Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» icon

Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія»
НазваМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія»
Сторінка1/6
Дата14.09.2012
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ. РІВЕНЬ II

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для студентів базового напряму 8.040201 «Соціологія»

спеціальності 6.1301.02 “Соціальна робота ”.


Затверджено

на засіданні кафедри соціології

та соціальної роботи

Протокол №7 від 27січня 2011 р.


Львів, СПОЛОМ, 2011


МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ. РІВЕНЬ II: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів базового напряму 8.040201 «Соціологія» спеціальності 6.1301.02 “Соціальна робота ”. /Укл.: Т. Г. Тюріна


Навчально-методичний комплекс «Міжособистісне спілкування. Рівень ІІ» укладено згідно робочої програми, розробленої в рамках Міжнародного канадсько-українського проекту “Реформування соціальних служб (1999-2003 рр.)”, яка базується на основі моделі підготовки соціальних працівників на факультеті соціальної роботи Манітобського університету і є адаптованою до українських культурно-освітніх умов та педагогічних вимог (укладачі програми: Ставкова С. Г., Герасим Г. З., Тюріна Т. Г.)


Укладач:

Тюріна Т. Г., канд. пед. наук, доцент каф. соціології та соціальної роботи НУ «Львівська політехніка»

^ Відповідальна за випуск: Климанська Л. Д., канд. філософ. наук, доцент


Рецензенти:

Піча В. М., д-р соціол. наук, професор

Равчина Т. В., канд. пед. наук, доцент

З М І С Т


^

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ КУРСУ ТА МЕТОДИКИ ЙОГО ВИКЛАДАННЯІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


ІІІ. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНО - ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


1У. ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

У. ПРИКЛАДИ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


УІ. ЗАГАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


^

1. Загальна характеристика структури, змісту курсу

та методики його викладанняНавчальний курс «Міжособистісне спілкування. Рівень ІІ», будучи органічним продовженням курсу «Міжособистісне спілкування. Рівень 1» має на меті розширити та збагатити знання, отримані студентами спеціальності “соціальна робота ” при вивченні курсу «МОС 1»: сформувати у студентів вміння та навички, необхідні для проведення середньої та завершальної стадії інтерв’ю із різноманітними групами клієнтів.

Разом з тим, важливим завданням вивчення курсу - допомогти студентам краще пізнати і зрозуміти самих себе: систему власних вартісних орієнтацій, рівень духовного розвитку, а також оволодіти навичками емоційної саморегуляції.

Цей курс проводиться на основі канадської методики: основною формою організації навчання студентів при вивченні курсу «Міжособистісне спілкування. Рівень 11» є інтегровані (лекційно-лабораторні) заняття, особливостями яких є формування у студентів фахових умінь і навичок, що здобуваються емпіричним шляхом через роботу в мікрогрупах та активні методи навчання.

На лабораторних заняттях використовуються спеціальні засоби – графопроектори, магнітофони, відеомагнітофони, ноут-бук, диктофони, фліпчартий папір, фломастери, роздатковий матеріал тощо.

Зміст теоретичної частини кожного лекційного заняття органічно взаємопов’язаний з практичними, рольовими вправами лабораторного заняття, що утворює теоретико-практичну основу для майбутньої успішної професійної діяльності соціальних працівників як інтерв’юерів та консультантів.

Курс «Міжособистісне спілкування. Рівень ІІ» розрахований на 60 аудиторних годин (30 занять) і завершується диференційованим заліком, при виставленні якого враховується як робота студента протягом семестру, так і його теоретичні знання, виявлені ним при написанні підсумкового модульного тесту.

Для більшої ефективності засвоєння курсу кожна студентська група поділяється під час занять на дві підгрупи (по 12-15 осіб), з якими працює окремий викладач.


^ Мета дисципліни:

Цей курс має на меті надати студентам теоретичні знання та сформувати базові уміння та навички необхідні майбутнім соціальним працівникам у процесі їх професійної діяльності, передусім при проведенні середньої та завершальної стадії інтерв’ю із різноманітними групами клієнтів.


^ Після закінчення цього навчального курсу студенти знатимуть:

 • якими є їх власні цінності та рівень розвитку, а також те, як останні впливають на роботу з людьми, рівень ціннісних орієнтацій, яких не співпадає з вартісними орієнтаціями і рівнем духовного розвитку консультанта;

 • способи емоційної саморегуляції;

 • як правильно складати психологічний анамнез клієнта;

 • різноманітні процедури та техніки консультування;

 • особливості консультування немотивованих клієнтів;

 • як розпізнавати приховані бар’єри у процесі змін;

 • що таке процес, в якому клієнт допомагає собі сам та є експертом власної ситуації;

 • завдання та функції соціального працівника, правила ефективного консультування;

 • особливості роботи з клієнтами на початковій, середній та завершальній стадії проведення інтерв’ю;

 • причини синдрому «вигорання» та способи його запобігання.


Після закінчення цього навчального курсу студенти вмітимуть:

 • застосовувати знання з теорії розвитку особистості для розуміння клієнта: рівня сформованості системи його вартісних орієнтацій та духовного розвитку, а також для самоаналізу і подальшого духовного зростання;

 • застосовувати практично знання з теорії саморегуляції для гармонізації свого внутрішнього стану та емоційного стану клієнта;

 • допомагати клієнтам (окремим особам, родинам, групам) визначати цілі, які необхідно досягти в процесі змін;

 • допомагати клієнтам розповідати про свої проблеми, а також зосереджуватись на способах їх вирішення;

 • проводити консультування немотивованих клієнтів;

 • використовувати різноманітні процедури та техніки консультування;

 • працювати з клієнтами на початковій, середній та завершальній стадії проведення інтерв’ю;

 • розвивати стратегії щодо подолання синдрому «вигорання».  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» поведінка людини в соціальному довкіллі
Поведінка людини в соціальному довкіллі : навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «Соціальна геронтологія» для студентів базового напряму «Соціологія»
Соціальна геронтологія: Методичні вказівки до вивчення курсу “Соціальна геронтологія” для студентів базового напряму «Соціологія»...
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» iconМетодичні рекомендації до проведення педагогічної практики студентів магістерської програми базового напряму "Соціологія"
Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики студентів магістерської програми базового напряму “Соціологія” спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «львівська політехніка» розпорядження
З метою ефективного використання приладів та обладнання Національного університету «Львівська політехніка», забезпечення можливості...
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи