Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» icon

Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції»
Скачати 71.08 Kb.
НазваДруковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції»
Дата24.10.2012
Розмір71.08 Kb.
ТипДокументи

ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ.

До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» із включенням до нього доповідей, повідомлень, рекламних проспектів. Деякі матеріали будуть надруковані у науково-технічному журналі «Екологія довкілля та безпека життєдіяльності» (атестований ВАК України). Дета­льна інформація для авторів журналу - на сайті http://eco.org.ua/magazine/.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Тези для збірника обсягом 2 - 3 стор., вкл. графіки, таблиці (чорно-білі), в редакторі Word. Список літе­ратури - в кінці тексту. Посилання на літературу при­водяться по тексту в квадратних дужках [1]. Назва -прописними літерами; далі малими літерами прізвище, ініціали автора, назва організації, місто. В тексті необ­хідно чітко виділити постановку задачі, елементи ново­го та стислі висновки. Мова вибирається автором. У супроводжувальному листі надаються дані про ав­торів (прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, звання, адреса, телефон (моб.), e-mail). Увага! Тези друкуються в авторській редакції.

Для своєчасного формування програми і видан­ня збірника матеріалів конференції необхідно до 6 грудня 2010 р. надіслати в оргкомітет:

заявку на участь (форма додається; № пл. дору­
чення можна повідомити після проведення оплати)

тези доповіді 2-3 стор. - електронною поштою.

^ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Інститут геологічних наук НАН України

конференц-зал

м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б (станція метро «Університет»)

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ:

15-16 грудня 2010 р.

Початок роботи конференції - 15 грудня, 11.00.

Реєстрація учасників 15 грудня з 9.00 до 10.45

в конференц-залі Інститут геологічних наук НАНУ

^ ДО УВАГИ ІНОГОРОДНІХ УЧАСНИКІВ:

Оргкомітет забронює Вам місце в готелі «Феофанія»

якщо Ви повідомите в Заявці про свої наміри

бронювати готель.

Адреса готелю: вуп. Софії Перовської, 6 /11 (ст. Метро «Шулявська»).

Вартість проживання в готелі «Феофанія»:

- двомісний 1-кімнатний номер «п/люкс» - 440 грн.

- двомісний 2-кімнатний номер «люкс» - 526 грн.

- двомісний блочний номер - 275 грн.

ДОВІДКИ:

Тел/факс (044) 235 56 17;

тел. (044)591 5617

моб. 050-384-18-83

e-mail: eko@eko.org.ua


Національна академія наук України

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Державна геологічна служба Мінприроди України

Державний комітет водного господарства України

Інститут геологічних наук НАН України

Інститут гідротехніки і меліорації УААН

Інститут «УкрНДІІНТВ» Мінрегіонбуду України

ТОВ «Екологія Наука Техніка»

За участю Міністерства регіонального розвитку

та будівництва України,

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи


6-а науково-практична конференція

«ПІДТОПЛЕННЯ-2010»

Методи, заходи, досвід попередження

та захисту територій, міст, селищ, об'єктів

від підтоплення

15-16 грудня 2010р., м.Київ

ОПЛАТА

Участь у конференції платна. За кожного учасника необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕКОЛОГІЯ НАУКА ТЕХНІКА» № 26006298825 в РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м. Київ, МФО 380805, ЄДРПОУ 37081237

^ 900 грн., вкл. ПДВ - 150 грн. (оргвнесок, кофе-
брейк, обіди під час проведення конференції);

162 грн., вкл. ПДВ - 27 грн. - заочна участь.
Оплата здійснюється на основі заявки учасника,
рахунку-фактури і договору (при необхідності).
Грошові перекази приймаються до 10 грудня 2010 р.

поштова адреса:

ТОВ «Екологія Наука Техніка»

а/с 149, м. Київ-54, 01054

^ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ -

Коровіна Марія Анатоліївна, ТОВ «Екологія Наука Техніка»

ЗАПРОШЕННЯ

(Перше інформаційне повідомлення)

ТОВ «Екологія Наука Техніка» - 2010

www.eko.org.ua

^ ТОВ «ЕКОЛОГІЯ НАУКА ТЕХНІКА»

01054, м. Київ-54, а/с 149 т/ф (044) 235 56 17; e-mail: eko@eko.org.ua

ЗАЯВКА

на участь у конференції «ПІДТОПЛЕННЯ-2010»

Назва організації

Поштова адреса (з обов'язковим зазначенням по­
штового індексу)

Керівник організації (ПІБ, посада)

Телефон Факс

e-mail

Статус платника податку (загальна система /єдиний

податок). Свідоцтво № ІПН

КодЄДРПОУ

Згодні взяти участь у заході з доповіддю/без/заочно Плануємо друкувати тези у збірнику / статтю в жур­налі (підкреслити).

На Ваш Р/р 26006298825 в РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ МФО 380805 ЄДРПОУ 37081237 перерахова­
но (буде перераховано) грн. (вкл. ПДВ гр.)

з розрахунку грн. за кожного учасника.

Платіжне доручення № від " " 2010 р.

^ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Відділ, лабораторія, кафедра

Контакт, тел , факс

Моб.тел

e-mail

Прошу бронювати готель (категорія номеру)

Дата заїзду Дата від'їзду

Керівник

Гол. бухгалтер

М.П. " " 2010р.

Заявку просимо направити до 6 грудня 2010 р.

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 6-ої науково-практичної конференції

«ПІДТОПЛЕННЯ-2010»

Методи, заходи, досвід попередження та захисту територій, міст, селищ, об'єктів від підтоплення

Проблема підтоплення в Україні за своїми мас­штабами та динамікою розвитку стає великомас­штабним просторово-часовим фактором усклад­нення умов життєдіяльності та погіршення еконо­мічних показників суцільних регіонів і тому набуває ознак національної загрози.

Вирішення проблем регіонального підтоплення потребує переоцінки підходів, створення нових стратегій на територіально-басейновому рівні, перегляду генеральних схем водно-господарського розвитку як територій промислово-міських агломе­рацій, гірничо-видобувних районів та сільських на­селених пунктів, так і техногенно порушених час­тин річкових басейнів та басейнів підземних вод.

^ ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

 • оцінка сучасних природних і техногенних факторів
  розвитку підтоплення, його соціальні, економічні
  та екологічні ризики;

 • шляхи підвищення ефективності реалізації Дер­
  жавної програми запобігання і боротьби з підтоп­
  ленням земель в Україні;

 • стратегія та головні напрямки поліпшення ситуації
  із підтопленням урбанізованих територій;

 • методи та засоби, інженерні рішення, конструкції та
  технології попередження та захисту від підтоплення;

 • удосконалення координації діяльності центральних
  органів виконавчої влади, органів місцевого само­
  врядування, організацій, підприємств, наукових
  установ щодо науково обґрунтованих підходів до
  вирішення проблем підтоплення;

 • удосконалення державного законодавства та відом­
  чих нормативних документів щодо дотримання еко­
  логічних норм у зв'язку із проблемою підтоплення.

В ході роботи конференція планує виробити пропозиції щодо вирішення сучасних актуальних проблем запо­бігання та боротьби з підтопленням і направити їх до профільних комітетів Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади.

^ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПРОШУЮТЬСЯ

представники міністерств, державних комітетів, відпо­відних комітетів Верховної Ради України, науковці ін­ститутів НАНУ, НДІ, вузів, наукових та інноваційних центрів, вишукувальних та проектних організацій, фа­хівці фірм, фондів, державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, облводгоспів, управлінь екобезпеки, земельних ресурсів, ЖКГ, МНС, громадсь­ких організацій з України та зарубіжних країн.

^ ОСНОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • аналіз регіональних змін гідрогеологічної ситуації за природними та техногенними факторами, вплив господарчої діяльності, оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій;

 • соціальні, економічні та екологічні наслідки розвитку процесу підтоплення;

 • економічна та екологічна оцінка діяльності водогосподарського комплексу підтоплюваних регіонів;

 • аналіз наслідків закриття шахт і кар'єрів, ускладнення умов експлуатації інженерних мереж, великих гідротехнічних комплексів, підземних споруд у містах та селищах;

 • досвід інженерно-екологічного захисту підтоплених земель в зонах впливу закриття шахт та кар'єрів, зрошувальних систем, водосховищ, міст та селищ;

 • нові інженерні рішення, конструкції та технології попередження та захисту від підтоплення (моніторинг навколишнього середовища, використання моделей, технології ГІС та ДЗЗ, використання наземних геофізичних методів для інженерно-геодинамічного районування території забудови та інш.);

 • удосконалення механізму ліцензування діяльності, пов'язаної з забезпеченням якісного виконання дослідно-вишукувальних робіт та будівництва захисних споруд на ділянках підтоплення;

 • шляхи реалізації відповідних фінансових та нормативно-правових механізмів щодо планування та забудови територій;

 • шляхи удосконалення експлуатації житлового комплексу міст та селищ в зонах впливу підтоплення;

 • соціальні програми, пов'язані із проблемою підтоплення

 • можливості переведення підтоплених земель у
  рекреаційний та заповідний фонди;

 • міжнародне співробітництво та інноваційні природоо­
  хоронні проекти у зв'язку із проблемою підтоплення.
Схожі:

Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
...
Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» icon1. Матеріали конференції плануються видати
...
Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» icon«Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики»
За підсумками конференції будуть опубліковані матеріали конференції І надіслані авторам тез доповідей. На одну публікацію надсилається...
Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» iconNota bene ( необхідно пам’ятати) Матеріали конференції плануються видати до початку конференції
Вартість публікації тез доповіді 150 грн. Кошти перераховуються на р/р26005004787001 кф ват кб «Південкомбанк» м. Києва мфо 320876...
Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» iconЗаявка на участь у роботі IІ міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
«Вікторія» за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 24 а (район Аркадії, проїзд від жд вокзалу трамваєм №5 та маршруткою №198). До початку...
Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» iconЗаявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
Запрошуємо Вас взяти участь у І міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»,...
Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» iconЗаявка на участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції «економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»
Запрошуємо Вас взяти участь у І міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»,...
Друковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції» iconРада молодих учених інформаційний лист шановні молоді вчені та аспіранти!
Вартість участі у конференції: оргвнесок – 100 грн (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, видання програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи