Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Скачати 98.12 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Дата18.11.2012
Розмір98.12 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності

«Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»


Матеріалознавство силікатів

Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та вогнетривів. Технологія і обладнання виробництва скла та ситалів

Основи технології важкотопких неметалевих і силікатних матеріалів

Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

^ Основи кристалографії та мінералогії


Програми дисциплін


Матеріалознавство силікатів


Основні властивості силікатних матеріалів.
Методи дослідження їх фазового складу та структури


Хімічний, мінералогічний і фазовий склади силікатних матеріалів. Класифікація основних властивостей силікатних матеріалів, їх взаємозв’язок.

Будова силікатних матеріалів. Методи дослідження фазового складу та структури силікатних матеріалів. Електронно-мікроскопічний, диференціально-термічний, рентгенофазовий та інфрачервоноскопічний методи аналізу силікатних матеріалів

Теоретичні положення залежності властивостей від структури і фазового складу

Механіка руйнування твердих тіл. Теоретична і реальна міцність. Крихке і пластичне руйнування. Теорії міцності. Методи зміцнення твердих тіл.

Теплофізичні властивості. Характер теплового руху в матеріалах. Теплопровідність, теплоємність, термічне розширення та термостійкість.

Електрофізичні властивості силікатних матеріалів. Електропровідність, діелектрична проникність, діелектричні втрати, електрична міцність. Зонна теорія провідності.

Оптичні властивості силікатних матеріалів. Показник заломлення. Поглинання світла матеріалами. Прозорість кераміки і скла.

Силікати в високодисперсному стані

Високодисперсні системи. Колоїдні системи. Стійкість і коагуляція колоїдних силікатних систем. Ліофільні і ліофобні колоїдні системи. Поріг коагуляції, коагулювальна здатність.

Поверхнево-активні речовини (ПАР) в силікатних системах. Іонні та неіонні ПАР. Вплив ПАР на текучість суспензій.

Структурно-механічні властивості силікатних високодисперсних систем. Коагуляційні структури. Тиксотропія. Конденсаційно-кристалізаційні структури

Порошкоподібні тверді силікатні матеріали

Фізико-хімічні властивості порошкоподібних матеріалів. Форма зерен, гранулометричний розподіл, пористість, поверхня контакту, агрегація і питома поверхня порошкоподібних матеріалів.


Література

1. Будівельне матеріалознавство / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський та ін. – К., 2004.

2. Горшков В.С., Тимашев В.В., Савельев В.Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ : учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1981. – 335 с.

Технологія і обладнання виробництва

в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі.

^ Технологія і обладнання виробництва кераміки та вогнетривів.

Технологія і обладнання виробництва скла та ситалів


Обладнання у виробництві скла, кераміки, в’яжучих матеріалів

Способи дробіння. Класифікація машин для дробіння.

Обладнання для грубого подрібнення матеріалів.

Обладнання для середнього та тонкого подрібнення матеріалів.

Обладнання для мелення матеріалів.

Обладнання для механічного розділення.

Обладнання для електромагнітного збагачення.

Обладнання для зневоднення та сушіння матеріалів.

Обладнання для живлення та дозування матеріалів.

Технологія виробництва будівельного скла

Технологія та способи виробництва листового скла. Властивості та застосування листового скла.

Візерункове і армоване листове скло.

Скляні блоки, склопакети, двері. Кольорове листове скло. Личкувальні матеріали зі скла.

Марбліт, стемаліт, склоплитки. Килимово-мозаїчні плитки

Технологія виробництва скляної тари та посуду

Технологія виробництва скляної тари. Класифікація і асортимент тарного скла.

Технологія виробництва скляного посуду. Класифікація та асортимент посуду. Декорування скляного посуду.

Технологія виробництва технічного скла

Технологія виробництва кварцового скла. Властивості та застосування.

Технологія виробництва та класифікація електровакуумного скла.

Оптичне скло. Класифікація оптичного скла. Хіміко-лабораторне, термометричне та медичне скло. Вимоги та застосування.

Технологія виробництва скловолокна. Види скловолокна і способи його формування.Виробництво скляних труб. Основні способи оброблення скла. Механічне, хімічне та термічне оброблення.

Технологія виробництва ситалів і покрить

Класифікація і склади ситалів. Сировинні матеріали і види каталізаторів кристалізації. Основні етапи технології ситалів. Формування і кристалізація виробів. Властивості та застосування ситалів.

Емалі і покриття. Класифікація емалей і покрить за призначенням.

Технологія виробництва будівельної кераміки

Основи технології виробництва стінової кераміки. Особливості виробництва личкувальних виробів.

Основи технології виробництва керамічних дренажних труб і черепиці.

Основи технології виробництва кахлів пічних.

Фізико-хімічні основи спучення глин. Технологія виробництва керамзиту.

Основи технології виробництва плиток. Особливості виробництва плиток для підлоги, фасадних плиток, плиток для внутрішнього личкування стін.

Технологія виробництва тонкокерамічних виробів

Основи технології тонкокерамічних виробів. Технологія виробництва фарфору, напівфарфору, фаянсу, майоліки.

Технологія виробництва вогнетривів

Класифікація вогнетривів, їх основні властивості. Технологія виробництва алюмосилікатних, кремнеземистих і магнезитових вогнетривів.

Технологія виробництва портландцементу

Сировинні матеріали та їх властивості. Характеристики портландцементного клінкеру.

Технологічні схеми виробництва портландцементу.

Технологія приготування портландцементних сировинних сумішей.

Процеси, що протікають при випалі клінкеру.

Сучасні агрегати для випалу клінкеру.

Гідратація і тверднення портландцементу

Вплив мінералогічного та речовинного складу портландцементу на його гідратацію. Будівельно-технічні властивості портландцементу.

Корозія цементного каменю. Способи захисту від корозії.

Різновиди портландцементу

Класифікація портландцементів загальнобудівельного призначення.

Спеціальні види портландцементу. Глиноземний цемент.

Вироби на основі портландцементу

Бетони. Класифікація бетонів. Технологія виробництва бетону.

Будівельно-технічні властивості бетону. Хімічні додатки до бетону. Довговічність бетону. Спеціальні види бетонів. Будівельні розчини. Класифікація і призначення. Властивості будівельних розчинів.

Азбестоцементні вироби.


Література

1. Технологія скла : підруч. у 3-х ч. / Й.М. Ящишин, Я.І. Вахула, Т.Б. Жеплинський, О.І. Козій. – Ч. 3 : Технологія скляних виробів. – Львів: Растр-7, 2011. – 416 с.

2. Пащенко О.О., Сербін В.П., Старчевська О.О. В’яжучі матеріали. – К.: Вища шк., 1995.

3. Крупа А.А., Городов В.С. Химическая технология керамических материалов. – К.: Вища шк., 1990.


Основи технології важкотопких неметалевих і силікатних матеріалів


Основи технології скла

Класифікація скла та скляних виробів. Теоретичні основи склоподібного стану. Криві охолодження розтоплених мас у випадку кристалізації, склоутворення. Температурний інтервал склування. Будова скла. Кристалізація і ліквація в склі. Поверхневий натяг. Вплив складу, температури і газового середовища на величину поверхневого натягу. Фізико-хімічні, теплофізичні, механічні, оптичні, електричні та хімічні властивості скла. Фізико-хімічні основи варіння скла. Сировинні матеріали. Способи приготування шихти.

Теорія і практика варіння скла. Основні стадії скловаріння. Типи скловарних печей.

Основи технології кераміки та вогнетривів

Характеристика сировини керамічного виробництва.

Основи сушіння та випалу кераміки.

Технологічні схеми підготовки керамічних мас (пластичний, сухий, шлікерний). Формування керамічних виробів. Теоретичні основи сушіння та випалу керамічних виробів.

Поливи для кераміки. Класифікація та їх характеристика.

Основи технології повітряних в’яжучих речовин та виробів на їх основі

Класифікація повітряних в’яжучих речовин. Повітряні в’яжучі речовини.

Гіпсові в’яжучі речовини, їх різновиди. Технологія виробництва будівельного і високоміцного гіпсу, ангідритового цементу, високовипаленого гіпсу (естрих-гіпсу).

Будівельне вапно, технологія виробництва та властивості.

Вапняно-пуцоланові в’яжучі та їх властивості. Гідравлічне вапно. Одержання, властивості та його застосування. Магнезіальні в’яжучі речовини та їх різновиди. Розчинне скло, його одержання і властивості.

Вироби на основі повітряних в’яжучих та їх класифікація. Гіпсові та гіпсобетонні вироби, одержання та застосування. Магнезіальний ксилоліт та фіброліт.


Література

1. Ящишин Й.М. Технологія скла: підруч. у 3 ч. – Ч. 1 : Фізика і хімія скла. – Львів: Бескид Біт, 2008. – 204 с.

2. Ящишин Й.М., Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І. Технологія скла : навч. підруч. у 3 ч. – Ч. 2 : Технологія скляної маси. – Львів: Бескид Біт, 2004. – 250 с.

3. Пащенко О.О., Сербін В.П., Старчевська О.О. В’яжучі матеріали. – К.: Вища шк., 1995.

4. Крупа А.А., Городов В.С. Химическая технология керамических материалов. – К.: Вища шк., 1990.


Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів


Фазові рівноваги та діаграми стану гетерогенних систем

Загальні поняття про діаграми стану тугоплавких систем. Правило фаз Гіббса. Однокомпонентні системи. Поліморфізм. Спеціальні однокомпонентні системи. Діаграма стану системи SiO2. Діаграма стану силікатних двокомпонентних систем. Трикомпонентні силікатні системи.

Силікати в розтопленому та скловидному станах.

Кристалізація розтоплених мас та скла

Силікати в розтопленому стані. Будова і властивості розтоплених силікатів. Силікати в скловидному стані. Особливості скловидного стану. Властивості скла.

Реакції в твердому стані. Спікання. Рекристалізація

Реакції в твердому стані. Дифузія в твердих тілах.

Механізм реакції в сумішах твердих речовин. Чинники, що впливають на швидкість твердофазових реакцій.

Процес спікання. Види і механізм процесу с

Механізм і кінетика процесу рекристалізації.


Література

1. Горшков В.С., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. –М.: Высш. шк., 1988. – 400 с.

2. Физическая химия силикатов / под ред. А.А. Пащенко. – М.: Высш. шк., 1986. – 368 с.

3. Бобкова Н.М. Физическая химия силикатов и тугоплавких соединений. – Минск: Высш. шк., 1984 – 256 с.


Основи кристалографії та мінералогії


Геометрична і структурна кристалографія

Будова кристалів та її елементи. Закон сталості двогранних кутів.

Елементи симетрії, закони їх взаємодії. Одиничні напрямки. Види симетрії кристалів. Категорії, сингонії і класи симетрії кристалів. Кристалографічні прості і комбіновані форми. Закон Гаюї. Індекси Міллера. Теорія будови кристалічних структур. Елементарна комірка, її параметри і типи за Браве.Відкриті елементи симетрії просторових ґраток. Трансляційна симетрія. Просторові групи симетрії.

Основи кристалохімії

Основні правила побудови кристалічних структур. Атомні та іонні радіуси. Координаційне число та координаційний многогранник. Характеристика структурних типів Правила побудови іонних та оксидних структур Полінга. Особливості структури силікатів.

Явище ізоморфізму, його умови та види. Типи твердих розчинів.

Структурна класифікація силікатів. Залежність властивостей від структурного мотиву.Систематика кристалічних структур за типом хімічного зв’язку. Гомо- та гетеродесмічні структури.

Кристалооптичний аналіз природних та штучних мінералів

Оптичні властивості кристалів. Методи кристалооптичних досліджень. Кількісні та якісні визначення і вимірювання за допомогою мікроскопа. Дослідження при просвічуванні паралельно-поляризованим світлом без аналізатора. Дослідження з аналізатором в схрещених ніколях.

Мінералогія і петрографія мінеральної бази силікатної технології

Мінерали і гірські породи. Фізичні і діагностичні властивості мінералів. Ендогенні, екзогенні та метаморфічні процеси мінералоутворення. Класифікація мінералів. Силікати. Острівні, ланцюгові, стрічкові, шаруваті, каркасні силікати. Силікати з кінцевими групами тетраедрів. Мінеральний склад, структура і текстура гірських порід. Генетична класифікація. Магматичні гірські породи та їх утворення. Глибинні і вилиті породи. Вулканічні породи.

Осадові гірські породи. Умови утворення, особливості складу, текстури і структури. Систематика за походженням. Механічні осади: сипучі і зцементовані. Хімічно осаджені та органогенні гірські породи.

Метаморфічні гірські породи. Умови утворення, склад, структура, текстура.


Література

1. Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія. – Львів: Світ, 1996. – Ч. 1. – 235 с.; Ч. 2. – 214 с.

2. Перепелицин В.А. Основы технической минералогии и петрографии. – М.: Недра, 1987.

3. Торопов Н.А., Булак Л.Н. Кристаллография и минералогия. – Л.: Стройиздат, 1972. – 503 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів»
Технологія І обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія І обладнання виробництва кераміки та...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» iconЗі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» iconМета дисципліни
Навчальна дисципліна «Основи проектування виробництв тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» є нормативною і входить до...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів»
Поліконденсація: мономери, лінійна І тривимірна, рівноважна І нерівноважна. Хімічні реакції перетворень полімерів: полімераналогічні,...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
«Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин»
Матеріальний баланс простих І складних хімічних реакцій. Безрозмірні характеристики матеріального балансу реакцій
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Загальні відомості про нафту. Розвідка нафти. Видобуток нафти. Класифікація нафт. Процеси, за допомогою яких здійснюється переробка...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології високомолекулярних сполук»
Полімеризація з розкриттям циклів. Ступінчата (міграційна) полімеризація. Полімеризація елементоорганічних І неорганічних мономерів....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних речовин»
Основні поняття хіміко-технологічного процесу. Стехіометричні розрахунки. Раціональність технологічного процесу І критерії його завершеності....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи