Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», icon

Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень»,
НазваОпрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень»,
Сторінка3/4
Дата14.09.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
Тема дослідження відтак може бути сформулювала так: "Проблеми працевлаштування випускників львівських вищих навчальних закладів економічного профілю в умовах сучасного ринку праці Львова"


^ Мета дослідження - встановлення основних моделей працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 2008 року економічного профілю Ш - IV рівнів акредитації в умовах трудового ринку м. Львова.


^ Завдання дослідження:

 • визначити соціально-економічні орієнтації випускників, пов'язаних із пошуком ними місць праці у м. Львові;

 • визначити кількість випускників, котрі мають бажання працювати за отриманою спеціальністю;

 • з’ясувати мотивації випускників при побудові професійної кар’єри;

 • оцінити основні переваги та недоліки вибраних професій;

 • дослідити основні чинники, котрі найбільшою мірою сприяють отриманню цікавої високооплачуваної роботи за здобутою спеціальністю;

 • визначити кількість випускників, котрі мають зарезервовані місця праці у м. Львові;

 • з’ясувати характер цих робочих місць та спосіб, якими вони були одержані;

 • дослідити плановані моделі активного працевлаштування випускників, які не мають зарезервованих місць праці у м. Львові;

  1. тимчасове влаштування на роботу на львівських підприємствах не за спеціальністю;

  2. продовження навчання - перекваліфікація для здобуття фаху, який користується попитом на ринку праці Львова;

  3. пошук роботи за спеціальністю поза м. Львовом для набуття професійного досвіду і повернення у Львів.


^ Об'єкт дослідження - випускники 2008 року економічних спеціальностей вищих навчальних закладів Ш - IV рівнів акредитації м. Львова, які бажають працевлаштуватися на підприємствах та в установах у м. Львові.


^ Час дослідження – березень - травень 2009 р.


Предмет дослідження – спосіб поведінки випускників 2008 року економічних спеціальностей вищих навчальних закладів Ш - IV рівнів акредитації м. Львова, які опинились перед вибором пошуку роботи та можливості самореалізації у вибраній професії.


Інтерпретація основних понять.

Професія – (фах) — виокремлений у рамках суспільного поділу праці, комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти чи кваліфікації, які особа може виконувати відносно постійно, та які становлять засоби утримання для неї.

Кар’єра – успішне просування в службовій, громадській, професійній та ін. діяльності. Кар’єра особистості відображає низку поетапних змін службового положення, пов’язаних із просуванням щаблями службової ієрархії в організації.

^ Особистісний потенціал – особлива, здатна до саморозвитку система відновлюваних внутрішніх ресурсів людини, які виявляються в діяльності, направленій на отримання соціально-важливих результатів.

^ Професійна самореалізація – процес побудови професійної кар’єри.

Моделі професійної поведінки – способи здобуття та реалізації професійних вмінь та навиків.

^ Працевлаштування не за спеціальністю - влаштування на посаду, яка не відповідає фаху молодого спеціаліста і рівню його професійної кваліфікації.


Гіпотези дослідження.

Гіпотези-підстави:

 1. більшість випускників-економістів хотіли б одразу влаштуватися на роботу за спеціальністю у м. Львові, проте, обмеженість ринку робочих місць спонукає їх до вибору інших моделей трудової поведінки після закінчення навчання;

 2. більшість випускників, хоча і планують пов'язати свою професійну кар'єру із здобутою спеціальністю, проте вони не зможуть відразу отримати бажаної роботи у Львові;

 3. глибокі знання у вибраній професії сприяють отриманню цікавої високооплачуваної роботи за спеціальністю і жодні впливові родичі не зможуть їх замінити;

 4. більшість випускників вважає, що обрана ними професія надасть можливість забезпечити високий рівень добробуту та реалізувати свій особистісний потенціал;

 5. вибираючи професію, більшість випускників вже мають наперед зарезервовані місця праці.


Гіпотези-наслідки:

 1. не маючи змогу отримати бажані місця праці за спеціальністю більшість випускників будуть влаштовуватися на будь-які інші місця праці;

 2. неможливість знаходження місця праці за спеціальністю змусить випускників здійснювати перекваліфікацію для набуття іншого фаху, який користується попитом у м. Львові;

 3. з метою отримання досвіду випускники тимчасово влаштовуватимуться на роботу за спеціальністю в провінції, розглядаючи це як "стартову позицію" перед поверненням до Львова з досвідом роботи, а отже - вищим особистісним потенціалом та можливостями працевлаштування за спеціальністю.


^ Метод дослідження:

Дане дослідження проводиться методом анкетного опитування. Отримані дані можуть допомогти підтвердити визначені гіпотези дослідження, розв’язати завдання та цілі, поставлені у дослідженні та досягти бажаної мети.


^ Розрахунок вибірки.

Генеральну сукупність визначаємо як нескінченну, оскільки ми не знаємо заздалегідь точну кількість тих, хто бажає працевлаштуватись у м. Львові за економічними спеціальностями. Немає необхідності членувати вибірку на частини, оскільки з позицій нашого дослідження склад генеральної сукупності є досить однорідним.

Відповідно отримуємо:

N -», п = 400 при Д =0,05, Р=0,954.

Отже, для забезпечення рівня репрезентативності 5 % при довірчій ймовірності 0,954 треба опитати 400 респондентів, використовуючи нижче наведений опитувальний лист (анкету).


Програма здійснення дослідження:

Етап підготовки до польового дослідження: 22.03.2009 – 10.04.2009

Етап польового дослідження: 14.04.2009 – 16.05.2009

Аналіз результатів дослідження і

підготовка попереднього звіту: 19.05.2009 – 10.06.2009


Робочий план дослідження (процедурна частина):


Етап підготовки до польового дослідження

 1. Обговорення і затвердження програми конкретного соціологічного дослідження. (22.03.2009)

 2. Складання проекту вибірки (24.03.2009)

 3. Розробка інструкції для збирання первинної соціологічної інформації.(26.03.2009-29.03.2009)

 4. Тиражування методичного інструментарію для проведення пробного дослідження (1.04.2009)

 5. Проведення пробного дослідження (2.04.2009)

 6. Аналіз результатів пробного дослідження (5.04.2009-7.04.2009)

 7. Внесення коректив у програму, методичні документи та інструкції щодо опитування відповідно до підсумків пробного дослідження (8.04.2009)

 8. Тиражування методичного інструментарію для масового збирання інформації (10.04.2009)

Етап польового дослідження

 1. Узгодження організаційних питань (14.04.2009)

 2. Підготовка респондентів до дослідження (16.04.2009-20.04.2009)

 3. Проведення польового дослідження (21.04.2009- 04.05.2009)

 4. Підготовка первинні інформації до її опрацювання та обробка на комп'ютері. (05.05.2009)

 5. Розробка інструкції для вибракування неправильно заповнених анкет (05.05.2009)

 6. Розробка інструкції щодо кодування відкритих питань (07.05.2008)

 7. Кодування відкритих питань (08.05.2009)

 8. Обробка первинної соціологічної інформації. (12-16.05.2009)Аналіз результатів дослідження і підготовка попереднього звіту

 1. Аналіз результатів дослідження і підготовка попереднього звіту.(19-24.05.2009)

 2. Науково-практичне обґрунтування попереднього звіту, висновків і рекомендацій за підсумками дослідження (26-27.05.2009)

 3. Доопрацювання і затвердження остаточного звіту, висновків і рекомендацій за підсумками дослідження (28-30.05.2009)


Очікувані результати дослідження /виклад підсумків реально виконаного дослідження/. Результати дослідження можуть бути використаними для:

 • планування розвитку господарського комплексу регіону,

 • планування роботи навчальних закладів, які займаються підготовкою економістів;

 • прогнозування попиту на робочу силу певної кваліфікації, який може бути необхідний при виборі абітурієнтом навчального закладу; визначення працедавцями розміру зарплати тощо.

Анкета

Шановний студенте!

Ми - студенти "Львівської політехніки", просимо Вас взяти участь у соціологічному опитуванні, яке стосується вивчення соціальних проблем професійної орієнтації молоді. Анкета є анонімною, всі результати дослідження будуть представлені лише в узагальненому вигляді.

Просимо Вас детально ознайомитись з запитаннями і обвести ті відповіді на них, які найбільшою мірою збігаються з Вашою позицією або дописати свій варіант відповіді (просимо вибирати не більше від двох варіантів відповіді).

Наперед дякуємо за співпрацю!!!


^ 1. Скажіть, будь ласка, чи плануєте Ви пов'язати професійну кар'єру зі своєю спеціальністю?

а) так;

б) ні (перехід до питання 9);

в) важко відповісти (перехід до питання 9).


^ 2. Як Ви думаєте, в чому головна перевага вибраної Вами професії?

а) це надзвичайно цікава професія, яка дає змогу реалізувати мій інтелектуальний потенціал;

б) це професія, яка дає змогу працювати "не напружуючись";

в) ця професія забезпечить мені задовільний рівень добробуту;

г) мій майбутній фах дасть мені змогу організувати власний бізнес;

д) Ваш варіант відповіді_____________________________________


^ 3. Які основні чинники найбільшою мірою сприяють отриманню цікавої високооплачуваної роботи за Вашою спеціальністю?

а) глибокі знання у вибраній сфері;

б) впливові родичі;

в) певні риси характеру потенційного працівника (вкажіть, які саме);

г) Ваш варіант відповіді_____________________________________


^ 4. Скажіть, будь ласка, де б Ви найбільше хотіли працювати після закінчення навчання у ВНЗ?

а) у Львові;

б) у місті (містечку, селищі, селі) за місцем свого постійного проживання;

в) байдуже;

г) Ваш варіант відповіді_____________________________________


^ 5. Чи маєте Ви у м. Львові зарезервоване місце праці, де плануєте розпочати свою професійну кар'єру?

а) так;

б) ні (перехід до питання 7).


6. У який спосіб Ви зарезервували це робоче місце?

а) я вже працюю в цій фірмі протягом останніх років навчання;

б) моє майбутнє місце праці мені підшукали батьки (родичі; знайомі) – потрібне підкреслити;

в) це сімейний бізнес;

г) Ваш варіант відповіді_______________________________________


^ 7. Якщо Вам не вдасться одразу після закінчення ВНЗ влаштуватись за спеціальністю у м. Львові, в який спосіб Ви, найімовірніше, будете діяти:

а) займетеся пошуками роботи за спеціальністю поза межами м. Львова для набуття професійного досвіду, а відтак - повернення у Львів?

б) погодитесь на перекваліфікацію, щоб залишитися у Львові і продовжуватимете пошуки роботи за спеціальністю;

в) спробуєте організувати власний бізнес;

д) Ваш варіант відповіді_______________________________________


^ 8. З яких причин, вступаючи до навчального закладу, Ви вибрали саме цю спеціальність?

а) вона видавалася мені цікавою;

б) рекомендували батьки;

в) Ваш варіант відповіді_____________________________________


^ 9. Що спонукало Вас, здобувши вищу освіту, Ви вирішили змінити спеціальність?

а) важко знайти місце праці за спеціальністю у Львові;

б) просто втратив інтерес до спеціальності;

в) Ваш варіант відповіді____________________________________


^ 10. Ваша стать:

а) Чоловіча;

б) Жіноча


11. Ваш вік? ________________________


12. Місце Вашого постійного проживання ?

а) у Львові;

б) невеличке містечко;

в) проживаю у сільській місцевості;

г) Ваш варіант відповіді_____________________________________


^ ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!


Приклад опрацювання напіввідкритого запитання:

Пошук джерел існування завжди змушує людей намагатись знаходити нові шляхи виходу і подолання кризових ситуацій. Респондентам було запропоновано вказати якими будуть основні шляхи подолання молоддю нестабільності при погіршенні соціально-економічної ситуації. Більшість опитаних, основний дієвий метод, що дасть можливість подолати кризу, вбачає у пошуці додаткової роботи (47.00%). Однак, зважаючи, на погіршення соціально-економчної ситуації в області, значна частина молодого покоління шукатиме роботу не в дома, а за кордоном (52.25%), при цьому не нехтуючи можливістю залишитись там на постійне проживання (35.50%). Також, варто звернути увагу й на той факт, що 39.25% вказало на те, що з метою виживання молодь змушена буде вдатись до злочинної діяльності. 18 % опитаних вважають, що зможуть скоротити свої потреби і видатки, а для 8,75% основним способом подолання кризових ситуацій буде ведення сільськогосподарських робіт.


Мал. 1.; „Шляхи подолання молоддю кризових ситуацій за умов соціально-еокономічної нестабільності”
^ ДОДАТОК Б

ПРОГРАМА

КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЩОДО ВИСВІТЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ


^ Актуальність досліджуваної теми.

В сучасних умовах, коли українське суспільство знаходиться на перехідному етапі свого становлення, коли старі норми та цінності ще не віджили остаточно, а нові не встигли чітко сформуватись і прижитись, саме молоді дуже потрібна активна допомога в її громадянському становленні і особливо поінформованість про її ж власні проблеми як особливої соціально-демографічної групи, можливі шляхи їх вирішення. Саме засобам масової інформації, пресі в першу чергу, відводиться роль цього інформатора і навіть посередника у співпраці між молоддю та державою. Проте, як часто свідчить практика, сучасний інформаційний простір занадто комерціалізований, а тому в медіа, незважаючи на суспільну потребу та актуальність цієї проблеми, як для широкого загалу, так і для молоді зокрема, практично не знаходиться місця для виховання громадської позиції молоді, для її поінформованості про проблеми молодіжної політики держави, її основні напрямки, різноманітні аспекти вирішення молодіжних проблем. Таким чином, маємо проблемну ситуацію, пов’язану із якістю та важливістю висвітлення молодіжної тематики в періодичних виданнях Львівщини.


^ Тема дослідження:

Висвітлення державної молодіжної політики в періодичних виданнях Львівської області.


Мета дослідження.

З’ясувати стан висвітлення державної молодіжної політики та основних її сфер в періодичних виданнях Львівської області.


Завдання дослідження.

 1. Встановити частоту висвітлення молодіжної тематики в періодичних виданнях.

 2. Дослідити спрямованість висвітлення молодіжної тематики.

 3. З’ясувати основний зміст інформації, яка висвітлюється в періодичних виданнях щодо молодіжної політики.

 4. Встановити яка інформація висвітлюється найчастіше, а яка зовсім не друкується.


^ Об’єкт дослідження.

Для аналізу було відібрано 5 популярних періодичних видань, що розповсюджуються по всій Львівській області: „Високий замок”, „Львівська газета”, „Експрес”, „Молода Галичина”, „Поступ”.


^ Предмет дослідження.

Висвітлення в пресі стану реалізації молодіжної політики в цілому та її основних сфер:

 1. Діяльність органів, що займаються реалізацією молодіжної політики.

 2. Діяльність молодіжних організацій.

 3. Соціальний захист молоді та м молодої сім’ї.

 4. Основні молодіжні проблеми:

а. працевлаштування;

б. організація дозвілля та відпочинку молоді;

в. підприємницька діяльність молоді;

г. духовність та моральний розвиток особистості;

д. протиправна поведінка в молодіжному середовищі.


^ Гіпотези дослідження:

Гіпотези-підстави:

 1. Матеріали, які стосуються проблем молоді в країні та на Львівщині зокрема, роботи над пошуком шляхів їх вирішення державними органами та структурами громадянського суспільства у популярній пресі Львівщини не займають значного місця.

 2. Інформація про молодіжні кредити, соціальний захист молоді, стосунки молодь-влада тощо частіше з’являються у передвиборчий час, що можна розглядати як свідчення радше кон»юнктурності, аніж цілеспрямованих заходів, спрямованих на інформування молоді про суспільні проблеми, молодіжну політику.

 3. У періодичних виданнях відсутня «політика хороших новин», в більшій мірі описується

насильство та інші негативні прояви в молодіжному середовищі, які, як вважають журналісти та власники медіа, мають більш атракційний характер.

 1. Громадська пасивність молоді виступає однією з вагомих причин браку відповідних матеріалів у інформаційному просторі.


Гіпотези-наслідки:

 1. Матеріали преси про актуальні проблеми молодіжної політики та зусилля влади, спрямовані на врегулювання проблем молоді є несистематичними і не дозволяють створити повного та об»єктивного уявлення про вказані питання.

 2. Молодіжна політика держави мало висвітлюється тому що молодь сама не заявляє про себе і свої проблеми.


Інтерпретація основних понять:


Засоби масової інформації – (мас-медіа), засоби, установи, за допомогою яких інформація передається масовому, розмаїтому споживачеві. До них належать: преса високих накладів, радіо, телебачення тощо.

^ Державна молодіжна політика – пріоритетний напрям діяльності держави, що здійснюється в інтересах молодої людини. Її завданням є, з одного боку, забезпечення правових і матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, надання державою кожній молодій людині соціальних послуг з навчання, виховання, духовного і фізичного розвитку, професійної підготовки, а з іншого - допомога самим молодим людям у реалізації та самореалізації їхніх творчих можливостей та ініціатив, спрямованих на врегулювання суспільно важливих проблем.

^ Молодь – специфічна соціально-демографічна спільнота, що має вікові межі від 16 до 35 років.

Соціальна політика – складова частина внутрішньої політики держави, яка реалізується у соціальних програмах та практиці регулювання відносин в суспільстві в інтересах всіх груп населення.


^ Метод дослідження.

Дане дослідження проводиться методом „контент-аналізу” з метою отримання високого ступеня об’єктивності, структурованості обширного і несистематизованого матеріалу в друкованих періодичних виданнях.


^ Тип та характеристики вибіркової сукупності:

І. Тип газети.

II. Жанр опублікованого матеріалу:

ІІI. Час публікації:

ІV. Тема інформації:

V. Локальність інформації.

VI. Спрямованість інформації.

VIІ. Сфери інформації.

VIIІ. Періодичність видання газети


^ Загальна кількість аналізованих видань: 5 періодичних видань.


Час реалізації дослідження:

І квартал 2005 р. – ІІ квартал 2006 р.


Очікувані результати.

Після проведення контент-аналізу і вирішення дослідницьких завдань буде отримано матеріал, який дозволить систематизувати основний обсяг інформації в періодичних виданнях Львівщини щодо державної молодіжної політики та основних напрямків її реалізації. Це дасть можливість судити про рівень доступності для молоді інформації з цієї проблематики.

Проаналізовані результати можуть бути використані державними установами для опрацювання чіткої концепції співпраці влади і ЗМІ щодо висвітлення державної молодіжної політики, основних напрямків її реалізації.


^ Результати дослідження можуть бути використанні для:

 1. надання аналітичних звітів щодо висвітлення молодіжної тематики у періодичних виданнях;

 2. з’ясування сутності та змісту висвітлення даної тематики органам, що займаються реалізацією молодіжної політики;

 3. формування пропозицій керівникам періодичних видань щодо покращення висвітлення даної тематики;

 4. використання інформації у науковій діяльності.


Робочий план та його етапи.


1.Етап підготовки до польового дослідження

 1. Обговорення і затвердження програми контент-аналізу.

 2. Складання проекту вибірки і бланку її коректування.

 3. Розробка інструкції для збирання первинної соціологічної інформації.

 4. Визначення термінів виконання контент-аналізу.

 5. Узгодження організаційних питань.


2. Етап польового дослідження

 1. 2.1. Проведення польового дослідження (масового збирання первинної інформації).


3. Підготовка первинної інформації до її електронного опрацювання та обробки.

 1. Перенесення одержаної інформації з процесі проведення контент-аналізу до комп’ютера.

 2. Опрацювання одержаної соціологічної інформації на комп’ютері.


4. Аналіз результатів дослідження, формулювання висновків та рекомендацій

 1. Аналіз результатів дослідження і підготовка попереднього звіту.

 2. Науково-практичне обговорення попереднього звіту, висновків і рекомендацій за підсумками контент-аналізу.

 3. Доопрацювання і затвердження остаточного звіту, висновків і рекомендацій за підсумками контент-аналізу.

 4. Підготовка і затвердження аналітичної довідки за підсумками дослідження для зацікавлених сторін.

^ ІНСТРУКЦІЯ КОДУВАЛЬНИКУ


Аналіз матеріалів періодичних видань Львівщини проводиться з метою встановлення частоти висвітлення з пресі молодіжної політики у Львівській області. Для оцінки виявлення найчастішої появи одиниць аналізу в документах цей метод використовується найчастіше.

В ході дослідження аналізуватимуться документи, що стосуються повсякденного суспільного, соціального та політичного життя населення та молоді Львівщини. Дані документи були опубліковані протягом 2005-2006 років. На весь матеріал даної тематики величиною не менше 10 газетних рядків заповнюється загальний бланк аналізу.

Аналіз здійснюється в 3 етапи:

 • Загальне знайомство з текстом документу і розбивка його на окремі судження.

 • Аналіз суджень.

 • Визначення основних характеристик документу. Виконується на основі даних, що передбаченні вимогами даного дослідження.


Детальний аналіз, що стосується методики і організації дослідження охарактеризований в структурі бланку контент-аналізу газети!

1   2   3   4

Схожі:

Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціологія» на тему: «опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження»
«Соціологія» на тему: «Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження» (для студентів всіх спеціальностей) /Упор. Іванкова-Стецюк...
Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», iconХарківська національна академія міського господарства саприка О. В., Сухаревський О.І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Основи наукових досліджень”
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика” /Укладачі: Л. Д. Назаренко, З.І. Маслова. –...
Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу”...
Опрацювання програми емпіричного соціологічного дослідження методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисциплін «Методологія соціологічних досліджень», iconН. В. Острянська методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи