Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань icon

Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань
НазваЛекція 8 З’єднання. Види з’єднань
Сторінка1/9
Дата14.09.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипЛекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Лекція 8


З’єднання.


8.1. Види з’єднань


Машини і механізми можна в загальному поділити на складові частини, які утворюють єдину функціональну систему з’єднаних між собою елементів і деталей.

З’єднання деталей можуть бути роз’ємними і нероз’ємними.

До роз’ємних належать з’єднання, які дозволяють багаторазово з’єднувати і роз’єднувати деталі без пошкодження або пластичного деформування як з’єднуваних, так і з’єднуючих деталей.

До нероз’ємних відносяться з’єднання, які неможливо роз’єднати без пошкодження або пластичного деформування деталей даного з’єднання. (З’єднання зваркою, пайкою, склеюванням, пресові з’єднання за допомогою заклепок, тощо).

Роз’ємні з’єднання поділяють на рухомі, в яких можливі відносні переміщення з’єднувальних деталей (шпонкові шліцьові та ін.), і нерухомі, в яких з’єднувані деталі не переміщуються одна відносно одної (різьбові з’єднання за допомогою кріпильних елементів та ін.). Розглянемо роз’ємні різьбові з’єднання. Розглядаючи це питання необхідно вияснити основні визначення і класифікацію різьб. Основні визначення різьб наведені в ГОСТ 11708-66.

^ 8.2. Зображення та позначення різьби на кресленнях


Різьбою називається поверхня утворена при гвинтовому переміщенні довільного плоского контуру по циліндричній, конічній або іншій поверхні обертання.

На кресленнях всі різьби зображують умовно, відповідно до вимог ГОСТ 2.311-68:

на стержні (зовнішня різьба): зовнішній діаметр – основною лінією, внутрішній – суцільною тонкою на відстані не менше 0,8мм і не більше розміра кроку від основної товстої лінії, на вигляді з торця стержня внутрішній діаметр різьби показують радіусною дугою, розімкненою в довільному місці поза осьовими лініями, при цьому довжина дуг становить ¾ кола;

в отворі (внутрішня різьба): внутрішній діаметр – суцільною товстою лінією, зовнішній – суцільною тонкою лінією, на вигляді з торця отвору зовнішній діаметр різьби зображують радіусною дугою рівною ¾ кола, відстань між лініями та сама, що й для різьби на стержні.

Межі різьби по довжині стержня або отвору позначаються суцільною товстою лінією.

Для всіх різьб (крім трубної і конічної дюймової) умовні позначення проставляють над розмірною лінією зовнішнього діаметра різьби. Трубні різьби, циліндричну і конічну, позначають за допомогою ліній виносок із стрілками і поличками, над якими записують умовне позначення різьби. Для конічної дюймової різьби над поличкою записують умовне позначення і стандарти на її основні параметри.

Циліндрична різьба – це різьба на циліндричній поверхні, а конічна на конічній поверхні. Для виконання різьбових з’єднань необхідно мати дві деталі, на одній з яких різьба знаходиться на зовнішній поверхні (зовнішня різьба), а на другій – на внутрішній (внутрішня різьба). Різьба, утворена за годинниковою стрілкою і переміщується вздовж осі обертання від спостерігача, називається правою. Плоский контур, який обертається проти годинникової стрілки і переміщується вздовж осі від спостерігача утворює ліву різьбу.

Різьба може бути утворена гвинтовим переміщення одного або кількох ідентичних плоских контурів які розташовані щільно один біля одного уздовж осі обертання. У першому випадку – це одназахідна різьба, у другому – багатозахідна.

Залежно від форми плоского контуру, тобто від профілю гвинтового випуску, різьбу поділяють на трикутні, трапецієвидні, круглі, прямокутні і ін.

За призначенням різьби бувають кріпильні, ходові (перетворення обертання руху однієї деталі на прямолінійній другої) і спеціальні.

Основні параметри різьби розглянемо на прикладі трикутної різьби, зображеної на рис. 8.1.Рис. 8.1

Параметри трикутної різьби: d, d1 - відповідно зовнішній та внутрішній діаметри зовнішньої і внутрішньої різьб, d2 – середній діаметр різьби,  - кут профілю різьби, Р- крок різьби, Н- робоча висота профілю. Кроком різьби Р називається відстань між двома сусідніми однойменними точками профілів. Хід різьби t – це відстань, на яку переміститься вздовж осі різьби один оберт різьбової поверхні.

^ 8.3. Класифікація різьб


За ступенем нормалізації параметрів різьби поділяють на: стандартні { метрична, трубна (циліндрична і конічна), дюймова конічна, трапецієвидна та упорна}, спеціальні і нестандартні. Найбільш поширені стандартні різьби.

Для всіх стандартних і деяких спеціальних різьб передбачені умовні позначення, до складу яких входять буква, що позначає різьбу і номінальний діаметр різьби, позначення поля допуску або класу точності різьби. Для однозахідної різьби позначається додатково крок, а для багатозахідної – хід і крок літерою Р в дужках, наприклад, 3 (Р 1.5). Умовне позначення лівої різьби – дві літери, LH .

^ 8.3.1 Метрична різьба


Метрична різьба є основним видом кріпильної різьби. Розміри метричної різьби регламентує ГОСТ 24705- 81, їх профіль (рис.8.2) – ГОСТ 9150-81, кроки – ГОСТ 8724-81, допуски на розміри різьби – ГОСТ 16093-81. В умовне зображення метричної різьби входить літера М.Рис. 8.2. Профіль метричної різьби.а) б)

Рис. 8.3. Умовне зображення метричної різьби: а) на зовні; б) в отворі.

Приклади умовного позначення метричної різьби з номінальним діаметром 24мм.

  1. M24 – 6g – зовнішня, права, з крупним кроком і полем допуску 6g;

  2. M24x2-6H – внутрішня, права, здрібним кроком і полем допуску 6H;

  3. M24x3 (P1.5) LH- 6H – внутрішня, двозахідна, з дрібним кроком 1,5мм і ходом 3 мм, ліва, з полем допуску 6H;

Діаметри і кроки метричної циліндричної різьби загального призначення приведені в таблиці 8.1. Діаметрам різі 1-го ряду надають перевагу.

Таблиця 8.1

Діаметри та кроки метричної циліндричної різі загального призначення

Діаметр різі , мм

Крок, мм

1-й ряд

2-й ряд

крупний

дрібний

6

-

1

0,75; 0,5

8

-

1,25

1; 0,75; 0,5

10

-

1,5

1,25; 1; 0,75; 0,5

12

-

1,75

1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5

-

14

2

1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5

16

-

2

1,5; 1; 0,75; 0,5

-

18

2,5

2; 1,5; 1; 0,75; 0,5

20

-

2,5

2; 1,5; 1; 0,75; 0,5

-

22

2,5

2; 1,5; 1; 0,75; 0,5

24

-

3

2; 1,5; ( 1 )

-

27

3

2; 1,5; 1; 0,75

30

-

3,5

( 3 ); 2; 1,5; 1; 0,75

-

33

3,5

( 3 ); 2; 1,5; 1; 0,75

36

-

4

3; 2; 1,5; 1

-

39

4

3; 2; 1,5; 1

42

-

4,5

( 4 ); 3; 2; 1,5; 1

-

45

4,5

( 4 ); 3; 2; 1,5; 1

48

-

5

( 4 ); 3; 2; 1,5; 1

-

52

5

( 4 ); 3; 2; 1,5; 1

56

-

5,5

4 ; 3; 2; 1,5; 1
60

(5,5)

4 ; 3; 2; 1,5; 1

64

-

6

4 ; 3; 2; 1,5; 1


^ 8.3.2 Трубна циліндрична різьба


Трубна циліндрична різьба є кріпильною і застосовується в основному для з’єднання водо- і газопровідних труб і арматури. Профіль даної різьби зображений на рис. 8.4.

В умовних позначення трубної циліндричної різьби (рис. 8.5) входять: латинська літера G; номінальний умовний розмір в дюймах; клас точності середнього діаметра і при необхідності загальне позначення для лівої різьби.Рис. 8.4. Профіль трубної циліндричної різьби.Рис. 8.5. Умовне зображення трубної циліндричної різьби: а) на зовні;

б) в отворі.

Для даної різьби встановлено два класи точності, А і В. Приклади умовного позначення трубної циліндричної різьби з номінальним розміром 1 дюйм: G1–A (для класу точності А) G 1LH –B (для лівої різьби класу точності В).

Необхідно пам’ятати, що розмір трубної циліндричної різьби не вимірюється по зовнішньому діаметру – d. На відміну від метричної та інших різей номінальний розмір трубної циліндричної різі позначається в дюймах, при цьому він наближено дорівнює діаметру умовного проходу отвора труби, на який різьба нарізана. Трубна циліндрична різьба одного і тогож розміру може бути нарізана як на трубах з різною товщиною стінки так і на суцільному стержні. Параметри трубної циліндричної різі згідно з ГОСТ 6357-81 наведені в табл. 8.2.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань icon2. 3 Тема: З'єднання І передачі Класифікація з'єднань
З'єднання та передачі є основою функ­ціонування будь-якої машини та взаємодії деталей, що входять до її складу
Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань iconЗ'єднання металевих конструкцій
У будівництві використовують такі основні ви­ди з'єднань: за допомогою зварювання, болтові, на заклепках
Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань iconНаказ №42 Про підсумки обласного огляду конкурсу на краще шкільне методичне об’єднання учителів навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу
«Про проведення обласного конкурсу на краще шкільне методичне об’єднання учителів навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу»...
Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань iconЛекція № Бібліографічний опис документа. Розглянемо, які види бібліографічних описів (БО) документів залежно
Розглянемо, які види бібліографічних описів (БО) документів залежно від об'єкта бібліографічного опису бувають
Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань iconЗатверджую
Поняття, цілі, задачі, сфери І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань iconЗатверджую
Поняття, цілі, задачі, сфери І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань iconЛекція Основні концепції, еволюція, види операційних систем. План 1 Поняття ос та її призначення
Сукупність апаратних І програмних засобів (ПЗ) складає будь-яку комп’ютерну систему
Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань iconЗаняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання
Суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь, називаються
Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань iconЛекція №3 облік валютних операцій план лекції
Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку
Лекція 8 З’єднання. Види з’єднань iconЛекція 11. Облік у вільних економічних та офшорних зонах
Вільні економічні зони: поняття, вщщт порядок створення 1 Іоняття та види офшорних компаній
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи