Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі icon

Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі
Скачати 220.93 Kb.
НазваМета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі
Дата14.09.2012
Розмір220.93 Kb.
ТипДокументи

 1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі.

  1. Мета викладання дисципліни - ознайомити студентів із найбільш визначними культурологічними теоріями, здобутками світової та української культури протягом усієї історичної еволюції і сформувати систему знань про закономірності культури.

  2. Завдання вивчення дисципліни – формування у студентської молоді цілісного уявлення про шляхи розвитку людської цивілізації, основні її етапи та культурно-історичні епохи, пізнання загальних закономірностей культурної еволюції, самобутнього характеру української культури, її тісних взаємозв`язків із європейською та світовою культурою.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • теоретичні основи предмету як окремої галузі наукового знання;

 • головні проблеми культурологічних досліджень;

 • сутність феномену культури як ключової сфери суспільної свідомості.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

 • орієнтуватися в головних культурологічних концепціях і напрямках;

 • аналізувати український етнонаціональний культурний простір;

 • застосувати знання з культурології для визначення лінії особистої поведінки.

  1. Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу.

Предмет вивчається після курсу “Історія України” та має структурні зв`зки з такими дисциплінами як “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”.

 1. Зміст дисципліни.

  1. Навчальним планом на вивчення курсу “Культурологія” передбачено 36 год. На лекції відведено 8; на семінари 8 год., самостійну роботу 20год. Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у вигляді диференційованого заліку.

№п/п
^

Назви розділів, тем та їх зміст


Кількість годин


Лекції

Семінари

1

2

І.

 1. Культурологія як галузь наукового знання.

Предмет і завдання курсу.

 1. Структура і предмет культурологічного знання як самостійної наукової дисципліни.

 2. Культурологія в системі гуманітарних наук.

 3. Актуальність і значення культурології.

 4. Методи культурологічних досліджень.

 5. Основні поняття культурології.

 6. Головні концепції культури ( З.Фрейд, П.Флоренський, Л.Морган, О.Шпенглер, А.Тойнбі, К.Лоренц).

2

2
1

2

3

4 1. Головні напрями, школи і теорії культурологічного аналізу.

 1. Основні наукові підходи до культурології.

 2. Сучасні культурологічні теорії:

а) теорія культурології в “філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Шопенгауер, В.Дільтей, Г.Зіммель, О.Шпенглер).

б) проблеми теорії культури в неокантіанстві (В.Віндельбанд, Г.Ріккерт, М.Вебер, Е.Кассірер);

в)феноменологія ( Е.Гуссерль, М.Хайдеггер);

г) інтерпретація культури в структуралізмі ( Ж.Лакан, Р.Барт, М.Фуко).

 1. Проблеми культури у фрейдизмі та неофрейдизмі. ( З.Фрейд, К.-Г. Юнг).

 2. Культурологічна думка в Україні ( М. Костомаров, П.Куліш, М.Грушевський, І.Франко, Д. Донцов, І.Огієнко, Г.Сковорода.

 3. Становлення сучасної української культурології.22 1. Культура як об`єкт культурологічного пізнання.

 1. Поняття “культура”. Етимологія терміну.

 2. Природа та культура.

 3. Структура, типи та функції культури в суспільстві.

 4. Типологія культур. Етнічна, національна, локальна та світова культура.

 5. Художня культура та художній стиль культурної епохи.

 6. Культура і особистість.


2


2 1. Культура і цивілізації як суперсистеми.

 1. Багатозначність поняття цивілізації

 2. Два основних напрями в морфологічному вченні про культуру.

 3. Теорія локальних цивілізацій А.Тойнбі.

 4. Типологія цивілізацій американської наукової школи (П.Сорокін, Ф.Нортроп, А.Крьобер).

5.Культурно-історичні типи як суперструктура.

22ІІ.
Світова культура.

 1. Здобутки світового цивілізаційного поступу.

 1. Особливості культури Стародавнього Сходу.

 2. Класична спадщина античного світу – фундамент європейської культури.

3. Ренесанс в європейській культурі.

4

24

2

6. Становлення і розвиток західної культури сучасного типу.

 1. Культурні надбання Нового часу.

 2. Світова культура новітнього періоду ( ХХ ст. ).

 3. Масова культура та її вплив на культурний світовий процес. Особливості культури початку ХХІ ст.


22Культура України

 1. Основні етапи культурної еволюції українського народу.

 1. Формування української національної культури. Її традиції та особливості.

 2. Етапи культурно-національного відродження в Україні:

а) українська культура періоду Ренесансу;

в) національне відродження першої пол. ХІХ ст.


 1. Сучасний етап національно-культурного відродження в Україні: завдання та перспективи.

 1. Культурологічний аналіз формування і розвитку української культури.

 1. Вплив культури українського етносу на світовий цивілізаційний поступ Стародавнього Світу.

 2. Українська культура між Заходом і Сходом. Геополітичний аспект культурного процесу в Україні.

 3. Українська культура у світовому європейському контексті

 1. Підсумки. Місце культури в сучасних умовах українського державотворення


3

2


1

3

2


1

2.2. Семінарські заняття.№п/п
^

Назви розділів, тем та їх зміст


Кількість годин


Семанари

1

2

3
 1. Культурологія як галузь наукового знання.

Предмет і завдання курсу.

 1. Структура і предмет культурологічного знання як самостійної наукової дисципліни.

 2. Культурологія в системі гуманітарних наук.

 3. Актуальність і значення культурології.

 4. Методи культурологічних досліджень.

 5. Основні поняття культурології.

Головні концепції культури ( З.Фрейд, П.Флоренський, Л.Морган, О.Шпенглер, А.Тойнбі, К.Лоренц).

2

1

2

3
 1. Головні напрями, школи і теорії культурологічного аналізу.

 1. Основні наукові підходи до культурології.

 2. Сучасні культурологічні теорії:

а) теорія культурології в “філософії життя” (Ф.Ніцше, А.Шопенгауер, В.Дільтей, Г.Зіммель, О.Шпенглер).

б) проблеми теорії культури в неокантіанстві (В.Віндельбанд, Г.Ріккерт, М.Вебер, Е.Кассірер);

в)феноменологія ( Е.Гуссерль, М.Хайдеггер);

г) інтерпретація культури в структуралізмі ( Ж.Лакан, Р.Барт, М.Фуко).

 1. Проблеми культури у фрейдизмі та неофрейдизмі. ( З.Фрейд, К.-Г. Юнг).

 2. Культурологічна думка в Україні ( М. Костомаров, П.Куліш, М.Грушевський, І.Франко, Д. Донцов, І.Огієнко, Г.Сковорода.

5.Становлення сучасної української культурології.

2
 1. Культура як об`єкт культурологічного пізнання.

 1. Поняття “культура”. Етимологія терміну.

 2. Природа та культура.

 3. Структура, типи та функції культури в суспільстві.

 4. Типологія культур. Етнічна, національна, локальна та світова культура.

 5. Художня культура та художній стиль культурної епохи.

 6. Культура і особистість.
2 1. Культура і цивілізації як суперсистеми.

 1. Багатозначність поняття цивілізації

 2. Два основних напрями в морфологічному вченні про культуру.

 3. Теорія локальних цивілізацій А.Тойнбі.

 4. Типологія цивілізацій американської наукової школи (П.Сорокін, Ф.Нортроп, А.Крьобер).

5. Культурно-історичні типи як суперструктура.
2


ІІ


Світова культура.

 1. Здобутки світового цивілізаційного поступу.

 1. Особливості культури Стародавнього Сходу.

 2. Класична спадщина античного світу – фундамент європейської культури.

3. Ренесанс в європейській культурі.
4

2

^ 6. Становлення і розвиток західної культури сучасного типу.

 1. Культурні надбання Нового часу.

 2. Світова культура новітнього періоду ( ХХ ст. ).

 3. Масова культура та її вплив на культурний світовий процес. Особливості культури початку ХХІ ст.

2
Культура України

 1. Основні етапи культурної еволюції українського народу.

1.Формування української національної культури. Її традиції та особливості.

 1. Етапи культурно-національного відродження в Україні:

а) українська культура періоду Ренесансу;

в) національне відродження першої пол. ХІХ ст.

3. Сучасний етап національно-культурного відродження в Україні: завдання та перспективи.

3

2
 1. Культурологічний аналіз формування і розвитку української культури.

 1. Вплив культури українського етносу на світовий цивілізаційний поступ Стародавнього Світу.

 2. Українська культура між Заходом і Сходом. Геополітичний аспект культурного процесу в Україні.

 3. Українська культура у світовому, європейському контексті.

 4. Підсумки. Місце культури в сучасних умовах умовах українського державотворення
1
  1. Лабораторні заняття – не плануються.

  2. Самостійна робота – 24 год.


п/п
^

Змість занять


К-ть год.

1.

Засвоєння теоретичного курсу , опрацювання джерел та навчальної літератури.

10

2.

Підготовка семінарських занять.

10

3.

Підготовка диференційованого заліку.

4
 1. Навчально-методичні матеріали.


3.1. Література до теоретичного курсу.

 1. Грушевський М.С. Духовна Україні. – К., 1994.

 2. Возняк М. Історія української літератури.В 2-х тт. – Львів, 1992.

 3. Гердер И.Г. Идеи философии истории человечества. - М., 1977.

 4. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

 5. Огієнко І. Українська культура. _ К., 1991.

 6. Бокань В.А.Культурологія. – К.: МАУП, 2000.

 7. Барт Р. Избранные работы. Семиотика, Поэтика. – М., 1989.

 8. Есин А.Б. Введение в культурологию. Основные понятия культурологии в системном изложении. – М., 1999.

 9. Історія української та зарубіжної культури. – К., 2001.

 10. Історія світової культури / Ред. Левчук Л.Т. – К., 1999.

 11. Історія світової культури. Культурні регіони. / Ред. Левчук Л.Т.-К., 2000.

 12. Культурология ХХ век. Энциклопедия. Т. 1,2. – СПб., 1998.

 13. Malinovsky B. The Dynemics of Culture Change. Yale University Press, 1958.

 14. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. – К., 2000.

 15. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – К., 2000.

 16. Тойнбі Дж. А. Дослідження історії. Т.1,2. – К., 1995.

 17. Українська та зарубіжна культура. – Львів: НУ”ЛП”, 2002.

 18. Українська культура // Лекції за ред. Д.Антоновича. - К., 1993.


3.2. Література до семінарських (практичних) занять.

1. Шевнюк О.Л. Культурологія. – К., 2004.

2.Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. – К.: Знання, 2002.

Розділ І.

 1. Культурологія як дисципліна. Завдання культурології. - т.І.

 2. Культурологічні парадигми. Українська культурологічна думка. – т.ІІ.

 3. Сутність культури. – т.ІІІ.

 4. Мова культури. Т.І.

 5. Поняття ментальності. Світоглядні універсалії української культури. –Розділ “Культура Нового часу т.VІІ, VІІ, ”.

6. Модерністська модель світу в українській і західній інтерпретаціях. – т.VІІІ.

3.Теорія та історія світової і вітчизняної культури. / Бичко А. ( керівн.) – К,. Либідь, 1993. Лекція 3. “Критичний аналіз класичних і сучасних концепцій культури”. – т.ІІ.ІV.

4.Українська та зарубіжна культура / За ред. М. Заковича. - К.: Знання, 2001.

Ч.І., розділ І, “Поняття і сутність культури” -т.І, питання 6; т.ІІ питання 5.

Ч.ІІ., розділ І, “Культура і цивілізація”. – т.ІV.

5.Лекції з історії світової і вітчизняної культури. – Львів: Світ, 1994.

Лекція 1, питання 4. “Культура та сучасна цивілізація. – т.ІV.


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії України, науки і техніки

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради інституту

_______/ Куньч З.Й./

«____» __________ 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни: Культурології
^

Для базового напряму: “Практична психологія”

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

16
16


Практичні заняття, год

16
16


Модульний контроль, год

4
4


Всього аудиторних, год.

36
36


Самостійна робота, год

36
36


Загальний обсяг, год

72
72


Курсова роботаКонтрольні роботи, шт

1
1


ЕкзамениЗаліки

1
1
Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму _


Робоча навчальна програма складена:


доц., к. істор. наук

Денісовим Я.Я

Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

історії України, науки і техніки.


Протокол № _____ від "___"_________ 2008 р.


Завідувач кафедри,

К.і.н.,доц. ^ Зінкевич Р.Д.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № _____ від "__" ___________ 2008 р.


^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________ __Куньч З.Й.__

«_28_» _08_ 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни : Культурологія
^

Для базового напряму: всі напрями

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

8

8

16


Практичні заняття, год

8

8

16


Модульний контроль, годВсього аудиторних, год.

20

20

40


Самостійна робота, год

34

34

64


Загальний обсяг, год

54

54

108


Курсова роботаКонтрольні роботи, шт

1

1

2


ЕкзамениЗаліки

1

1

2
Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму__ЕК,МЕ всі напрями___0501


Робоча навчальна програма складена:


доц., к. і. н.
^ Денісовим Я.Я.
Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

історії, теорії та практики культури.


Протокол № _1__ від "28_"__08___ 2008р.


Завідувач кафедри,

к.іст.н. ^ Зінкевич Р.Д.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № _1_ від "28" ____08_______ 2008 р.


.


^

Тематика рефератів

Завдання для самостійної роботи студентів


з курсу «Культурологія»


 1. Становлення культурології як сфери наукового пізнання.

 2. Фундаментальна та прикладна культурологія.

 3. Б.Малиновський і функціональний напрям культурології.

 4. Гра як першоджерело культури в концепції Й.Хейзінги.

 5. Екзистенціалістські інтерпретації культури ( К.Ясперс, М.Хайдеггер, А.Камю).

 6. Ортега-і-Гассет про дегуманізацію мистецтва і масову культуру.

 7. Теологічне розуміння культури ( П. Тілліх, М.Бердяєв).

 8. Моралістичний напрям в культурології ( А.Швейцер, Г.Манн, Г.Гессе).

 9. Символічна інтерпретація культури в поглядах Г.Сковороди.

 10. Формування української культурології в середині ХІХ ст.

 11. Культурологічний здобуток П.Куліша.

 12. Культурологічні погляди М.Костомарова.

 13. І.Франко і розробка цілісної концепції української культури.

 14. Історія української культури в працях М.Грушевського.

 15. Культурологічні пошуки І.Огієнка.

 16. І.Крип`якевич – теоретик і історик української культури.

 17. Становлення сучасної української культурології ( Д.Антонович, Д.Дорошенко, Д.Чижевський, М.Семчишин, М.Шлемкевич).

 18. Культурологічні погляди Є.Маланюка.

 19. Культура і соціальна структура.

 20. Культура і природне середовище.

 21. Методологічні проблеми культурної антропології.

 22. Методологічні проблеми культурної антропології.

 23. Техніка і природа людини.

 24. Феномен діонісійського начала в культурі Стародавньої Греції.

 25. Аполонійська культура.

 26. Єллінство і діонісізм.

 27. Різновиди сучасного фундаменталізму.

 28. Фундаменталізм як релігійно-культурна установка.

 29. Концепція культурної модернізації.

 30. Спільне між присмерком античності і сучасною кризою культури.

 31. Кризові явища і народження нової культури.

 32. Культура в контексті вчення про космопланетарний феномен людини (В.Вернадський).

 33. Криза сучасної західної культури.

 34. Поняття ідентичності і типологія людських потреб.

 35. Сутності феномену кризи в культурі за Ф.Ніцше.

 36. Органіка природи і техніцизм.Література


для виконання завдань самостійної роботи студентів

 1. Грушевський М. Історія української літератури. – К., 1993. – В.6 тт.

 2. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1990.

 3. Барт Р. Избранные работы. Семиотика, Поэтика. – М., 1989.

 4. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

 5. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. -М., 1987.

 6. Возняк М. Історія української літератури. – В 2-х тт. – Львів, 1992.

 7. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философии // Культурология, ХХ век: Антология. - М., 1994.

 8. Історія української культури / Під ред. І.Крип`якевича. – К., 1994.

 9. Костомаров М.Слов`янська міфологія. – К., 1994.

 10. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

 11. Malinovsky B. The Dynemics of Culture Change. – Yale University Press, 1958.

 12. Мамфорд Л. Техника и природа человека // Новая технократическая волна на Западе / Сб. текстов. – М., 1986.

 13. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

 14. Ортега – и – Гассет – Х. Дегуманизация искусства. – М., 1991.

 15. Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. – М., 1991.

 16. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

 17. Самосознание европейской культуры ХХ века. – М., 1991.

 18. Сковорода Г.С. Пізнай самого себе. Пізнай в собі людину. – Львів, 1995

 19. Тойнбі Дж. А.Дослідження історії. – К., 1995. – В 2-х тт.

 20. Українська культура / Лекції за ред. Д.Антоновича. – К., 1993.

 21. Хейзінга Й. Hoмo Ludens. – М., 1992.

 22. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994.

 23. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К., 1992.

 24. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура: Навч. Посібник. – К., 2002.

 25. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004..

Схожі:

Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі icon1 мета І завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі
Підготовка спеціаліста до соціальної взаємодії забезпечується у процесі вивчення курсу “Психологія”
Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі iconМетодичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
Мета і завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі
Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі iconМета і завдання викладання дисципліни, її місце в навчальному процесі
Метою викладання дисципліни “Управління інноваційним потенціалом підприємства” є формування системи теоретичних і практичних знань...
Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі iconТема Економічні потреби І виробничі ресурси
Мета та завдання дисципліни, її місце в учбовому процесі. Зв’язок з іншими дисциплінами
Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією
Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному плані та роль у підготовці фахівця
Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі iconАнотація навчальної дисципліни "Використання Інтернет-технологій у навчальному процесі"
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі iconАнотація навчальної дисципліни "Використання Інтернет-технологій у навчальному процесі"
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі iconВступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Мета дисципліни – формування системи знань у галузі організації та функціонування ринку фінансових послуг та методології аналізу...
Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі iconІгсн політологічна теорія держави
Контрольна робота – це індивідуальне завдання, яке студент виконує самостійно під керівництвом викладача протягом семестру. Мета...
Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі iconЗакон І положення про ідо україни. її роль, місце І завдання в структурі заходів із забезпечення життєдіяльності населення держави Організація цо на об'єктах господарської діяльності
Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їхня мета І завдання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи