Шановний(а) п icon

Шановний(а) п
Скачати 100.02 Kb.
НазваШановний(а) п
Дата04.01.2013
Розмір100.02 Kb.
ТипДокументи

Шановний(а) п. ____________________________________

Інформуємо Вас про те, що у місті Львові з 8 по 10 листопада 2012 р. відбудеться ІХ Міжнародна науково-практична конференція з проблем маркетингу та логістики.

Організатори запрошують вчених, спеціалістів, підприємців взяти участь у цій конференції.


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Почесний голова комітету:

Бобало Ю.Я. - ректор Національного університету "Львівська політехніка", д.т.н., професор.

Співголови комітету:

 • Амоша О.І. - директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН України, д.е.н., професор;

 • Кравців В.С. - директор Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., професор;

 • Крикавський Є.В. - завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор

 • Кузьмін О.Є. - директор Інституту економіки та менеджменту Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор;

 • Янків М.Д. – генеральний консул України у м. Гданьск РП, д.е.н., професор.

Заступники:

 • Патора Р. - ректор Суспільної академії наук (м. Лодзь, РП), д.е.н., професор;

 • Чухрай Н.І. - завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор.

Секретар програмного комітету:

 • Косар Н.С. - доцент кафедри МЛ Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент;

 • Чорнописька Н.В. – доцент кафедри МЛ Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент.

Члени комітету:

 • Алєксєєв І.В. - завідувач кафедри фінансів Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор;

 • Барцік Р. - ректор Технічно-гуманітарної академії (м. Бєльсько-Бяла, РП), доктор габ., професор;

 • Віктор Я. - професор кафедри маркетингу Економічного університету (м. Краків, РП), доктор габ., професор;

 • Вірвіляйте Р. - професор кафедри маркетингу Університету технологій (м. Каунас, Литва), доктор габ., професор;

 • Герасимчук З.В. - перший проректор Луцького національного технічного університету, д.е.н., професор;

 • Герасимчук В.Г. - професор кафедри міжнародної економіки НТУУ “Київський політехнічний інститут”, д.е.н., професор;

 • Григорак М.Ю. - завідувач кафедри логістики Національного авіаційного університету, к.е.н., доцент;

 • Дадьо Я. - завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Університету ім. Матея Бела (м. Банська Бистрица, Словацька Республіка), професор;

 • Дубницький В.І. - проректор з наукової роботи Донецького економіко-гуманітарного інституту, д.е.н., професор;

 • Жира Й. - директор Інституту Економіки, Соціології і Філософії Краківської політехніки (м. Краків, РП), доктор габ.;

 • Загородній А.Г. - завідувач кафедри обліку та аналізу, проректор Національного університету “Львівська політехніка”, к.е.н., професор;

 • Заруба В.Я. – декан факультету економічної інформатики та менеджменту НТУ "Харківський політехнічний інститут", д.е.н., професор;

 • Захарчин Г.М. – завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., доцент;

 • Кльозе К. - професор Вищої школи Оствестфален Ліппе (м. Лємго, ФРН), доктор наук;

 • Козик В.В. - завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., професор;

 • Кубів С.І. - доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент;

 • Куденко Н.В. - професор кафедри маркетингу Київського національного економічного університету, д.е.н., професор;

 • Лилик І.В. - генеральний директор Української асоціації маркетингу, к.е.н., доцент;

 • Лукіних В.Ф. - декан факультету міжнародного бізнесу Сибірського державного аерокосмічного університету, генеральний директор Міжнародного центру логістики (м. Красноярськ, РФ), к.ф.-м.н., доцент;

 • Лукінський В.С. - завідувач кафедри логістики і організації перевезень Санкт-Петербурзького державного інженерно-економічного університету, д.т.н., професор;

 • Магефа А. - професор Західно-Саксонської Вищої фахової школи (м. Цвікау, ФРН), доктор наук;

 • Мельник О.Г. – професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., доцент;

 • Мікловда В.П. - декан економічного факультету Ужгородського національного університету, член-кор. НАН України, д.е.н., професор;

 • Міротін Л.Б. - голова координаційної ради з логістики (РФ), д.т.н., професор;

 • Оболенська Т.Є. - проректор Київського національного економічного університету, д.е.н., професор;

 • Окландер М.А. - завідувач кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету, д.е.н., професор;

 • Перерва П.Г. - декан економічного факультету НТУ "Харківський політехнічний інститут", д.е.н., професор;

 • Петрович Й.М. - професор кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор;

 • Поплавська Ж.В. - завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н., професор;

 • Посилкіна О.В. - завідувач кафедри економіки підприємства Національного фармацевтичного університету, д.е.н., професор (за згодою);

 • Постан М.Я. - завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Одеського національного морського університету, д.е.н., професор;

 • Ромат Є.В. – завідувач кафедри маркетингу і реклами Київського національного торговельно-економічного університету, д. наук держ. управління, професор;

 • Решетнікова І.Л. - професор Київського національного економічного університету, д.е.н., професор;

 • Сала Й. - завідувач кафедри туризму Економічного університету (м. Краків, РП), доктор габ., професор;

 • Слюсарчик С. - професор Вищої школи інформатики і управління (м. Жешув, РП), доктор габ., професор;

 • Солнцев С.О. - завідувач кафедри промислового маркетингу НТУУ “Київський політехнічний інститут”, д.ф.-м.н., професор;

 • Сопільник Л.І. - помічник начальника головного управління МВС України у Львівській області, полковник міліції, д.т.н., професор;

 • Стадницький Ю.І. - професор кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор;

 • Старостіна А.О. - завідувач кафедри міжнародної економіки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., професор;

 • Федулова Л.І. – професор ДУ "Інститут економіки і прогнозування" НАНУ, д.е.н., професор;

 • Чубала А. - завідувач кафедри маркетингу Економічного університету (м.Краків, РП), доктор габ., професор;

 • Яковлєв А.І. – завідувач кафедри економіки і маркетингу НТУ "Харківський політехнічний інститут", д.е.н., професор;

 • Янковська Л.А. - ректор Львівського університету бізнесу та права, д.е.н., доцент.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

 • Мних О.Б. - професор кафедри МЛ Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор.

Заступники:

 • Гринів Н.Т. – доцент кафедри МЛ Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент;

 • Мороз Л.А. – Голова Львівської обласної організації УАМ, доцент кафедри МЛ Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент.

^ Секретар оргкомітету:

Балик У.О. – ст. викладач кафедри МЛ Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н.

ПРОБЛЕМАТИКА


На конференції планується робота за напрямами:

 1. маркетинг: теорія і практика;

 2. логістика: теорія і практика;

 3. євромаркетинг та єврологістика;

 4. маркетингові і логістичні рішення у нетрадиційних сферах (медицина, туризм, спорт, комунальна економіка, кризові ситуації тощо);

 5. маркетинг і логістика у банківській, страховій, інвестиційній діяльності;

 6. підготовка фахівців з маркетингу і логістики.

В рамках конференції планується проведення тренінгу УАМ в партнерстві з Фондом імені Фридриха Еберта в Україні "Стандарти недискримінаційної реклами".
^
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Заявку на участь і тези доповідей, підготовлені однією з робочих мов конференції, необхідно подати до оргкомітету не пізніше 1 жовтня 2012 року за адресою: 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12, кафедра маркетингу і логістики або по е-mail: conferenceml2012@gmail.com

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • тези доповіді обсягом 1-2 повні сторінки формату А4 слід підготувати в редакторі WORD for WINDOWS. Гарнітура Times New Roman, розмір шрифту - 11, інтервал між рядками - 1.1. Поля: ліве – 18 мм, праве - 25 мм, верхнє – 20 мм, нижнє - 27 мм.

 • структура тез: прізвище та ініціали автора і співавторів (не більше 3-х) - справа великими літерами. Наступний рядок - назва установи. Через два інтервали - назва тез великими літерами (по центру, напівжирним); через два інтервали - текст.

 • тези подаються у вигляді файлу на диску CD-R (e-mail) та у двох примірниках, надрукованих на білому папері з використанням будь-якого принтера; другий примірник підписується автором (авторами).

До тез має додаватися заявка учасника конференції, складена на окремому аркуші за поданим взірцем, експертний висновок (або лист-прохання керівника установи про проведення експертизи) та документ про оплату участі у конференції. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.

Під час роботи конференції можна подати статтю у Вісник "Логістика". Вимоги до оформлення статей: http://old.lp.edu.ua/index.php?id=7674&L=lambaoxwul
^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

З метою опублікування своїх матеріалів учасникам конференції необхідно сплатити організаційний внесок (без ПДВ). Оргвнесок включає покриття витрат опублікування тез та роздаткові канцтовари, витрати на проведення усіх заходів конференції (кава-брейк, обід, фуршет). Можливі наступні варіанти участі в роботі конференції:

 • 400 грн. - участь у роботі конференції та опублікування тез доповіді;

 • 100 євро для організацій та іноземних учасників - участь у роботі конференції, опублікування тез, отримання фахової літератури;

 • 150 грн. за опублікування тез і 45 грн. за кожну сторінку статті (обсягом 6-10 ст.) без врахування вартості розсилки – у випадку дистанційної участі.

Ці кошти можна перерахувати на рахунок Української Асоціації Логістики: ВГО "Українська Асоціація Логістики", ЄДРПОУ 34943373; р/р 2600601098275 у Відділення №8 ЦФ ПАТ “КРЕДОБАНК” м. Львова; МФО 325365. У призначенні платежу вказати "За участь у конференції" та прізвище учасника. Копію платіжного доручення необхідно вислати із тезами конференції та пред'явити при реєстрації.

^ Запрошення з програмою конференції надсилатимуться лише тим особам та організаціям, від яких до 10 жовтня 2012 р. будуть отримані грошові внески.
^ ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада _______________________

Організація (установа) ______________________________ __________________________________________________________

Службова адреса __________________________________________

Телефон, факс _____________________________________________

E-mail ___________________________________________________

Домашня адреса ___________________________________________

Телефон __________________________________________________

Планую (потрібне вказати)

 виступити (з пленарною доповіддю, з секційною доповіддю);

 взяти участь як слухач.

Назва доповіді _____________________________________________

Підпис ______


Робочі мови конференції:

українська, російська, польська, англійська, німецька.
^ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра маркетингу і логістики (МЛ)

Національного університету “Львівська політехніка”

(IV навчальний корп., к. 415), вул. Ст. Бандери 12,

м. Львів, 79013

роб. тел. (032) 258 26 25, тел./факс (032) 258 25 10

E-mail: conferenceml2012@gmail.com

Web: http://lp.edu.ua/index.php?id=277

Контактні особи:
^

Балик Уляна +38 (097) 17 34 500


(з організаційних питань);

Добуш Юрій +38 (093) 658 77 97

(з питань транспортування і поселення);

Прийма Леся Петрівна +38 (067) 155 73 14

(з питань опублікування тез доповіді і статей).


^ Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут регіональних досліджень НАН України

Інститут економіки промисловості НАН України

Всеукраїнська громадська організація "Українська Асоціація Логістики"

^ Всеукраїнська громадська організація "Українська Асоціація Маркетингу"

Економічний університет (м. Краків, РП)

Суспільна академія наук (м. Лодзь, РП)

Вища школа Оствестфален Ліппе (м. Лємго, ФРН)

Західно-Саксонська Вища фахова школа (м. Цвікау, ФРН)

Університет ім. Матея Бела (м. Банська Бистрица, СР)


ІХ

МІЖНАРОДНА

НАУКОВО - ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ


"Маркетинг та логістика

в системі менеджменту"


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Медіа-партнери:

"Маркетинг в Україні"

"Маркетинг и реклама"

"Маркетинговые исследования"

"Логистика: проблемы и решения"


8-10 листопада 2012 р.

м. Львів

Схожі:

Шановний(а) п iconШановний Вікторе Петровичу!

Шановний(а) п iconВ. П. Андрущенку Шановний Вікторе Петровичу!

Шановний(а) п iconПро призначення академічної стипендії ім. Вадима Гетьмана Шановний Дмитро Володимировичу!
move to 0-243708
Шановний(а) п iconШановний колего!
Запрошуємо Вас та ваших співробітників прийняти участь у ІV міжнародній науково-практичній конференції
Шановний(а) п iconШановний колега!
Запрошуємо Вас та ваших співробітників прийняти участь у Міжнародній науково – практичній конференції
Шановний(а) п iconШановний Юрію Михайловичу!
Виступ директора департаменту реформ та розвитку медичної допомоги м. К. Хобзея на посвяті у першокурсники запорізького державного...
Шановний(а) п iconПро призначення академічної стипендії ім. М. С. Грушевського Шановний Дмитро Володимировичу!
Донецьк, вул. Університетська, 24, тел факс. (062) 304-31-92 е-mail: radar@dongu donetsk ua
Шановний(а) п iconПро призначення академічної стипендії ім. М. С. Грушевського Шановний Дмитро Володимировичу!
Донецьк, вул. Університетська, 24, тел факс. (062) 304-31-92 е-mail: radar@dongu donetsk ua
Шановний(а) п iconПро призначення академічної стипендії ім. Вадима Гетьмана Шановний Дмитро Володимировичу!
Донецьк, вул. Університетська, 24, тел факс. (062) 304-31-92 е-mail: radar@dongu donetsk ua
Шановний(а) п iconАнкета абітурієнта кафедри комп’ютерних систем управління
Шановний абітурієнте, заповніть будь-ласка анкету І надішліть цей файл на електронну адресу shtovba@ksu vntu edu ua
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи