О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект icon

О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект
НазваО. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект
Сторінка1/7
О.Б. Білінська<><><><><><>ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ<><> <>
Дата14.09.2012
Розмір1.2 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


М.М. Обідняк, О.Б. Білінська


ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ

В АРХІТЕКТУРІ ТА ДИЗАЙНІ


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(У ДВОХ ЧАСТИНАХ)


ЧАСТИНА І

(у двох модулях)

Основи архітектурної композиції площини”


МОДУЛЬ І

“Архітектурні засоби композиції площини”

МОДУЛЬ ІІ

“Засоби композиції кольору та декору в архітектурі”

Курсовий проект (КП-1) “Декор в архітектурі”


до архітектурного проектування з курсу

“Об’ємно-просторова композиція”

для студентів І курсу базового напряму

6.1201 “Архітектура” та 6.0202 “Мистецтво”


Затверджено

на засіданні кафедри

дизайну та основ архітектури.

Протокол № 1 від 02.09.2008 р.


Львів – 2009


Об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні: Конспект лекцій (у двох частинах). Частина І (у двох модулях) “Основи архітектурної композиції площини” Модуль І “Архітектурні засоби композиції площини” Модуль ІІ “Засоби композиції кольору та декору в архітектурі” курсовий проект (КП-1) “Декор в архітектурі” до архітектурного проектування з курсу “Об’ємно-просторова композиція” для студентів І курсу базового напряму 6.1201 “Архітектура” та 6.0202 “Мистецтво” / Укл.: М.М. Обідняк, О.Б. Бі­лінська. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 64 с.


В І частині вивчають архітектурні особливості композиції площини. Лекційні завдання розвивають творче мислення та навики вирішувати взаємовідношення простору. Вчать аналізувати архітектурну творчість як мистецький синтез декору-сировини та функції площини-об’єму, що властиво всім історичним архітектурним стилям, українським зокрема.


Укладачі автор –

Обідняк М.М., ст. викл., засл. арх. України,

за участі

Білінської О.Б., ст. викл., канд. арх.^ Відповідальний за випускЧеркес Б.С., проф., д-р арх.Рецензенти

Гнесь І.П., проф., канд. арх.,

Мигаль С.П., проф., канд. арх.
^ ЗМІСТ – ПРОГРАМА

Вступ (до І та ІІ частин).........................................................................................4

I. Структура тематики занять І курсу.......................................................5

II. Мета та завдання дисципліни...............................................................6

III. Самостійна робота над суміжними дисциплінами............................7

IV. Особливості об’ємно-просторової композиції в архітектурі...........7

V. Засоби та основи архітектурного формотворення…..........................8

VI. Рекомендовані методичні розробки кафедри ДОА...........................9

VII. Рекомендована спеціальна література.............................................10

Додатки:..................................................................................................................11

Табл. І. Співвідношення архітектурних форм
(об’ємно-просторове формотворення)....................................................11

Табл. ІІ. Короткий словник спеціальних термінів.................................12

Частина І. “Основи архітектурної композиції площини”

(І семестр)

І модульний рівень. “Архітектурні засоби композиції площини” –
Зміст модуля..............................................................................................18

1. Теми завдань першого модульного рівня (теми 1–8)........................19

•• ІІ модульний рівень. “Засоби композиції кольору
та декору в архітектурі” – Зміст модуля.................................................40

2. Теми завдань другого модульного рівня (теми 1–7).........................41

3. Тема курсового проекту (КП–1) “Декор в архітектурі”....................52

4. Захист курсового проекту (КП–1) “Декор в архітектурі”.................61

Додатки:.................................................................................................................62

Табл. I. Кольори фарбувальних сумішей...............................................62

Табл. ІІ. Кольори рекламної візуалізації................................................62

Табл. ІІІ. Психоемоційний вплив кольорових співвідношень.............63

Табл. IV. Кольори в символах європейської культури.........................63

Частина ІІ. “Основи архітектурної об’ємно-просторової композиції”

•• (ІІ семестр)

Вступ (до ІІ частини).......................................................................................................................4

І. Структура тематики занять для ІІ семестру (І курсу).............................................5

ІІ. Особливості архітектурного об’ємно-просторового мислення...............................6

ІІІ. Засоби та основи архітектурного об’ємно-просторового формотворення..........8

IV. Вказівки до техніки виконання архітектурних макетів...........................................9

V. Короткий словник спеціальних термінів....................................................................11

••• ІІІ-ій модульний рівень. “Архітектурні засоби об’ємно-просторового макетування”.
Зміст модуля......................................................................................................................18


1. Теми завдань третього модульного рівня (теми 1–7)..............................................19

Табл. – І. Об’ємні форми та їх трансформація в архітектурі....................................24

Додатки: Приклади студентських робіт......................................................................................43

•••• IV модульний рівень. “Об’ємно-просторова композиція” Курсовий проект (КП-2) “Архіленд” – Зміст модуля..............................................................................................45

2. Теми завдань четвертого модульного рівня (теми 1–6)...........................................46

3. Тема курсового проекту (КП–2) “Архіленд”..............................................................52

4. Захист курсового проекту (КП–2) “Архіленд”..........................................................63

Додатки: Макети до КП–2 “Архіленд”.........................................................................................64

1. Історичні мотиви (рис. 1).............................................................................................64

2. Етнічні мотиви (рис. 2)................................................................................................64

3. Конструктивні мотиви (рис. 3)...................................................................................65

4.Біонічні мотиви (рис. 4).................................................................................................65


ВСТУП (ДО І та ІІ ЧАСТИН)


Назва курсу перших двох семестрів початкового вивчення предмета “Об’ємно-просторова композиція”, а також загальне скорочення термінів навчання зумовили переглянути та розвинути обов’язкову раніше методику викладання цієї теми занять. Реальний стан сьогоднішньої підготовки абітурієнтів та специфіка їх виховання (економічний стан України спричинив виховання дітей у вузькому інформативно бідному соціальному просторі) зумовлюють починати курс від найпростіших зав­дань, поступово нарощуючи їх складність. Окрему групу серед студентів становлять абітурієнти із архітектурного середовища, ознайомлені з архітектурною практикою батьків, але вони також не мають професійних знань та досвіду. Тому на першому курсі всім студентам необхідно засвоїти тему курсу з архітектурної композиції як базової для проектування на наступних курсах на спеціалізованих кафедрах.

Враховуючи особливості навчально-архітектурного характеру, основна спрямо­ваність підготовки на першому курсі сформована на набуття студентами необхідних навичок архітектурної творчості з предмета “Об’ємно–просторова композиція”.

Актуальність вивчення архітектурної композиції як основ архітектурної творчості відчувається сьогодні, коли є потреба гуманізувати архітектурними засобами індустріально агресивне, особливо міське, середовище, створене засобами “індустрії споживання”.

Загальна мета курсу: підготувати студентів першого курсу до виконання спеціалізованих архітектурних проектів на вищих курсах навчання, тобто:

 • засвоїти загальні архітектурні поняття, терміни, визначення;

 • оволодіти основами та засобами архітектурного вираження: архітектурної композиції (площина – поверхня, об’єм та простір), архітектурних засобів передачі проектованого простору (лінія, штрихування, тонування аквареллю, використання кольору); передачі середовища (об’єм – макет, компонування, ситуація, антураж);

 • формулювати та творчо передавати архітектурну концепцію чи ідею;

 • використовувати різні творчі підходи до вирішення поставленого завдання (наприклад: раціонально-логічного або чуттєво-емоційного);

 • навчитись захищати свою ідею та доводити її до завершення поставленого завдання;

 • отримати навички колективної співпраці (рецензент, опонент, спів­автор) з спеціалістами суміжних (із архітектурою) професій;

 • навчитись виконувати роль “замовника” і “виконавця” –проекту­вальника – виконроба;

 • для засвоєння навиків роботи в архітектурному підприємстві рекоменду­ється всі матеріали виконувати на форматному папері та брошурувати в окремі альбоми за темами модулів з метою подальшого архівування. Макети виконують з картону або інших макетувальних засобів.

Виходячи із поставлених завдань, пропонується логічно-послідовна структура тематики занять І курсу за загальною темою “Об’ємно-просторова композиція”.

^ I. СТРУКТУРА ТЕМАТИКИ ЗАНЯТЬ для І КУРСУ


Частина

(Ч. І)

Основи архітектурної композиції площини

І-ий семестр

І–ІІ модульні рівні

№ модуля

Назва теми-завдання

Обсяг виконання

Кількість тем (Т)

І модуль

“Архітектурні засоби композиції площини”

Альбом Ф–4

Т: 1–7

ІІ модуль


КП

“Засоби композиції кольору та декору в архітектурі”


Курсовий проект (КП-1)

“Декор в архітектурі”

Альбом Ф–3


Альбом Ф–3

(курсовий проект)

Т: 1–2


Т: 3–7
^ Частина

(Ч. ІІ)

Основи архітектурної об’ємно-просторової композиції

ІІ-ий семестр

ІІІ-й–ІV-й модульні рівні

№ модуля

Назва теми-завдання

Обсяг виконання

Кількість тем (Т)

ІІІ модуль

“Архітектурні засоби об’ємно-просторового макетування”

Макетування

Т: 1–7

ІV модуль


КП

“Об’ємно-просторова композиція

“Архіленд””


Курсовий проект (КП-2) “Архіленд”

Альбом Ф–3

макет/картон

(50×60 (см))

(курсовий проект)

Т: 1–5


^ II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1. Мета викладання дисципліни “Об’ємно-просторова композиція” полягає у послідовному формуванні у студентів творчого підходу до архітектурного проектування на основі практичного вивчення та засвоєння основних теоретичних понять, методів та законів формотворення архітектурної композиції.

2. Завдання вивчення дисципліни: дати студентам першого курсу базові знання з теорії та практики об’ємно-просторової композиції, навчити їх практичної роботи з широким спектром засобів декоративно-графічного зображення композиції на площині, в об’ємі та просторі.

а) у результаті вивчення дисципліни студент повинен:

– засвоїти основні теоретичні підстави формування площинної, об’ємної та об’ємно-просторової композиції;

– вивчити основи теорії кольорознавства;

– вміти композиційно-художніми засобами опрацьовувати основи архітек­тур­ного твору: функцію, конструкцію, естетику;

– з’ясувати послідовність та методику творчої праці для вирішення конкретного архітектурно-ужиткового завдання;

– засвоїти методи застосування теоретичних основ об’ємно-просторової композиції у проектній практиці.

б) підготовлений фахівець повинен вміти:

– грамотно компонувати елементи на площині та в об’ємі;

– використовувати макетування, засобамии різноманітної техніки та матеріалу;

– вирішувати невеликі за об’ємом творчі архітектурно-проектні завдання (дослідження, опис, аналіз та концептуальні ідеї);

– передавати художніми засобами архітектурно-художні ідеї з врахуванням знань теорії основ композиції та мистецтва декору в архітектурі;

– використовувати мистецтвознавчі дисципліни згідно з робочою програмою підготовки студентів за напрямом “Архітектура”.

3. Основи педагогіки архітектурної творчості. На початковій стадії навчання студентів першого курсу (мистецтва архітектурної образності та композиції) важливо використати різні засоби архітектурної педагогіки, враховуючи різні психологічні особливості сприймання знань студентами:

а) візуальний (лат.) – ілюстративно–зображальний: схеми, малюнки, картини, графіка.

б) аудіоальний (лат.) – звуково–зображальний: поезія, літературні сюжети, музичні теми архітектурних стилів.

в) кінетичний (гр.) – рухливо–зображальний: сприйняття в русі наближення–віддалення, кут сприйняття, обрій/силуетність сприйняття.

г) психологічний (гр.) емоційно–раціонально зображальний: диспути, артикуляція–жестикуляція, монолог–діалог, ефекти – афекти.

Існують науково хибні, педагогічно неправильні, а тому шкідливі висновки про нездатність окремих студентів розуміти та сприймати предмет. Тому необхідно бути готовим уміти подати його засобами пропонованих творчих порівнянь (окремими прикладами або в комбінованих поєднаннях) як варіанти додаткових засобів асоціацій для вироблення в студентів архітектурно-образного мислення та відкриття творчої індивідуальності на рівні психотипу творчої самореалізації:

а) емоційно-інтуїтивному – як інтровертному;

б) аналітично-логічному – як екстравертному.


^ III. САМОСТІЙНА РОБОТА НАД СУМІЖНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ


Перелік дисциплін знання яких необхідне студенту для вивчення курсу

№ з/п

Назва дисципліни

Кафедра ДОА

1.

Історія мистецтва і архітектури

Дизайну та основ архітектури

2.

Архітектурна пластика і скульптура3.

Архітектурне проектування4.

Рисунок і живопис

^ IV. ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ

КОМПОЗИЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ


Поняття “Композиція” (з лат. – поєднання, зв’язок) в архітектурі означає мистецтво поєднання як окремих форм та площин в естетично-функціональний образ об’єму споруди, так мистецтво організації окремих споруд в просторі ландшафту; в оточенні об’єктів поселення (міста) чи окремої групи, тобто в середовищі людського перебування, створеному за допомогою майстерності архітектора.

Архітектура (з гр. – мистецтво будувати) є одним з найдавніших видів людської діяльності, особливим видом та напрямом мистецтва. Тобто, архітек­тура є мистецтвом рукотворного середовища та його впливу на людину.

Про роль мистецтва архітектури та особливості основ архітектурної композиції писав видатний давньоримський архітектор Вітрувій (І ст. до н. е.). У своїй праці “Десять книг про архітектуру” він, як основні засоби композиції, називає міцність (тобто конструкцію), користь (тобто функцію) та красу (тобто естетику).

Оскільки архітектурно-творча завершеність споруди залежить від компо­зиційної цілісності системи: конструкція–функція–краса, то студенти на І-му курсі починають навчання мистецтву архітектури з предмета “Основи об’ємно-просторової композиції в архітектурі”.

Навчання мистецтву архітектурної композиції має на меті не тільки вивчення особливостей історичних архітектурних стилів (що студенти вивчають як предмет “історія архітектури”), але й засобів та закономірностей творчої композиції архітектурної форми: площини, об’єму та об’єму–простору.

Для опанування мистецтва архітектурної композиції необхідно навчитися створювати як емоційно-психологічну естетику та образ споруди, так і оволодівати знаннями та вмінням використовувати функціонально-технологічні та сировинно-конструктивні їх особливості для творчої реалізації під час будівництва. Послідовність творчого процесу як навчання архітектурної “формули краси”, і є основною особливістю предмета “Об’ємно-просторової композиції”.

Оволодіваючи знаннями засобів в мистецтві основ архітектурної творчості, студенти отримують навики та підготовку до вирішення конкретних архітектурних завдань на наступних курсах навчання.


^ V. ЗАСОБИ ТА ОСНОВИ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМОТВОРЕННЯ


Засобами мистецтва композиції в архітектурі є форми геометричної конфігурації як прообраз майбутніх будівельних об’ємів та конструкцій. До таких необхідно віднести три базисно-класичні (прості) геометричні форми побудови на основі квадрата, кола, рівнобічного трикутника. Ці форми можна вважати етапно-послідовними засобами архітектурно-творчого та будівельно-технологічного освоєння простору:

–– Квадрат – форма фізично-практичного усвідомлення та освоєння простору. Залежно від орієнтації на площині людина (кроками) може практично відміряти квадратну (прямокутну) конфігурацію ділянки.

–– Коло – форма емоційно-почуттєвого усвідомлення та освоєння простору. Залежно від ситуації людина (як центр радіуса кола візуального сприйняття оточення) може умовно-візуально визначити край-образ оточення. Пізніше практично нанести конфігурацію невеликого кола на площині ділянки за допомогою додаткового (не простих – фізичних кроків) засобу – шнура, стрижня.

–– Трикутник (рівнобічний) – форма інтелектуально-раціонального усвідом­лення та освоєння простору. Залежно від практично-логічної необхідності, людина може визначити конфігурацію площини найраціональнішими (найменшими) засобами кількості кутів та фізичних дій, використовуючи рівнобічний трикутник.

1. Архітектурна форма реалізується:

а) за основними вимогами (до споруди):

 • ідейним задумом (образом);

 • геометричною конфігурацією (формою);

 • функціональним призначенням (користю);

 • об’ємом параметрів (габарити);

 • інженерією конструкції (матеріали);

 • технологією та механізмами (реалізація);

 • експлуатаційними показниками (капітальність, вартість).

б) за допоміжними вимогами (до деталей):

 • досягнення цілісності (задуму та реалізації);

 • орієнтація та масштабність (в просторі);

 • архітектурно-мистецькими особливостями (стиль);

 • емоційно-психологічними засобами (ракурси);

 • естетикою використання будівельного матеріалу (конструкції).

2. Архітектурні форми можуть: заповнювати, замикати, обмежувати, геомет­рично конфігурувати, розгортати, концентрувати, ієрархізувати, закривати–відкри­вати, акцентувати простір або домінувати в урбанізованому та ландшафт­ному просторі.

3. Мистецтво розміщення форми в просторі можна поділити на:

а) композицію (образу) площини як складової об’єму та його поверхні (в інтер’єрі та екстер’єрі та як окремий елемент ландшафту);

б) композицію (образу) об’єму як складової простору та його взаємодії з оточенням (окремі об’єкти, комплекси та урбанізовано-ландшафтні концепції).

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconО. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект
Кп-2 “Архіленд” до архітектурного проектування з курсу “Об’ємно-просторова композиція” для студентів І курсу базового напряму 1201...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconКонспект лекцій з дисципліни «Композиція»
...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconС. О. Шубович композиція конспект
Композиція. Курс лекцій. Частина (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 060102 «Архітектура» ) /Авт. Жмурко Ю. В.,...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconО.І. Россоха Конспект лекцій з курсу „Композиція (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування») Харків хнамг-2010. Конспект
...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconСтилі в архітектурі харкова у нашій роботі, тема якої: «Стилі в архітектурі Харкова: модерн – найбільш коштовні будівлі»
...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconАнкета учасника конференції «Інтегровані енерго-ефективні технології в архітектурі та будівництві»
Статтю буде опубліковано в спецвипуску наукового збірника "Енергозбереження в будівництві та архітектурі". Рукопис має бути набраним...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconДисципліни «теорія гри в архітектурі»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теорія гри в архітектурі» (для студентів 6 курсу денної форми навчання...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства с. А. Шубович, Ю. В. Жмурко, Г. Л. Коптєва, Л. П. Панова композиція
...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconКафедра базових І спеціальних дисциплін характеристика творчого завдання з композиції навчальної дисципліни «Рисунок та композиція»
Характеристика творчого завдання з композиції навчальної дисципліни «Рисунок та композиція»
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства а. Г. Солнцев методичні вказівки до виконання графічної роботи з дисципліни «композиція»
Методичні вказівки до виконання графічної роботи з дисципліни «Композиція» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 060102...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи