Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 icon

Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011
Скачати 356.05 Kb.
НазваБ. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011
Дата15.08.2012
Розмір356.05 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»

Директор

Інституту дистанційного навчання

Національного університету «Львівська політехніка»

_______________________(Б.М. Романишин)

«_____» ________________2011р.

Розклад настановної сесії НКЦ м. Чернівці 12.09. 2011 - 20.09.2011

Дата

Пари

АТс -21з

6 студ.

АТп-22з

11студ.

МБ-21

7 студ.

АВс -21з

9студ.

ЕТс-21з

5 студ.

СІс-21з

32 студ.

БДс-21з

10 студ.


МЕп-21з

8 студ.


ВПс-21з

8 студ.

ФКс-21з

11 студ.

12.09.2011 (понеділок)

І

ДМ

Теорія машин і механізмів

Лек.

К.т.н. доц..

Новіцький Я.М.

ВМ

Вища математика, частина 3

Лек.

К.ф-м.н. доц.

Гошко Л.В.


ДМ

Теорія машин і механізмів

Лек.

К.т.н. доц..

Новіцький Я.М.

АТХП

Комп’ютерна графіка

Лаб.

Асистент

Костик І.В.ТЗЕ

Теоретичні основи електротехніки, частина 3

Лек.

Д.ф..м.н. проф.

Маляр В.С.

ІВТ

Метрологія та вимірювання

Лек.

Доц.

Петровська І.Р.

БВ

Технологія будівельного виробництва

Лек.

Ст. викл.

Терлецький В.М.


ІМ

Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частина 3

^ Пр.

викладач

Столяр Н.В.

ОМП

Дискретна математика

Лек.

К..ф.-м.н. доц.

Костенко І.С.

ММП

Міжнародна економіка (заг.)

Лек.

Асистент

Книш М.Г.

ІІ

Лек.

Лек.

Лек.

Лаб.

Лаб.

Лек

Лек.

Пр.

Лек.

Лек.

ІІІ

Пр.

Пр.

Пр.

Лаб.

Лаб

Пр.

Пр.

Пр.

Лек.

Лек

IV

Пр.

Пр.Пр.

Пр.

Пр.
Пр.

Пр.

V

ДМ

КП «Теорія машин і механізмів»

К.т.н. доц..

Новіцький Я.М.

Пр.

ДМ

КП «Теорія машин і механізмів»

К.т.н. доц..

Новіцький Я.М.
Пр.

Лаб.

БВ

КП «Технологія будівельного виробництва»

Ст. викл.

Терлецький В.М.
Пр.Пр.

13.09.2011 (вівторок)

І

ДМ

Деталі машин

Лек.

К.т.н. доц..

Гелетій В.М.

ТЗЕ

Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка

Лек

К.т.юн.доц.

Коруд В.І.

ДМ

Деталі машин

, частина 1

Лек.

К.т.н. доц..

Гелетій В.М.

ГС

Гідрогазодинаміка

Лек.

К.т.н. доц.

Жук В.М.


ВМ

Вища математика, частина 3

Лек.

К.ф-м.н. доц.

Гошко Л.В.ТЗЕ

Теорія електромагнітних кіл

Лек.

Д.т.н. проф.

Маляр В.С.

БВ

Організація будівництва

Лек.

Ст.. викл.

Терлецький В.М.

МПА

Економіка і фінанси підприємств

Лек.

К.е.н.доц.

Ситник Й.С.

ОМП

Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси і математична статистика

Лек.

Д.ф.-м.н. проф.

Чабанюк Я.М.

ФІН

Банківські операції

Лек.

Асистент

Муже ляк М.М.

ІІ

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

ІІІ

Лек.

Пр.

Лек.

Лек.

Пр.

Лек.

Пр.

Лек.

Пр.

Лек.

IV

Пр.

ДМ

КП «Деталі машин»

К.т.н. доц..

Гелетій В.М.

Пр.

Пр.

АХ

Аналітична хімія

Лек.

К.х.н. доц..

Борова О.Я.

Пр.

Пр.
Пр.

Пр.

Пр.

V

ТЗЕ

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Лек

К.т.юн.доц.

Коруд В.І.Пр.

Пр.

Лек.

Пр.

Пр.
Пр.

Пр.

Пр.

14.09.2011(середа)

І
ОМ

Опір матеріалів

Лек.

К.т.н. доц.

Мартинович Б.Т.


КП

Політологія

Лек.

К.п.н. доц.

Луцишин Г.І.

АТХП

Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

Лек.

К.т.н. доц.

Брилинський Р.Б.

ЕПМС

Теорія та практика електробезпеки

Лек.

К.т.н. доц.

Шелех Ю.Л.


МСС

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Лек.

Доц.

Бойко Т.Г.

на 23.09.11

АШ

Енергозберігаючі технології в будівництві

Лек.

К.т.н.доц.

Новосад П.В.

МПА

Економіка і фінанси підприємств

Лек.

К.е.н.доц.

Ситник Й.С.

КП

Політологія

Лек.

ФІН

Гроші та кредит (заг.)

Лек.

Асистент

Урікова О.М.

ІІ
Лек.

Пр.

Пр.

Лаб.

Лек

Пр.

Лек.

Пр.

Лек.

ІІІ
Пр.

МАМ

Основи автоматизації виробничих процесів

Лек.

К.т.н. доц.

Боровець В.М.

Пр.


Лаб.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.

IV
Пр.

Пр.

АТХП

КР «Метрологія, стандарт.изація, сертифікація та акредитація»

К.т.н. доц..

Брилинський Р.Б.
Пр.

КП

Політологія

Лек.

К.п.н. доц.

Луцишин Г.І.

Пр.V
Пр.

ОМ

КР «Опір матеріалів»Пр.


Пр.

Пр.15.09.2011 (четвер)

І

ТТЕС

Теоретичні основи теплотехніки

Лек.

Ст.викл

Римар Т.І.


ЕРАТ

Вступ до фаху

Лек.

Асистент

Пельо Р.А.

ОМ

Опір матеріалів, частина 2

Лек.

К.т.н. доц.

Мартинович Б.Т.


АТХП

Електроніка та мікросхемотехніка

Лек.

К.т.н. доц.

Вашкурак Ю.З.

КП

Політологія

Лек.

К.п.н. доц.

Луцишин Г.І..

КСА

Електроніка та мікросхемотехніка, частина 1

Лек.

К.т.н. доц.

Вітер О.С.

МБМ

Основи системного аналізу

Лек.

Доц

Шиндер В.К.


МЛ

Маркетинг

Лек.

Асистент

Добуш Ю.Я.


АСУ

Основи видавничої та друкарської справи

Лек.

К.т.н. викл.

Лотошинська Н.Д.

ФІН

Фінанси 1

Лек.

Асистент

Турко В.В.

ІІ

Пр.

Лек.

Лек.

Лаб.

Пр.

Лаб.

Пр.

Лек.

Лек.

Лек.

ІІІ

Пр.

Лек.

Пр.

Лаб.
КП

Політологія

Лек.

К.п.н. доц.

Луцишин Г.І.

Пр.

Лек.

Лек.

Пр.

IVПр.

АТХП

КП «Електроніка та мікро схемотехніка»

К.т.н. доц.

Вашкурак Ю.З.
Пр.

МБМ

Будівельна механіка

Лек.

Доц

Шиндер В.К


Пр.

АСУ

Об’єктно орієнтоване програмування

Лек.

К.т.н доц. Цимбал Ю.В.

Пр.

VПр.

Пр.

МЛ

КП «Формування комплексу маркетингу»

Асистент

Добуш Ю.Я.


Лек.
16.09.2011 (п’ятниця)

І

ТМБ

Технологічні основи машинобудування , частина 1

Лек.

К.т.н. доц.

Ступницький В.В.

МАМ

Теоретична механіка

Лек.

К.т.н. доц.

Боженко М.В.

ТМБ

Технологічні основи машинобудування , частина 1

Лек.

К.т.н. доц.

Ступницький В.В.

ФКХ

Фізична хімія

Лек

К.х.н. доц..

ГерасимчукС.І.

ЕПМС

Прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці

Лаб.

К.т.н. доц

Турковський В.Г.

КСА

Теорія інформації

Лек.

К.т.н.ст викл.

Стахів Р.І.


БКМ

Будівельні конструкції

Лек.

Ст.викл.

Шпак М.М.


ЗЮД

Право, частина 1

Лек.

Викладач

Салманович

ОМП

Вища математика (Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики І)

Лек.

К.т.н. доц.

Пахолок Б.Б.

ОА

Економічний аналіз

Лек.

К.е.н. доц

Коваль З.О.

ІІ

Лек.

Лек.

Лек.

Пр.ЕПМС

Промислова електроніка та перетворювальна техніка

Лек.

К.т.н. доц.

Турковський В.Г.

Лек.

Лек.

Пр.

Лек.

Пр.

ІІІ

Пр.

Лек.

Пр.

Пр.

Лаб

Лек.


Лек..

Пр.

Пр.

ЕПІ

Економіка підприємства (заг.)

Лек.

Ст викл.

Ріжко Л.І.

IV

Пр.

Лек.

Пр.

КП

Політологія

Лек.

Пр

Лек.

Пр.

КП

Політологія

Лек.

К.п.н. доц.

Луцишин Г.І.

Пр.

Пр.

V

Пр.Пр.

К.п.н. доц.

Луцишин Г.І.

Пр.Пр.

Пр.

Пр.
ЕПІ

КР «Економіка виробничо-господарської діяльності»

Ст викл.

Ріжко Л.І.

17.09.2011 (субота)

І

ТМБ

Взаємозамінність,стандартизація та технічні вимірювання

Лек.

К.т.н. доц.

Литвиняк Я.М.

ЕРАТ

Автомобілі, ч.1

Лек.

Ст.викл.

Миськів Т.Г.


МАМ

Теоретична механік частина 2

Лек.

К.т.н. доц.

Боженко М.В.

АТХП

Основи автоматики та автоматизації

Лек.

К.т.н. доц.

Стасюк І.Д.

ЕПМС

Прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці

Лек.

К.т.н. доц

Турковський В.Г.

КСА

Теорія інформації

Лек.

К.т.н.ст викл.

Стахів Р.І.


БКМ

Інженерні вишукування

Лек.

К.т.н. доц

Канюк В.М.

ТПЕ

Мікроекономіка

Лек.

К.е.н. доц..

Стецюк П.І.

АСУ

Методи оптимізації та дослідження операцій

^ Лек.

Асистент

Скрибайло-Леськів Д.Ю.

ЕПІ

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Лек.

Ст.викл

Висоцький А.Л.

ІІ

Пр.

Лек.

Лек.

Лек.

Лаб.

Пр.

КСА

КР «Теорія інформації»

К.т.н.ст викл.

Стахів Р.І.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек

ІІІ

Лаб.

Пр.

Пр.

ТЗЕ

Електротехніка та електромеханіка

Лек

Д.т.н. проф. Маляр В.С.

ЕСМ

Основи виробництва, пересилання та розподілу електроенергії

Лек.

Ст..вик.

Ліщак І.В.

КСА

Динамічні елементи систем керування

Лек.

Кт.н. доц.

Гаранюк І.П.

БКМ

КР «Будівельні конструкції»

Ст.викл.

Шпак М.М.


Пр.

Лаб.

Лек.

IV
Лаб.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.
Пр.

АСУ

Макетування та верстання

Лек.

Викладач

Парубчак В.О.

Пр.

V
Лаб.

Пр.

Пр.

Пр.

Пр.
Пр.

Лаб.

Пр.

18.09.2011 (неділя)

І

ЕРАТ

Основи автоматики автомобільних систем

Лек.

К.т.н.доц.

Качмар Р.Я.
АТХП

Технологічні вимірювання та прилади, частина 1

Лек.

К.т.н. доц.

Щеглюк М.Р.

ЕСМ

Мікропроцесорна техніка в електроенергетиці

^ Лек.

Асистент

Базилевич М.В

КЗФ

Фізика, части на 3

Лек.

К.ф.-м.н. доц..

Гончар Ф.М.
КФ

Етика бізнесу

Лек.

Методист ПетрусякП.І.

АСУ

Операційні системи в комп’ютерній поліграфії

^ Лек.

Асистент

Сидоренко Р.В.

МЛ

Економіко-математичне моделювання

Лек.

К.е.н. доц.

Гринів Н.Т.

Асистент

Наконечна Т.В.

ІІ

Лек.Лек.

Лек.

Лек.
Пр.

Лек.

Лек.

ІІІ

Лек.Лек.

Лек.

Лек.
Пр.

Лаб.

Лек.

IV

Пр.
ІМПФ

Матеріалознавство

Лек.

Ст.викл.

Швачко С.Г.Лек.

Лаб.

Пр.Лаб.

Лаб.

V

Пр.
Лаб.

Лаб.

Лаб.

Пр.Лаб.

Лаб.

19.09.2011 (понеділок)

І
СР

Соціологія

^ Лек.

Викладач

Константинова Ж.Г.
АТХП

Технологічні вимірювання та прилади, частина 1

Лек.

К.т.н. доц.

Щеглюк М.Р.

ОП

Охорона праці

Лаб.

К.т.н. доц

Федевич О.Є.

КСА

Конструювання і технологія виробництва

Лек.

Д.т.н. проф.

Мокренко П.В.

21-22-23—09.11
ППП

Психологія

Лек.

Викладач

Константинова Ж.Г.

АСУ

Технологія друкарства

Лек.

К.т.н. доц

Назаркевич М.А.

ІІ
Пр.
Лек.

Лаб.

Лек.
Пр.

Лек.
ІІІ
ППП

Психологія управління поведінкою людини

^ Лек.

Викладач

Константинова Ж.Г.
Лаб.
Лек.
Пр.

Лаб.
IV
Пр.
Лаб.
Пр.Лаб.
V

ЕМБ

Основи автоматизованого проектування

Лек

Ст.викл.

Лампіка Р.В.

Пр.

ЕМБ
Основи автоматизованого проектування, частина 1

Лек.

Ст.викл.

Лампіка Р.В.

Пр.

20.09.2011 (вівторок)

І

Пр.
Пр.


ІІ

Пр.
Пр.


ІІІ

Пр.
IV

Пр.
V

Лаб.
Лаб.
^ Декан ІДН Петрович


Заст. декана В. М. Канюк


«Затверджую»

Директор

Інституту дистанційного навчання

Національного університету «Львівська політехніка»

_______________________(Б.М. Романишин)

«_____» ________________2011р.

Розклад настановної сесії НКЦ м. Чернівці

АТп-32

2 студ.

ЕТп-32з

3 студ.

БДп-22з

1 студ.


БДп-32з

2 студ.

ФКп-32

2 студ.

ГС

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Лек.

К.т.н. доц.

Жук В.М.

13.09.11

ТЗЕ

Теоретичні основи електротехніки, частина 3

Лек.

Д.ф..м.н. проф.

Маляр В.С.

12-13.09.11

ВМ

Вища математика, частина 3

Лек.

К.ф-м.н. доц.

Гошко Л.В.

12-13.09.11

БВ

Технологія будівельного виробництва

Лек.

Ст. викл.

Терлецький В.М.

12-14.09.11


ММП

Міжнародна економіка

Лек.

Асистент

Книш М.Г.

12.09.11

Лек.

Лаб.

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лаб

Пр.

Пр.

Пр.

ГС

КР «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»

К.т.н. доц.

Жук В.М.

13.09.11

Пр.

БВ

Будівельна техніка

Лек.

Ст. викл.

Терлецький В.М.

12-14.09.11

Пр.

Пр.
Пр.

Пр.

БВ

КП «Технологія будівельного виробництва»

Ст. викл.

Терлецький В.М.

12-14.09.11

Пр.

ДМ

Деталі машин

Лек.

К.т.н. доц..

Гелетій В.М.

12-13.09.11

ЕС

Електрична частина станцій та підстанцій, частина 2

Лек.

К.т.н. доц.

Гапанович В.Г.

19.09.11

ТЗЕ

Електротехніка

Лек

К.т.юн.доц.

Коруд В.І.

13.09.11

ТЗЕ

Електротехніка

Лек.

Ст. викл.

Терлецький В.М.

12-14.09.11

КП

Соціальна політика

Лек.

К.п.н. доц.

Луцишин Г.І.

14-15.09.11

Лек.

Лек.

Лаб.

Лаб.

Пр.

Лек.

Лек.

Лаб.

Лаб.

Пр.

Пр.

Лек.

БВ

Будівельна техніка

Лек.

Ст. викл.

Терлецький В.М.

12-14.09.11

БВ

Виробнича база будівництва

Лек.

Ст. викл.

Терлецький В.М.

12-14.09.11

СР

Зв’язки з громадкістю

Лек.

Викладач

Константинова Ж.Г.

(коледж)
Пр.

Пр.

Лек.

Пр.

ЕРАТ

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Лек.

К.т.н. доц.

Качмар Р.Я.

18.09.11

ЕПМС

Теорія та практика електробезпеки

Лек.

К.т.н. доц.

Шелех Ю.Л.

14.09.11


АШ

Інженерна геологія і основи механіки грунтів

Лек.

Асистент

Васьків Н.О.

(Новосад П.В.)

14.09.11

АШ

Енергозберігаючі технології в будівництві

Лек.

К.т.н.доц.

Новосад П.В

14-09.11

ФІН

Гроші та кредит 2

Лек.

Асистент

Урікова О.М.

14-15.09.11

Лек.

Лаб.

Лаб.

Лек.

Лек.

Лек.

Лаб.

Лаб.

Пр.

ЛекЛаб.

Пр.

Пр.

Пр.

ТТЕС

Теоретичні основи теплотехніки

Лек.

Ст.викл

Римар Т.І.

15.09.11

ЕМА

Електричні машини, частина 2

Лек.

К.т.н. доц.

Біляковський І.Є.

19-21.11.09

МБМ

Основи системного аналізу

Лек.

Доц

Шиндер В.К.

15.09.11

МБМ

Будівельна механіка (спецкурс І)

Лек.

Доц

Шиндер В.К.

15.09.11.


ФІН

Фінанси 2

Лек.

Асистент

Урікова О.М.

14-15.09.11

Пр.

Лек.

Лек

Лек

Лек.

Пр.

Лек.

Лек.

Пр.

Лек.

Лаб.

Пр.
Пр.

Пр.


Пр.

Пр.

^ ХТНГ

Експлуатаційні матеріали

Лек.

К.х.н.доц.

Мацяк О.М.

08.11.11

ЕСМ

Мікропроцесорна техніка в електроенергетиці

Лек.

Асистент

Базилевич М.В

18.09.11

НГГ

Інженерна графіка, частина 2

Лек.

К.т.н.доц.

Панкевич Б.В.

03.10.11

БКМ

Практикум з комп’ютерних технологій у будівництві

Лек.

К.т.н. доц.

Хміль Р.Є

23-24.09.

ОА

Економічний аналіз

Лек.

К.е.н. доц

Коваль З.О.

16.09.11

Лек.

Лек.

Лек.

Лаб.

Лек.

Лек.
Лаб.

Лаб.

Пр.Лаб.

Лаб.

Пр.Лаб.
Пр.

ЕРАТ

Конструкція Автомобілів, частина 2

Лек.

Ст.викл.

Миськів Т.Г.

17.09.11

ЕСМ

Електричні системи та мережі

Лек.

К.т.н. асистент

Яцейко А.Я.

25-26.09.11

АК

Архітектура будівель і споруд

Лек.

К.т.н. доц.

Казаков Г.В.

15.11.09

АК

Архітектура виробничих будівель і споруд

Лек.

К.т.н. доц.

Казаков Г.В.

15.11.09

ФІН

Інформаційні системи і технології у фінансах

Лек.

Ст.викл.

Турко В.В.

15-16.11

Лек.

Лек.

Лек.

Лек.

Лаб.

Лек.

Лек.

АК

КР «Архітектура будівель і споруд»

К.т.н. доц.

Казаков Г.В.

15.11.09

Пр.

Лаб.

Пр.

Пр.
Пр.

Лаб.

Пр.

Пр.

^ Пр.

АК

КР «Архітектура виробничих будівель і споруд»

К.т.н. доц.

Казаков Г.В.

15.11.09

Лаб.

ЕРАТ

Безпека дорожнього руху

Лек.

К.т.н.доц.

Качмар Р.Я.

18.09.11

ЕСМ

Теорія автоматичного керування

Лек.

Асистент

Базилевич М.В

18.09.11

МАМ

Теоретична механіка

Лек.

К.т.н. доц.

Боженко М.В.

16-17.09.11


ОМ

Основи теорії пружності, пластичності та повзучості

Лек.

К.т.н. доц.

Мартинович Б.Т.

14 -15.09.11

МЛ

Економіко-математичні методи моделі, частина 1 ( економетрика)

Лек.

К.е.н. доц.

Гринів Н.Т.

Асистент

Наконечна Т.В.

18.09.11

Пр.

Пр.

Лек.

Лек.

Лаб.

Пр.

Пр.

Лек.

Пр.

Лаб.
Лаб.

Пр.

Пр.

Лаб.
Лаб.

Пр.

Пр.


^ ППП

Психологія управління поведінкою людини

Лек.

Викладач

Константинова Ж.Г.

(коледж)

ППП

Психологія

Лек.

Викладач

Константинова Ж.Г.

(коледж)
Пр.
Пр.Пр.
Пр.СР

Соціологія

Лек.

Викладач

Константинова Ж.Г.

(коледж)

Пр.

Декан ІДН Петрович


Заст. декана В. М. Канюк

Схожі:

Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 iconБ. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 19. 09. 2011 – 27. 09. 2011

Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 iconБ. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 26. 09. 2011 07. 10. 2011
Вища математика (Лінійна алгебра, аналітична геометріч, математичний аналіз) Лек
Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 iconБ. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці

Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 iconБ. М. Романишин 2010р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 20. 09. 2010 30. 09. 2010

Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 iconБ. М. Романишин 2010р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 04. 10. 2010 14. 10. 2010

Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 iconБ. М. Романишин 2010р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 18. 10. 2010 27. 10. 2010

Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 iconЗатверджую” Директор ідн національного університету “Львівська політехніка” Романишин Б. М
Розклад занять лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів заочної форми навчання нкц м. Володимир-Волинський
Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 iconЗатверджую” Директор ідн національного університету “Львівська політехніка” Романишин Б. М
Розклад занять лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів заочної форми навчання нкц м. Володимир-Волинський
Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 iconЗатверджую” Директор ідн національного університету “Львівська політехніка” Романишин Б. М
Розклад занять лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів заочної форми навчання нкц м. Володимир-Волинський
Б. М. Романишин 2011р. Розклад настановної сесії нкц м. Чернівці 12. 09. 2011 20. 09. 2011 iconЗатверджую” Директор ідн національного університету “Львівська політехніка” Романишин Б. М
Розклад занять лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів заочної форми навчання нкц м. Володимир-Волинський
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи