Опис модуля назва модуля icon

Опис модуля назва модуля
Скачати 21.44 Kb.
НазваОпис модуля назва модуля
Дата15.09.2012
Розмір21.44 Kb.
ТипРозрахунок

ОПИС МОДУЛЯ


1. Назва модуля: Компютерний аналіз режимів електроенергетичних систем

2. Код модуля: ЕСМ_6042_­С01

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 7

5. Обсяг модуля:

 загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4)

 аудиторні години – 64 (лекції – 16, лабораторні заняття – 48)

6. Лектор: к.т.н., доцент Коновал Володимир Семенович

7. Результати навчання: В результаті вивчення модуля студент повинен:

 знати: методи аналізу усталених режимів; методику визначення запасів статичної стійкості режимів; методи розрахунку струмів та напруг для несиметричних і неповнофазних режимів; математичні моделі динамічних елементів електроенергетичної системи; методи аналізу електромеханічних перехідних процесів.

 вміти: застосовувати комплекс програм ДАКАР для аналізу усталених режимів, статичної та динамічної стійкостей режимів ЕЕС; працювати з базою обладнання ЕЕС; розраховувати струми для несиметричних та неповнофазних режимів; аналізувати режими на статичну стійкість (аперіодичну та з умов саморозхитування); проводити графічний аналіз електромеханічних перехідних процесів; моделювати пристрої протиаварійної автоматики; проводити оптимальне налагодження регуляторів збудження синхронних генераторів

^ 8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити та кореквізити):

 пререквізити: Електричні системи та мережі. Електромагнітні перехідні процеси. Електромеханічні перехідні процеси. Моделювання в електротехніці

 кореквізити:

^ 10. Зміст модуля: Розрахунок усталених режимів з фіксованою частотою. Розрахунок струмів короткого замикання, несиметричних та неповнофазних режимів. Розрахунок траєкторій обтяження, що необхідні для визначення запасу статичної стійкості вихідного усталеного режиму. Математичні моделі основних елементів електричної системи для дослідження задач стійкості. Аналіз статичної стійкості. Аналіз динамічної стійкості. Особливості моделювання протиаварійної автоматики енергосистем.

^ 11. Рекомендована література:

 Енергетичні системи з електропередачами та вставками постійного струму /Шидловський А.К., Перхач В.С., Скрипник О.І. Відп. ред. Кузнецов В.Г.; АН України, Ін-т електродинаміки. – Київ: Наук. думка, 1992. – 288 с.

 В.С. Перхач. Математичні задачі електроенергетики. Львів, Вид-во при ЛДУ, "Вища школа", 1982. – 380 с.

 Электрические системы и сети /Н.В. Буслова, В.Н. Винославский, Г.И. Денисенко, В.С. Перхач; под ред. Г.И. Денисенко. – К.: Выща школа. 1986. – 584 с.

 С.А. Совалов. Режимы единой энергосистемы. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 384 с.

  1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

  2. Форма, методи та критерії оцінювання знань: диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК):

 поточний контроль – 40%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт – 30%, тематичний контроль знань – 10%.

 заліковий контроль – 60%.

14. Мова навчання: українська

Схожі:

Опис модуля назва модуля iconОпис модуля назва модуля
Назва модуля: Функціональні властивості елементів електроенергетичних систем (курсова робота)
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля Назва модуля: кінетика хімічних процесів Код модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 72 (кредитів єктс – 2), аудиторні години – 36 годин (лекцій – 16, практичних занять – 20)
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля «Німецька мова» Назва модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 369, аудиторних 184, самостійна робота 185
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля Назва модуля: Ділова комунікація. Код модуля: ітпк 6020 С01
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90; аудиторних – 32 год. (16 год. – лекції, 16 год – семінарські заняття)
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля з дисципліни «Основи мовної комунікації» Назва модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів – 5); аудиторні години – 18 (лекції – 10, практичні заняття 8)
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля з дисципліни "політологія" назва модуля: Політологія код модуля: кп 6013 С01 тип модуля
Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості І...
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля назва модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90, аудиторні години – 48, (лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год.,) самостійна робота...
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля назва модуля
Вища математика. Промислова електроніка та перетворювальна техніка. Алгоритмiзація і програмування
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля назва модуля
Вища математика. Промислова електроніка та перетворювальна техніка. Алгоритмiзація і програмування
Опис модуля назва модуля iconОпис модуля назва модуля
Теоретичні основи електротехніки. Вища математика. Промислова електроніка та перетворювальна техніка
Опис модуля назва модуля icon1. Назва модуля: Соціологія освіти Код модуля: фс 8 03 1 8 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів –8)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи