Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\

Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком'ютерних системах І мережах, частина 1 Код модуля
Скачати 30.32 Kb.
НазваНазва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком'ютерних системах І мережах, частина 1 Код модуля
Дата14.09.2012
Розмір30.32 Kb.
ТипДокументи

1.

Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком'ютерних системах і мережах, частина 1

2.

Код модуля: ТЗЕ_6029_С01

3.

Тип модуля: обов’язковий

4.

Семестр: ІІІ

5.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 ( кредитів ЄКТС – 5)

аудиторні години – 64 (лекції – 32, прак. зан. – 16 лаб. роб. – 16)

6.

Лектор: доцент, к.т.н. Гамола Орест Євгенович

7.

^ Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

– знати математичні та фізичні основи методів аналізу усталених та перехідних процесів електричних кіл при періодичних та неперіодичних впливах; основи аналізу чотириполюсників та фільтрів.

– вміти формувати математичні моделі електричних кіл та їх елементів; складати топологічний опис електричних кіл; проводити розрахунки електричних кіл; складати електричні кола за їх принциповими чи монтажними схемами;.

8.

^ Спосіб навчання: аудиторне

9.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

– пререквізити: математика, фізика

– кореквізити: – електроніка та мікросхемотехніка, комп’ютерні методи дослідження інформаційних процесів і систем, основи теорії кіл, сигнали та процеси в комп’ютерних системах і мережах, ч.2

10.

^ Зміст навчального модуля:

Основні поняття теорії електричних кіл. Основні закони електричного кола: Ома, Кірхгофа, Джоуля-Ленца, лектромагнітної індукції. Енергія електричного та магнітного полів. Методи розрахунку лінійних електричних кіл: метод законів Кірхгофа; метод еквівалентних перетворень; метод контурних струмів; метод вузлових напруг. Властивості лінійних електричних кіл: теорема компенсації; теорема взаємності; принцип накладання; теорема Тевенена–Гельмгольця. Аналіз лінійних електричних кіл при гармонійному впливі.

Класифікація багатополюсників і чотириполюсників. Основні рівняння чотириполюсників. Характеристичні параметри пасивних чотириполюсників. Еквівалентні схеми чотириполюсників. Основні рівняння багатополюсників. Призначення, область застосування і класифікація фільтрів. Умова пропускання реактивного фільтра. Фільтри типу „k” та „m”.

Поняття про перехідний процес. Закони комутації. Диференційні рівняння електромагнітного стану електричного кола в перехідному процесі. Початкові умови. Класичний метод аналізу перехідних процесів електричних кіл. Вільна та вимушена складові перехідної величини. Операторний метод аналізу перехідних процесів електричних кіл.

11.

Рекомендована література:

1. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. Лінійні кола. Підручник. –К.: “Вища школа”, 1992.

2. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники: В 2-х т. Учебник для вузов. – Энергоиздат, 1981.

3. Бессонов Л.А. Теоретические основи электротехники. – М.:”Высшая школа”, 1986.

4. Крылов В.В., Корсаков С.Я. Основы теории цепей для системотехников: Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1990.

5.Сборник программированных задач по теоретическим основам электротехники. Под ред. Н.Г.Максимовича и И.Б. Куделько. -Львів.: “Вища школа, 1976.

12.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, модульний контроль, самостійна робота

13.

Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (26%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

  • Підсумковий контроль (74%, іспит): контрольні заходи

14.

Мова навчання: українська

Схожі:

Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах, частина 1 Код модуля
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах, частина 1
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\Формат опису модуля
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в інформаційно-комунікаційних системах, частина 2
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\Назва модуля: Теорія електромагнітних кіл Код модуля
Блажкевич Б.І. Основи теорії лінійних електричних кіл. Київ. "Наука думка" 1964. 425 с
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\Назва модуля: Теорія електричних кіл та сигналів Код модуля
Розрахувати вимірювальні кола на постійному струмі; досліджувати усталені та перехідні процеси проходження сигналів у вимірювальних...
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\Описи модуля назва модуля
Вища математика, Фізика, Теоретичні основи електротехніки, Електричні машини, Теорія автоматичного керування, Електромагнітні перехідні...
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\Назва модуля: Фізика. Ч код модуля: кзф 6002 с тип модуля
Зміст навчального модуля: Електричне поле в вакуумі, діелектрики І провідники в електричному полі, постійний електричний струм, магнітне...
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\Назва модуля: Вища математика, частина 1 (АВ) Код модуля
Уміти застосовувати апарат теорії матриць, векторної алгебри та аналітичної геометрії, а також математичного аналізу до розв’язування...
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\Назва модуля: Вища математика, частина 1 Код модуля
Уміти застосовувати апарат теорії матриць, векторної алгебри та аналітичної геометрії, а також математичного аналізу до розв’язування...
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\Опис модуля назва модуля: Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови, частина 3 Код модуля
Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови. Вища математика. Теоретичні основи електротехніки, частина 1
Назва модуля: Основи теорії кіл, сигнали та процеси в ком\1. Назва модуля: Основи інтелектуальної власності Код модуля: ттд 8 3 5. Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, лабораторних занять – 8)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи