Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів»
Скачати 68.91 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів»
Дата14.09.2012
Розмір68.91 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності

«Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів»


Фізико-хімія полімерів

Технологія переробки пластмас

Устаткування та оснащення заводів з технології переробки полімерів і композитів

Теоретичні основи технології переробки полімерів та еластомерів


Програми дисциплін


Фізико-хімія полімерів


Основи хімії полімерів

Основні поняття фізико-хімії полімерів. Класифікація та реакції синтезу. Полімеризація: загальна схема реакції, мономери. Радикальна полімеризація: ініціювання, реакції зростання та обриву ланцюга, реакція передачі ланцюга, кінетика вільнорадикальної полімеризації. Співполімеризація. Йонна полімеризація: катіонна і аніонна полімеризація. Ступінчаста (міграційна) полімеризація. Поліконденсація: мономери, лінійна і тривимірна, рівноважна і нерівноважна. Хімічні реакції перетворень полімерів: полімераналогічні, внутрішньо- та міжмолекулярні перетворення; синтез блок- та прищеплених співполімерів, реакції структурування. Деструкція, старіння і стабілізація полімерів.

Структура полімерів

Міжмолекулярна й внутрішньомолекулярна взаємодія в полімерах. Гнучкість ланцюга макромолекули. Конфігурація макромолекул, конфігураційні рівні. Неоднорідність високомолекулярних сполук за молекулярними масами. Надмолекулярна структура кристалічних та аморфних полімерів. Орієнтація макромолекул і орієнтований стан полімерів. Агрегатні й фазові стани в полімерах. Фазові переходи першого й другого роду. Кристалізація як фазовий перехід першого роду. Фізичні стани полімерів: температури фізичних переходів, типи термомеханічних кривих. Склоподібний, високоеластичний і в’язкотекучий стани полімерів.

Фізико-механічні властивості полімерів

Релаксаційні властивості розплавів полімерів. Розчини полімерів: істинні, розбавлені та концентровані, високоеластичність розчинів полімерів, криві течії. Пластифікація полімерів: внутрішньоструктурна та міжструктурна, явище антипластифікації, пластифікатори. Студні (гелі). Механічні властивості полімерів: деформаційно-міцнісні властивості полімерів у склоподібному стані; крихкий стан полімерів; вимушені високоеластичні деформації склоподібних полімерів. Міцність полімерів: теоретична, гранично досяжна й реальна. Механізм руйнування полімерів. Довговічність полімерів. Проникність полімерів. Теплофізичні й електричні властивості полімерів.  Література

  1. Тхір І.Г., Гуменецький Т.В. Фізико-хімія полімерів : навч. посіб.  Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 240 с.

  2. Тугов И.И., Костыркина Г.И. Химия и физика полимеров: учеб. пособие для вузов.   М.: Химия, 1989. – 432 с.

  3. Кулезнев В.И. Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. учеб. для хим.-технол. вузов.   М.: Высш. шк., 1988. – 312 с.Технологія переробки пластмас


Класифікація методів та підготовчі
операції переробки полімерних матеріалів


Класифікація методів переробки пластмас. Підготовка полімерних композицій до переробки.

Полімерні композиції. Технологічні властивості пластичних мас

Компоненти полімерних композицій. Технологічні властивості пластичних мас.

Технологія виготовлення виробів з термопластів

Технологія формування методом лиття під тиском. Технологічні параметри лиття під тиском термопластів. Вплив технологічних параметрів на якість виробів і продуктивність технологічного процесу. Види браку під час лиття під тиском та шляхи його усунення.

Технологія формування порожнистих виробів із замкнутим об’ємом. Метод екструзійного видування. Технологія формування методом литтєвого видування. Технологія ротаційного формування виробів.

Технологія формування виробів з листових матеріалів. Термоформування. Вакуум-формування. Пневматичне формування. Пневмоформування в матрицю. Пневмоформування в матрицю з витяжкою листа штовхачем. Гідравлічне і пароповітряне формування. Механічне формування і комбіновані методи.

Технологія формування погонажних виробів методом екструзії. Виготовлення плівок рукавним методом. Плоскощілинна екструзія. Технологічні параметри екструзії плівки. Виготовлення комбінованих (двошарових) плівок (дублювання). Технологія одержання листів методом екструзії. Технологія виробництва полімерних труб методом екструзії. Допоміжні екструзійні процеси.

Вальцювання та каландрування.

Технологія виготовлення виробів з реактопластів

Пресування реактопластів. Компресійне пресування. Литтєве пресування. Лиття під тиском реактопластів.

Виготовлення виробів із армованих пластиків

Основи технологія виготовлення виробів із армованих пластиків. Основні методи та устаткування для формування виробів. Контактний метод формування. Формування намоткою. Пневматичне формування з еластичною діафрагмою.

З’єднання пластмасових деталей

Методи складання пластмасових деталей. Зварювання пластмас. Склеювання пластмас.  Література

  1. Суберляк О.В., Баштанник П.І. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. –Львів: Растр-7, 2007. – 307 с.

  2. Пахаренко В.А., Яковлева Р.А., Пахаренко А.В. Переработка полимерных композиционных материалов.   К.: Изд. комп. «Воля», 2006. – 552 с.

  2. Гуль В.Е., Акутин М.С. Основы переработки пластмасс. – М.: Химия, 1985. – 400 с.Устаткування та оснащення заводів
з технології переробки полімерів і композитівУстаткування для процесів приготування композицій

Змішувачі для сипучих матеріалів, розтопів полімерів, паст і тістоподібної маси. Машини для таблетування: ексцентрикові, ротаційні, гідравлічні. Апаратура і пристрої для попереднього нагрівання і сушіння: генератори струмів високої частоти (ГСВЧ), індукційні, контактні нагрівачі, пристрої для сушіння і підігрівання пластмас.

Гідравлічні преси

Класифікація і загальна характеристика гідравлічних пресів. Преси з індивідуальним гідравлічним приводом. Конструкція пресів. Преси для трансферного пресування. Преси спеціалізованого призначення. Загальна конструкція та робота прес-форми. Класифікація прес-форм.

Литтєві машини

Загальна характеристика і класифікація литтєвих машин. Литтєві машини для переробки термопластів та реактопластів. Загальна конструкція та робота литтєвої машини.

Екструзійні машини та установки

Призначення і класифікація обладнання. Принципова схема та робота горизонтального шнекового екструдера. Принципова схема прямотечійної екструзійної головки. Безшнекові і дисково-шнекові екструдери. Екструдери-гранулятори. Екструзійні установки для виробництва плівок і листів. Агрегати для екструзійно-видувного формування порожнинних виробів.

Устаткування та оснащення для формування виробів
з листових і плівкових термопластичних матеріалів методом пневмовакуум-формування


Загальна характеристика і класифікація устаткування та оснащення для формування виробів із листових і плівкових термопластичних матеріалів методом пневмовакуум-формування.  Література

  1.Торнер Р.В., Акутин М.С. Оборудование заводов по переработке пластмасс. – М.: Химия, 1986.

  2. Завгородний В.К., Калинчев Э.Л., Махаринский Е.Г. Оборудование предприятий по переработке пластмасс. –Л.: Химия, 1972.

  3. Оборудование для переработки пластмасс : справочное пособие по расчету и конструированию / Под. ред. В.К. Завгороднего. – М.: Машиностроение, 1976.Теоретичні основи технології переробки полімерів та еластомерів


Основи реології

Аналіз процесів переробки полімерів з позиції елементарних стадій. Поверхневі властивості. Адгезія. Тертя та зношуваність. Змащування. Трибоелектрика. Ньютонівські та неньютонівські рідини. Швидкість зсуву, напруження зсуву. Напруження та деформація. Деформаційні властивості полімерів в залежності від температури. Накопичення та дисипація енергії.

Основи течії полімерів

В’язкість і текучість. Експериментальні методи визначення в’язкості. Віскозиметрія. Моделювання реологічних властивостей рідин. В’язкість у разі зсувної течії. Аномалія в’язкості. Релаксаційний спектр. Релаксаційний механізм аномалії в’язкості. Вплив температури на реологічні властивості полімерів. Вплив гідростатичного тиску на в’язкість полімерів. Нормальні напруження. Ефект Вейсенберга. Основні види аномалії в’язкості. Вплив гідростатичного тиску і температури на густину розплавів. Входові ефекти

Елементарні стадії технології переробки полімерів

Змішування. Теоретичні основи змішування. Макрооднорідність. Розподілювальне змішування. Ламінарне змішування. Гомогенізація. Диспергування. Змішування в процесах переробки. Ламінарне змішування реологічних однорідних рідин. Рандомізація елементів площі поверхні розділу. Орієнтація поверхні розділу та початкове розміщення частинок відносно ліній потоку. Ламінарне змішування реологічно неоднорідних рідин. Вплив в’язкостей компонентів на змішування. Механіка руху сипких матеріалів. Агломерація. Плавлення полімерів. Класифікація методів плавлення. Роль геометрії тіл, граничних умов та фізичних властивостей полімеру під час плавлення. Плавлення полімеру за рахунок теплопровідності. Дисипативний розігрів та плавлення під час перемішування. Створення тиску та перекачування розплаву. Класифікація методів створення тиску. Динамічні способи створення тиску за рахунок сил в’язкого тертя (течія між паралельними пластинами). Течія між непаралельними пластинами. Течія між двома валками.  Література

  1. Бортников В.Г. Основы технологии переработки пластических масс : учеб. пособие для вузов. – Л.: Химия, 1983. – 304 с.

  2. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров (механика процессов). – М.: Химия, 1977. – 464 с.

  3. Тадмор З., Гогос К. Теоретические основы переработки полимеров : [пер. с англ.]. – М.: Химия, 1984. – 632 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Загальні відомості про нафту. Розвідка нафти. Видобуток нафти. Класифікація нафт. Процеси, за допомогою яких здійснюється переробка...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів»
Технологія І обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія І обладнання виробництва кераміки та...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин»
Матеріальний баланс простих І складних хімічних реакцій. Безрозмірні характеристики матеріального балансу реакцій
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук»
Полімеризація з розкриттям циклів. Ступінчата (міграційна) полімеризація. Полімеризація елементоорганічних І неорганічних мономерів....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин»
Основні поняття хіміко-технологічного процесу. Стехіометричні розрахунки. Раціональність технологічного процесу І критерії його завершеності....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи