«Затверджую» розклад icon

«Затверджую» розклад
Скачати 213.41 Kb.
Назва«Затверджую» розклад
Дата15.08.2012
Розмір213.41 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»

РОЗКЛАД

2011/2012

Директор ІДН
навчальний

Національного університету

«Львівська політехніка»

______________

Романишин Б.М.

ЗАНЯТЬ ТА ЛАБОРАТОРНО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СЕСІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

рік

«___»____________2011р.

НКЦ м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ


(з 12.12.11 до 22.12.11)


Дата

Пари

ПІм-31(з)

ІПЗм-11(з)

АТм-31(з)

КНм-31(з)

КІм-31(з)

ІМЗм-11(з)

ХРм-31(з)

12.12.11 (понеділок)

I

ПЗ

«Архітектура і проектування ПЗ»


Лаб.

ПЗ

«Адміністрування баз даних»


Залік

ЕРАТ

«Автомат. обслуговування і ремонту автомобілів»


Конс.

АСУ

«Комп’ютерна графіка І»


Лек.

СКС

«Захист інформації в комп’ютерних системах»


Лаб.

ТК

«Технології ТК мереж»


Конс.

МЛ

«Менеджмент підприємств галузі з основами підприємн.»


Залік

II

Конс.
Іспит

Залік

Конс.

Іспит
III

Іспит


ІспитIV

ПЗ

«Безпека програм та даних»


Конс.

ПЗ

«Експеримент-тальне програмування»


Залік

ЕРАТ

«Використ. експлуат. мат. та екон. паливо-енергет. рес.»


Лек.

АСУ

«Теоретичні основи управління»


Практ.

ОП

«Охорона праці»


Конс.

ТК

«Управління потоками та сигналізація в ТК мережах»


Практ.

ЗХ

«Стандартиз., метрологія, сертифікація та управління якістю»


Залік

V

Іспит
Залік

Конс.

Іспит

Конс.
VI
^ ПЗ

«Інженерія кросплатформ-ного ПЗ»


Залік
Іспит
Іспит
13.12.11 (вівторок)

I

ПЗ

«Декларативне програмування»


Конс.

ОА

«Економіка і управління підприємством»


Конс.

ЕРАТ

«Технологічний розрахунок і проектув. підприємств автом. транспорту»


Практ.

АСУ

«Математичні методи представлення знань»


Лек.

МО

«Підприєм-ництво та менеджмент»


Конс.

ТК

«Управління потоками та сигналізація в ТК мережах»


Вид. завдань на КП

ОП

«Основи охорони праці ІІІ»


Конс.

II

Іспит

Іспит

Конс.

Конс.

Іспит

ММП

«Інтелектуальна власність»


Залік

Іспит

III

ОА

«Економіка програмної інженерії»


Конс.

ОА

«Економіка і управління підприємством»


Прийом КР

Іспит

Іспит

СКС

«Діагностика комп’ютерних засобів»


Лек.

ОП

«Охорона праці в галузі»


Лек.
IV

Іспит

ОП

«Охорона праці в галузі»


Конс.Лаб.

Практ.
V

ПЗ

«Менеджмент проектів з розробки ПЗ»


Залік

Іспит

ЕРАТ

«Технологічний розрахунок і проектув. підприємств автом. транспорту»


Прийом КП

АСУ

«Основи автомат. проектування складних об’єктів і систем І, ч.1»


Практ.

ЗалікVI


Залік


14.12.11 (середа)

I

ПЗ

«Основи командної розробки ПЗ»


Лаб.

ПЗ

«Програмне забезпечення агентних технологій»


Залік

ЕРАТ

«Основи організації автомоб. перевезень»


Залік

АСУ

«Планування експериментів»


Лек.

СКС

«Паралельні та розподілені обчислення»


Практ.

ММП

«Економіка і управління підприємством»


Конс.
II

Лаб.

ПЗ

«Програмні системи менеджменту знань»


Лек.
Конс.

Конс.

Іспит
III

Залік

Лаб.

ЕРАТ

«Основи буд. підприємств автомоб. транспорту»


Конс.

Іспит

Іспит

ММП

«Економіка і управління підприємством»


Прийом КР
IV

ПЗ

«Бази даних»


Прийом КР

Конс.

Іспит

АСУ

«Технології об’єктно-орієнтованого програмування»


Конс.

СКС

«Паралельні та розподілені обчислення»


Прийом КР

ТЕБ

«Цивільний захист»


Лек.
V
Іспит

ЕРАТ

«Основи технічної діагностики автомобілів»


Лаб.

Іспит
Практ.
VIЗалік

15.12.11 (четвер)

I

ПЗ

«Якість ПЗ та тестування»


Лаб.

ПЗ

«Сховища та простори даних»


Лек.

ЕРАТ

«Логістика автомобільного транспорту»


Конс.

АСУ

«Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем І, ч.2»


Лек.

СКС

«Технології проектування комп’ютерних систем»


Конс.

ТК

«Радіомережі коміркового зв’язку»


Лек.
II

Конс.

Лаб.

Іспит

Лаб.

Іспит

Лаб.
III

Іспит

Конс.

ЕРАТ

«Мехатроніка автомобілів»


Конс.

Лек.

СКС

«Технології проектування комп’ютерних систем»


Прийом КР

Лек.
IV

ПЗ

«Оптимізація прийняття рішень»


Лек.

Іспит

Іспит

Лаб.

СКС

«Глобальні інформаційні мережі»


Лаб.

Конс.
V

Лек.

ТЕБ

«Цивільний захист»


ЗалікЗалік

Іспит
VI


16.12.11 (п’ятниця)

I

Лаб.

ПЗ

«Аналіз продуктивності та оптимізації ПЗ»


Лек.

ЕРАТ

«Технічні засоби діагностування автомобілів»


Лек.

АСУ

«Основи теорії надійності»


Лек.

СКС

«Архітектура спеціалізованих комп’ютерних систем»


Практ.

ТК

«Радіомережі коміркового зв’язку»


Прийом КП
II

Конс.

Лаб.

Практ.

Практ.

Конс.

ІМ

«Англійська мова»


Залік
III

Іспит

Лек.

ЕРАТ

«Технологія виробничих процесів на авторемонтних підприємствах»


Лек.

Лек.

Іспит

ІМ

«Англійська мова»


Практ.
IV

ОП

«Основи охорони праці»


Лек.

Лаб.

Практ.

Практ.
Практ.
V

Практ.

Лаб.

Лек.Практ.
VI


17.12.11 (субота)

I

ПЗ

«Професійна діяльність програмної інженерії»


Лек.

ПЗ

«Впровадження та супровід ПЗ»


Лек.

ЕРАТ

«Технологічне обладнання підприємств автомобільного транспорту»


Лек.

АСУ

«Основи управління економічними та соціальними системами»


Лек.

СКС

«Реконфігуровані комп’ютери»


Лек.

ТК

«Операційні системи ТК мереж»


Конс.
II

Лаб.

Лаб.

Практ.

Практ.

Лаб.

Іспит
III

Лек.

Лек.

Практ.

Лек.

Залік

ТК

«Обробка мультимедійних даних»


Лек.
IV

Практ.

Лаб.
Практ.

СКС

«Технологія виробництва та конструювання комп’ютерів»


Залік

Лаб.
V
ПЗ

«Управління ризиками в інженерії ПЗ»


Лек.


Лек.
VI
Лаб.
19.12.11 (понеділок)

I

ПЗ

«Програмування для мобільних платформ»


Лек.

ПЗ

«Інженерія ПЗ для кластерних систем»


Лек.
АСУ

«Основи цифрової обробки сигналів»


Лек.

СКС

«Мікропроце-сорні системи»


Лек.

ТК

«Проектування ТК мереж»


Лек.
II

Лаб.

Лаб.
Лаб.

Лаб.

Лаб.
III

Лек.

Лек.
Лек.

Лек.

Лек.
IV

Лаб.

Лаб.
Лаб.

Лаб.

Лек.
V

Лек.

Лаб.^ СКС

«Мікропроце-сорні системи»


Вид. завдань на КР

ТК

«Проектування ТК мереж»


Вид. завдань на КП
VI


20.12.11 (вівторок)

I
ПЗ

«Програмування процесорних систем»


Лек.
АСУ

«Розподілені системи збору інформації та управління»


Лек.

СКС

«Інформаційно-вимірювальні обчислювальні системи»


Лек.

ТК

«Захист інформації в ТК системах»


Лек.
II
Лаб.
Лаб.

Лаб.

Лаб.
III
Лек.
Лек.

Лаб.

Лек.
IV
Лаб.
Лаб.

СКС

«Обробка сигналів»


Лек.

Лаб.
V
Лаб.Лаб.

Лек.
VI


21.12.11 (середа)

I
ПЗ

«Реінженерія ПЗ»


Лек.


^ ТК

«Інформаційні технології»


Лек.
II
Лаб.


Лаб.
III
Лек.


Лек.
IV
Лаб.


Лаб.
V
Лек.


Лаб.
VI


22.12.11 (четвер)

I
ПЗ

«Стандарти та засоби керування якістю процесу розробки ПЗ»


Лек.


^ ТК

«Технічна експлуатація сучасних комплексів зв’язку»


Лек.
II
Лаб.


Лаб.
III
Лаб.


Лек.
IV
Лек.


Лаб.
V
ПЗ

«Засоби інженерії ПЗ»


Вид. завдань на КП


Лаб.
VIДекан ІДН І.В. Петрович


Заст. декана В.М. Канюк

Схожі:

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад icon"затверджую" розклад

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи