2. 1 Пряма icon

2. 1 Пряма
Скачати 56.11 Kb.
Назва2. 1 Пряма
Дата14.09.2012
Розмір56.11 Kb.
ТипЛекція

Лекція 2


Відображення елементів простору.

2.1 Пряма

 • Прямою називають траєкторію найкоротшої відстані між двома точками в просторі.

 • Проекції прямої також прямі.

 • Визначник прямої – дві точки, тому й на епюрі пряма задається проекціями двох точок.

Задамо в просторі точки А, В і спроекцюємо їх на дві взаємно перпендикулярні площини. Виконаємо перетворення просторової моделі в плоске зображення.а) б) в)

^ Рис.2.1


На рис. 2.1,а задані проекції 1А,2А і 1В,2В двох точок А і В. Вони визначають положення деякої прямої АВ. З’єднавши однойменні проекції точок 1А і 1В, 2А і 2В, одержимо проекції 1А1В і 2А2В прямої АВ. На рис. 2.1,б зображені проекції точок, а на рис. 2.1,в – проекції прямої лінії l, що проходить через задані точки.

Отже, позначення прямої на епюрі може бути представлене двома точками, якщо зафіксований її відрізок, або однією літерою (рядковою літерою латинського алфавіту), якщо задано тільки положення прямої відносно площин проекцій.

Прямі в просторі можуть займати різні положення. Розрізняють наступні положення прямих:

 1. Прямі загального положення;

 2. Прямі рівня;

 3. Проектуючи прямі.

При русі точки по прямій загального положення усі координати точки змінні, по прямій рівня одна з координат постійна, по проектуючих прямих – дві координати постійні.

2.1.1 Пряма загального положення.Рис. 2.2


На рис.2.2 представлена пряма а загального положення. Ні одна з проекцій відрізка представленої прямої а не дорівнює натуральній величині відрізка АВ. Пряма загального положення не паралельна і не перпендикулярна ні до однієї площини проекцій.

^ 2.1.2 Прямі рівня.


Якщо пряма паралельна одній з площин проекцій (перпендикулярна до однієї з осей), то така пряма називається прямою рівня. Назва цієї прямої співпадає з назвою площини, до якої вона паралельна.Рис. 2.3

На рис.2.3 представлені просторова модель і епюр горизонтальної прямої рівня. Всі точки цієї прямої знаходяться на однаковій відстані від горизонтальної площини проекцій. На горизонтальну площину проекцій відрізок АВ прямої проектується в дійсну величину. Кут º - це кут нахилу прямої до фронтальної площини проекцій, а кут º- це кут нахилу прямої до профільної площини проекцій.Рис. 2.4

На рис.2.4 представлені просторова модель і епюр фронтальної прямої рівня. Всі точки цієї прямої знаходяться на однаковій відстані від фронтальної площини проекцій. На фронтальну площину проекцій відрізок СD проектується в дійсну величину з кутами нахилу  - до горизонтальної площини проекцій і  - до профільної.


Рис. 2.5


На рис.2.5 представлені просторова модель і епюр профільної прямої рівня. Всі точки цієї прямої знаходяться на однаковій відстані від профільної площини проекцій. На профільну площину проекцій відрізок ЕF прямої проектується в дійсну величину, а кут - це кут нахилу прямої ЕF до горизонтальної площини проекцій, кут - це кут нахилу прямої ЕF до фронтальної площини проекцій.

Отже, знаючи особливості проектування прямих рівня, можна використовувати їх для розв’язування позиційних і метричних задач.
^

2.1.3 Проектуючи прямі


Проектуючи прямі – це прямі, перпендикулярні до однієї з площин проекцій (паралельні одній осі). Такі прямі носять назву тої площини, до якої вони перпендикулярні: горизонтально-проекціююча пряма, фронтально-проекціююча пряма, профільно-проекціююча пряма).


Рис. 2.6


На рис.2.6 представлена горизонтально-проекціююча пряма (паралельна осі Оz ). Ця пряма проектується на горизонтальну площину в точку, а на фронтальну і профільну площини проекцій – в лінію, паралельну осі Oz.
Рис. 2.7

На рис.2.7 представлена фронтально-проекціююча пряма (паралельна осі Оу). Ця пряма проектується в точку на фронтальну площину проекцій, а на горизонтальну і профільну площини проекцій – в лінію, паралельну осі Оу.Рис. 2.8


На рис.2.8 подана профільно-проекціююча пряма (паралельна осі Ох). Пряма проектується в точку на профільну площину проекцій, а її горизонтальна і фронтальна проекції паралельні осі Ох.

Таким чином, розглянуті вище прямі складають другу групу прямих особливого положення, що дають змогу використовувати їх в наступних побудовах.

2.2 ПлощинаІз стереометрії відомо, що площина визначена, якщо відомі належні їй:

 1. Три точки, що не належать одній прямій (рис. 2.9,а);

 2. Пряма і точка, що не належить цій прямій (рис.2.9,б);

 3. Дві прямі, що перетинаються (рис.2.9,в);

 4. Дві паралельні прямі (рис.2.9,г);

 5. Люба плоска фігура, наприклад трикутник (рис.2.9,д ,рис.2.9,е).

Таким чином, площина може бути заданою однією з перерахованих вище комбінацій елементів. Всі ці випадки задання площини рівноцінні, і можуть бути представлені як модифікація основного визначника площини – три точки, що не лежать на одній прямі.

Рис. 2.9


Площина може бути задана також нульовими лініями рівня (рис. 2.10).Рис. 2.10

Відносно площин проекцій площина може займати наступні положення:

 1. Площина загального положення – це площина, не паралельна і не перпендикулярна до жодної з площин проекцій (рис.2.9-2.10).

 2. Проекціююча площина – це площина, перпендикулярна тільки до однієї площини проекцій (рис.2.11-2.13).

 3. Площина рівня – це площина, перпендикулярна до двох площин проекцій або паралельна одній площині проекції.Рис. 2.11. Горизонтально-проектуюча площинаРис. 2.12. Фронтально-проектуюча площинаРис. 2.13. Профільно-проектуюча площина.

Основні властивості проектуючих площин наступні:

1. Горизонтально-проектуюча площина паралельна осі Оz і перпендикулярна 1П; фронтально-проектуюча площина паралельна осі Оу; профільно-проектуюча площина паралельна осі Ох.

2. Розміри кутів, які проектуючи площини утворюють з площинами проекцій представлені на рис.2.11-2.13 і з площиною П1 це кут º, з площиною П2 кут º, з площиною П3-кут º.. Необхідно відмітити, в розглянутих площинах один з кутів прямий, а два інших в сумі складають 90º. Наприклад, для горизонтально-проектуючої площини º+º=90º.

3. Фігура, яка належить проектуючій площині, проектуєтся у відрізок прямої на площину проекцій, до якої вона перпендикулярна.

4. Якщо проектуюча площина задана трьома точками або двома прямими, то на одній із площин проекцій ці точки знаходяться на одній прямій, а проекції прямих співпадають.

На рис. 2.14-2.16 представлені площини рівня. Назва площини рівня співпадає з назвою площини проекцій, до якої вона паралельна.

Площини рівня ще називають двічі проектуючими площинами.Рис. 2.14. Горизонтальна площинаРис. 2.15. Фронтальна площинаРис. 2.16. Профільна площина.


Основні властивості площин рівня.

 1. Горизонтальна площина рівня паралельна горизонтальній площині проекцій і не має горизонтального сліду. Аналогічно фронтальна і профільна площини рівня не мають відповідно фронтального і профільного слідів.

 2. Можна відмітити, що горизонтальна площина перпендикулярна до осі ^ Оz, фронтальна перпендикулярна до осі Оу, а профільна перпендикулярна до осі Ох.

 3. Кожна із розглянутих вище площин перпендикулярна зразу до двох площин проекцій, по відношенню до яких вона одночасно являється проектуючою.

 4. Дві проекції належної площини рівня фігури, являють проекції відрізків прямих площин проекцій, до яких ця фігура перпендикулярна. Третя проекція являє дійсну величину фігури.

 5. Якщо точка і пряма належать площині, паралельній площині проекцій, то відстань від точки до прямої проектується на цю площину без спотворення. Також без спотворення проектується відстань між двома паралельними прямими чи кут між двома прямими, що перетинаються.
Схожі:

2. 1 Пряма iconТема 1 Поняття про многогранники Стереометрія
Основні фігури стереометрії: пряма призма, правильна піраміда, конус, куля, циліндр та ін
2. 1 Пряма iconТаблиця. Вплив чинників на зміну попиту на нову продукцію
Оціните тенденції зміни попиту за допомогою критеріїв: “пряма”, “зворотня”, “специфічна”. Виставте їх у графі таблиці
2. 1 Пряма iconQ11. 14. Точками перегину графіка функції
Асимптоти графіка функції Q12 Вертикальною асимптотою до графіка функції служить пряма, рівняння якої
2. 1 Пряма iconТема 6 трифазні кола електричного струму
Ерс, симетрична трифазна система ерс, пряма (зворотна) послідовність фаз, нейтраль, фазні ерс, лінійні ерс, з'єднання «зіркою» («трикутником»),...
2. 1 Пряма iconОпис модуля з дисципліни "основи демократії"
Форми демократії. Пряма та представницька демократія. Історична еволюція уявлень про демократію Античне та сучасне трактування демократії....
2. 1 Пряма iconРозділ 1 ортогональне проекціювання
Мету практичних занять, умовні позначення та символи, тип та товщину ліній І методичні рекомендації до засвоєння заняття 1 за темою...
2. 1 Пряма iconСемінарські заняття, їх тематика і обсяг Модуль №6. “Методика вивчення геометричного матеріалу” Семінарське заняття 1 Тема: Геометричні фігури: пряма лінія, крива лінія, ламана. Відрізок прямої лінії. Промінь. Коло і круг
Зміст і завдання вивчення геометричного матеріалу у програі математики початкової школи
2. 1 Пряма iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс англійської мови» на тему «Пряма та непряма мова»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи