибленні знань, одержаних при вивченні...
Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій
«Комп’ютерні науки» для зарахування на навчання за окр бакалавр на основі окр молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 050101...
Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» iconМіжнародний науково-технічний університет імені академіка юрія бугая програма дисципліни Крос-платформне програмування Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»
Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем мнту відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної...
Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Операційне обчислення» для студентів напряму 050101-комп’ютерні науки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Операційне обчислення» для студентів напряму...
Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» iconКонспект лекцій Лекції призначені для студентів мнту денної та заочної (дистанційної) форм навчання
Мова програмування С# І платформа ms. Net Framework: Конспект лекцій. Для студентів напрямів підготовки “Комп’ютерні науки”, “Програмна...
Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» icon“Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів”
Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем мнту відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної...
Навчальні семінари з Web програмування для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Системне програмування та операційні системи» для студентів напряму 050101 «Комп’ютерні науки»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Системне програмування та операційні системи» / укладачі: С. М....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи