Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади icon

Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади
Скачати 69.48 Kb.
НазваОсновні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади
Дата14.09.2012
Розмір69.48 Kb.
ТипДокументи

Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади:

 • Основи технологій виробництва матеріалів та виробів (ме­та­лур­гія, зварювання, ливарне ви­роб­ниц­тво, обробка тиском). Технологічні властивості та методи їх визначення.

 • Кристалічна будова та її дефекти. Еле­мен­ти кристало­гра­фії.

 • Типи фаз. Діа­гра­­ми фа­зо­вої рівноваги. Елемен­­­ти хімічної термодинаміки матеріалів. Ди­фу­зія в ме­та­лах і сплавах. Кри­с­та­лі­зація.

 • Теорії й технології термічної (об’ємної, поверхневої), хіміко-термічної обробок сплавів. Методи поверхневої обробки з ви­корис­танням джерел з великою концентрацією енергії (легування, наплавлення, напилення, амор­фізування). Термодеформаційна оброб­ка сплавів.

 • Види деформації та руйнування матеріалів. Вплив різ­­­них чинників на деформаційну поведінку ма­те­ріа­лів. Способи забезпечення високої конструкційної мі­ц­­­ності. Методи визначення механічних властивостей ма­те­ріа­лів.

 • Теплові, електричні, магнітні властивості матеріалів та методи їх визначення.

 • Основні види корозії та методи захисту від неї. Критерії оцінювання корозій­ної стійкості.

 • Структурні методи дослідження матеріалів.

 • Конструкційні та функціональні матеріали. Сталі, чавуни, кольорові сплави та сплави з особливими властивостями (корозійностійкі, жароміцні, жаростійкі, радіаційностійкі, триботехнічні, електротехнічні, магнітнотверді, магнітном’які, з ефектом пам’яті форми). Структура, технологічна обробка, властивості та викорис­тан­ня.

 • Інструментальні матеріали: сталі, твер­ді металокерамічні, мінера­ло­ке­ра­міч­­ні сплави, по­лікристалічні надтверді матеріали. Структура, технологічна обробка, властивості та викорис­тан­ня.

 • Порошкові та композиційні матеріали. Будова, технологія виготовлення виробів, властивості та застосування.

 • Неметалеві матеріали: пластмаси, кераміка, скло. Будова, технологія виготовлення виробів, властивості та застосування.

 • Сучасні напрями підвищення експлуатаційних ха­рак­те­ристик деталей та інструментів.

 • Стандартизація та контроль якості матеріалів та ви­ро­бів. Діагностика та дефектоскопія матеріалів та ви­робів.


Методичні вказівки до виконання завдань ІІ етапу Всеукраїнської студентської

олімпіади зі спеціальності

«Прикладне матеріалознавство»

 етап Всеукраїнської студентської олімпіади з матеріалознавства проводиться в два тури:

Ι тур – творче завдання: аргументований вибір матеріалу та технології обробки конкретної деталі або інструмента для забезпечення необхідних властивостей;

ΙΙ тур - виконання завдання, яке складається з тестових запитань, які стосуються базових знань з нормативних дисциплін, які вивчають студенти спеціальності «Прикладне матеріалознавство».

Завдання Ι-го туру складається з двох частин: перша частина – вибір металевого матеріа­лу (35 балів); друга частина – вибір немета­левого, композиційного або порошкового ма­теріалу (15 балів).

Завдання IΙ-го туру складається з 50 тестових запитань (із 4-а варіантами відповідей), правильна відповідь на кожне з яких оцінюється у 1 бал.

Кожна студентська робота кодується. Відповіді на завдання оцінюють члени журі за бальною системою. При оцінюванні відповідей на завдання І туру враховується їх аргументованість, логічність та повнота.

Якщо учасники, які претендують на нагородження, одержали рівну кількість балів для них проводять додатковий тур із тестовими запитаннями. Загальна кількість балів обох турів – 100.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
^

Кафедра інженерного

матеріалознавства та

прикладної фізики

ЗАПРОШЕННЯ

до участі у ІІ етапі Всеукраїнської

студентської олімпіади

зі спеціальності

«Прикладне матеріалознавство»

Львів

18-20 квітня 2012 р.

^ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1324 від 18.11.11  етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» відбудеться на базі Національного університету «Львівська політехніка» з 18 по 20 квітня 2012 року.

^ ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ:

18 квітня - прибуття, реєстрація учасників олімпіади;

19 квітня:

900 - 1030 - урочисте відкриття олімпіади;

1100-1400 - I тур, письмове роз­в’я­зан­ня творчого практичного завдання;

1400-1430 – обідня перерва;

з 1500 - культурна програма для студентів.

20 квітня:

900-1130 - ΙΙ тур, виконання тестового зав­дання;

1200 – 1300- обід;

1400 - 1600 - підведення підсумків, нагороджен­ня переможців, урочисте закриття олім­піади;

з І700 – від’їзд учасників олімпіади.


До участі в II етапі олімпіади допускаю­ть­ся студенти 4-5 курсів, переможці І етапу, по 2-3 студенти від вищо­го навчального закладу, у якому готують фахівців за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство».

Просимо надіслати до 1 березня 2012 р. ан­кети учасників II етапу Всеукраїнської сту­дентської олімпіади (на кожного учасника окремо) на адресу:

Оргкомітету олімпіади з прикладного

матеріалознавства, кафед­­ра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013

Також можна надсилати анкети та заявки* в електронному вигляді на адреси:

mekoll@rambler.ru – відповідальний секретар оргкомітету ст. викл., к.т.н. Богун Лідія Ігорівна; lviv_impf@ukr.net – член оргкомітету Ольшевська Світлана Олександрівна
^

Телефони для довідок:


(032) 258-27-08 − заст. голови оргкомітету, за­ві­дувач кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики Національного універси­тету «Львівська політехніка», д.т.н., професор Григор­чак Іван Іванович;

(032) 258-25-13 - кафедра інженерного матеріало­знав­ства та прикладної фізики.

Заїзд та реєстрація учасників відбудеться за ад­ресою: 10 навчальний кор­пус, ауд. 31, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Устияновича, 5, м. Львів. Учасникам олімпіади необхід­но мати при собі студентський квиток та паспорт.

Проїзд до Національного університету «Ль­ві­в­­­ська політехніка»: від за­ліз­ничного вокзалу – трам­­ваєм № 1 до зу­пин­ки «Львівська політех­ні­ка» (вул. Ст.Бандери, 12); від автовокзалу АС 1 – тро­­­лей­бусом № 5 до зупинки «Податкова дер­жав­­на ад­міністрація» ( вул. Стрий­­сь­ка, 35) і пе­ре­сіс­ти на мар­шрутне таксі № 43 або 42 до зу­пин­­ки «Львів­сь­ка по­лі­тех­ніка»; від ав­товокзалу АС 2 – маршрутним таксі № 41 до зу­­пи­н­ки «Львівська політехніка» (вул. Ст.Бандери, 12).

*Шановні колеги! Для своєчасного бронювання житла надішліть до 1 березня 2012 р. заявку на житло для викладачів та студентів. Контактний телефон з питань поселення (032)258-23-85(асист. Кушпір Василь Іванович).
^

ЗРАЗОК АНКЕТИ

учасника ІІ етапу Всеукраїнської

студентської олімпіади


Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) _________ ___________________________________________

Дата народження ____________________________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса)
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

Факультет, курс_____________________________

Рішенням оргкомітету 

(назва вищого навчального закладу)

студент(ка)

(прізвище, ініціали)

який (яка) у Ι етапі олімпіади 

(назва олімпіади зі спеціальності)




посів(ла) _____ місце, рекомендується до участі у ΙΙ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Голова оргкомітету

вищого навчального закладу ____ 

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

М.П.


Підпис учасника олімпіади ___________________

Дата заповнення 


Схожі:

Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади iconМетодичні вказівки до проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»  етап Всеукраїнської студентської олімпіади з матеріалознавства проводиться в два тури
Етап Всеукраїнської студентської олімпіади з матеріалознавства проводиться в два тури
Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади iconМетодичні вказівки до проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»  етап Всеукраїнської студентської олімпіади з матеріалознавства проводиться в два тури
Етап Всеукраїнської студентської олімпіади з матеріалознавства проводиться в два тури
Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади iconЗавдання ІІ обласної заочної олімпіади з біології
Якими перевагами, на Вашу думку, володіють рослини з дрібним насінням, а якими – рослини з крупним насінням?
Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади iconДо відома учасників ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних математиків!
За результатами виконання двох турів завдань, оргкомітет та журі визначило, що переможцями ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики...
Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2011-2012 н р
Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання складається з 3-х турів: комплексної роботи, захисту проекту та творчого...
Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади iconРозбір практичного завдання 2 туру ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2011/2012 н р. Варіант 3
Загальний місячний фонд зарплати становить 80 000 грн. Необхідно визначити, якими повинні бути оклади співробітників лікарні
Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади iconІнформація про II тур Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування»
Другий етап студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування» передбачає виконання тестового завдання І письмового завдання, яке...
Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до ІІІ етапу ХХІХ всеукраїнської олімпіади з трудового навчання
Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій) складатиметься з 3-х турів: комплексної роботи, захисту проекту та творчого...
Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади iconВимоги до творчого конкурсу вступний іспит для напряму підготовки «Театральне мистецтво» складається з трьох самостійних за терміном проведення турів, між якими надається 1-2 дні на підготовку
Вступник повинен прочитати (за власним вибором) прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), вірш, байку та монолог з п’єси
Основні теми матеріалознавства, за якими складено завдання обох турів олімпіади iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 6 «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 6 «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» приймаються наукові проекти фундаментального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи