Статті у журналах І збірниках праць icon

Статті у журналах І збірниках праць
Скачати 99.21 Kb.
НазваСтатті у журналах І збірниках праць
Співавтори
Дата15.09.2012
Розмір99.21 Kb.
ТипДокументи

Статті у журналах і збірниках праць


№ п/ч

Назва

Рукоп.

чи

друк.

Інформація

про

публікацію

Обсяг

внесок

автора

Співавтори

1

Установка статических тиристорных компенаторов на подстанциях ПЭО "Киевэнерго"

друк.

Энергетика и электрифи-кация. - 1990. - №1

3/1

Данилюк А.В.,

Жураховский А.В.

2

Оптимізація режимів електроенергетичних систем на основі комбінаторного принципу з використанням матриці чутливості

друк.

Вісник Львів. Полі-тех. ін-ту №253. Електроенергетичні та електромеханічні системи.- Львів, 1991.

3/1

Данилюк А.В.,

Павлюк Ю.В.

3

Overvoltage computer analysin the network with static VAR compensator

друк.

3 Sympouzjum Metody matematyczne w elektroenergetyce. - Zacopane. - Poland, 1993.

5/2,5

Varetski J.

4

Особливості моделювання процесів при замиканнях на землю у мережах з ізольованою нейтраллю

друк.

Технічна електродинаміка. - 1994. - №2.

3/1

Варецький Ю.О.,

Равлик О.М.

5

Перенапруги у мережі 10 кВ зі статичним тиристорним компенсатором

друк.

Доп. У ДНТБ. - 1994. - №1850 - Ук94.

6/1,5

Варецький Ю.О., Ніколаєв М.Н., Максимів Є.М.

6

Розрахунок показників якості електроенергії у системі електропостачання тягових підстанцій відкритої копальні

друк.

Сборник трудов 3 Международной научной конферен-ции "Эффектив-ность и качество электроснабжения промышленных предприятий" - Мариуполь - 1994.

3/1

Варецький Ю.О.,

Равлик О.М.

7

Особливості розрахунку вищих гармонік в електричних мережах зі статичним тиристорним компенсатором

друк.

Сборник трудов 3 Международной научной конференции "Эффективность и качество электроснабжения промышленных предприятий" - Мариуполь - 1994.

3/1

Кенс Ю.А.,

Жураховский А.В.

8

Підвищення ефективності статичних тиристорних компенсаторів

друк.

Енергетика і електрифікація. - 1995. - №5.

4/1,3

Журахівський А.В.,

Варецький Ю.О.

9

Перенапруги на тиристорах статичних компенсаторів при зовнішніх замиканнях на землю

друк.

Технічна електродинаміка. - 1995. - №6.

4/2

Варецький Ю.О.

10

Sybharmonic reso-nance in 35 kV networks

друк.

XIV Symposium Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. June, 1996, Poznan, Poland

6/2

Varetski J.,

Ravlyk A.

11

Transients in 10-35 kV electric networks with ungrounded neutrals under earth faults

друк.

7-th International Symposium “Short-circuit currents in Power Systems”, Poland, September, 1996.

5/1,6

Varetski J.,

Ravlyk A.

12

Субгармонічний резонанс в мережах 35 кВ

друк.

Технічна електродинаміка. - 1996. - №5. - с.54-58

5/1

Журахівський А.В.,

Варецький Ю.О.,

Кенс Ю.А.,

Равлик О.М.

13

SVC for traction load supply network

друк.

4-th International conference on “Elec-trical Power Quality and Utilithation”, Poland, May, 1997.

4/2

Varetsky J.

14

Вплив трансформаторів напруги на кратність перенапруг при замиканнях на землю в мережах з ізольованою нейтраллю.

друк.

Вісник ДУ "ЛП" Електроенергетичні та електромеханічні системи. - №334, 1997.

5/1,3

Журахівський А.В.,

Варецький Ю.О.,

Равлик О.М.

15

Нерезонуючі трансформатори напруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю

друк.

Вісник ДУ "ЛП" Електроенергетичні та електромеханічні системи. - №340, 1997.

8/2

Журахівський А.В.,

Кенс Ю.А.,

Мединський Р.В.

16

On conditions of existing and suppres-sion of sub-harmonic oscillation in un-grounded networks

друк.

XV Symposium Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits. 9, 1998, Poznan, Poland

5/2,5

Varetsky J.

17

Підвищення експлуатаційної надійності трансформаторів напруги в мережах з ізольованою нейтраллю

друк.

Енергетика і електрифікація. № 6. 1999.

4/1

Журахівський А.В.,

Кенс Ю.А.,

Мединський Р.

18

Перенапруги та їх обмеження в мережі 10 кВ

друк.

Вісник ДУ "ЛП" Електроенергетичні та електромеханічні системи. - №372, 1999.

3/1

Равлик О.М.,

Сабадаш І.О.

19

Огляд методів вияв-лення та подавлення ферорезонансних процесів у мережах з ефективно заземленою нейтраллю

друк.

Вісник ДУ "ЛП" Електроенергетичні та електромеханічні системи. - №372, 1999.

8/2,6

Журахівський А.В.,

Батенько П.І.

20

Підвищення ефективності роботи електричних мереж 6-35 кВ з ізольованою нейтраллю

друк.

Вісник ДУ "ЛП" Проблеми економії енергії - № 2, 1999.

2/0,6

Журахівський А.В.,

Назаров В.

21

Особливості субгармонічного ферорезонансу в мережах з ізольованою нейтраллю

друк.

Теоретична елек-тротехніка. Збірник наукових праць НУ "ЛП". Випуск 55. 2000.

3

-

22

Моделювання феро-резонансних процесів в електричних мережах 6-10 кВ з силовими трансфор-маторами малої потужності

друк.

3-я Міжнародна наук.-техн. конф. "Моделювання в електротехніці, електроніці та електроенергетиці". Львів. - 1999.

1/0,5

Дурняк. Б.І.

23

Технології штучних нейронних мереж для оперативної діагностики режимів електроенергетичних систем

друк.

Вычислительная техника в информационных управляющих системах. Сборн. докладов 1-ой Международ. Наук.-техн конф. Мариуполь. - 2000.

2/0,6

Данилюк О.В.,

Батюк Н.Б.

24

Перенапруги в кабельних мережах 10 кВ

друк.

Вісник НУ "ЛП" Електроенергетичні та електромеханічні системи. - №418. 2001.

4/2

Дурняк. Б.І.,

Сабадаш І.О.,

Равлик О.М.


25

Оперативна діагностика режимів електроенергетикних систем на основі технології штучних нейронних мереж

Друк.

Інформаційні технології і системи. – 2001.-Том 4, №1/2. – С.73-77.

5/1,2

Данилюк О.В.,

Батюк Н.Б.,

Романи шин В.В.

26

Перенапруги під час вимикання двигунів

Друк.

Вісник НУ "ЛП" Електроенергетичні та електромеханічні системи. - №479. 2003.- С.17-24

8/4

Дурняк Б.І.,

Яцейко А.Я.,

Похна Р.А.

27

Внутрішні перенапруги в електричних мережах 6...10 кВ та захист від перенапруг

Друк.

Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць № 1(13). – Київ.- 2006.- С.23-30.

8/2

Сегеда М.С.,

Равлик Н.О.,

Бакало Г.Ш.

28

Математична модель оперативної оптимізації режиму роботи підстанції електричної мережі

Друк

Вісник НУ «ЛП» Електроенергетичні та електромеханічні системи. - № 596. 2007.- С.69-73

4/2

Данилюк О.В.,

Рильський С.

29

Класифікація технічних станів трансформаторів підстанцій електричних мереж

Друк

Вісник НУ «ЛП» Електроенергетичні та електромеханічні системи. - № 615. 2008.- С.13-16

4

-

30

Автоматизована Система Технічного Обслуговування та Ремонтів електричних мереж


Друк

2009

2

Данилюк О.В., Саєвич Р.В., Міркевич Я.Д.,

Рибак В.Я.,

Дьяченко С.В.,

Кравець М.Д.,

31

Класифікація режимів навантажень трансформаторів підстанцій електричних мереж

Друк

Вісник НУ «ЛП» Електроенергетичні та електромеханічні системи. - № 654. 2008.- С.7-11
-

32

Класифікація режимів трансформаторів підстанцій електричних мереж
2010
Дурняк Б.І.

Схожі:

Статті у журналах І збірниках праць iconСтатті у журналах І збірниках праць
Киндрацкий Б. И. О долговечности шариковых предохранительных муфт // Вестн. Львов политехн ин-та. — 1980. — №146. — С. 63—65
Статті у журналах І збірниках праць iconСтатті у журналах І збірниках праць
Кинаш Б. М., Лищак И. В., Перхач В. С. Математические модели надёжности грозозащиты объектов энергосистем. "Электричество", 1981,...
Статті у журналах І збірниках праць iconСтатті у журналах І збірниках праць
Скрипник О.І., Сторчун О. Л. Цифровое моделирование автономных электроэнергетических систем с вентильными преобразователями. – Труды...
Статті у журналах І збірниках праць iconСтатті в журналах та збірниках
Вісник ну "ЛП" "Електроенергетичні та електромеханічні системи". – 2003. – №479. – С. 17-23
Статті у журналах І збірниках праць iconМарія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ
Статті друкувалися в останнє десятиліття на сторінках часописів «Дивослово», «Українська мова I література в школі» та збірниках...
Статті у журналах І збірниках праць iconДля членів редколегії Експертна оцінка статті, поданої до друку в тематичний збірник наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв»
Автор(и) статті
Статті у журналах І збірниках праць iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
«Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні...
Статті у журналах І збірниках праць iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
«Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні...
Статті у журналах І збірниках праць iconПравила подання статей для публікації у збірках наукових праць університету
Статті, що надаються до збірки, повинні мати собою теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені...
Статті у журналах І збірниках праць iconПравила подання статей для публікації у збірках наукових праць університету
Статті, що надаються до збірки, повинні мати собою теоретичні та експериментальні результати наукових досліджень, а також завершені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи