Статті у журналах І збірниках праць icon

Статті у журналах І збірниках праць
Скачати 54.64 Kb.
НазваСтатті у журналах І збірниках праць
Дата14.09.2012
Розмір54.64 Kb.
ТипДокументи

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Киндрацкий Б.И. О долговечности шариковых предохранительных муфт // Вестн. Львов. политехн. ин-та. — 1980. — №146. — С. 63—65.

2. Киндрацкий Б.И. Определение динамических нагрузок в ведущей части привода с шариковой предохранительной муфтой // Львов, 1980. — 4 с. — Деп. В УкрНИИНТИ № 2173.

3. Киндрацкий Б.И. Об одном из методов расчета шариковых предохранительных муфт // Вестн. Львов. политехн. Ин-та. — 1981. — №156. — С. 41—45.

4. Киндрацкий Б.И., Комаров М.С., Зеленый И.Т. Стенд для динамического испытания муфт // Машиностроитель. — 1981. — №6. — С. 26.

5. Киндрацкий Б.И. Шариковая предохранительная муфта // Машиностроитель. — 1981. — №8. — С. 29—30.

6. Киндрацкий Б.И. Математическая модель привода с шариковой предохранительной муфтой в стопорном режиме работы // Вестн. Львов. политехн. ин-та. — 1982. — №162. — С. 73—76.

7. Киндрацкий Б.И., Комаров М.С. О методике расчета шариковых предохранительных муфт с профильным замыканием // Респ. Научно-техн. сборник «Детали машин». — 1982. — №34. — С. 57—62.

8. Киндрацкий Б.И. Динамика привода с шариковой предохранительной муфтой и двигателем ограниченной мощности // Вестн. Львов. политехн. ин-та. — 1983. — №170. — С. 83—84.

9. Киндрацкий Б.И. Шариковая предохранительная муфта // Машиностроитель. — 1984. — №1. — С. 28.

10. Комаров М.С., Киндрацкий Б.И., Битар М.Х. Динамика пневмопривода с тормозным устройством в конце хода // Изв. вузов. Машиностроение. — 1984. — №9. — С. 74—78.

11. Киндрацкий Б.И., Битар М.Х., Комаров М.С. Динамика пневмопривода с автономным тормозным устройством торсионного типа // Изв. вузов. Машиностроение. — 1985. — № 12. — С. 66—71.

12. Киндрацкий Б.И. Шариковая предохранительная муфта // Машиностроитель. — 1986. — №3. — С. 25.

13. Битар М.Х., Комаров М.С., Киндрацкий Б.И. Торможение привода с инерционной нагрузкой // Вестн. Львов. политехн. ин-та. — 1986. — №200. — С. 18—22.

14. Киндрацкий Б.И., Комаров М.С., Битар М.Х. Пневмоприводы // Машиностроитель. — 1986. — №1. — С. 24—25.

15. Киндрацкий Б.И. Пути увеличения точности шариковых предохранительных муфт с профильным замыканием // Изв. вузов. Машиностроение. — 1987. — №1. — С.19—21.

16. Киндрацкий Б.И., Битар М.Х. О синтезе на ЭВМ автономных тормозных устройств по заданным характеристикам пневмопривода // Вестн. Львов. политехн. ин-та. — 1987. — №210. — С. 50—53.

17. Киндрацкий Б.И. Предохранительная муфта // Машиностроитель. — 1988. — №12. — С. 24.

18. Киндрацкий Б.И. Параметрический синтез гидравлического амортизатора для торможения движущихся масс в промышленных роботах с пневматическим приводом // Изв. вузов. Машиностроение. — 1989. — №12. — С. 87—91.

19. Киндрацкий Б.И. Отзыв на статью «Об изучении ТММ в условиях перестройки высшего образования” // Пробл. высш. школы. — 1990. — №70. — С. 16—17.

20. Киндрацкий Б.И., Курендаш Р.С. Позиционный пневматический привод // Машиностроитель. — 1990. — С. 24.

21. Кіндрацький Б.І. Математичне моделювання обертального пневмоприводу промислового робота // Вісн. львів. політехн. ін-ту. — 1991. — №259. — С. 49—53.

22. Киндрацкий Б.И. Пневматические приводы // Машиностроитель. — 1991. — №5. — С. 28—29.

23. Киндрацкий Б.И. Анализ динамики пневмопривода промышленного робота // Научные тетради Жешувской политехники. — 1992. — №97. — С. 125—131.

24. Kindratsky B.I. The ways of reduce of vibration and noise of the pneumatic drive // Facta Universitatis. — Vol. 1. — №2. — 1995. — Р. 281—286.

25. Кіндрацький Б.І. Обґрунтування доцільності вибору складного агрегата для автотранспортних засобів // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. Праці Західного наук. центру Трансп. акад. наук. — Т. 2. — Львів. — 1995. — С. 62—63.

26. Кіндрацький Б., Бервецький Г. Динаміка пневмопривідного модуля з позиційною системою керування // Машинознавство. — 1997. — №1. — С. 24—27.

27. Кіндрацький Б. Концептуальні засади створення і конструкція універсального позиційного пневмопривідного модуля лінійного переміщення // Машинознавство. — 1997. —№3. — С. 20 —29.

28. Кіндрацький Б.І. Вплив податливості ланок лінійного пневмоприводу з інерційним навантаженням на його динамічні характеристики // Машинознавство, 1997. — №4 — 6. — С. 37 — 40.

29. Кіндрацький Б.І., Бервецький Г.Ю. Вплив тертя у кінематичних парах пневмопривідного модуля на його динамічні характеристики // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 1998. — № 354. — С. 10—14.

30. Кіндрацький Б.І. Про параметричний синтез пневмопривідного модуля за критерієм сумарної корисності // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 1999. — №376. — С. 17—20.

31. Кіндрацький Б.І. Оцінка впливу перехідних процесів на динамічну точність позиціювання пневмоприводу // Вісник держ. ун-ту «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 2000. — №396. — С. 80—85.

32. Кіндрацький Б.І. Методологія і алгоритм багатокритеріального оптимізаційного синтезу пневмоприводів з інерційним навантаженням // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 2002. — № 456. — С. 59—68.

33. Кіндрацький Б., Сулим Г. Сучасний стан і проблеми багатокритеріального синтезу машинобудівних конструкцій (огляд) // Машинознавство. — 2002. — №10. — С 26—40.

34. Кіндрацький Б. Методологічні основи й алгоритм оптимізаційного синтезу пневмоприводів з інерційним навантаженням // Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej «Budova i Ekspluatacja Maszyn». — Wydawnictwo PB: Białystok, 2002. — № 9. — С. 197—208. (Укр.).

35. Кіндрацький Б.І. Експериментальне дослідження динаміки приводу із запобіжною муфтою з профільним замиканням у стопорному режимі роботи // Вісник УкрДЛТУ. — 2002. — Вип. 12.8. — С. 169—174.

36. Кіндрацький Б.І. Концепція і алгоритм багатокритеріального структурно-параметричного синтезу машинобудівних конструкцій // Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя. — 2003. — Том 8. — №1. — С. 73—82.

37. Кіндрацький Б.І. Концепція і алгоритм ієрархічного багатокритеріального структурно-параметричного синтезу машинобудівних конструкцій / В кн.: Zagadnienia dydaktyczne w środowisku systemów technologicznych. — Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2003. — С. 113—116.

38. Кіндрацький Б.І., Сулим Г.Т. Вплив поперечної жорсткості штока на динаміку пневмопривідного модуля лінійного переміщення з консольним розташуванням вантажу // Наукові нотатки. Міжвуз. зб. за напр. „Інженерна механіка”. — Луцьк: ЛДТУ. — 2003. — Вип. 12. — С. 139—149.

39. Кіндрацький Б., Сулим Г. Структурно-параметричний синтез металоконструкції модуля лінійного переміщення // Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 2003. — №4. — С. 162—169.

40. Заневський І., Кіндрацький Б. Жорсткість пакета стрижнів при згині та крученні // Машинознавство. — 2003. — № 5 (71). — С. 18—21.

41. Кіндрацький Б.І. Структурно-параметричний синтез кулачкової запобіжної муфти // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 2005. — №509. — С. 76—85.

42. Кіндрацький Б., Бурковський А., Шпак О. Дослідження ударної взаємодії півмуфт при пробуксовуванні кулькових запобіжних муфт з профільним замиканням // Машинознавство. — 2005. — №11—12. — С. 31—35.

43. Кіндрацький Б., Павлище В., Предко Р. Ресурс привідних пасів в автоматично регульованих клинопасових передачах // Машинознавство. — 2006. — № 6 (108). — С. 40—43.

44. Кіндрацький Б., Бурковський А. Вплив тертя між півмуфтами на динаміку приводу з кульковою запобіжною муфтою у стопорному режимі роботи // Машинознавство. — 2006. — №10—11. — С. 38—42.

45. Кіндрацький Б. І., Павлище В. Т., Предко Р. Я. Розрахункові параметри автоматично регульованої пасової передачі з самозатяжним кільцем // Вісник СуНУ ім. В. Даля. — 2007. — №9 (115). — С. 73—78.

46. Кіндрацький Б.І., Шпак О.О. Конструкція та розрахунок кулькової запобіжної муфти з блокувальним пристроєм силового типу // Машинознавство. — 2008. — №3 (129). — С. 37—41.

47. Кіндрацький Б.І., Шпак О.О. Динаміка приводу з кульковою запобіжною муфтою, оснащеною блокувальним пристроєм // Вісник НТУ „ХПІ”. Темат вип. „Машинознавство і САПР”. — 2008. — №14. — С. 53—65.

48. Кіндрацький Б. І., Павлище В. Т., Предко Р. Я. Про коливання самозатяжного кільця в автоматично регульованій пасовій передачі // Вісник НТУ „ХПІ”. Темат вип. „Машинознавство і САПР”. — 2008. — №14. — С. 66—71.

49. Кіндрацький Б.І., Бурковський А. С. Динаміка приводу з пружно-запобіжною муфтою у перехідних режимах роботи // Вісн. Нац. ун-ту „Львівська політехніка” „Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні”. — 2008. — № 613. — С. 115—126.

50. Кіндрацький Б.І., Шпак О.О. Оптимізаційна математична модель структурно-параметричного синтезу кулькової запобіжної муфти з блокувальним пристроєм // Вісн. Нац. ун-ту „Львівська політехніка” „Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні”. — 2008. — № 613. — С. 126—132.

Схожі:

Статті у журналах І збірниках праць iconСтатті у журналах І збірниках праць
Оптимізація режимів електроенергетичних систем на основі комбінаторного принципу з використанням матриці чутливості
Статті у журналах І збірниках праць iconСтатті у журналах І збірниках праць
Кинаш Б. М., Лищак И. В., Перхач В. С. Математические модели надёжности грозозащиты объектов энергосистем. "Электричество", 1981,...
Статті у журналах І збірниках праць iconСтатті у журналах І збірниках праць
Скрипник О.І., Сторчун О. Л. Цифровое моделирование автономных электроэнергетических систем с вентильными преобразователями. – Труды...
Статті у журналах І збірниках праць iconСтатті в журналах та збірниках
Вісник ну "ЛП" "Електроенергетичні та електромеханічні системи". – 2003. – №479. – С. 17-23
Статті у журналах І збірниках праць iconМарія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ
Статті друкувалися в останнє десятиліття на сторінках часописів «Дивослово», «Українська мова I література в школі» та збірниках...
Статті у журналах І збірниках праць iconДля членів редколегії Експертна оцінка статті, поданої до друку в тематичний збірник наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв»
Автор(и) статті
Статті у журналах І збірниках праць iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
«Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні...
Статті у журналах І збірниках праць iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
«Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні...
Статті у журналах І збірниках праць iconПравила подання статей для публікації у збірках наукових праць університету
Статті, що надаються до збірки, повинні мати собою теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені...
Статті у журналах І збірниках праць iconПравила подання статей для публікації у збірках наукових праць університету
Статті, що надаються до збірки, повинні мати собою теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи