Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук»
Скачати 80.93 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук»
Дата14.09.2012
Розмір80.93 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук»


Основи хімії полімерів

Основи теорії реакторів

Хімічна технологія синтезу високомолекулярних сполук

Теоретичні основи технології виробництва високомолекулярних сполук


Програми дисциплін


Основи хімії полімерів


Класифікація та полімеризаційні методи синтезу високомолекулярних сполук (ВМС)

Етапи розвитку хімії ВМС. Основні поняття полімерної хімії. Хімічний склад і будова полімерів. Класифікація та реакції синтезу ВМС. Полімеризація: радикальна полімеризація; реакція росту та обриву ланцюга; реакції передачі ланцюга; кінетика радикальної полімеризації. Кополімеризація. Йонна (каталітична) полімеризація: катіонна, канальна, аніонна полімеризація. Полімеризація гетероциклів. Стереоспецифічна (координаційна) йонна полімеризація. Йонна кополімеризація і блоккополімеризація. Полімеризація з розкриттям циклів. Ступінчата (міграційна) полімеризація. Полімеризація елементоорганічних і неорганічних мономерів. Методи проведення полімеризації: лакова (в розчині), блокова (в масі), суспензійна, емульсійна і на дисперсному наповнювачі.

Поліконденсаційні методи синтезу високомолекулярних сполук

Поліконденсація: визначення, механізм, поняття про функціональні реакційні групи і функціональність. Закономірності рівноважної поліконденсації. Нерівноважна, міжфазна і низькотемпературна поліконденсація.

Хімічні методи модифікації та деструкція полімерів

Реакції модифікації полімерів: блокова й прищеплена кополімеризація, структурування, полімераналогічні перетворення. Деструкція полімерів: типи деструкції залежно від чинника, механізми, закономірності; атмосферостійкість і старіння полімерів. Принципи стабілізації полімерів: типи, принцип дії та вимоги до стабілізаторів; інгібітори і антиоксиданти.


Література

1. Суберляк О.В., Сембай Є.І. Основи хімії полімерів: навч. посіб.   Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 240 с.

2. Шур А.И. Высокомолекулярные соединения. – М.: Высш. шк., 1971.

3. Оудиан Дж. Основы химии полимеров. – М.: Мир, 1974.


Основи теорії реакторів


Фактори, які визначають конструкцію реакційних апаратів

Основні технологічні процеси виробництв. Агрегатний стан реагуючих і утворених речовин. Інтенсивність перемішування інгредієнтів. Температура реакції і тиск. Тепловий ефект і інтенсивність теплообміну. Хімічні властивості речовин, що переробляються. Безперервність та періодичність процесу.

Реакційні апарати

Класифікація реакційних апаратів. Сховища, мірники. Порядок розрахунку ємності.

Реакційний апарат з нагрівальним або охолоджувальним пристроєм і мішалкою

Корпус, основа апарата. Теплообмінні поверхні (гладкі оболонки; роз’ємне кріплення оболонки до корпуса апарата; нероз’ємне кріплення оболонки до корпуса апарата; вузол приварювання зливного штуцера до корпуса і оболонки апарата; оболонка з вм’ятинами; каркасна оболонка; змійовики і стакани; колосниковий підігрівач). Методи обігріву апаратів. Теплоносії (вода, пара, мінеральні оливи, гліцерин, дифенільна суміш, ароматизована олива). Сальникове ущільнення. Сальник. Нормалізований сальник. Люк апарата (люк із скобою, люк відкидний, люк на штирі). Основні типи мішалок і їх конструювання (лопатева мішалка, якірна мішалка, рамні мішалки, пропелерна мішалка з дифузором, турбінні мішалки). Ефективність перемішування мішалки.

Інші конструктивні елементи реактора

Штуцери, лапи, гільзи для термометрів тощо.


Література

1. Смирнов Н.Н. Реакторы в химической промышленности. – М.: Высш. шк., 1980. – 72 с.

2. Машины и аппараты химических производств / под ред. И.И. Чернобыльского. – 3-е изд.   М.: Машиностроение, 1975. – 454 с.

3. Лещинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета реакционной аппаратуры. – 2-е изд. – Машиностроение, 1970. – 752 с.


Хімічна технологія синтезу високомолекулярних сполук


Технологічні особливості виробництва, властивості та застосування поліолефінів

Технологія виробництва поліетилену: сировина; поліетилен високого, середнього і низького тиску; властивості поліетилену і вплив на них методу одержання; переробка, застосування і модифікація. Технологія виробництва поліпропілену: сировина; полімеризація в розчині, в рідкому мономері, у газовій фазі; властивості, методи переробки і галузі застосування. Технологія виробництва поліізобутилену, властивості і галузі використання.

Технологічні особливості виробництва, властивості та застосування полістирольних пластиків

Сировина для одержання полістиролу. Вплив способу полімеризації на структуру полімеру. Технологічні процеси виробництва полістиролу в блоці, емульсії та суспензії. Властивості і застосування полістиролу. Кополімери стиролу. Методи одержання удароміцного полістиролу та АБС-пластиків. Пінополістирол. Удароміцний полістирол.

Технологічні особливості виробництва, властивості та застосування полімерів на основі гелогенопохідних ненасичених вуглеводнів

Технології виробництва полівінілхлориду полімеризацією в масі, суспензії та емульсії. Властивості, переробка і застосування. Пластичні маси на основі полівінілхлориду: вініпласт, пластикат, пластизолі. Технологічні особливості виробництва, властивості та застосування хлорованого ПВХ, кополімерів вінілхлориду, газонаповненого ПВХ. Політетрафторетилен, політрифторхлоретилен, полівініліденфторид.

Технологічні особливості виробництва, властивості та застосування полімерів

на основі акрилатів та вінілових естерів

Сировина для виробництва полімерів акрилової і метакрилової кислот. Виробництво блочного поліметилметакрилату. Виробництво суспензійних, емульсійних та розчинних полі(мет)акрилатів. Поліакрилонітрил, поліакриламід. Технології виробництва поліакрилонітрилу у водній емульсії, у водних розчинах солей, в органічних розчинниках. Властивості і застосування поліакрилонітрилу. Полімери вінілових естерів: полівінілацетат, полівініловий спирт, полівінілацеталі.

Технологічні особливості виробництва, властивості та застосування фенопластів та амінопластів

Фенол-альдегідні полімери: методи одержання новолачних та резольних олігомерів; властивості новолачних та резольних смол. Будова і тверднення фенолформальдегідних смол. Фенопласти. Виробництво прес-порошків. Фенопласти з листовим наповнювачем. Волокнонаповнені прес-матеріали. Газонаповнені фенопласти. Аміно-альдегідні полімери і пластмаси на їх основі: сировина для одержання та технологічні особливості виробництва. Карбамідоформальдегідна смола і пластмаси на її основі. Прес-порошки, волокніти, шаруваті і газонаповнені пластики, клеї. Меламіно-формальдегідні олігомери і пластмаси на їх основі.

Технологічні особливості виробництва, властивості
та застосування поліестерів та епоксидних полімерів


Термопластичні поліестери: сировина для одержання. Технологічний процес одержання поліетилентерефталату. Промислові методи одержання полікарбонатів і поліарилатів. Алкідні полімери. Ненасичені поліестери. Виробництво епоксидних полімерів: сировина для виробництва; реакції утворення епоксидних олігомерів; технології одержання. Отвердження. Властивості і застосування епоксидіанових смол. Композиції на основі епоксидних смол.

Технологічні особливості виробництва, властивості та застосування поліамідів, поліуретанів, кремнійорганічних полімерів та модифікованих природних полімерів

Технологія виробництва поліамідів. Промислові методи одержання. Полімеризація капролактаму. Технології одержання поліаміду 6; поліаміду 66. Виробництво ароматичних поліамідів. Модифіковані поліаміди. Поліуретани. Одержання поліуретанів. Виробництво еластичного та жорсткого пінополіуретанів. Властивості та застосування поліуретанів. Поліуретанові каучуки, лаки, клеї, волокна. Кремнійорганічні полімери. Сировина та технологічні процеси одержання поліорганосилоксанів. Властивості і застосування поліорганосилоксанів. Силіконові рідини, каучуки, прес-матеріали. Модифіковані природні полімери. Вихідна сировина для одержання похідних целюлози. Виробництво етерів целюлози. Технології одержання естерів целюлози – ацетатів та нітратів. Виробництво пластичних мас на основі естерів целюлози – целулоїдів, етролів. Модифікований казеїн. Хітозан.


Література

1. Технология пластических масс / под ред. В.В. Коршака. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 1986. – 560 с.

2. Брацыхин Е.А., Шульгина Э.С. Технология пластических масс : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1982. – 328 с.

3. Николаев Е.Ф. Технология пластических масс. – Л.: Химия, 1977. – 368 с.


Теоретичні основи технології виробництва високомолекулярних сполук


Реакції синтезу полімерів

Радикальна полімеризація. Вільно-радикальна полімеризація: вільні радикали і їх реакційна здатність; класифікація радикальних реакцій; способи генерування вільних радикалів. Радикальна полімеризація: будова мономерів і їх реакційна здатність; стеричні ефекти; вплив резонансу і полярності; правило Поляні; теорія «ідеальної радикальної реакційної здатності». Йонна полімеризація: електронна структура активних центрів; механізм процесу, ініціювання, ріст та обрив ланцюга; аналіз кінетичних даних; реакційна здатність мономерів. Аніонна полімеризація: «живі» полімери та інші типи аніонної полімеризації. Катіонна полімеризація: формальна кінетика і визначення числа активних центрів. Координаційно-йонна полімеризація. Кополімеризація: радикальна кополімеризація; реакційна здатність мономерів; теорія Алфрея-Прайса; рівняння кополімеризації в диференційній формі (Майо-Льюїса); рівняння складу кополімерів. Поліконденсація: загальні закономірності; будова і реакційна здатність мономерів; механізм каталізу; термодинаміка поліконденсаційних процесів.

Термодинаміка полімеризаційних процесів

Термодинаміка полімеризаційних процесів, здатність мономерів до полімеризації. Теплові ефекти реакцій і енергія зв'язків. Гранична температура полімеризації. Рівноважна концентрація мономеру. Розрахунок теоретично можливого виходу полімеру. Вплив середовища і фазових перетворень на термодинаміку процесу полімеризації. Вплив механізму полімеризації. Залежність рівноважної температури від тиску газоподібного мономеру. Вплив термодинаміки на кінетику процесу полімеризації. Залежність швидкості полімеризації від температури і концентрації мономеру. Вплив ступеня полімеризації на рівноважну концентрацію мономеру. Рівняння Тобольського. Ступінь полімеризації і ШР у рівновазі. Термодинамічна стійкість полімерів. Деполімеризація і деструкція. Визначення напрямку протікання реакцій розкладу полімерів. Напрямки підвищення стабільності полімерів.

Способи здійснення полімеризації

Полімеризація в блоці (у масі). Полімеризація в блоці. Теорія блочної полімеризації у разі малих конверсій мономеру. Теорія блочної полімеризації на глибоких стадіях перетворень. Дифузійний контроль елементарних реакцій. Теорія гель-ефекту. Регулювання радикальної полімеризації у разі високих конверсій. Полімеризація в емульсії. Будова міцели і механізм емульсійної полімеризації. Теорія Сміта-Еварта. Полімеризація в суспензії. Суспензійна полімеризація. Фактори, що визначають стійкість емульсії в суспензійній полімеризації. Кінетика процесу, вплив основних факторів на кінетику і дисперсність бісеру.

Промислові процеси синтезу полімерів

Модель полімеризаційного реактора ідеального змішування (РІЗ). Модель полімеризаційного реактора ідеального витіснення (РІВ). Модель каскаду полімеризаційних реакторів ідеального змішування


Література

1. Иванчев С. Радикальная полимеризация. – М., 1985.

2. Оудиан Дж. Основы химии полимеров. – М.: Мир, 1975.

3. Берлин А. Кинетический метод в синтезе полимеров. – М., 1975.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин»
Матеріальний баланс простих І складних хімічних реакцій. Безрозмірні характеристики матеріального балансу реакцій
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів»
Поліконденсація: мономери, лінійна І тривимірна, рівноважна І нерівноважна. Хімічні реакції перетворень полімерів: полімераналогічні,...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин»
Основні поняття хіміко-технологічного процесу. Стехіометричні розрахунки. Раціональність технологічного процесу І критерії його завершеності....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Загальні відомості про нафту. Розвідка нафти. Видобуток нафти. Класифікація нафт. Процеси, за допомогою яких здійснюється переробка...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
ДО. Основні поняття до: операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії ефективності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи