Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon

Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Скачати 44.87 Kb.
НазваКод модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Дата15.09.2012
Розмір44.87 Kb.
ТипДокументи

 1. Назва модуля: Електротехнічні матеріали

 2. Код модуля: ЕС_6030_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 3

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3) аудиторні години - 48 (лекції – 32, лабор. зан. – 16)

 6. Лектор: к.ф.-м.н., доц., Маврін Ольгерд Іванович

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати класифікацію сучасних матеріалів, які використовуються в електротехнічній апаратурі, взаємозв‘язок складу, будови, основних властивостей матеріалів з процесами, які проходять в них при технологічній обробці, дію електричного поля, температури, складу робочого середовища, іонізуючого випромінювання та інших факторів, що є необхідною основою їх раціонального використання; методику визначення основних параметрів найбільш розповсюджених матеріалів для електротехнічного обладнання.

- уміти правильно оцінювати надійність, економічність та екологічну доцільність вибору електротехнічних матеріалів при розробці нової електротехнічної апаратури, призначеної для різних умов експлуатації.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та сукупні модулі:

  • пререквізити: фізика

  • кореквізити: техніка високих напруг

 3. Зміст навчального модуля: формування знань та принципів використання електротехнічних матеріалів в пристроях електротехніки та електроенергетики

 4. Рекомендована література:

Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы. М.: Высшая школа, 1976. – 632 с.

Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах. Пер. со словац. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 200 с.

Маврін О.І. Електротехнічні матеріали. Львів, 2003. – 140 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%, виконання лабораторних робіт); контрольні заходи (2х35%)

 1. Мова навчання: українська
 1. Назва модуля: Електротехнічні матеріали

 2. Код модуля:

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 3

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС - 3) аудиторні години - 42 (лекції – 16, лабор. зан. – 16)

 6. Лектор: к.ф.-м.н., доц., Маврін Ольгерд Іванович

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати класифікацію сучасних матеріалів, які використовуються в електротехнічній апаратурі, взаємозв‘язок складу, будови, основних властивостей матеріалів з процесами, які проходять в них при технологічній обробці, дію електричного поля, температури, складу робочого середовища, іонізуючого випромінювання та інших факторів, що є необхідною основою їх раціонального використання; методику визначення основних параметрів найбільш розповсюджених матеріалів для електротехнічного обладнання.

- уміти правильно оцінювати надійність, економічність та екологічну доцільність вибору електротехнічних матеріалів при розробці нової електротехнічної апаратури, призначеної для різних умов експлуатації.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та сукупні модулі:

- пререквізити: фізика

- кореквізити: техніка високих напруг

 1. Зміст навчального модуля: формування знань та принципів використання електротехнічних матеріалів в пристроях електротехніки та електроенергетики

 2. Рекомендована література:

Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы. М.: Высшая школа, 1976. – 632 с.

Штофа Я. Электротехнические материалы в вопросах и ответах. Пер. со словац. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 200 с.

Маврін О.І. Електротехнічні матеріали. Львів, 2003. – 140 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%, виконання лабораторних робіт); контрольні заходи (2х35%)

 1. Мова навчання: українська
 1. Назва модуля: Техніка високих напруг

 2. Код модуля:

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 6

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 144 (кредитів ЄКТС - 4) аудиторні години - 64 (лекції – 32, практ. зан. – 16, лабор. зан. – 16)

 6. Лектор: к.ф.-м.н., доц., Маврін Ольгерд Іванович

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати явища та процеси в газоподібних , рідких, твердих ізоляційних матеріалах при прикладенні до них високої напруги , які входять в конструкції ізоляції пристроїв високовольтного електротехнічного обладнання, методи контрольних та профілактичних випробувань ізоляції, способи отримання високих напруг різної форми та вимірювання цих напруг, причини та механізми утворення зовнішніх та внутрішніх перенапруг, методи захисту від перенапруг.

- уміти вибрати та розрахувати рівні ізоляції, види ізоляції та конструкцію ізоляції пристроїв високовольтного електротехнічного обладнання, обгрунтувати та розрахувати захист апаратів та електрообладнання від перенапруг.

^ 8. Спосіб навчання: аудиторне

 1. Необхідні обов’язкові попередні та сукупні модулі:

- пререквізити: фізика, електротехнічні матеріали

- кореквізити: перенапруги та координація ізоляції в електричних системах

^ 10. Зміст навчального модуля: вивчення студентами фізичних процесів в різних видах ізоляції та основних принципів вибору ізоляції електрообладнання, особливостей конструкцій ізоляції високовольтних пристроїв і апаратів, методів профілактики ізоляції в умовах експлуатації.

^ 11. Рекомендована література:

∙ Бржезіцький В.О., Ісакова А.В., Рудаков В.В. Техніка та електрофізика високих напруг: Навч. посібник.-Харків:НТУ «ХПІ»-Торнадо, 2005.-930с.

∙ Маврін О.І., Покровський К.Б. Техніка та електрофізика високих напруг: Консп. лекцій. Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009.- 116 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (30%, виконання лабораторних робіт); контрольні заходи (2х35%)

 3. Мова навчання: українська

Схожі:

Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: мам 6030 С01. Тип модуля: обов'язковий. Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 135 (кредитів єктс–4,5, години сам роб.–135)
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: ес 6035 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IX обсяг модуля
У результаті вивчення модуля студент повинен уміти проектувати електричну частину підстанції
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: зі 6095 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: езікт 6046 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів єктс – 3), курсовий проект 90
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: зі 6092 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: “Організація та проведення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом”
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: ес 6037 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин 75 (кредитів єктс-2,5) аудиторні години –32 (лекції –16, практичні -16)
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: ерат 6045 С01 Тип модуля: обов’язковий. Семестр: VIII
Назва модуля: Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: кса 6046 С01 Тип модуля: обов’язковий. Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 195 (кредитів єктс – 6,5), аудиторні години – 80 (лекції – 48, лабораторні – 16, практичні...
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: кса 6044 С01 Тип модуля: обов’язковий. Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів єктс – 5), аудиторні години – 80 (лекції – 48, лабораторні – 16, практичні...
Код модуля: ес 6030 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: мо 6026 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IV обсяг модуля
Лектор кандидат економічних наук, доцент Мороз Л.І., практичні заняття проводить ас. Гербут М. В. (2010/2011  н р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи