Правила роботи над тестами icon

Правила роботи над тестами
Скачати 82.26 Kb.
НазваПравила роботи над тестами
Дата14.09.2012
Розмір82.26 Kb.
ТипПравила

Національний університет “Львівська політехніка”

Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологійПрізвище, ім’я, по батькові абітурієнта : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8
КОМПЛЕКСНЕ ТЕСТУВАННЯ


ЗАВДАННЯ №


___”__________________2012 року


ПРАВИЛА РОБОТИ НАД ТЕСТАМИ:


1. Завдання комплексного тестування з математики та української мови укладено відповідно до затверджених програм дисциплін для вступників на основі базової загальної середньої освіти.

2. Кожне завдання комплексного тестування складається з титульної сторінки, завдання з математики, завдання української мови та талона відповідей.

3. Кожне завдання тесту має свій порядковий номер. Номери завдань відповідають номерам у талоні відповідей.

4. Перед початком роботи з тестами необхідно прочитати всі завдання і впевнитися, що умови завдань зрозумілі. Якщо виникає питання, слід піднести руку і звернутися до особи, яка проводить тестування. Питання можуть стосуватися лише формулювання умов завдань.

5. Тести з математики складаються з восьми завдань І рівня (оцінюються по 0,5 бала кожне), чотирьох завдань другого рівня (оцінюються по 1 балу кожне) та двох завдань третього рівня (оцінюються по 2 бали кожне). Максимально можлива кількість набраних балів з математики становить 12 балів.

6. Тести з української мови складаються з восьми завдань І рівня (оцінюються по 1 балу кожне) та двох завдань другого рівня (оцінюються по 2 бали кожне). Максимально можлива кількість набраних балів з української мови становить 12 балів.

^ 7. На написання роботи абітурієнтові виділено 2 астрономічні години від часу закінчення інструктажу членами предметних комісій.

8. Усі записи щодо розв’язування завдань (визначення правильних відповідей) дозволено робити з обох боків перших чотирьох сторінок виданого завдання.

9. Розв’язавши завдання, абітурієнт має обрати один із запропонованих варіантів відповідей. Букву, яка відповідає обраному варіанту, необхідно внести в талон відповідей під відповідним номером.

10. Якщо абітурієнт з дозволу відповідальної особи, що проводить тестування, тимчасово виходить з аудиторії, він на час відсутності здає тест і талон відповідей цій особі.

^ 11. Під час роботи над тестом:

- заборонено мінятися місцями і спілкуватися з іншими учасниками тестування, не можна своїми діями перешкоджати іншим абітурієнтам;

- заборонено користуватися будь-якими матеріалами чи посібниками, а також принесеними книжками, ноутбуками, мобільними телефонами, фотографічними засобами.


З правилами ознайомлений_________________________

(підпис абітурієнта)


Бажаємо успішного виконання тестових завдань!

МАТЕМАТИКА

Завдання 1 (0,5 балів)

Обчислити значення виразу .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 2 (0,5 балів)

Виконати ділення

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 3 (0,5 балів)

Знайти найбільший спільний дільник чисел і .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 4 (0,5 балів)

Знайти добуток коренів рівняння .

а) -7; б) -8; в) 7; г) 8; д) 1.


Завдання 5 (0,5 балів)

Спростити вираз .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 6 (0,5 балів)

Розв’язати нерівність ?

а) ; б) ; в) ; г) ; д)нерівність немає розв’язків.


Завдання 7 (1 бал)

Один із коренів рівняння дорівнює 4. Знайти .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 8 (0,5 балів)

Сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють 3 см і 7 см. Знайти його периметр.

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 9 (1 бал)

Записати в порядку спадання числа , , , .

а) , , , ; б) , , , ; в) , , , ;

г) , , , ; д) , , , .


Завдання 10 (0,5 балів)

Яка із нерівностей правильна для будь-якого ?

а) ; б) ; в) ; г) ; д) жодна.


Завдання 11 (1 бал)

Знайти перший член арифметичної прогресії, якщо і .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 12 (1 бал)

Розв’язати систему нерівностей .

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


Завдання 13 (2 бали)

Якими можуть бути градусні міри кутів рівнобедреної трапеції?

а) і ; б) і ; в) і ; г) і ; д) і .


Завдання 14 (2 бали)

Відстань між пунктами А і В рівна 96 км. Із пункту А вниз за течією відправили пліт. Одночасно з цим із пункту В назустріч із плотом відплив моторний човен і зустрівся з ним через 4 год. Яка власна швидкість (км/год) човна, якщо швидкість течії річки рівна 3 км/год?

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .


^ УКРАЇНСЬКА МОВА


Завдання 1 (1 бал)

Котре з поданих словосполучень є неправильним?

а) головне завдання, б) вірний висновок, в) за минулий тиждень, г) на прохання дирекції, д) взяти участь.


Завдання 2 (1 бал)


Котрий з поданих іменників належить до жіночого роду?

а) шампунь, б) продаж, в) ГЕС, г) нежить, д) колосся.


Завдання 3 (1 бал)


У котрому з поданих іменників є помилка у формі кличного відмінка однини?

а) начальнику, б) лейтенанте, в) вітре, г) Сергіє, д) Людмило.


Завдання 4 (1 бал)


Котра з форм ступенів порівняння прикметників є правильною?

а) якнайближчий, б) самий мудрий, в) найважкіший, г) більш ширший, д) найбільш гарніший.


Завдання 5 (1 бал)


Котрий з поданих числівників має правильну форму місцевого відмінка?

а) (на) п’ятьохста, б) (на) сороках, в) (на) шестидесяти, г) (на) сімидесяти, д) (на) восьмистах.


Завдання 6 (1 бал)


Котре з поданих дієслів вжито у формі майбутнього часу?

а) затримали, б) перемогти, в) продумав, г) зрозумійте, д) розвинуть.


Завдання 7 (1 бал)


Яке слово написано правильно?

а) по товариськи, б) екс-чемпіон, в) дзеленьчати, г) буквенний, д) звязати.


Завдання 8 (1 бал)


Чи правильно розставлені розділові знаки в реченні?

Найменша дочка його, Соломія, підвівши голову, оглядала обсипану плодами яблуню.

а) так; б) ні.


Завдання 9 (2 бали)


У котрому рядку всі слова написано правильно?

а) голандець, раз у раз, хліб сіль, тридцятирічний;

б) з діда прадіда, з усіх-усюд, перекотиполе, бюджет;

в) життєдайний, сузір’я, всього-на-всього, темно синій;

г) без кінця краю, військомат, іменинник, ледь ледь;

д) більш менш, коли-небудь, західно-європейський, шоссе.


Завдання 10 (2 бали)


У котрому реченні правильно розставлено розділові знаки?

а) Те що ти віддав товаришеві, другові, людині, яка потрапила в біду, – це твоє багатство.

б) Може це було вже останнє село, що він побачив перед містом.

в) Треба було припускати, що можливо за якийсь час ці хмари натиснуть на блакить ясного неба і зроблять грозу.

г) Цих людей мали б об’єднувати спільні зусилля – об’єднувала ненависть.

д) Схвильований, приголомшений він мовчки зупинився посеред кімнати.


^

КОМПЛЕКСНЕ ТЕСТУВАННЯ8ЗАВДАННЯ №


ТАЛОН ВІДПОВІДЕЙ


МАТЕМАТИКА:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

^ УКРАЇНСЬКА МОВА:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Схожі:

Правила роботи над тестами iconПравила роботи над тестами
Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта
Правила роботи над тестами iconПравила роботи над тестами
Прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта
Правила роботи над тестами icon4 1 основні елементи баскетболу 6 1 Ведення м’яча 6
Видовище баскетболу безсумнівно підвищують незвичайні правила гри і розміщення кошика високо над площадкою
Правила роботи над тестами iconЛекції: Тема Склад та структура Біблії. Становлення біблійного канону та позаканонічної традиції. 2 год. Література
Матеріали групових занять доповнені експрес-тестами та завданнями для самостійної роботи, спрямованими на організацію систематичного...
Правила роботи над тестами iconЗ наукової роботи СумДУ
У зв’язку з завершенням роботи над дисертацією та подання роботи у спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій прошу дозволити...
Правила роботи над тестами iconТематика лекційного курсу тема Склад та структура Біблії. Становлення біблійного канону та позаканонічної традиції. 2 год. Література
Матеріали групових занять доповнені експрес-тестами та завданнями для самостійної роботи, спрямованими на організацію систематичного...
Правила роботи над тестами iconПравила користування сервером дистанційного навчання тдту визначення термінів, які використовуються в даному документі Правила даний документ
Адміністратор – посадова особа, на яку покладено обов’язки, пов’язані з підтримкою роботи Сервера
Правила роботи над тестами iconМетодичні вказівки
В методичних вказівках наведені рекомендації до самостійної роботи студентів-будівельників на базі повної вищої освіти над виконанням...
Правила роботи над тестами iconГрафік виконання дипломної роботи студента спеціальності «Видавнича справа та редагування»
Робота над джерелами, науковою літературою, формування списку джерел. Складання плану роботи
Правила роботи над тестами iconТема: Організація лабораторного практикуму, ознайомлення з приладами та обладнанням
Мета: Вивчити правила проведення лабораторних робіт; правила роботи з приладами та обладнанням. Навчитися визначати абсолютну та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи