Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» icon

Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст»
Скачати 33.98 Kb.
НазваВимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст»
Дата24.06.2013
Розмір33.98 Kb.
ТипДокументи

Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць

«Волинь філологічна: текст і контекст»


Збірник наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» – періодичне (два рази на рік) видання, затверджене постановою президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1–05/2 як фахове в галузі філологічних наук.


1.Редакція приймає до друку статті за умови їх відповідності вимогам ДАК України до наукових публікацій.

Наукова стаття повинна містити такі елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання поставленої проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше аспектів проблеми, яким присвячено статтю;

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки та перспективи подальших досліджень.

Назви цих елементів статті виділити напівжирним шрифтом (кегль 14).

2. Рукопис подавати українською, англійською, російською, польською або іншими мовами в електронному варіанті у форматі .doc версії Word 1997–2007 рр., та в роздрукованому варіанті, підписаному автором. Назва файлу (латиницею) повинна відповідати прізвищу автора (petrenko.doc). Текст рукопису (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований автором.

3. До статті, автор якої не має наукового ступеня, додати рецензією кандидата чи доктора наук із цієї галузі. Рецензію подавати безпосередньо в оригіналі або у сканованому варіанті електронною поштою.

4. Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора, посада та місце роботи (напівжирний шрифт, кегль 12). Через рядок – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (250–300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12, слово «анотація» не писати). Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Джерела та література (кегль 12), через рядок після цього – розширена анотація статті російською та англійською мовами із зазначенням прізвища та імені автора, назви статті та ключових слів (кожна така анотація обсягом не менше 850 знаків).

5. Вимоги до технічного складання: основний текст необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень; кегль 14; шрифт Times New Roman; лівий берег – 2,5 см, правий – 1,5 см, верхній та нижній – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см (не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab чи знаків пропуску). Обов’язково розрізняти знаки дефіс (-) та тире ( – ), а також використовувати лапки такого формату: «» («текст»). Виділяти фрагменти тексту можна лише курсивом (підкреслення не допускати).

6. Перелік джерел та використаної літератури розташувати за алфавітом із підзаголовком «Джерела та література». У переліку зазначати загальну кількість сторінок (для книг) або номери сторінок початку і кінця тексту (для статей). Джерела нумерувати вручну, без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований».

7. Посилання на літературу в тексті подавати за таким зразком: [7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подавати в такий спосіб: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48]. Посилання на архівні джерела оформляти так: [15, арк. 258, 231 зв].

8. Статтю обов’язково супроводжувати авторською довідкою із зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю), наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи, поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти.

9. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує і не повертає. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні матеріали без пояснення причин.

10. У разі передруку посилання на «Волинь філологічна: текст і контекст» обов’язкове.

11. Збірник регулярно надходить у бібліотеки за переліком, встановленим ДАК України.

12. До статті додавати квитанцію про сплату коштів (в оригіналі або сканованому варіанті електронною поштою).

Банківські реквізити


Одержувач Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки

Розрахунковий рахунок 31257273210753

Банк ГУДКСУ у Волинській області

МФО 803 014 код 02125102

Вказати Прізвище, ім’я, по батькові

за публікацію у збірнику «Волинь філологічна: текст і контекст»


Оплата за публікацію статті обсягом 8–12 сторінок – 137 грн.

Оплата включає витрати на надсилання збірника поштою.

Статті докторів наук друкуємо безкоштовно.

Схожі:

Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» iconВимоги до матеріалів,що надаються для публікації у збірнику наукових праць
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне І космічне право»
Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» iconВимоги до змісту й оформлення статей для розміщення в збірнику наукових праць „Духовність особистості: методологія, теорія і практика”
Текст статті, підготовлений однією з робочих мов збірника (російською, українською, англійською), згідно з Постановою вак україни...
Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» iconШановні колеги! Кафедра обліку і аудиту Донецького державного університету управління веде підготовку збірника наукових праць студентів Запрошуємо студентів Вашої спеціальності до участі в збірнику наукових праць
Стаття не була раніше опублікована, а також не надана в інші видання для розгляду та публікації
Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» iconАнкета участника международной научно-практической конференции «актуальные проблемы экологии и охраны труда»
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст....
Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
«Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні...
Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» iconДо 10 травня 2013 року
Оплата за публікацію статей у Збірнику наукових праць – 20 грн за 1 сторінку друкованого тексту
Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
«Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні...
Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет
Передбачається публікація тез доповідей у фаховому збірнику наукових праць (обсягом 3 сторінки друкованого тексту)
Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
move to 0-23784870
Вимоги до публікацій у збірнику наукових праць «Волинь філологічна: текст і контекст» iconСписок наукових праць та публікацій
Требования к разовым респираторам для предприятий Министерства цветной металлургии СССР
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи