Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів icon

Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів
Скачати 218.36 Kb.
НазваПерелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів
Дата15.09.2012
Розмір218.36 Kb.
ТипКонкурс

Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів

при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів


Інститут

Напрями підготовки

Конкурсні предмети

Шифр

Назва

Абрев.

Інститут архітектури (ІАРХ)

6.020206

реставрація творів мистецтва

РМ

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Рисунок голови натурника* (творчий конкурс)

4. Композиція* (творчий конкурс)

5. Живопис* (творчий конкурс)

6.020207

дизайн

ДЗ

6.060102

архітектура

АР

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Рисунок архітектурної деталі* (творчий конкурс)

4. Креслення* (творчий конкурс)

5. Композиція* (творчий конкурс)

Інститут будівництва та інженерії довкілля (ІБІД)

6.060101

будівництво

БД

1. Українська мова та література

2. Математика*

3. Фізика або хімія

6.060103

гідротехніка (водні ресурси)

ГТ

6.170203

пожежна безпека

ПБ

Інститут геодезії (ІГДН)

6.080101

геодезія, картографія та землеустрій

ГД

1. Українська мова та література

2. Географія*

3. Історія України або математика

Інститут гуманітар-них та соціальних наук

(ІГСН)

6.020105

документознавство та інформаційна діяльність

ДК

1. Українська мова та література

2. Математика *

3. Іноземна мова або історія України

6.030201

міжнародні відносини

МВ

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова*

3. Історія України або географія

6.030101

соціологія

СО

1. Українська мова та література

2. Історія України *

3. Математика або іноземна мова

6.130102

соціальна робота

СР

1. Українська мова та література

2. Історія України*

3. Географія або іноземна мова

Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)

6.030503

міжнародна економіка

СЕ

1. Українська мова та література

2. Математика*

3. Іноземна мова або географія

6.030601

менеджмент

МЕ

6.030504

економіка підприємства

ЕП

1. Українська мова та література

2. Математика*,

3. Історія України або географія

6.030507

маркетинг

МК

6.030508

фінанси і кредит

ФК

6.030509

облік і аудит

ОА

Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)

6.050202

автоматизація та ком-п’ютерно-інтегровані технології

АВ

1. Українська мова та література

2. Математика*,

3. Фізика або іноземна мова

6.050601

теплоенергетика

ТЕ

1. Українська мова та література

2. Математика*

3. Фізика або хімія

6.050701

електротехніка та електротехнології

ЕТ

6.050702

електромеханіка

ЕМ

Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)

6.050501

прикладна механіка

МП

1. Українська мова та література

2. Математика*

3. Фізика або хімія

6.050502

інженерна механіка

ІМ

6.050503

машинобудування

МБ

6.050504

зварювання

ЗВ

6.070101

транспортні технології (за видами транспорту)

ТТ

1. Українська мова та література

2. Математика*,

3. Фізика або іноземна мова

6.070106

автомобільний транспорт

АТ

Інститут комп’ютер-них наук та інформацій-них технологій (ІКНІ)

6.020303

філологія

ФЛ

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова* (англійська)

3. Історія України

6.040303

системний аналіз

СА

1. Українська мова та література

2. Математика*,

3. Фізика або іноземна мова

6.050101

комп’ютерні науки

КН

6.050103

програмна інженерія

ПІ

6.051501

видавничо-поліграфічна справа

ВП

1. Українська мова та література

2. Математика*

3. Фізика або хімія

Інститут комп’ютер-них технологій, автоматики та метрології (ІКТА)

6.050102

комп’ютерна інженерія

КІ

1. Українська мова та література

2. Математика*,

3. Фізика або іноземна мова

6.050201

системна інженерія

СІ

6.170101

безпека інформаційних і комунікаційних систем

БІ

6.170102

системи технічного захисту інформації

ЗІ

6.170103

управління інформаційною безпекою

УІ

6.051001

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

МТ

1. Українська мова та література

2. Математика*

3. Фізика або хімія

6.051002

метрологія, стандартизація та сертифікація

МС

6.051003

приладобудування

ПР

1. Українська мова та література

2. Фізика*

3. Математика або хіміяІнститут права та психології (ІНПП)

6.030301

журналістика

ЖР

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Написання самостійної творчої праці* (творчий конкурс)

6.030402

правознавство

ПВ

1. Українська мова та література

2. Історія України*

3. Іноземна мова або математика

6.030103

практична психологія

ПП

1. Українська мова та література

2. Біологія*

3. Історія України або іноземна моваІнститут прикладної математики та фундамен-тальних наук

(ІМФН)

6.030204

міжнародна інформація

МІ

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова*

3. Історія України або математика

6.040204

прикладна фізика

ПФ

1. Українська мова та література

2. Фізика*

3. Математика або хімія

6.040301

прикладна математика

ПМ

1. Українська мова та література

2. Математика*,

3. Фізика або іноземна мова

6.040302

інформатика

ІФ

6.050403

інженерне матеріалознавство

МЗ

1. Українська мова та література

2. Математика*

3. Фізика або хімія

Інститут телекомуні-кацій, радіотех-

ніки та електронної техніки (ІТРЕ)

6.050801

мікро- та наноелектроніка

МН

1. Українська мова та література

2. Фізика*

3. Математика або хімія

6.050802

електронні пристрої та системи

ЕЛ

6.051004

оптотехніка

ОТ

6.050901

радіотехніка

РТ

1. Українська мова та література

2. Фізика*

3. Математика або іноземна мова

6.050902

радіоелектронні апарати

РА

6.050903

телекомунікації

ТК

1. Українська мова та література

2. Математика*,

3. Фізика або іноземна мова

Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)

6.040106

екологія, охорона нав-колишнього середовища та збалансоване природокористування

ЕО

1. Українська мова та література

2. Математика*

3. Хімія або географія

6.051301

хімічна технологія

ХТ

1. Українська мова та література

2. Хімія*

3. Математика або фізика

6.051302

хімічна інженерія

ХІ

6.051401

біотехнологія

БТ

1. Українська мова та література

2. Хімія*

3. Біологія або математика

6.051701

харчові технології та інженерія

ХР

1. Українська мова та література

2. Математика*

3. Фізика або хімія

6.120201

фармація

ФР

1. Українська мова та література

2. Хімія*

3. Біологія або фізика


Предмети, позначені *, є профільними.


Замарковано – додаткові бали випускникам підготовчих курсів не додаються.


^ Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту,


обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали1

106,0
4

124,0
8

162,0

1,1

106,6
4,1

125,0
8,1

163,0

1,2

107,2
4,2

125,9
8,2

163,9

1,3

107,8
4,3

126,9
8,3

164,9

1,4

108,4
4,4

127,8
8,4

165,8

1,5

109,0
4,5

128,8
8,5

166,8

1,6

109,6
4,6

129,7
8,6

167,7

1,7

110,2
4,7

130,7
8,7

168,7

1,8

110,8
4,8

131,6
8,8

169,6

1,9

111,4
4,9

132,6
8,9

170,5

2

112,0
5

133,5
9

171,5

2,1

112,6
5,1

134,5
9,1

172,4

2,2

113,2
5,2

135,4
9,2

173,4

2,3

113,8
5,3

136,4
9,3

174,3

2,4

114,4
5,4

137,3
9,4

175,3

2,5

115,0
5,5

138,3
9,5

176,2

2,6

115,6
5,6

139,2
9,6

177,2

2,7

116,2
5,7

140,2
9,7

178,1

2,8

116,8
5,8

141,1
9,8

179,1

2,9

117,4
5,9

142,1
9,9

180,0

3

118,0
6

143,0
10

181,0

3,1

118,6
6,1

144,0
10,1

181,9

3,2

119,2
6,2

144,9
10,2

182,9

3,3

119,8
6,3

145,9
10,3

183,8

3,4

120,4
6,4

146,8
10,4

184,8

3,5

121,0
6,5

147,8
10,5

185,7

3,6

121,6
6,6

148,7
10,6

186,7

3,7

122,2
6,7

149,7
10,7

187,6

3,8

122,8
6,8

150,6
10,8

188,6

3,9

123,4
6,9

151,6
10,9

189,5


7

152,5
11

190,5


7,1

153,5
11,1

191,4


7,2

154,4
11,2

192,4


7,3

155,4
11,3

193,3


7,4

156,3
11,4

194,3


7,5

157,3
11,5

195,2


7,6

158,2
11,6

196,2


7,7

159,2
11,7

197,1


7,8

160,1
11,8

198,1


7,9

161,1
11,9

199,012

200,0

Схожі:

Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів iconНаказ №728 Про зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста
Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки...
Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Володимира Даля в поточному році за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти,...
Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів iconПорядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Володимира Даля в поточному році за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти,...
Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів iconПерелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до внту за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра
Перелік спеціальностей І спеціалізацій, які можна отримати після завершення освітньо-професійної програми підготовки бакалавра І...
Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів iconНаказ №737 уч Про зарахування абітурієнтів для навчання за скороченими програмами підготовки бакалаврів
Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки...
Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів iconНаказ №159 уч Про зарахування бакалаврів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
Макарова на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки...
Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів iconРозпорядження 24 травня 2007 р. №41 Про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів
Затвердити Порядок зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів (додається)
Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів iconПерелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів iconПерелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Перелік напрямів підготовки та конкурсних предметів при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів iconПерелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи