Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції icon

Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Скачати 54.59 Kb.
НазваПовідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Дата24.06.2013
Розмір54.59 Kb.
ТипПовідомлення

Вимоги до оформлення матеріалів:


До початку проведення конференції планується видати збірник матеріалів.


Наукові повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції :

 • матеріали повинні відповідати вимогам постанови президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” та державним стандартам;

- матеріали подаються в електронному варіанті (електронною поштою) у форматі doc. або rtf., редактор Microsoft Word із зазначенням у назві файла прізвища автора. До тексту повідомлення додається копія квитанції про оплату, заявка на участь у конференції з обов’язковим чітким заповненням усіх граф. Аспіранти і здобувачі додають рецензію наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку;

- всі зазначені документи повинні бути додані як скановані копії з підписом заявника;

 • обсяг тексту статті – до 8 сторінок формату А-4 (але не менше 3 сторінок);

 • поля верхнє, нижнє та ліве – 20 мм., праве – 15 мм.;

 • шрифт – Tіmes New Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5;

 • зверху по центру – назва доповіді великими літерами, через інтервал нижче – ініціали та прізвище автора; нижче – анотації та ключові слова; нижче через інтервал друкується текст; список літератури подається наприкінці тексту, повинен бути складений за номером посилання (у тексті в квадратних дужках позначається номер посилання та сторінка, наприклад, [3, с. 99]);

 • текст повинен бути перевірений коректором (філологом).

Зразок оформлення наукового повідомлення:


^ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПРАЦЮ

В. М. Кравчук

Право на працю…

Ключові слова :

Право на труд…

Ключевые слова :

The right to work…

Key words :

Право на працю – одне з фундаментальних прав людини…

Література

 1. Конституція України : Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відом. Верх. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.Орієнтовний регламент

роботи конференції:


1-ий день – 7 червня 2013 року (п’ятниця) :

реєстрація – 900 – 1000; пленарне засідання – 1000 – 1200; кава-брейк – 1200 –1230; секційні засідання – 1230 – 1400; обід – 1400 – 1430 (кафе “Бурштин”); секційні засідання – 1430 – 1600 (юридичний факультет СНУ); від’їзд на о. Світязь –1630; поселення – 1930 – 2030; вечеря – 2030.


^ 2-ий день – 8 червня 2013 року (субота) : сніданок – 900– 1000; секційні засідання – 1000 – 1300; обід – 1300 – 1400; підведення підсумків конференції – 1430 – 1500; від’їзд до м. Луцька – 1510.

Прибуття у м. Луцьк – 1800.


^ ПРОЧИТАТИ УВАЖНО!


Інші умови участі в конференції:

Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.

Учасники конференції вносять кошти за публікацію у збірнику матеріалів шляхом їх переказу на рахунок 31258272210753, банк ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код 02125102. Одержувач платежу: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Призначення платежу: “за участь у конференції “Актуальні питання реформування правової системи України” з розрахунку 40 гривень за сторінку надісланого повідомлення. Копія квитанції надсилається разом із заявкою на участь у конференції. Доктори наук, професори не оплачують публікацію наукового повідомлення у збірнику матеріалів конференції.

За особисту участь у роботі конференції учасники конференції сплачують оргвнесок у розмірі 50 гривень (видаткові матеріали) по приїзді або на той же рахунок. У графі “призначення платежу” вказати: “у тому числі оргвнесок 50 грн.”.

Учасники конференції, які планують лише публікацію матеріалів, оплачують витрати за пересилання матеріалів конференції у розмірі 25 грн. У графі “призначення платежу” вказати: “у тому числі за поштові послуги 25 грн”.

За бажанням учасника конференції, по приїзді або на вказаний вище рахунок вносяться додаткові кошти:

 • обід у кафе “Бурштин” (7 червня) – 30 грн.;

 • переїзд на о. Світязь та повернення до м. Луцька – 150 грн.;

 • проживання на базі о. Світязь (за одну добу) – 200 грн.;

 • харчування на базі о. Світязь (7 червня – вечеря; 8 червня – сніданок, обід) – 200 грн.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0332) 24-04-11,

Кондратішина Вікторія Вікторівна,

e-mail: vnulaw@ukr.net


Міністерство освіти і науки України


Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки


Ю р и д и ч н и й ф а к у л ь т е т


ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ЛИСТ


Х Міжнародна

науково-практична конференція


^ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”

(місто Луцьк, 7–8 червня 2013 року)

Луцьк - 2013


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародної

науково-практичної конференції

Актуальні питання реформування правової системи України”,

яка відбудеться 7–8 червня 2013 року

на юридичному факультеті

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(43025, Волинська область,

місто Луцьк, вулиця Винниченка, 30)


Мета конференції:

обговорення актуальних проблем, узагальнення вітчизняного та зарубіжного наукового і практичного досвіду щодо реформування правової системи України.
^

Планується засідання таких секцій:


1. Теорії та історії держави і права; філософії та соціології права.

2. Конституційного, адміністративного права та процесу, фінансового права; міжнародного права, права Європейського Союзу; судових та правоохоронних органів.

3. Цивільного, господарського права та процесу; сімейного права.

4. Трудового права та права соціального забезпечення; екологічного, земельного, аграрного права.

5. Кримінального права та процесу, кримінально-виконавчого права, криміналістики, кримінології.


Умови участі у конференції:

у конференції можуть брати участь науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, працівники судових та правоохоронних органів, інші юристи-практики.


Робочі мови конференції:

українська, російська, польська, англійська.


Порядок направлення заявок на участь у конференції та матеріалів:

заявка на участь у конференції встановленого зразка разом із матеріалами в електронному вигляді надсилається учасником

не пізніше 2300 год. 13 травня 2013 року

на адресу електронної пошти Оргкомітету конференції: vnulaw@ukr.net


У випадку прийняття Оргкомітетом матеріалів для участі у конференції, заявник отримує лист-підтвердження.


^ Оргкомітет конференції залишає за собою право редагування матеріалів, які виконані або оформлені з порушенням вказаних вище вимог.


Зразок заявки на участь у конференції додається (Додаток 1)


Крім цього, учасники конференції по приїзді особисто або електронною поштою (але не пізніше 7 червня 2013 року) можуть подати матеріали для публікації у виданні “Історико-правовий часопис”. Часопис готується до випуску у 2013 році як періодичне друковане наукове видання для подальшого внесення ВАК України до переліку наукових фахових видань.

Інформація щодо публікації у виданні “Історико-правовий часопис” додається (Додаток 2)

Схожі:

Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 3 сторінок формату А4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 3 сторінок формату А4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 4 сторінок формату а 4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції iconПовідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення
Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції iconСучасні тенденції менеджменту в україні
Оргкомітету тези доповіді І заявку. Автори доповідей, які будуть прийняті Оргкомітетом до участі у конференції, будуть проінформовані...
Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни закарпатський державний університет
Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези, які будуть надруковані у збірниках матеріалів конференції
Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції iconІнформація додається); копію квитанції про здійснення поштового переказу (30 грн.). Тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Заступник завідувача кафедри іноземних мов доц. Цікава Олена Борисівна: 063-305-73-32
Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції iconРеєстраційна форма учасника I міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Розумний Задум як основа ноосферної стратегії сталого розвитку»
А4) учасників будуть надруковані у Збірнику матеріалів до початку роботи конференції. За результатами роботи конференції планується...
Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Через один рядок прізвище та ініціали автора, назва організації (вирівнювання по центру)
Повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції iconПовідомлення про рішення Програмного комітету, розсилання запрошень до 25 жовтня Підтвердження про участь до 5 листопада Заїзд та реєстрація учасників 20-21 листопада
Доповіді учасників будуть надруковані у щоричному збірнику «Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій» після закінчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи