Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи icon

Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
Скачати 436.05 Kb.
НазваНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
Сторінка1/7
Дата14.09.2012
Розмір436.05 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

національний університет „Львівська політехніка”

кафедра соціології та соціальної роботи


Затверджую

Гoлова методичної комісії

базового напряму

доц. Гайдук Н.М.

08 квітня 2009 р.


ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з напряму підготовки 6. 040200 «Соціологія»

спеціальність 6. 040201 «Соціологія»

З навчальних дисциплін: «Теоретична соціологія»; «Історія соціології»; «Соціальна структура і соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання соціології»; «Соціологія культури»; «Зв’язки з громадськістю»; «Кількісні методи соціологічних досліджень»; «Якісні методи соціологічних досліджень».

 1. ^ Загальні положення

Державний екзамен є важливим компонентом навчально-виховного процесу і призначається для всебічної та об’єктивної оцінки рівня набутих випускниками під час навчання знань та вмінь, навичок практичної роботи. Їх оцінка дозволяє не лише визначити рівень фахової підготовки молодих спеціалістів, але і зафіксувати слабкі місця у підготовці студентів, що є важливим для продовження їхнього навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» та «магістр».

 1. ^ Організаційно-методичні рекомендації

(форма проведення, вимоги до оцінювання знань, навичок і вмінь студентів)

Державний екзамен передбачає перевірку теоретичних знань та практичних вмінь, набутих студентами протягом навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» з предметів, засвоєння яких дозволяє скласти достатньо повне уявлення про сучасну соціологічну науку, закласти основу фахової підготовки соціолога: «Теоретична соціологія»; «Історія соціології»; «Соціальна структура і соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання соціології»; «Соціологія культури»; «Зв’язки з громадськістю»; «Кількісні методи соціологічних досліджень»; « Якісні методи соціологічних досліджень».

Кожен студент отримує індивідуальний екзаменаційний білет, який складається із завдань трьох рівнів складності. Завдання першого рівня складають п’ять тестів, вірна відповідь на які оцінюється в 6 балів за кожний із тестів, разом – 30 балів.

Завдання другого рівня складності передбачає письмову самостійну поширену відповідь студента і оцінюється в 20 балів максимально.

Завдання третього рівня складності (оцінюється в максимум 50 балів) зорієнтовані на перевірку навиків практичної роботи і передбачають опрацювання програмних матеріалів для одного із методів збору інформації (опитування, фокус-групове інтерв’ю тощо). Загальна сума балів, які студент може отримати на екзамені, складає 100.

Відповіді студентів повинні бути лаконічні та логічні. У них слід продемонструвати знання класичних та сучасних соціологічних концепцій, вміння оперувати категоріальним апаратом соціології, навички практичної роботи з формування емпіричної бази соціологічного дослідження, вміння використовувати сучасні методи викладання соціології як навчальної дисципліни.

Екзамен проводиться у письмово-усній формі: члени комісії ознайомлюються з письмовою роботою і виставляють оцінки за неї. У випадку необхідності члени комісії можуть просити студента роз’яснити чи прокоментувати його письмові відповіді, дати йому додаткові завдання. Студент може за власним бажанням прокоментувати, роз’яснити чи доповнити усно свою письмову відповідь.

Оцінка, виставлена комісією, оголошується прилюдно.

 1. Інформаційно-методичне забезпечення

(перелік )

 1. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К.,1996;

 2. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. – К.,1993.

 3. Блек С. Паблик рилейшнз. Что это такое ? – М.,1990;

 4. Белановский С.А. Глубокое интервью. - М., 2001.

 5. Белановский С.А. Метод фокус-групп. - М., 2001.

 6. Гіденс Е. Соціологія. - К., 1999.

 7. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.-К.,1993.

 8. Коваліско Н. Основи соціальної стратифікації. - Львів, 2007.

 9. Ионин Л. Социология культуры: Учебное пособие. - М., 1996.

 10. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. - К., 1996.

 11. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження.-К., 2004.

 12. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. – К., 1996.

 13. Пригожин А. И. Организации: системы и люди. - М., 1983.

 14. Пригожин А. И. Современная социология организации. - М., 1995.

 15. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.-К., 1992.

 16. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.-К., 1995.

 17. Соціологія. За ред.. Климанської Л., Савки В. –Львів, 2004.

 18. Соціологія. Навч. посібник. Ред.. С.Макеєв.-К., 2007.

 19. Соціологія. Підручник. Ред. В. Піча.-Львів, 2008.

 20. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Ред. В.Піча.-Львів, 2007.

 21. Структурні виміри сучасного суспільства. Навч. посібник. За ред. С.Макеєва.-К., 2006.

 22. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. -Львів, 2007.

 23. Ядов В. Стратегия социологического исследования. - М.. 1998.

Теоретична соціологія.

Т. 1. Предмет соціології.

Соціологія в системі наук про суспільство. О.Конт та інституціалізація соціології. Предмет, об’єкт та особливості соціологічного підходу до вивчення суспільства. Система соціологічних знань та її елементи. Види соціологічних досліджень.

^ Т. 2. Методологія та методи соціологічного дослідження.

Поняття соціологічного дослідження та його види. Програма конкретного соціологічного дослідження та її функції. Основні методи конкретно-соціологічного дослідження. Сфери використання результатів емпіричних соціологічних досліджень у науковій і практичній діяльності.

^ Т. 3. Суспільство як система. Соціальні зміни і розвиток суспільства. Суспільство як цілісна система. Аналіз чинників стабільності суспільства як системи. Дослідження соціальних змін, їх джерел. Підходи до типологізації суспільств. Сутність і рівні, чинники соціальних змін.

^ Т. 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

Поняття особистості у соціології. Основні теоретичні підходи до аналізу особистості та її розвитку. Статусно- рольова структура особистості. Структура соціального статусу, права, обов'язки і соціальні ролі. Сутність і структура процесу соціалізації.

Ідеальний, нормативний, модальний типи особистості сучасного українського суспільства.

^ Т. 5. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

Поняття соціальної структури суспільства. Типи соціальних груп і соціальних спільнот та їх характеристика. Соціологічний підхід до аналізу взаємодії між основними демографічними групами суспільства, його роль у гармонізації соціального розвитку. Сутність соціальної стратифікації. Історичні типи стратифікаційних систем.

Система соціальної стратифікації сучасного українського суспільства. Елітні групи сучасного українського суспільства та їх роль у суспільному житті. Середній клас як основа соціальної стабільності і рушій суспільного прогресу. Маргінальні групи суспільства: причини існування та специфіка життєдіяльності. Сутність та види соціальної мобільності. Проблема відкритості стратифікаційних груп і соціальна мобільність. Дослідження українських соціологів актуальних проблем трансформації соціальної структури в пострадянській Україні.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
Теоретична соціологія”,„Теорії та методи соціальної роботи”, „Вступ до практичної соціальної роботи”, „Соціальна політика в Україні”,...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconПрограма І запрошення регіональний круглий стіл на тему
Піча В. М., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconПовідомлення на секційному засіданні □ Участь без доповіді І публікації
Адреса оргкомітету: 73000, Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, Інститут психології,...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....
Національний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут української мови нан україни національний університет “львівська політехніка” інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологі й кафедра прикладної лінгвістики
Національного університету «Львівська політехніка» проводить I міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи