О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект icon

О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект




НазваО. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект
Сторінка2/7
О.Б. Білінська<><><><><><>ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ<><> <>
Дата14.09.2012
Розмір1.2 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7

^ VI. РЕКОМЕНДОВАНІ МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ КАФЕДРИ ДОА


 1. Проектні пропозиції програми з дисципліни “Об’ємно-просторова компо­зиція”, складені у 1997–1998 рр. / Під заг. керівництвом доц. Г.П. Петришин (упорядник – ст. викл. М.М. Обідняк) за участю викладачів кафедри ДОА.

 2. Основні поняття архітектурної композиції / Укл. О.І. Ремишило-Рибчинська, І.А. Дида, Х.С. Бойко. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001.

 3. Шрифти архітектурно-художні / Укл. М.М. Обідняк. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001.

 4. Вправи в макетуванні / Укл. О.І. Ремешило-Рибчинська, І.А. Дида, Х.С. Бойко. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001.

 5. Декор архітектурно-художній / Укл. М.М. Обідняк, Т.Є. Казанцева. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004.

 6. Об’єм та простір в архітектурній композиції / Укл. М.М. Обідняк, С.І. Топилко. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006 (у випуску).

 7. Знак та символ об’ємно-просторової композиції “Архіленд” / Укл. М.М. Обід­няк, Х.П. Крамарчук. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006 (у випуску).

 8. Робоча навчальна програма “Об’ємно-просторова композиція” / Укл.
  М.М. Обідняк. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006.

 9. Мистецтво ілюзії та асоціації в архітектурі та дизайні. ” / Укл. М.М. Обідняк, О.Ю. Лисенко. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007.

 10. Мистецтво пропорціювання в архітектурі та дизайні / Укл. М.М. Обідняк, О.Б. Білінська. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008.

 11. Мистецтво естетики біоніки в архітектурі та дизайні / Укл. М.М. Обідняк, О.Ю. Лисенко. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008.



^ VII. РЕКОМЕНДОВАНА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Мардасов Н.Д. Архитектурные макеты. – М.–Л., 1965.

 2. Щербаківський Д. Українське мистецтво. – К., 1926.

 3. Архітектура: Короткий словник-довідник / Під заг. ред. А.П. Мардера. – К., 1995. – 335 с.

 4. Араухо Н. Архітектурна композиція. – М., 1982. (рос. мова).

 5. Праці ВНДІТЕ “Технічна естетика”. – М., 1980. (рос. мова).

 6. Тіц А.А. Основи архітектурної композиції та проектування. – М., 1976. (рос. мова)

 7. Бартенєв Й.А. Форма і конструкція в архітектурі. – Л., 1968. (рос. мова).

 8. Зігель К. Структура і форма в сучасній архітектурі. – М., 1965. (рос. мова з нім.).

 9. Гіка М. Єстетика пропорцій в природі і мистецтві. – М., 1936. (рос. мова).

 10. Лебедєв Ю.С. Архітектура і біоніка. – М., 1971. (рос. мова).

 11. Біблер В.С. Мислення як творчість. – М., 1975. (рос. мова).

 12. Маркузов В.Ф. Конструювання, тектоніка, образ. – К., 1980.

 13. Крінський В.Ф. та ін. Елементи архітектурно-просторової композиції. – М., 1968. (рос. мова).

 14. Стжелінскі В. Теорія (бачення як сприйняття). – Краків, 1974. (пол. мова).

 15. Зоравскі Л. Про будову форми архітектонічної. – Варшава, 1973. (пол. мова).




ДОДАТКИ


Таблиця І

^ СПІВВІДНОШЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

(ОБ’ЄМНО–ПРОСТОРОВЕ ФОРМОТВОРЕННЯ)


№з/п

Конфігу-рація форми

Трансформація форми

Психологія форми

Взаємодія форми (об’єму-площини)


Переважаюча форма в історичних архітектурних стилях та релігіях

Площина

Об’єм

Простір

Базисні кольори та звуки

Емоційна реалізація та терапія

Квадрат, прямокутник



Коло,

еліпс






Трикутник, трапеція






Стихія–мінерал

Космічне тіло

1

Квадрат




прямокутник

куб

Прямолінійно-прямокутно-напрямлена структура

Черво-ний


Нота Сі

(Кі)

Пристрасть як фізична енергія




Куб, паралелепіпед




Овальний циліндр




Піраміда, трапеція

Єгипет, Месопотамія, Еллада, Давній Рим, Ренесанс, конструктивізм, хай-тек

Земля–твердь

(анатомія–сила)

Іслам

юдаїзм

релігія

Земля/Марс

2

Коло




еліпс

куля

Криволінійно-хвилясто-напрямлена структура

Синій


Нота Мі

Чистота як почуттєва емоційність




Циліндр


Куля, еліпсоїд




Конус

Трипілля, скіфсько-козацькі могили, візантійсько-романська, бароко, модернізм, біонічна

Вода–рідина

(психологія–душа)

буддизм

християнство

релігія

Місяць/Венера

3

Трикут-ник (рівнобічний)

багатокутник

піраміда

Зигзаголіній-но-гострокутно-напрямлена структура

Жовтий


Нота Соль

Світлість як інтелекту-альна логічність




Призма





Конусоїд




Тетраедр

Єгипет, Шумери, готика, Доколумбова Америка, постмодернізм, деконструктивізм

Вогонь–повітря

(розум–свідомість)

Бахаїзм

конфуціанство

релігія

Сонце/Юпітер



Таблиця ІІ

^ КОРОТКИЙ СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ


№ з/п

Терміни

Похо-дження

Пояснення, визначення, тлумачення



Аберація

(лат.)

– Відхилення, зміна, зміщення



Акварель

(лат.)

– Водяна прозора фарба з природних тонкотертих барвників. Техніка живопису



Акцент

(лат.)

– Підкреслення. Виділення маси, форми, кольору, звуку (в мистецтві٭)



Аналіз

(гр.)

– Розчленування, метод дослідження засобом розкла­дання на складові (протилежне – синтез)



Антураж

(фр.)

– Оточувати. Навколишнє середовище



Аплікація

(лат.)

– Прикладання. Художній твір, виконаний з різноманітних шматочків паперу, тканини



Архітектура

(гр.)

– Мистецтво будувати. Естетика інженерності в будів­ництві (форм, конструкції, функції)



Асоціація

(лат.)

– Творчий зв’язок між окремими уявленнями, враженнями, ідеями, думками



Брекчія

(іт.)

– Уламки каменю. Мистецтво з великих уламків каме­нів на площині



Ватман

(англ.)

– Прізвище власника виробництва паперу; високий ґатунок паперу



Вестибюль

(фр.)

– Сіни. Вхідна (перед фойє) частина у громадських приміщеннях



Візуалізація

(лат.)

– Зорові передачі (світіння, миготіння, рухливість поверхні)



Віртуальність

(лат.)

– Можливий, до здібностей, до проявлення, пере­міщення



Вітраж

(фр.)

– Виріб з кольорового скла у вікнах. Твір мистецтва



Вітрина

(фр.)

– Великі засклені площини для огляду, освітлення



Впорядкування

(укр.)

– Благоустрій (рос.) території. Приведення до есте­тично-функціонального порядку



Газон

(фр.)

– Дерен, коротко підстрижена трава



Гама

(гр.)

– Послідовність звуку, кольору



Гармонія

(гр.)

– Злагодженість частин як єдиного цілого



Гравірування

(фр.)

– Вирізання, висікання на металі, склі, пластмасі. Твір мистецтва



Графіка

(гр.)

– Однотонний писаний або тиснений малюнок. Вид мистецтва



Гуаш

(іт.)

– Водяна непрозора фарба з природних (корпусних) барвників. Техніка живопису

Продовження

№ з/п

Терміни

Похо-дження

Пояснення, визначення, тлумачення



Декор

(лат.)

– Гідність як графічний знак роду. Твір мистецтва



Дизайн

(англ.)

– Мистецтво оформлення як естетика технології, функції та конструкції предметів побуту



Динаміка

(лат.)

– Сила, потужність, напруга зміщення



Екстер’єр

(лат./фр.)

– Зовнішність. Вигляд об’єкта



Емаль

(фр.)

– Плавити. Шар тонкого покриття зі склоподібної речовини. Твір мистецтва



Емоція

(лат. /фр.)

– Хвилювання, враження (гнів, радість)



Епос

(гр.)

– Переповідання, про героїв, події історії



Епоха

(гр.)

– Затримка. Вимір часу визначних подій, мистецьких процесів



Естетика

(гр.)

– Почуттєве сприйняття художнього пізнання



Етика

(гр.)

– Звичай як норма поведінки та стосунків



Етнографія

(гр.)

– Народна культура. Вид побуту (звичаї, обряди)



Жанр

(лат.)

Вид мистецького твору (живопис, графіка, акварель)



Живопис

(укр.)

– Вид мистецького твору, виконаного олійними фарбами (писати, малювати, викликати живість))



Знак

(укр./сск. (санскрит))

– Умовна ознака (сигнал) звуку, кольору. Якщо знак несе зміст, він стає символом



Ідея

(гр.)

– Основа. Першообраз/уявлення, головна думка



Ілюзія

(лат.)

– Примарність, обман, уявність зображень



Ілюстрація

(лат.)

– Освітлення. Наочне зображення, доповнення до чогось



Імітація

(лат.)

– Наслідування, підроблення



Імпровізація

(лат./фр.)

–Непередбачуване виконання “на ходу”



Інженер

(лат.)

– Здібність. Спеціаліст з вищою технічною освітою



Інтерпретація

(лат.)

– Авторське тлумачення. Виконання видозмінене, завчасно обдумане



Інкрустація

(лат.)

– Врізання. Прикрашання шматочками, які врізають врівень з поверхнею. Твір мистецтва



Інсталяція

(лат.)

– Зволожено-краплено. Вид виконання художнього твору



Інтарсія

(лат.)

– Вкривання шматочками дерева. Композиція на дерев’яних предметах. Твір мистецтва



Інтер’єр

(фр.)

– Внутрішній простір приміщення



Іррація

(лат.)

– Позасвідомий, несумісний із цілістю. Як вид пізнання, поза межами рації-логіки



Історія

(гр.)

– Дослід подій, явищ в їх послідовному зв’язку



Карбування

(лат.)

– Створений як кам’яно-вугільна смола. Вибивання на металі (чеканка – рос.)



Картон

(гр.)

– Аркуш. Спресований в декілька шарів папір



Квадрат

(лат.)

– Чотирикутник, рівнобічний прямокутник



Кераміка

(гр.)

– Гончарство. Вироби зі спеченої глини (плитка, посуд). Твір мистецтва

Продовження

№ з/п

Терміни

Похо-дження

Пояснення, визначення, тлумачення



Кінетика

(гр.)

– Рухливість. Енергія руху, зміни положень



Клаузура

(лат.)

– Попередня частина. Передпроектна ідея та її ескізне виконання. Частина архітектурного проекту



Ковка

(укр.)

– Обробка металу технікою художнього кування



Колаж

(фр.)

– Наклеювання різним кольором, фактурою матеріалів на поверхні



Колор/колір

(лат.)

– Барва. Колористість фарб



Композиція

(лат.)

– Складання. Побудова за змістом, ідеєю



Контраст

(фр.)

– Протилежність. Різке заперечливе рішення



Концепція

(лат.)

– Система ідей. Сукупність ознак, змісту, форми



Креативність

(лат.)

– Творення. Ідея або задум ідеї, видумки, уяви



Ландшафт

(нім.)

– Загальний вигляд, крайобраз місцевості



Логіка

(гр.)

– Наука про розумові судження та доцільність



Логотип

(гр.)

– Найуживаніший знак (літера, форма)



Масштаб

(нім.)

– Мірна палиця. Мірна величина на зображенні відносно натуральної величини та людини



Метр

(гр.)

– Міра. Порядок чергування елементів



Мінерал

(фр.)

– Природна хімічна однорідна сполука або порода



Міф

(гр.)

– Переказ про священно-неземні події, богів, стихії



Модуль

(лат.)

– Міра. Величина розміру, форми, маси, рекомендована для композиції або виміру



Мозаїка

(гр.)

– Музи. Мистецтво (для муз) з окремих частин кераміки, смальти. Художня строкатість. Твір мистецтва



Монтаж

(фр.)

– Підйом. Добір, поєднання окремих частин в ціле



Насиченість

(укр.)

– Наповненість. Відносна концентрація барви



Новація

(лат.)

– Оновлення. Зміна, новизна, нововведення



Нюанс

(фр.)

– Відтінок. Ледь помітна різниця, переміна



Образ

(укр.)

– Форма. Зображення, що передано почуттями або логікою задуму



Оптичність

(гр.)

– Зоровий. Пов’язаний із властивостями зору



Орієнтація

(гр.)

– Схід. Місце визначення, напряму руху, зображення



Орнамент

(лат.)

– Сукупність знаків/форм як прикраси, візерунку



Панно

(лат.)

– Шматок. Художнє оздоблення стіни, стелі (площини). Твір мистецтва



Пастель

(іт.)

– Паста/тісто. М’які олівці з фарби-крейди та зв’язу­ючого. Твір мистецтва



Пейзаж

(фр.)

– Місцевість, краєвид (крайобраз)



Перспектива

(лат.)

– Бачу наскрізь. Спосіб бачення на площині, креслення та ілюстрація такого зображення



Пластика

(гр.)

– Скульптурність, гнучка форма



Поліграфія

(гр.)

– Багатодрукована, писемна творчість



Потенційність

(лат.)

– Прихована спроможність, сила, дієвість



Проект

(лат.)

– Попередній задум, виконання. Сукупність креслень та ілюстрацій

Продовження

№ з/п

Терміни

Похо-дження

Пояснення, визначення, тлумачення



Прообраз

(укр.)

– Прибічник (в інтересах образу), відповідник



Пропорція

(лат.)

– Співвідношення. Співмірність, цілого як частин між собою та цілим



Професія

(лат.)

– Офіційне заняття. Спеціальність набута освітою



Ракурс

(фр.)

– Вкорочений. Вигляд (в перспективі) змінених обрисів деталей



Рапорт

(фр.)

– Повернення. Повторюваний елемент як набір ор­наменту



Рація

(лат.)

– Рахунок. Розумова доцільність



Реклама

(лат.)

– Заклик. Інформація, популяризація виробу



Ремісництво

(укр.)

– Кваліфікована праця людей без інженерних знань



Рельєф

(лат.)

– Піднімання/пониження, площини, поверхні



Решітка

(укр./сск.)

– Решето. Ребристо-пустотна площина (в нім. – ґратки)



Ритм

(гр.)

– Розмірність. Рівномірно-змінне чергування елементів (в математичних прогресіях)



Ритуал

(лат.)

– Церемонія звичаю, обряду



Сангіна

(лат.)

– Кров. М’який темно-червоний олівець. Твір мистецтва



Сграфіто

(іт.)

– Продряпування. Декоративно-штукатурне мистецтво виконання способом злущення шарів



Симетрія

(гр.)

– Розмірність. Зображення, виконане з частин, які дзеркально повторюють одна одну (є центральна, осьо­ва, площинна)



Символ

(гр.)

– Прикмета. Змістовне наповнення знака



Синтез

(гр.)

– З’єднання. Вивчення предмета як цілість у взаємо­зв’язку частин



Сквер

(англ.)

– Квадрат. Декоративно озеленена ділянка



Смальта

(іт./нім.)

– Емаль. Кольорове непрозоре скло в мозаїці



Спектр

(лат.)

– Видиво. Послідовна зміна однорідних кольорів, звуків, форми



Соціум

(лат.)

– Спільність, громада, суспільство



Спеціаліст

(лат.)

– Особливий. Знавець в певній галузі, виробництві



Спіраль

(гр.)

– Вигин. Плоска крива. Лінія, що завертається навколо точки, змінюючи радіус



Статика

(гр.)

– Незрушність, спокій, рівновага (статечність)



Стенд

(англ.)

– Щит. Пристрій експозиції



Стиль

(лат.)

– Знаряддя. Єдність змісту, форми, техніки, ідеї



Стюк

(лат./перс.)

– Вапно/гіпс. Розчин для покриття стін інтер’єрів



Схема

(гр.)

– Вид. Форма передачі основної ідеї, спрощене зобра­жен­ня в загальних рисах



Тату

(фр./полі-незійське)

– Образ. Заява про себе, напис, візерунок



Текстура

(лат.)

– Тканина. Зв’язок ліній природного малюнку на зрізі деревини, каменю або технологічна будова тканини

Закінчення

№ з/п

Терміни

Похо-дження

Пояснення, визначення, тлумачення



Темпера

(іт.)

– Фарби на емульсіях (штучні, натуральні). Твір мистецтва



Теорія

(гр.)

– Дослідження. Система вірогідних висновків в науці. Логічне узагальнення практичного досвіду



Техніка

(гр.)

– Вправність, майстерність та засоби виконання



Технологія

(гр.)

– Поєднання. Єдність процесів та виробництва



Типологія

(гр.)

– Слід. Систематизація по класах (видах) за спільними ознаками



Тло

(лат.)

– Дно. Оточення (див. фон), задня від зображення площина



Тонування

(лат.)

– Пісенно-звуковість. Переважання кольору (коло­ритність)



Тотожність

(укр.)

– Той самий. Подібність за формою, кольором, конфігуративністю між окремими елементами



Трансформація

(лат.)

– Зміна. Перетворення виду, форми, властивостей



Трикутник

(гр.)

– Стиснення. Потроєне стиснення площинної форми



Увраж

(фр.)

– Твір. Великоформатні елементи композиції (багато оформлене видання)



Умбра

(лат.)

– Тінь. Коричнева фарба-мінерал. Твір мистецтва



Фактура

(лат.)

– Обробка. Оздоблення поверхні, в мистецтві для худож­ньої виразності



Фасад

(лат.)

– Обличчя. Лицьовий (зовнішність) бік будинку



Фініфть

(гр.)

– Межовість. Накладання емалі з перетинками (на метал). Твір мистецтва



Фойє

(фр.)

– Осередок. Зал для рекреації перед приміщеннями



Фольклор

(англ.)

– Мудрість. Знання та творчість народу



Фон

(лат.)

– Основа, оточення, тло/дно



Форма

(лат.)

– Обрис. Устрій, конфігурація площини, об’єму



Фрактали

(лат.)

– Зломи. Дробування (фракції), розламування



Фрески

(іт.)

– Свіжий. Виконання водяними фарбами по вогкій штукатурці. Твір мистецтва



Функція

(лат.)

– Специфіка роботи/назначення



Хол

(англ.)

– Велике приміщення для почекання/рекреації



Хроматичність

(гр.)

– Кольоровість, барвистість (протилежне – ахрома­тичність як безбарвність – однотонність)



Художність

(стар.укр./слов’ян.)

– Чудесник. Творчість, яка заворожує та приваблює увагу – зачудовує



Чуття/чутли-вість

(укр.)

– Сприймальність. Здатність підвищено реагувати на зовнішньо-внутрішні подразники



Штрихування

(нім.)

– Лінійність. Проста техніка малюнка, покриття пло­щини та об’єму



Штукатурка

(іт.)

– Захисний шар (тиньк) розчину. Покривально-оздоблювальна поверхня стіни (див. Стюк)


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconО. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект
Кп-2 “Архіленд” до архітектурного проектування з курсу “Об’ємно-просторова композиція” для студентів І курсу базового напряму 1201...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconКонспект лекцій з дисципліни «Композиція»
...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconС. О. Шубович композиція конспект
Композиція. Курс лекцій. Частина (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 060102 «Архітектура» ) /Авт. Жмурко Ю. В.,...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconО.І. Россоха Конспект лекцій з курсу „Композиція (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування») Харків хнамг-2010. Конспект
...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconСтилі в архітектурі харкова у нашій роботі, тема якої: «Стилі в архітектурі Харкова: модерн – найбільш коштовні будівлі»
...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconАнкета учасника конференції «Інтегровані енерго-ефективні технології в архітектурі та будівництві»
Статтю буде опубліковано в спецвипуску наукового збірника "Енергозбереження в будівництві та архітектурі". Рукопис має бути набраним...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconДисципліни «теорія гри в архітектурі»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теорія гри в архітектурі» (для студентів 6 курсу денної форми навчання...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства с. А. Шубович, Ю. В. Жмурко, Г. Л. Коптєва, Л. П. Панова композиція
...
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconКафедра базових І спеціальних дисциплін характеристика творчого завдання з композиції навчальної дисципліни «Рисунок та композиція»
Характеристика творчого завдання з композиції навчальної дисципліни «Рисунок та композиція»
О. Б. Білінська об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні конспект iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства а. Г. Солнцев методичні вказівки до виконання графічної роботи з дисципліни «композиція»
Методичні вказівки до виконання графічної роботи з дисципліни «Композиція» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 060102...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи