Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією icon

Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету "Львівська політехніка" є постійно діючою організацією
Скачати 65.09 Kb.
НазваПоложення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету "Львівська політехніка" є постійно діючою організацією
Дата14.09.2012
Розмір65.09 Kb.
ТипПоложення

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


ПОЛОЖЕННЯ

Про Асоціацію випускників Національного університету

Львівська політехніка”


1. Загальні положення


  1. Асоціація випускників Національного університету “Львівська політехніка” є постійно діючою організацією.

  2. Асоціація випускників формується із випускників та викладачiв Національного університету “Львівська політехніка” та функціонує відповідно до чинного законодавства та Статуту Національного університету “Львівська політехніка”.

  3. Асоціація випускників є постійно діючим комітетом, який надає організаційні та консультаційні послуги студентам та випускникам Національного університету “Львівська політехніка”, зокрема послуги щодо організації зустрічей випускників, надання даних і сприяння обмінові інформацією про працевлаштування студентів-випускників, інформування про успіхи і досягнення своїх членів, сприяння професійному ростові випускників Національного університету “Львівська політехніка”.
 1. Склад та структура Асоціації випускників


2.1. Діяльність Асоціації випускників регулюється цим положенням та регламентом засідань Головного Комiтету Асоціації.

2.2. Членами Асоцiацiї можуть бути випускники та викладачi Національного університету “Львівська політехніка” та почеснi Друзi Асоцiацiї.

2.3. Членство у Асоцiацiї набувається на добровільних засадах.

  1. Члени Асоцiацiї виконують функції, покладені на них, на безоплатній та позаштатній основі.

2.5. Почесними Друзями Асоцiацiї вважаються особи, які були випускниками іншого навчального закладу, але які надають всебічну матеріальну, інформаційну та інші види допомоги у роботі Асоціації.

2.6. Керівним органом Асоціації випускників є Головний Комiтет Асоціації, до складу якого входять Президент Асоцiацiї, координатори Асоцiацiї вiд навчально-наукових інститутів Національного університету “Львівська політехніка”.

2.7. Президент Асоцiацiї може бути працівником Національного університету “Львівська політехніка”, який призначається шляхом відкритого голосування членами Асоціації більшістю голосів.

2.8. Пропозиції щодо висунення претендентів на посаду Президента Асоціації можуть ініціюватись як зі сторони Національного університету “Львівська політехніка”, так і від членів Асоціації випускників.

  1. Президент Асоціації може призначати собі заступників за функціональним розподілом та делегувати їм частину повноважень.

2.10. Президент Асоціації може призначати секретаря із наданого йому переліку працівників Національного університету “Львівська політехніка”.

2.11. Координатори Асоцiацiї вiд навчально-наукових інститутів Національного університету “Львівська політехніка” можуть бути співробітниками Національного університету “Львівська політехніка” і обираються до Головного Комітету за поданням членів відповідних навчально-наукових інститутів за допомогою голосування.

2.12. Кількість координаторів Асоцiацiї вiд навчально-наукових інститутів Національного університету “Львівська політехніка” не може бути менша, але залежить від кількості навчально-наукових інститутів Національного університету “Львівська політехніка”.

  1. Ієрархія підпорядкування та функціональний розподіл у Асоціації випускників формується за рішеннями Головного Комiтету Асоціації.

2.14. Асоціація випускників є аполітичною структурою, тому не може пропагувати різні політичні ідеї, програми, переконання тощо.

  1. Президент Асоціації має право усунути за підсумками річної роботи від членства в Асоціації осіб, які не брали активної участі у її роботі, а також які не з’являлись більше ніж на 50% проведених засідань та заходів.

  1. Усі члени Асоціації можуть рекомендувати Президенту Асоціації нових кандидатів на членство у Головному Комiтеті Асоціації.


^ 3. Завдання і напрями діяльності Асоціації випускників


3.1. Основнi напрямки роботи Асоцiацiї :

 • збiр та поповнення iнформацiї про випускникiв ( надсилання анкет та обробка отриманих результатiв);

 • допомога випускникам у налагодженнi контактiв з колишнiми однокурсниками (подача iнформацiї на сайт Асоціації випускників, надання iнформацiї електронною поштою та по телефону);

 • органiзацiя та проведення зустрiчей випускникiв;

 • проведення семiнарiв, тематичних лекцiй для випускникiв;

 • розробка та реалiзацiя проектiв спiльно з випускниками;

 • надання iнформацiї випускникам про можливостi перенавчання та отримання другої освiти, в т.ч. за кордоном;

 • iнформацiйна робота зi студентами випускних курсiв щодо дiяльностi асоцiацiї;

 • випуск Вiсника Асоцiацiї.

3.2. Основнi завдання Головного Комiтету Асоцiацiї:

 • проведення виборiв Президента Асоцiацiї;

 • обговорення та затвердження плану дiяльностi, основних заходiв Асоцiацiї;

 • органiзацiя та проведення зустрiчей Випускникiв;

 • поповнення бази даних випускникiв Асоцiацiї членами Комiтету вiдповiдно до навчально-наукових інститутів.

3.3. Асоціація випускників має можливість надавати пропозиції Вченим радам навчально-наукових інститутів щодо удосконалення навчальних планів та удосконалення робочих навчальних програм конкретних дисциплін при підготовці фахівців з відповідних спеціальностей.

3.4. Асоціація випускників має можливість проводити вузькоспеціалізовані навчальні тренінги, майстер-класи для студентів конкретних спеціальностей. Обговорення зі студентами окремих актуальних фахових тем.

3.5. Асоціація випускників сприяє формуванню вимог до знань, навичок та кваліфікації фахівців відповідних спеціальностей з врахуванням вимог ринку.

3.6. Асоціація випускників сприяє у працевлаштуванні випускників відповідних спеціальностей.

3.7. Асоціація випускників сприяє залученню студентів на стажування та практику.

3.8. Асоціація випускників сприяє розширенню зв’язків науково-навчальних інститутів з підприємствами, організаціями, органами державної влади.

3.9. Асоціація випускників сприяє організації проведення наукових конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів навчально-наукового характеру для студентів та випускників Національного університету “Львівська політехніка”.

3.10. Асоціація випускників сприяє організації виставок, презентацій для студентів та випускників Національного університету “Львівська політехніка”.

^ 4. Права і обов’язки членів Асоціації випускників


4.1. Члени Асоцiацiї мають пріоритет щодо працевлаштування на конкурсних засадах студентів-випускників.

4.2. Члени Асоцiацiї отримують оперативну інформацію про зміни у навчальній, освітній, науковій, адміністративній та інших сферах Національного університету „Львівська політехніка”.

4.3. Члени Асоцiацiї мають відкритий доступ до навчально-методичного забезпечення Національного університету „Львівська політехніка”.

4.4. Члени Асоцiацiї можуть проводити на договірних засадах семінари, тренінги, лекції, майстер-класи та інші форми занять для студентів Національного університету „Львівська політехніка”.

4.5. На прохання членів Асоцiацiї для на базі Національного університету „Львівська політехніка” можуть здійснюватися та виконуватися на договірних засадах різні види робіт (проектно-кошторисні, бізнес-плани, випробовування, аналізи тощо).

4.6. Члени Асоцiацiї мають право рекомендувати нових членів до Головного Комiтету Асоцiацiї, вносити пропозиції щодо виборних посад Головного Комiтету Асоцiацiї.

4.7. Члени Асоцiацiї мають право вільно виходити зі складу Головного Комiтету Асоцiацiї.

4.8. Члени Асоцiацiї зобов’язані дотримуватися Положення про Асоціацію випускників при Національному університеті „Львівська політехніка”.

4.9. Члени Асоціації випускників зобов’язані активно працювати над реалізацією завдань діяльності Асоцiацiї.


^ 5. Порядок проведення засідань Асоціації випускників


5.1. Головний Комiтет Асоцiацiї засідає за самостійно встановленим графіком, але не менше 2 разів у рік.

5.2. Загальні збори членів Асоціації проводяться за самостійно встановленим графіком, але не менше 1 разу у рік.

5.2. Засідання Головного Комiтету Асоцiацiї та скликання Загальних зборів членів Асоціації можуть бути ініційовані як зі сторони Національного університету “Львівська політехніка”, так і зі сторони членів Асоціації.

5.3. Засідання Загальних зборів членів Асоціації та Головного Комiтету Асоцiацiї оформляється відповідними протоколами, що супроводжуються ухваленими рішеннями рекомендаційного характеру.

5.4. Для забезпечення діяльності Асоціації Національний університет „Львівська політехніка” закріплює за Головним Комiтетом Асоцiацiї приміщення та створює необхідні умови для ефективної діяльності Асоціації.

Схожі:

Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією iconПоложення про почесного доктора І професора Національного університету "Львівська політехніка"
Дане положення регламентує присвоєння звання почесного (достойного) доктора і професора Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією iconПоложення (проект) про Асоціацію випускників Інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова
Асоціація випускників Інституту розвитку дитини є громадською організацією, що функціонує відповідно до Статуту Національного педагогічного...
Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією iconШановні випускники Національного університету „Львівська політехніка”! Запрошуємо Вас до Асоціації випускників Національного університету „Львівська політехніка”!
Україна, м. Львів, вул. О. Невського 5, Лабораторія управління вищим навчсальним закладом або надіслати електронну форму заповненої...
Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка\" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету \"Львівська політехніка\" є постійно діючою організацією iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи