Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 icon

Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010
Скачати 62.12 Kb.
НазваПероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010
Дата14.09.2012
Розмір62.12 Kb.
ТипДокументиНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

КАФЕДРА ОРГАНІЧНОї ХІМІї


ПЕРОКСИДНІ СПОЛУКИ, ІНІЦІАТОРИ, КОПОЛІМЕРИ, МОДИФІКАТОРИ ТА АСОЦІЙОВАНІ РЕАГЕНТИ


КАТАЛОГ ПРОДУКТІВ


Львів  Україна  2010


За допомогою наших продуктів та наукових підходів, ми можемо допогти вам вирішити ваші проблеми:

  • синтез ініціаторів заданої структури та з необхідними властивостями;

  • створення (вибір) ефективних ініціюючих систем, екологічно чистих систем включаючи такі для здійснення радикальної полімеризації за різними методиками;

  • конструювання міжфазних шарів в полімерних колоїдних системах;

  • модифікація (активація) поверхні дисперсних мінеральних наповнювачів та пігментів для композитів;

  • формування полімерних дисперсії типу "ядро-оболонка";

  • приготування адгезивів з термо- та електропровідними властивостями.


Ми проводимо дослідження на контрактних умовах в області хімії пероксидів, полімерних пероксидів, полімерних композитів та процесів формування міжфазних шарів.


Зав. кафедри органічної хімії

Проректор Національного універистету "Львівська політехніка"

Професор, д.х.н


С. А. Воронов


^ Для інформації, будь-ласка, контактуйте:

Проф. С.А. Воронов

Національний університет "Львівська політехніка"

вул. С. Бандери, 12

Львів-13, 79013, Україна

Тел.: (0322) 74-43-00 ; 34-12-67

Факс: (0322)74-43-00

E-mail: svoronov@polynet.lviv.ua

Telex: 234139 ORFEJ


^ Національний університет "Львівська політехніка"

Кафедра органічної хімії (Львів, Україна)


Кафедра була заснована більше ніж 100 років тому. Засновником сучасної наукової школи був відомий в цілому світі науковець -- проф. Т. Юрженко. Головний науковий напрямок, який розвивається протягом останніх 40 років, це синтез радикальних ініціаторів, включаючи багатофункціональні пероксиди. Крім того, на базі цих пероксидів здійснюється створення композитних полімерних матеріалів із спеціальними властивостями. Науковий потенціалл кафедри включає 50 співробітників, включаючи 16 кандидатів наук та 4 доктроів наук, які мають широкий робочий досвід в цій галузі. В цьому науковому напрямку, кафедра має широкий список публікацій -- приблизно 500 наукових статей та 300 авторських сертифікатів (патентів). Кафедра в основному обладнана потрібними приладами та комп'ютерами. На кафедрі сформовані три маленьких науково-виробничих підприємства.

^ Були розроблені наступні матеріали, методи їх синтезу та застосування.

1. Функціональні радикальні ініціатори для новітніх процесів:

# пероксидні мономери для олігомерів, полімерів та поверхнево-активних сполук, що містять пероксидні групи;

# перехресно-зшиваючі агенти для гум та поліолефінів на основі алкілбензольних похідних;

# сполуки з двома або більше ініціюючими центрами різної природи (гідропероксидні, пероксіестерні, азо- та фотоініціатори) для синтезу полімерів з кінцевими реакційно-здатними функціональними групами;

# функціональні пероксиди, що містять галогеналкільні, гідроксильні, карбонільні, аміно-, тіольні, тіолалкільні, ангідридні та інші функціональні групи.

2. Поліфункціональні олігомерні пероксиди для застосування в якості:

# емульгаторів-ініціаторів водної дисперсійної полімеризації вінільних та дивінільних мономерів;

# олігомерні пероксидні емульгатори з заданими колоїдно-хімічними властивостями, олео- та водо-розчинні емульгатори, які можуть солюбілізувати органічні речовини різної природи;

# стабілізатори штучних дисперсій поліестерів, епоксидів та інших смол та полімерів;

# емульгатори для отримання високо-стабільних прямих та зворотніх емульсій -- екологічно чистий шлях отримання полімерних та смольних емульсій (серум не містить емульгаторів);

# поверхневі модифікатори мінеральних та органічних наповнювачів для полімерів;

# поверхнево-активні, біфільні, перехресно-зшиваючі та вулканізуючі агенти для ненасичених та насичених полімерних систем.

3. Синтез адсорбентів за методом радикальної прищепленої полімеризації на поверхні неорганічних носіїв. ^ Універсальна технологія дозволяє застосовувати покриття на носії різної природи.

4. Водо- та олео-розчинні олігопероксиди для систем, що містять потрібну кількість комбінацій ліків: антибіотиків, сульфамідних сполук і т.п. або їх сумішей.

5. Методи продукування та застосування адгезивів, що містять пероксидні групи, включаючи апрети для волокон та наповнювачів (вуглецеві волокна, шкловолокна, корди зроблені зі штучних та синтетичних волокон). Модифікатори на основі полімалеїнатних естерів, полікетонових естерів та сульфонах були синтезовані та застосовані на волокнах як перехресно-зшиваючі агенти.

8. Були розроблені методи продукування для отримання синтетичних/штучних латексів та водних полімерних дисперсій зі здатним до регулювання розміром частинок для систем:

# які не містять емульгаторів;

# з комплексною структурою латексних частинок, напр., "ядро - рекаційно-здатна оболонка";

# наповнених для використання в якості апретів та плівкоутворюючих агентів, адгезивів, основ для лаків та фарб, магнітних та флюоресцентних полімерних дисперсій для імунодіагностики, біоактивних адгезивів для медичного застосування, модисперсних мікросфер, високо-ефективних сорбентів для розділення біополімерів, імуноаналізу та росту клітин і т.і.

7. Слабовідходні та безвідходні методи отримання функціональних органічних пероксидів структури, визначеної споживачем.

8. Твердофазові каталізатори для гетерогенних органічних синтезів на основі інертних, хімічно стабільних волокон та методи їх синтезу.

9. Пероксидні екстендери (навнюючі агенти), напр., пероксидована крейда, як наповнювач полістиролу. Такий полімеризаційно-наповнений полістирол володію звичайними фізико-механічними властивостями з одночасною економією мономеру.

10. Пероксидовані пігменти (TiO2, ZnO, Al2O3, тальк, сажа, феріти, оксиди заліза та інші) з покращеною здатністю до диспергування та седиментаційною стійкістю у водних та органічних середовищах. Енкапсуляція пігментів та наповнювачів методом прищепленої полімеризації. Можливий синтез поліакрилових оболонок, фторовмісного мономеру, олігоімідних акрилатів з покращеною термостабільністю. Енкапсульовані екстендери можуть бути легко редисперговані -- досягнуто десяти-кратний ефект покращення здатності до диспергування, наприклад в алкидному лаку.

11. Синтез тонких діелектричних плівок товщиною біля 0.1 мкм на поверхні неорганічних матеріалів (напр., на поверхні монокристалів силіцію). Плівки можуть бути сформовані на поверхні диспергованих металів, напівпровідників та феритів, карбонатів та металічних волокон та тканин.


Зміст


^ A Пероксидні сполуки 4

A-i Органічні гідропероксиди 4

A-ii Органічні пероксиди 5

A-iii Пероксіестери 7

A-iv Пероксидні мономери 9

A-v Силіційорганічні пероксиди 9

^ B Ініціатори з ініціюючими центрами різної природи 10

B-i Гідропероксиди-пероксиди 10

B-ii Азо-пероксиди 10

B-iii Епоксид-азо-ініціатори 10

B-iv Пероксидні фотоініціатори 11

C (Гідро)пероксидні кополімери та (ко)олігомери 12

C-i Олігомери та кополімери на основі

2-гідроперокси-2-метил-5-гексен-3-іну (A-i-3) 12

C-ii Кополімери на основі

2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну (A-ii-3) 12

D Латекси та наповнювачі, що містять пероксидні групи 14

D-i Латекси 14

D-ii Наповнювачі 14

E Асоційовані реагенти 15


Схожі:

Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
В. Петрук (Україна, Вінниця), Є. Пістун (Україна, Львів), Х. Радев (Болгарія, Софія), І. Руженцев (Україна, Харків), Б. Стадник (Україна,...
Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 iconЛекция №5 Поглиблення в ооп
Модифікатори доступу це, по суті, інтерпретація інкапсуляції в ооп. Нагадую, що інкапсуляція це механізм приховування реалізації...
Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 iconМогиляк М. Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб наук пр
Закінчила біол ф-т Львів ун-ту (1975), аспірантуру нді землеробства І тваринництва зах регіону уаан (1990). У 1975-78 мол наук співроб....
Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 icon23-27 лютого 2010 року Львів Славсько, Україна Організатори
Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії, присвячена 165-й річниці
Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 iconВитяг з протоколу №2 засідання кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних технологій від 30 вересня 2010 р. Присутні: членів кафедри
...
Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 iconДодаток 2 Банківські реквізити (гривна – грн.)
Оперв облуправління ощадбанку в м. Львів вул вул. Січових Стрільців 9, Львів, 79000 Україна
Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 iconРішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8
Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. №1563-vi / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № – С....
Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 iconКаталог праць викладачів тнеу за 2013 рік
Каталог видань тнеу за 2013 рік : бібліограф посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська. – Тернопіль : тнеу, 2014. – с – (Видання...
Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 iconВитяг з протоколу №3 засідання Вченої ради Інституту хімії та хімічних технологій від 8 листопада 2010 р. Присутні: 14 осіб із 25
Піха З. Г. про надання права наукового керівництва роботою аспірантів І здобувачів за спеціальністю 05. 18. 07 Технологія продуктів...
Пероксидні сполуки, ініціатори, кополімери, модифікатори та асоційовані реагенти каталог продуктів львів  Україна  2010 iconЗаявка на участь в роботі VI міжнародної науково-практичної конференції
Для участі в конференції потрібно заповнити цю Анкету учасника І надіслати до 15 квітня 2010 року на адресу: 79021, Україна, м. Львів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи