«Затверджую» розклад icon

«Затверджую» розклад
Скачати 171.08 Kb.
Назва«Затверджую» розклад
Дата15.08.2012
Розмір171.08 Kb.
ТипДокументи

«Затверджую»

РОЗКЛАД

2010/2011

Директор ІДН
навчальний

Національного університету

«Львівська політехніка»

______________

Романишин Б.М.

ЗАНЯТЬ ТА ЛАБОРАТОРНО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СЕСІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

рік

«___»____________2010р.

НКЦ м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ


(з 20.12.10 до 28.12.10)


Дата

Пари

ОАм-31(з)

ЕОАм-11(з)

ФКм-31(з)

ЕФІм-11(з)

МЕм-31(з)

МЗДм-11(з)

20.12.10 (понеділок)

I

ТЕБ

«Безпека життєдіяльності (оп, бжд, цо)»

к.т.н. Вахула О.М.

Конс.

^ ОА

«Звітність підприємства»

к.е.н. Воськало В.І.

Практ.

ФІН

«Страхування»

ас. Яров О.Ю.,

к.е.н. Смірнова Т.О.

Практ.

ФІН

«Податковий менеджмент»

ст. викл. Турко В.В.

Практ.

ММП

«Державне управління ЗЕД»

к.е.н. Процик І.С.

Залік

ІМ

«Ділова іноземна мова»

Місцевий викл.

Конс.

II

Іспит

Конс.

Конс.

Конс.

ММП

«Банківське обслуг. та оподаткування ЗЕД»


Лек.

Іспит

III

ОА

«Звітність підприємств»

к.е.н. Воськало В.І.

Конс.

Іспит

Іспит

Іспит

Практ.

ММП

«Менеджмент ЗЕД»

к.е.н. Босак А.О.

Конс.

IV

Іспит

ОА

«Інтелектуальна власність»


Лек.

ФІН

«Інформаційні системи і технології у фінансах»


Лаб.

ФІН

«Оподатк. суб’єктів підприємництва»

ас. Кащишин В.М.,

к.е.н. Червінська О.С.

Залік

Лек.

Іспит

V
Практ.

Лаб.
Практ.
VI21.12.10 (вівторок)

I

ОА

«Аудит»


Лек.

ОА

«Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті»

к.е.н. Височан О.С.

Конс.

ФІН

«Страхові послуги»


Лек.

ФІН

«Ринок фінансових послуг»

ас. Бонецький О.О.,

к.е.н. Шкварчук Л.О.

Конс.

ММП

«Митна справа та міжнародні страхові послуги»

к.е.н. Завербний А.С.

Залік

^ ММП

«Інтелектуальна власність»


Лек.

II

Практ.

Іспит

Практ.

Іспит

ММП

«Бюджетування ЗЕД»


Лек.

Практ.

III

Лек.

ОА

«Облік ЗЕД»


к.е.н. Воськало В.І.

Практ.

Лек.

ММП

«Інтелектуальна власність»


Лек.

Лаб.

ММП

«Міжнародний венчурний менеджмент»


Лек.

IV

Практ.

Конс.

Практ.

Практ.

Лек.

Практ.

V

Практ.

Іспит

Практ.
Лаб.

Практ.

VI22.12.10 (середа)

I

ОА

«Облік і звітність в оподаткуванні»


к.е.н. Сажинець С.Й.

Практ.

^ ОА

«Організація обліку»


Лек.

ФІН

«Податкова система»


ас. Мужеляк М.М.,

к.е.н. Червінська О.С.

Конс.

ФІН

«Страховий менеджмент»

ас. Бонецький О.О.,

к.е.н. Гориславець П.А.

Практ.

ММП

«Міжнародний інноваційний менеджмент»

к.е.н. Босак А.О.

Конс.

^ ММП

«Міжнародний маркетинг»


к.е.н. Гоголь Г.П.

Конс.

II

Конс.

Практ.

Іспит

Конс.

Іспит

Іспит

III

Іспит

Лек.

ФІН

«Соціальне страхування»

ас. Цигиль І.Я.,

к.е.н. Смірнова Т.О.

Конс.

Іспит

ММП

«Міжнародний фондовий ринок»

ст. викл. Григор’єв О.Ю.

Конс.

ММП

«Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»

к.е.н. Моторнюк У.І.

Конс.

IV

ОА

«Інформаційні системи і технології в обліку»


Лек.

Практ.

Іспит

ФІН

«Фінансовий менеджмент»

ас. Бонецький О.О.,

к.е.н. Гориславець П.А.

Конс.

Іспит

Іспит

V

Лаб.

Лек.
Іспит

ММП

«Розроблення бюджетів підприємств в умовах ЗЕД»


Вид. завдань на КП
VI

Лаб.

Практ.

23.12.10 (четвер)

I

ОА

«Облік у банках»


к.е.н. Подольчак Н.І.

Практ.

ОА

«Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті»

к.е.н. Височан О.С.

Конс.

^ ФІН

«Фінансова статистика»

ас. Босак В.І.,

к.е.н. Рудницька О.М.

Залік

ФІН

«Менеджмент персоналу фінансових служб»


Лек.

ММП

«Управління міжнародними програмами та проектами»


Лек.

ММП

«Стратегічний менеджмент»


ас. Стасюк Н.Р.,

к.е.н. Подольчак Н.Ю.

Конс.

II

Конс.

Іспит

ФІН

«Фінансовий аналіз»


ас. Цигиль І.Я.,

к.е.н. Шкварчук Л.О.

Конс.

Практ.

Практ.

Іспит

III

Іспит

ОА

«Аудит в зарубіжних країнах»

к.е.н. Пилипенко Л.М.

Практ.


Іспит

Лек.

Лек.

ММП

«Страхування ЗЕД операцій»


Лек.

IV
Залік
Практ.

Практ.

Практ.

V^ ФІН

«Місцеві фінанси»


ас. Слюсарчик К.М.,

к.е.н. Вівчар О.Й.

Залік

Лек.

Практ.

Практ.

VI24.12.10 (п’ятниця)

I

ОА

«Облік у бюджетних установах»


ас. Гик В.В.,

к.е.н. Ясінська А.І.

Практ.

ОА

«Менеджмент персоналу бухгалтерської служби»


Лек.

ФІН

«Фінансовий ринок»


ас. Кащишин В.М.,

к.е.н. Ільчук П.Г.

Практ.

ФІН

«Управління фінансовою санацією підприємства»


ас. Желізняк Р.Й.,

к.е.н. Ільчук П.Г.

Конс.

ММП

«Міжнародні організації та транснаціональні корпорації»

к.е.н. Вербицька Г.Л.

Залік

ММП

«Міжнародна економічна статистика та інформаційне заб. ЗЕД»

ас. Чапран С.П.,

к.е.н. Босак А.О.

Залік

II

Конс.

Практ.

Конс.

Іспит

ММП

«Облік, аналіз та аудит ЗЕД»

к.е.н. Маслак О.О.

Конс.

ММП

«Міжнародне інвестування»


Лек.

III

Іспит

Практ.

Іспит

ФІН

«Фінанси інноваційної діяльності»

ас. Урікова О.М.,

д.е.н. Алєксєєв І.В.

Залік

Іспит

Практ.

IV

ОА

«Облік у небюджетних неприбуткових організаціях»

к.е.н. Ясінська А.І.

Залік

^ ОА

«Облік і звітність у корпораціях»

д.е.н. Яремко І.Й.

Залік

ФІН

«Система оподаткування юридичних осіб»

ас. Мужеляк М.М.,

к.е.н. Червінська О.С.

Прийом КП
ММП

«Формування оптимального портфеля цінних паперів»

ст. викл. Григор’єв О.Ю.

Прийом КП

Лек.

V
Практ.

VI25.12.10 (субота)

I

ОА

«Облік за видами економічної діяльності»


Лек.

ОА

«Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 1»


Лек.

ФІН

«Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»


Лек.

ФІН

«Фінансове посередництво»


Лек.

ММП

«Технологія ЗЕД операцій та міжнародні інформаційні системи»

ст. викл. Григор’єв О.Ю.

Конс.

^ ММП

«Аудит ЗЕД операцій»


Лек.

II

Практ.

Практ.

Практ.

Практ.

Іспит

Лаб.

III

Практ.

Практ.

Лек.

Лек.

ІМ

«Фахова іноземна мова»

Місцевий викл.

Залік

Лек.

IV

ОА

«Калькулювання собівартості продукції»


к.е.н. Нашкерська М.М.

Прийом КП

Практ.

Практ.

Практ.
Лаб.

V
^ ОА

«Податковий облік»


к.е.н. Сажинець С.Й.

Залік

Практ.

Лек.
Практ.

VI27.12.10 (понеділок)

I

ОА

«Управлінський облік»


к.е.н. Нашкерська М.М.

Практ.

ОА

«Проектування автоматизації обліку та аудиту»

к.е.н. Височан О.С.

Прийом КП

ФІН

«Центральний банк і грошово-кредитна політика»

ас. Желізняк Р.Й.,

к.е.н. Ільчук П.Г.

Практ.

ФІН

«Дослідження ринкових перспектив фінансових посередників»


Вид. завдань на КП
^ ММП

«Міжнародний фінансовий менеджмент у системі корпоративного управління»

ст. викл. Івасюк В.В.

Залік

II

Конс.

ОА

«Організація бухгалтерської служби»


Вид. завдань на КП

Залік^ ММП

«Управління міжнародною конкурентоспро-можністю»

к.е.н. Когут У.І.

Залік

III

Іспит

ОА

«Фінансовий аналіз»


к.е.н. Пилипенко Л.М.

Практ.

ФІН

«Центральний банк і грошово-кредитна політика»


Вид. завдань на КП^ ММП

«Розроблення стратегій виходу підприємства на зовнішні ринки»


Вид. завдань на КП

IV

ОА

«Аналіз господарської діяльності підприємства»

к.е.н. Коваль З.О.

Прийом КП

Конс.

V

ОА

«Облік на підприємстві»


Вид. завдань на КП

Іспит

VI28.12.10 (вівторок)

І

ОА

«Організація і методика економічного аналізу»

к.е.н. Коваль З.О.

Практ.
ІІ

Практ.
ІІІ

Конс.
IV

Іспит
VVI
Декан ІДН І.В. Петрович


Заст. декана О.І. Сороківський

Схожі:

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад icon«Затверджую» розклад

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад iconРозклад затверджую

«Затверджую» розклад icon"затверджую" розклад

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи