Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва icon

Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва
НазваН. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва
Сторінка1/14
Дата14.09.2012
Розмір2.26 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут гуманітарних і соціальних наук
Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва

СОЦІАЛЬНА РОБОТА:

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ


НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ РІВНІ “БАКАЛАВР”


ЛЬВІВ – 2007
Рекомендувала Науково-методична рада

Національного університету “Львівська політехніка”

як навчальний посібник для студентів спеціальності «Соціальна робота»

(протокол № 12/2006 від 25.12.2006 р.)Рецензенти:

Васянович Г. П.


Черниш Н. Й.


Карий І. П.  • доктор педагогічних наук, професор,завідувач відділу гуманітарної освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (Львівський науково-практичний центр)

  • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри історії соціології Львівського Національного університету ім.Івана Франка

  • кандидат філологічних наук, доцент, директор Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”^ Гайдук Н. М. та ін.


Соціальна робота: Практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» / Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 164 с.

Рекомендовано до друку Інститутом гуманітарних і соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка” (Протокол № 2 від 19.10.2006 року).


Посібник укладено за інформаційної підтримки канадських партнерів у міжнародному канадсько-українському проекті “Реформування соціальних служб в Україні” (1999-2003 рр.), фінансованому Канадською агенцією міжнародного розвитку (CIDA), і призначений для студентів, викладачів кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету “Львівська політехніка”, а також для супервізорів, які здійснюють керівництво процесом практичної підготовки студентів ІI –IV курсів спеціальності “cоціальна робота” на базах практики.

Передмова


Соціальна робота покликана відігравати важливу роль у розбудові демократичного, громадянського суспільства в Україні. Як нова сфера професійної діяльності соціальна робота переживає період становлення в Україні. Вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду соціальної роботи та професійної підготовки соціальних працівників виявляє потреби у застосуванні нових підходів, використанні інноваційних технологій та розбудові сфери професійної освіти на основі адаптації передового міжнародного досвіду у цій галузі до сучасних українських економічних, суспільно-політичних та соціокультурних умов. Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних діяти на рівні вимог міжнародних професійних стандартів у галузі соціальної роботи, зумовлена також контекстом входження України у світовий освітній простір.

Навчально-методичний посібник “Практична підготовка студентів спеціальності “соціальна робота” на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр” укладено в рамках виконання канадсько-українського проекту “Реформування соціальних служб в Україні” (1999-2003 рр.), фінансованого Канадською агенцією з міжнародного розвитку (CIDA). Цей посібник є результатом спільних зусиль учасників проекту з Канади та України, які брали участь у створенні програми професійної підготовки за спеціальністю “соціальна робота” в Національному університеті “Львівська політехніка”. Матеріали цього посібника значною мірою ґрунтуються на розробках факультету соціальної роботи Манітобського університету (м. Вінніпег, Канада). Проте цей посібник у своєму остаточному варіанті являє собою результат еволюційного процесу, що включив у себе адаптацію вже існуючих матеріалів до конкретних вимог в умовах України, а також практичний досвід, набутий у ході виконання канадсько-українського проекту і в період безпосерередньо після його завершення.

Першим майданчиком для випробовування матеріалів цього посібника стали “Модульні курси професійного навчання для супервізорів практики соціальної роботи”, організовані для працівників закладів соціальної служби, які запропонували свої послуги в якості потенційних баз практики студентів програми професійної підготовки соціальних працівників, що на той час створювалася в Національному університеті “Львівська політехніка”. Процес укладання та удосконалення посібника, що розпочався на модульних курсах, продовжувався під час формування та впровадження програми керівництва практикою студентів спеціальності “соціальна робота”, а також з урахуванням досвіду, набутого в ході цього процесу.


Посібник слугуватиме ресурсом для всіх, хто має відношення до програми практичної підготовки соціальних працівників, у тому числі для студентів, користь від використання цього посібника для яких має бути якнайбільшою. Передбачається, що посібник сприятиме логічності та послідовності виконання програми керівництва практичною підготовкою соціальних працівників, що, як очікується, забезпечить високий рівень навчання. Ми також сподіваємося, що цей посібник не залишиться статичним документом, а слугуватиме стимулом для подальшого розвитку та нововведень внаслідок зростання досвіду, що здобувається в ході виконання програми професійної підготовки соціальних працівників у Національному університеті “Львівська політехніка”, та вимог, що ставляться до нової професії “соціальна робота” в Україні як державі, що розвивається.

Запрошуємо всіх, хто використовує цей посібник, зробити свої коментарі та внести пропозиції стосовно його змісту.


Посібник є результатом співпраці авторського колективу, чий внесок у його написання ми хочемо відзначити.


^ Підбір, розробка та представлення матеріалів:

Бред МакКензі

Барб Квінел

Дана Руді

Джеремі Бакнер

Журавський Андрій

Морін Флагерті


^ Упорядкування матеріалів, доповнення і редагування посібника:

Ніна Гайдук

Лілія Клос

Софія Ставкова

Світлана Біляєва


Контактні особи


Ніна Гайдук

Завідувач секції соціальної роботи

Кафедра соціології та соціальної роботи

Національний університет “Львівська політехніка”

вул. Квітнева, 6

телефон 237-12-10


Софія Ставкова

координатор практики студентів спеціальності “соціальна робота”

Кафедра соціології та соціальної роботи

НУ “Львівська політехніка”

вул. Квітнева, 6

телефон 258-27-10


Вступ


Визначальною характерною властивістю соціальної роботи як професії можна вважати її наголос на впровадженні запланованої зміни. Отже, остаточним випробовуванням соціальних працівників у їхній професійній ролі є здатність впроваджувати теорію та принципи соціальної роботи в процес конструктивної зміни. Цей процес визначається стосунками співпраці між соціальним працівником та конкретним клієнтом, у яких соціальний працівник свідомо використовує себе як інструмент зміни. Метою зміни є певна форма адаптації: персональне зростання клієнта (індивідуальної системи чи більшої системи) або адаптація більшої системи (групи, більшої соціальної структури або суспільства в цілому) до законних потреб клієнта (індивідуальної чи більшої системи) або ці обидві форми адаптації.

У практичній соціальній роботі теоретична база та професійні цінності переплітаються з практичними діями у складний спосіб. Жоден елемент не існує за відсутності іншого. Професійна теорія та принципи значною мірою є безцільними, якщо вони не знаходять свого виразу в конструктивній дії. Дія є значною мірою безрезультатною і, в найгіршому випадку, може бути навіть шкідливою, якщо вона не ґрунтується на професійних та етичних принципах, не має чіткого відчуття процесу та його цілей і не реалізується з достатнім умінням. Два елементи практичної соціальної роботи, а саме, спеціалізована професійна теорія та професійна діяльність (що передбачає наголос на наукових дослідженнях) динамічно доповнюють один одного, і кожен з цих елементів сприяє еволюційному розвитку та вдосконаленню іншого.

Означений принцип лежить в основі моделі професійної освіти в галузі соціальної роботи, створеної в Національному університеті “Львівська політехніка”.

У процесі професійного навчання поєднання теорії та її практичного застосування знаходить втілення в двох елементах програми професійної підготовки соціальних працівників, якими є: навчальний план (також навчальна програма) та програма керівництва практикою. У такому формулюванні програмі керівництва практикою надається визначна роль як з огляду на виділений для неї навчальний час, так і з точки зору стандартів, якими вона керується.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва iconПерелік статей Бєляєвої І. В
В. Бєляєва, О. В. Бондаренко, Л. С. Бєляєва, Б. П. Земський. Розробка індикаторної маси та технології виготовлення хімічного газовизначника...
Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва iconВ. М. Бєляєва програма та робоча програма
«Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного...
Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва iconГайдук Ніна Михайлівна
Посередництво як сфера наукового пошуку
Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва iconВ. М. Бєляєва Експлуатація насосних І повітродувних станцій
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва iconГайдук наталія олексіївна
Старобільського факультету, 1976 року народження. На кафедрі працює з 1998 року. Займається проблемами: „ Формування культури здоров'я...
Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва iconЧтобы стать врачем, нужно не только много лет получать знания из уст учителя, но и воспитывать в себе определенные свойства ума и характера” Чарака
Д 70 Дослідження апоптозу у радіаційній імунології : метод рек. / Ду нц радіац медицини амну; уклад. Д. А. Базика, Н. В. Бєляєва,...
Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва iconМіністерство Освіти І Науки України
Технічна механіка рідини І газу (для студентів 2, 4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси»...
Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва icon«санітарно – технічне обладнання будинків»
«Санітарно – технічне обладнання будинків» (для студентів 4 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва iconМетодичні рекомендації до проведення педагогічної практики студентів магістерської програми базового напряму "Соціологія"
Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики студентів магістерської програми базового напряму “Соціологія” спеціальності...
Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, С. Г. Ставкова, С. Я. Бєляєва iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «Соціальна геронтологія» для студентів базового напряму «Соціологія»
Соціальна геронтологія: Методичні вказівки до вивчення курсу “Соціальна геронтологія” для студентів базового напряму «Соціологія»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи