Шановні колеги! icon

Шановні колеги!
Скачати 57.53 Kb.
НазваШановні колеги!
Дата24.10.2012
Розмір57.53 Kb.
ТипДокументиШановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І науково-практичної конференції

"ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ"

яка відбудеться 16 грудня 2010 р. на базі Одеського державного інституту вимірювальної техніки До участі у конференції запрошуються співробітники, науковці, аспіранти та студенти.Тематика конференції:

Секція 1. Сучасний стан технічного регулювання та менеджменту якості.

Секція 2. Перспективи розвитку сучасної вимірювальної техніки та метрологічного забезпечення.

Секція 3. Функціональна електроніка у інформаційно–вимірювальних технологіях.

^

Календар конференції


До 1 грудня 2010 р. – прийом матеріалів та заявок на участь у конференції;

16 грудня 2010 р. 10001700 робота конференції.


Робочі мови конференції :

українська, російська, англійська.


Адреса оргкомітету конференції:

ОДІВТ, вул. Кузнечна, 15, м. Одеса 65020, Україна


Контактний тел: тел./факс – (048)726-77-02, (048)702-78-75

e-mail: odivt.nis@mail.ru


Організаційний внесок
Громадяни

України

Інші

Науковці

150 грн.

250 грн.

Студенти та аспіранти

безкоштовно
^

ОПЛАТА за участь та видання збірника наукових праць конференції


проводиться по платіжним реквізитам:

ВНЗ ОДІВТ р/р 31258273210447 у ГУДКУ в Одеській обл., МФО 828011, код 35178067.

Призначення платежу: за участь (ПІБ) у конференції

Для заочної участі у конференції надсилається квитанція про сплату коштів за публікацію статті (20 грн. за кожну сторінку), з позначкою – заочна участь у конференції "Інформаційно-вимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості"


Організатори конференції:

- Міністерство освіти і науки України

- Міжнародна Академія Стандартизації

- ВГО "Союз споживачів України"

- Міжнародна Академія інформаційних технологій

- Асоціація "Укрінтерстандарт"

- Одеський державний інститут вимірювальної техніки


Програмний комітет

Голова:

Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., проф., ректор ОДІВТ, завідувач кафедри технічного регулювання та менеджменту якості, перший віце-президент Міжнародної Академії Стандартизації, Заслужений працівник сфери послуг України, м. Одеса


Члени комітету:

Величко Олег Михайлович, д.т.н., проф., завідувач кафедри вимірювальної техніки та метрологічного забезпечення ОДІВТ, м. Одеса.

Квасников Володимир Павлович, д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій НАУ, м. Київ.

Муравьов Сергій Васильович, д.т.н., проф., зав. каф. комп'ютерних вимірювальних систем і метрології Томського політехнічного університету (ТПУ), м. Томськ (Російська Федерація)

Новиков Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., проф., ректор інституту підготовки фахівців ДП "УкрНДНЦ" Держспоживстандарту, м. Київ.


Оргкомітет конференції

Голова:

Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., проф., ректор ОДІВТ, завідувач кафедри технічного регулювання та менеджменту якості, перший віце-президент Міжнародної Академії Стандартизації, Заслужений працівник сфери послуг України, м. Одеса.


Заступники Голови:

Дяченко Олександр Феодосійович, к.т.н., проф., проректор ОДІВТ з навчальної та виховної роботи, м. Одеса.

Задорожний Андрій Віталійович, к.т.н., доц., начальник НДЧ ОДІВТ, м. Одеса.


Члени оргкомітету:

Ковальчук Володимир Володимирович, к.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ОДІВТ, м. Одеса.

Зборовська Іріна Адамівна, к.т.н., доц., завідувач кафедри загально технічних та фундаментальних дисциплін ОДІВТ, м. Одеса.

Джугурян Тигран Герасимович, д.т.н., проф. кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ОДІВТ, м. Одеса.

Гордієнко Тетяна Богданівна, к.т.н., доц. каф. технічного регулювання та менеджменту якості ОДІВТ, м. Одеса


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Для публікації приймаються тільки наукові та науково-технічні доповіді з вищевикладеної тематики конференції об'ємом не менше 2 і не більше 6 сторінок формату А4 (210х297 мм), набрані у редакторі Word 2003, у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc або *.rtf з полями: зліва та справа – 2,0 см, зверху – 0,47 см, знизу – 0 см, колонтитули – 1,25 см. Шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, стиль звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1 см. Розстановка перенесень – автоматична.

Текст доповіді повинен відповідати такій структурі:

- назву доповіді друкують напівжирними великими буквами по центру сторінки;

- далі через інтервал напівжирним шрифтом по центру сторінки друкують прізвища та ініціали авторів з указівкою вченого ступеню і звання, нижче – повна назва організації і місто;

- основний текст доповіді друкують через 1 інтервал з вирівнюванням тексту по ширині.

У тексті потрібно відобразити постановку проблеми, мету статті, в кінці доповіді – виводи;

література (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006) друкується через 1 інтервал після тексту.

Малюнки виконуються тільки чорно-білими, діаграми – в градаціях чорного (кольорові не допускаються).

Математичні формули набираються у вбудованому редакторі Microsoft Equation. Розміри: звичайний символ – 14 пт, великий індекс – 10 пт, малий індекс – 9 пт, великий символ – 20 пт, малий символ – 14 пт.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора.

Для публікації у збірнику матеріалів конференції автори повинні надіслати на адресу організаційного комітету:

- оформлені відповідно до викладених вимог тексти доповідей в 1 экз. (екземпляр рукопису повинен бути підписаний всіма авторами з вказівкою контактних телефонів), а також представляють в електронному вигляді – на CD-диску або пересилають електронною поштою (e-mail: odivt.nis@mail.ru). Диск повинен бути підписаний (назва доповіді і прізвища авторів) і містити тільки файли доповідей.

- рецензію, підписану доктором наук;

- реєстраційну картку.

Для включення доповіді до програми конференції текст доповідей необхідно надіслати до 16 листопада 2010 року.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів в збірнику наукових праць. Публікації, які оформлені не відповідно до приведених вище вимог, розглядатися не будуть.

Для правильного оформлення статей на основі шаблону ОДІВТ треба користуватись стилями:

  “Заголовок 1; Название статьи” — для заголовка статті;

  “Заголовок 2; Авторы; организация” — для прізвищ та ініціалів авторів, назви організації.

  “Обычный; Текст абзаца” — для основного тексту статті;

  “Заголовок 4; название таблицы” — для номеру та назви таблиці;

  “Маркированный список” — для списків, що починаються з тире;

  “Название рисунка” — для назви рисунка;

  “Заголовок 5; Література” — для слова Література;

  “Нумерованный список”— для списку літератури та других нумерованих списків.


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ


ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Осадчук І.В., д-р техн. наук, професор,

Грабовський О. В., канд. техн. наук, доцент

^ Одеський державний інститут вимірювальної техніки, м. Одеса


В умовах глобалізації ринку питання якості є актуальним для всіх … (текст статьи)...
Литература

1. Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика [Текст] / О. І. Волков, Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін – Київ, «Наукова думка», 2006. – 301с.

2. Карпенко М. М. Пріоритети розвитку вищої освіти в Україні в руслі загальноєвропейських тенденцій [Електронний ресурс]: Вісник вищої освіти в Україні – 2006. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.:

http://www.niisp.gov.ua.

Схожі:

Шановні колеги! iconВельмишановний пане Ректоре!
Шановні колеги із Сучавського університету імені Штефана Великого! Шановні колеги із Чернівецького національного університету
Шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Шановні колеги! iconШановні учасники семінару, шановні колеги!
Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної І східної Європи, які демонструють динамічний розвиток завдяки...
Шановні колеги! iconШановні колеги!
move to 928-10876
Шановні колеги! iconШановні колеги!
move to 928-10876
Шановні колеги! iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту

Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-17169216
Шановні колеги! iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту

Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-18325645
Шановні колеги! iconУвага!!! Шановні колеги, пропонуємо Вам взяти участь в всеукраїнських фахових конференціях!!!
Шановні колеги, пропонуємо Вам взяти участь в всеукраїнських фахових конференціях!!!
Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи