Описи модулів назва модуля icon

Описи модулів назва модуля
Скачати 23.39 Kb.
НазваОписи модулів назва модуля
Дата03.01.2013
Розмір23.39 Kb.
ТипДокументи

ОПИСИ МОДУЛІВ


1.

Назва модуля: Технологічні вимірювання i прилади

2.

Код модуля: АТХП_6011_С01

3.

Тип модуля: обов’язковий

4.

Семестр: V- VI

5.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 288 ( кредитів ЄКТС – 4,5)

аудиторні години – 128 (лекції – 96, лаб. роб. – 32)

6.

Лектор: доцент, к.т.н. Кріль Богдан Андрійович

7.

^ Результати навчання:

В результаті вивчення модуля студент повинен:

– знати методи вимірювання технологічних параметрів, фізичну суть процесів, що відбуваються при вимiрюваннi технологічних параметрів, принципи побудови приладів для вимірювання технологічних параметрів;

– вміти вибрати метод вимірювання конкретного технологічного параметру, прилад, який реалізує цей метод, проводити перевірку вимірювальних приладів i градуювання, визначати статичні i динамiчнi характеристики приладів.

8.

^ Спосіб навчання: аудиторне

9.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

– пререквізити: - Фізика, Хімія, Електроніка i мiкросхемотехнiка, Метрологія i основи вимірювання;

– кореквізити: – Мікропроцесорна техніка, Теорія iнформацiї, Теорія автоматичного керування.

10.

^ Зміст навчального модуля:

Роль та значення технологічних вимірювань, область їх застосування. Засоби вимірювання i їх основні елементи, системи автоматичного контролю. Методи вимірювання тиску. Електричні методи вимірювання тиску. Методи та прилади для перевірки приладів для вимірювання тиску та розродження. Прилади для вимірювання температури. Методи вимірювання температури. Термометри опору. Термоелектричні термометри. Вимірювання кiлькостi та витрати рідин. Визначення i одиниці вимірювання. Методи вимірювання витрати i їх класифiкацiя Вимірювання витрати методом змінного перепаду тиску. Вимірювання рівня рідин та сипких матеріалів. Методи та прилади для вимірювання рівня. Методи вимірювання складу та якості речовин. Термокондуктометричний, термомагнітний, термохімічний методи. Електрохімічні методи.

11.

^ Рекомендована література:

Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств: Учебник, 3-е изд. - М.: Машинострое­ние, 1983. - 424с. Измерения в промышленности: - Справочник. - Под. ред. П. Профоса. Перевод с нем. под ред. Д.И. Агейкина. - М.: Металургия, 1980. - 648с.

Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азим-заде А.Ю. Технологические измерения и приборы: Учеб. для студ. вузов по спец. «Автоматизация технологических процессов и производств».- М.: Высш. шк., 1989.- 456с.

12.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

13.

Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи

14.

Мова навчання: українська


Схожі:

Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Технологiчнi вимiрювання i прилади, Технiчнi засоби автоматизацiї, Комп’ютерна техніка, Метрологiя та вимiрювання
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати методи розробки алгоритмів i програм розв’язку прикладних задач із застосуванням...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Вища математика, Фізика, Програмування та алгоритмічні мови, Числові методи І моделювання на еом ч. 1, Теорія функцій комплексної...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Мпза для реалізації заданих алгоритмів регулювання та керування; створювати програмне забезпечення для серійних мпза
Описи модулів назва модуля iconОписи модуля назва модуля
...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля: Механізація технологічних процесів Код модуля
Системи керування: циклова, позиційна, контурна, адаптивна. Системи числового програмного керування. Акумулюючі пристрої, як засоби...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Аск тп, проводити обчислення I прогнозування узагальнених показникiв технологiчного процесу, вибирати технiчне забезпечення для нормального...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Вольтамперна характерис­тика. Основи мікроелектронної технології. Електронні пiдсилювачi пристроїв автоматики. Iнструментальнi та...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Вибір пропускної і витратної характеристик в залежності від характеристик об’єкта автоматизації. Профілювання затворів регулюючих...
Описи модулів назва модуля iconОписи модулів назва модуля
Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати методи розробки алгоритмів I програм розв’язку прикладних задач, а також методи...
Описи модулів назва модуля iconОписи модуля назва модуля
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи