1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 icon

1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41
Назва1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41
Дата15.09.2012
Розмір25.2 Kb.
ТипДокументи

Статті


1. Данилюк О.В., Батюк Н.Б., Зуєва Н.В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка.–Київ. -1998. -С.36-41.

2. Р. Ткаченко, О. Данилюк, Н. Батюк, І. Юрчак, А. Козовий. Застосування технологій штучних нейронних мереж для визначення втрат електричної енергії в електричних мережах енергопостачальних компаній. // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. «Проблеми економії енергії». - №1.-1998. -С. 114-117.

3. В. Грицик, О. Данилюк, Р. Ткаченко, І. Юрчак, Н. Батюк. Оперативна ідентифікація режимів навантаження фрагментів електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж. // Вісник Державного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економії енергії”.- №2.-1999. -С.143-147.

4. Данилюк О.В., Батюк Н.Б., Андрощук О.В. Моделювання технологічних витрат електричної енергії в енергопостачальних компаніях на основі штучної нейронної мережі з синтезом додаткових входів. // Вісник ДУ "Львівська політехніка" “Електроенергетичні та електромеханічні системи”.- №418.-2001.-С. 43-49.

5. Данилюк О., Батюк Н., Юрчак І., Матвіїшин В. Моделювання на основі штучних нейронних мереж з функціональним синтезом додаткових входів. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології». -№ 450.-2002.-С. 10-17.

6. Батюк Н.Б. Нейроматематична модель електричної мережі, неоглядної засобами телеметрії для оперативної ідентифікації її режимів. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Електроенергетичні та електромеханічні системи”.-№449.-2002.-С. 10-17.

7. Данилюк О.В., Бахор З.М., Батюк Н.Б., Романишин В.В. Оперативна діагностика режимів електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж. // Інформаційні технології та системи. -Т.4, -№1-2.-2001. -С.73-77.

8. Данилюк О., Батюк Н., Майоров А., Михайляк М. Передбачення режимів навантаження електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж. // Інформаційні технології та системи. -Т.4, -№1. -2001. -С.100-103.

9. Данилюк О., Батюк Н., Матвіїшин В., Майоров А. Моделювання електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж. // Технічні вісті. -2002/1(14), 2(15). -С.62-68.

10. O.V. Danylyuk, Yu.V. Opotyak, N.B. Batyuk, V.Ye. Matviyishyn Neuromathematical Emulation of Electrical Networks’ Modes. // Proceedings of the XIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. July 4-7.- 2005.- Lviv, Ukraine. -P.131-133.

11. Грицик В.В., Данилюк О.В., Батюк Н.Б., Майоров А.Ю. Візуалізація плинних режимів електроенергетичних систем на основі нейроматематичних ситуаційних карт особливостей. // Праці Міжнародної конференції з управління “Автоматика-2000”: -Львів.-2000.-Т.7. -С.23-27.

12. Ю.С.Горошко, Ю.А.Кенс, І.В.Пенцак, Л.І.Пришляк, І.О.Сабадаш Оцінювання можливості використання трансформаторів струму нульової послідовності типу ТНШЛ та ТЗРЛ для чутливих земляних захистів в мережах з малими струмами замикання на землю // Энергетика и электрификация, 1997, №3

13. Ігор Новаківський Олександр Данилюк Метод мінімізації суміщеного максимуму при керуванні навантаженням електроенергетичної системи// Управління енерговикористанням. Доповіді 2-ї міжнародної науково-практичної конференції. 3-6 червня. Україна, Львів, 1997. С.31-32

14. Георгій Лисяк, Олександр Данилюк Оцінювання ефективності зниження суміщеного максимуму підприємств електричних мереж від часового зміщення графіків навантаження споживачів електроенергії //Управління енерговикористанням. Доповіді 2-ї міжнародної науково-практичної конференції. 3-6 червня. Україна, Львів, 1997. С.32-33

15. Данилюк О., Саєвич Р. Оперативний аналіз режимів і реструктуризація технологічних витрат електроенергії в енергопостачальних компаніях// Проблеми економії енергії: Збірник матеріалів ІІІ Міжнарод. наук-практ.конф. Львів - 2003. - С.185-186. 8-12 жовтня Україна, Львів, 2003. С.42

16. Данилюк О.В.,Рибак В.Я., Рильський С.М. Формування нейроматематичних моделей неоглядних засобами телеметрії електричних мереж за принципами «чорної» та «напівпрозорої» скриньок //Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Електроенергетичні та електромеханічні системи” №597, 2007.С 27-30

Схожі:

1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 iconКод модуля: ес 6031 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Математичні моделі аналізу усталених режимів електроенергетичних систем. Методи вузлових напруг та контурних струмів, балансу потужностей....
1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 iconСтатті у журналах І збірниках праць
Оптимізація режимів електроенергетичних систем на основі комбінаторного принципу з використанням матриці чутливості
1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 iconКод модуля: ес 6032 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Числові методи розвязання систем лінійних скінчених рівнянь. Числові методи розв’язання систем нелінійних скінчених рівнянь. Математичні...
1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 iconОпис модуля назва модуля
Еес; традиційні методи розрахунку усталених режимів; методи вибору схем електричних мереж та параметрів їх основних елементів; формалізовані...
1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 iconТези доповідей: Oleksiy Skrypnyk, Taras Tovstyak
Коновал, Андрій Яцейко. Дослідження ферорезонансних процесів в електромережах з заземленою нейтраллю на основі комп'ютерного моделювання...
1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання ” /Укладач Л. Д. Назаренко....
1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація І загальне призначення електротехнічних систем І мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 iconНавчально-методичні роботи
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів електроенергетичних спеціальностей з дисципліни “Оптимізація...
1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація І загальне призначення електротехнічних систем І мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
1. Данилюк О. В., Батюк Н. Б., Зуєва Н. В. Математичне моделювання усталених режимів електроенергетичних систем у фазних координатах на основі методу балансу потужностей. // Технічна електродинаміка. Київ. 1998. С. 36-41 icon1. Назва модуля: Регулювання режимів електроенергетичних систем
Теорія автоматичного керування. Теоретичні основи електротехніки. Промислова електроніка та перетворювальна техніка. Електричні машини....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи