Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» icon

Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей»
Скачати 35.27 Kb.
НазваІндивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей»
Дата14.09.2012
Розмір35.27 Kb.
ТипДокументи

Індивідуальні КР з «Етики бізнесу»


1. Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» як запорука досягнення успішності в бізнесі.

2. Моральні цінності ринку. «Ринкові ігри» - поведінка підприємця на ринку. Проблема «чесної» конкуренції на сучасному ринку. Чи є вона ефективною і вигідною в економічному плані?

3. Етика і проблема управління. Поясніть різницю між поняттями «менеджмент» і «управління». На яких етичних засадах вони розбудовуються? Які стилі і методи керівництва Ви вважаєте найбільш ефективними для успішного ведення бізнесу.

4. Деонтична етика та її місце в етиці бізнесу. І.Кант та його концепція деонтичної етики. Переваги та недоліки деонтичної концепції в сучасній етиці бізнесу.

5. Взаємозв’язок етики бізнесу з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами. Психологія бізнесу, психологічні проблеми в бізнес-етиці та можливості їх вирішення, психологічна специфіка управління.

6. Концепція утилітаризму в етиці бізнесу, її переваги та недоліки. Моральне виправдання порушення прав людини та недотримання справедливості в етиці утилітаризму. Інші альтернативи вибору на користь матеріальної вигоди обґрунтовані концепцією утилітаризму. Принципи норм-утилітаризму: маскування традиційного утилітаризму чи спроба виправлення його помилок?

7. Етика бізнесу, її особливості та специфіка. Розкрийте сутність понять «економічної етики», «ділової етики», «етики бізнесу», «підприємницької етики», «етики ринку» та «професійної етики». Особливості «професійної етики», наведіть етичні принципи на яких базуються професії лікаря, журналіста, військового, юриста та бізнесмена.

8. Макроетика, сфера застосування та основна проблематика. Взаємодія держави та бізнесу: партнерство чи суперництво? Соціальна відповідальність бізнесу, її переваги та недоліки для підприємницької діяльності.

9. Мікроетика, особливості функціонування корпорації. Проблема працюючих жінок. Чи можливим є рівноправ’я статей у сфері бізнесу. Жінки та «чоловічі» професії. Дискримінації на фірмах: причини та шляхи їх усунення.

10. Історія становлення бізнес-етики. Етико-економічні концепції Г.Форда та їх місце в етиці бізнесу. Протестантська етика та її вплив на формування бізнес-етики.

11. Етика справедливості та її місце в бізнес-етиці. Трактування справедливості та еволюція уявлень про неї. Область застосування «етики справедливості» та основне її проблемне коло.

12. Проблема управлінської етики. Лідерство та керівництво: точки дотику та протистояння. Етичні якості керівника, як запорука його успішної діяльності в бізнесі.

13. Аналіз корпоративної культури. Корпоративна етика як складова корпоративної культури. Корпоративні цінності та норми як запорука успішного формування та функціонування корпоративної етики. Взаємодія корпоративної та універсальної етики. Характеристики, які визначають ефективність корпоративної культури підприємства.

14. Етика бізнесу в умовах трансформації української економіки. Розбудова ринкової економіки в Україні, проблеми та специфіка. Пошук національної моделі підприємництва. Перспективи розвитку економічної етики в сучасній Україні. Рецепція етики бізнесу.

15. Мистецтво менеджменту. Етичні аспекти введення бізнесу та керівництво персоналом. Менеджер – як ключова фігура управління, його функції та етичні зобов’язання. Сучасні форми організації трудового процесу. Міри підвищення етичності співробітників.

16. Проблема взаємодії етики та економіки. Протестантська етика праці як моральна легімітація та мотивація економіки. Етика бізнесу як моральна регуляція економіки.

17. Бізнес та релігійна етика. Релігійні норми та їх вплив на формування та розбудову бізнесу.

18. Зв'язок бізнес-етики із культурними традиціями країни та народів. Вплив менталітету на економіку та розбудову бізнесу.

19. Бізнес та благодійність: етичні аспекти. Благодійність як бізнес.

20.Особливості спілкування з погляду моральних вартостей у різноаспектних бізнесових ситуаціях.

21.Культура спілкування: її норми, принципи та функціональна специфіка у бізнесі.

22.Аналіз особливостей словесного (вербального) спілкування: системність і закономірності.

23.Мовленнєвий етикет і його значення у різнобічній діяльності бізнесових структур.

24.Культура поведінки у різноаспектних сферах бізнесу: аналіз і значення.

25.Принципи, норми, засоби і закономірності несловесного (невербального) спілкування у бізнесовій сфері.

26.Класифікація невербальних (несловесних) засобів та їх специфіка.

27.Особливості ділового етикету у сфері бізнесу (аналіз різноманітних ситуацій).

28.Характеристика форм ділової комунікації і їх особливості.

29.Методика і технологічна специфіка проведення ділових зустрічей.

30.Конфлікти як у діловій діяльності і причини виникнення, особливості вияву, шляхи подолання.

31.Етичні кодекси, їх розуміння, осмислення і значення у підприємництві.

32.Авторитет працівника у сфері бізнесу: закономірності й особливості становлення, проблема збереження і зміцнення іміджу.

33.Службовий етикет у різноаспектних поточних виявах і його системна структурованість.

34.Менеджмент у контексті національних особливостей України.

35.Взаємозв’язок етики бізнесу з естетикою, етикет та його значення в діловому світі.

Схожі:

Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» iconПерелік запропонованих тем рефератів
...
Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» iconТема Сутність І функції грошей
Сеньйораж. Різновидності сучасних кредитних грошей. Вартість грошей та способи її оцінки стосовно різних форм грошей в різні історичні...
Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» icon1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей
Програма вступного іспиту зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» на базі вищої освіти – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 14с
Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» iconДеякi проблеми боротьби з відмиванням грошей як міжнародним злочином
Закордонні фахівці вважають, що коли "брудні" гроші потрапляють до середовища чесного бізнесу, вони мають на неї такий же вплив,...
Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» iconО. С. Лапко Науковий керівник – канд пед наук, доцент А.І. Кіктенко Миколаївський державний аграрний університет клонування: «ЗА» чи «проти» Клонування людини
Клонування людини — етична і наукова проблема кінця 20 і початку 21 століття, що полягає у можливості формування і вирощування принципово...
Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» iconМіністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет факультет міжнародного бізнесу та міжнародного права Кафедра міжнародного бізнесу та світової політики
Етикет-це встановлений порядок,сукупність правил,регламентуючих зовнішніх правил людських відносин. Предмет передбачає комплексне...
Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» iconПрофесійно-етична компетентність сучасного інженера-педагога
Професійно-етична компетентність сучасного інженера-педагога [Текст] : бібліогр список л-ри. – Чернігів, 2011. – 32 назви
Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» iconТема сутність І функції грошей
Виникнення грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну
Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» iconПерелік екзаменаційних питань
Суть грошей як економічної категорії. Характеристика основних підходів до розуміння суті грошей
Індивідуальні кр з «Етики бізнесу» Гроші як морально-етична проблема етики бізнесу. В чому полягає етична проблема відношення до грошей? «Неповага до грошей» iconЗалікові питання з курсу «Етика бізнесу»
Ринкова економіка в Україні, проблеми та специфіка. Перспективи розвитку економічної етики в сучасній Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи