Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології icon

Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології
Скачати 223.09 Kb.
НазваПрограма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології
Дата10.10.2014
Розмір223.09 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Шевченка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка


ПРОГРАМА
XIII Міжнародної наукової конференції
ПРОБЛЕМИ

УКРАЇНСЬКОЇ

ТЕРМІНОЛОГІЇ

СловоСвіт 2014

«Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос – більш нічого.

А серце б’ється – ожива,

Як їх почує!.. Знать, од Бога

І голос той, і ті слова

Ідуть меж люди!»

Т. Шевченко

25–27 вересня 2014 р.

Україна, Львів

^ Програмний комітет
Голова програмного комітету:

Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України

^ Заступник голови програмного комітету:

Ірина Кочан, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка

^ Члени програмного комітету:

Дмитро Барзилович, директор Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

^ Катерина ГОРОДЕНСЬКА, завідувач відділу граматики української мови Інституту української мови НАН України, м. Київ

Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Григорій Грабович, президент Наукового товариства імені Шевченка в Америці, м. Нью-Йорк, США

Христіян Ґалінскі, директор Міжнародного інформаційного термінологічного центру Infoterm, м. Відень, Австрія

^ Вікторія ІВАЩЕНКО, завідувач відділу наукової термінології Інституту української мови НАН України, м. Київ

Євген Кабаненко, генеральний директор Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

Ірина Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

Олег Косінський, генеральний директор Львівського регіонального державного центру стандартизації, метрології та сертифікації

^ Олег Купчинський, голова Наукового товариства імені Шевченка, м. Львів

Микола ЛИТВИН, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів

^ Зіновій НАЗАРЧУК, голова Західного наукового центру НАН України, м. Львів

Володимир ПАНАСЮК, директор Фізико-механічного інституту НАН України, м. Львів

Олександр Пономарів, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Олександра Сербенська, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Юрій Якименко, співголова ТК СНТТ, перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»


^

Організаційний комітет


Голова організаційного комітету: Богдан Рицар

Заступник голови організаційного комітету: Роман МИСАК

Члени організаційного комітету:
^ Христина БУРШТИНСЬКА

Геннадій ВОЗНЮК

Ігор ДУЦЯК

Володимир ЗАДОРОЖНИЙ

Микола ЗУБКОВ

Олена КУРИЛЯК

Ольга Мацейовська

Віктор МАЦЕЙОВСЬКИЙ

Роман МИКУЛЬЧИК

Анатолій МІЩЕНКО

Іван ПАРОВ’ЯК

Леонід СНІЦАРУКСЕКЦІЇ

 1. Теоретичні засади термінознавства. Лексикографія та міжмовні зв’язки. Нормування та стандартизація термінології

II. Термінологія природничих знань

III. Термінологія гуманітарних знань


^
РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ

26 вересня, п’ятниця

09.30–12.30

Пленарне засідання (актова зала)

12.30–14.00

Перерва на обід

14.00–17.00

Секційні засідання: секції I (актова зала), II (авд. 210), III (авд. 211)

27 вересня, субота

09.30–13.00

Секційні засідання: секції I (авд. 209), II (авд. 210), III (авд. 211)

13.00–14.00

Перерва на обід

14.00–16.30

Секційні засідання: III (авд. 210)

16.30–17.30

Підсумкове пленарне засіданняРЕГЛАМЕНТ

 • Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

 • Доповідь на секційному засіданні – 10 хв.

 • Виступ у дискусії, повідомлення – 5 хв.

^

Пленарне засідання

26 вересня, 9.30-12.30, актова зала1.   Відкриття конференції

2.   Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть


Вікторія Іващенко

Інститут української мови НАН України, м. Київ

3.   Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстах

Михайло Гінзбург


Інститут транспорту газу, м. Харків

4.   Презентація термінопонять етнофразеології
^

Любов Савченко


Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь

5.   Діяхронна соціолінгвістика: історія терміна та галузі мовознавства
^

Ірина Фаріон

Верховна Рада України, м. Київ


6.   «А буде син, і буде мати ...» (до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка)
^

Христина Бурштинська


Національний університет «Львівська політехніка»

7.   Мовний всесвіт Кобзаря

Микола Зубков


Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів
^

Секція I

Теоретичні засади термінознавства


лексикографія та міжмовні зв’язки

Нормування та стандартизація термінології
Керівники:

Михайло Гінзбург д.т.н., професор

Ігор ДУЦЯК д.філос.н., професор

Секретарі:

Оксана Туркевич к.філол.н., доцент

Виталь Моргунюк к.т.н., с.н.с.

Секція I. Засідання 1.

26 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, актова зала
1.   Наукова мова за Юрієм Шевельовим

Ольга Кочерга

Інститут теоретичної фізики ім. М. M. Боголюбова НАН України, м. Київ

2.   Конфіґуративна модель мовлення: термінологія в контексті структури комунікантів

Мирон Федоришин

Національний університет «Львівська політехніка»

3.   Українська термінографія: стан і перспективи розвитку

Людмила СиМоненко

Інститут української мови НАН України, м. Київ

4.   Словотвірні типи префіксальних дієслів (на матеріалі словників кінця ХІХ – початку ХХІ ст.)

Анна Руссу

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

5.   ^ Обґрунтування підходу до формування дефініцій у тлумачних словниках

Ігор Дуцяк

Національний університет «Львівська політехніка»

6.   До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонен-тами -подобный, -видный, -образный

Олена Южакова

Одеська національна академія харчових технологій

7.   Термінологічна підсистема «Енергозбереження в теплопостачанні»: когнітив-ний підхід до створення тримовного словника

Ніна Філіппова

^ Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова, м. Миколаїв

8.   Терміни української лінгводидактики на етапі гармонізації

Оксана Туркевич

Львівський національний університет імені Івана Франка

Секція I. Засідання 2.

29 вересня, субота, 9.30–13.00, авд. 209
9. До проблеми внормування синонімії в українській науково-технічній терміно-логії

Оксана Мартиняк

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

10.   ^ Укладання російсько-українського словника застосовної наукової мови відпо-відно до національних стандартів і українського способу мислення

Микола Зубков

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

Виталь Моргунюк

^ Університет «Україна», м. Київ

11. Структура українсько-англійського словника з радіоелектроніки

Богдан Рицар

Леонід Сніцарук

Роман Мисак

^ Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

12. Актуальні процеси української термінографії: фіксація термінів економічної галузі

Людмила Марчук

^ Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

13. Сучасний словник гарної української мови

Тарас Береза

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

14. Щодо трактування терміна «непевність результатів вимірювань»

Тетяна Бубела

Петро Столярчук

^ Національний університет «Львівська політехніка»

15. Державний стандарт України ДСТУ «Нафтопродукти. Терміни та визначення» (зауваги до нової редакції)

Євген Кобилянський

Юрій Іщук

Богдан Ярмолюк

^ НДІННП «МАСМА», м. Київ

Сергій Бойченко

Лариса Черняк

Національний авіаційний університет, м. Київ

16. Спробуймо писати та говорити за національними, а не радянськими правилами

Ігор Ребезнюк

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів


Секція II
^

Термінологія природничих знаньКерівники:

Зоряна Куньч к.філол.н., доцент

Неля НІКУЛІНА к.філол.н., доцент

Секретарі:

Наталія Дрівко викладач

Лілія Харчук викладач

Секція II. Засідання 1.

26 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 210
1.   Семантичний потенціал українських електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів

Зоряна Куньч

Лілія Харчук

Національний університет «Львівська політехніка»

2.   Варіантність фізичних термінів-епонімів

Роман микульчик

^ Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, м. Львів

3.   Лексико-генетичні особливості сучасної комп’ютерної термінології

Ірина Ментинська

^ Національний університет «Львівська політехніка»

4.   Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англій-ській, польській та українській мовах

Олена Філь

^ Рівненський інститут слов’янознавства КСУ

5.   Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атри-бутивних компонентів

Наталія Дрівко

^ Національний університет «Львівська політехніка»

6.   Зміст термінів «реконструкція» і «реструктуризація» в містобудівних страте-гіях розвитку виробничої території міста

Тамара Мазур

Євгенія Король

Ярина Сеньковська

^ Національний університет «Львівська політехніка»

7.   Наукова рецепція понять «термінологія» і «термінологічна система» (на мате-ріалі термінології дорожньо-будівельної галузі)

Наталія Книшенко

^ Харківський національний автомобільно-дорожній університет

8.   Російськомовні термінологічні кальки у галузі металообробляння

Володимир Плескач

Запорізький національний технічний університет

Секція II. Засідання 2.

29 вересня, субота, 9.30–13.00, авд. 210
9.   Моделювання автотранспортних номенів: очевидне й неймовірне

Неля НІКУЛІНА

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

10. Соматична метафора в залізничній термінології

Світлана Лагдан

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

11. ^ Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеці-альних словниках початку ХХІ ст.

Тетяна Петрова

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

12. ^ Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології

Марія Вус

Львівський національний університет імені Івана Франка

13. Складені найменування як продуктивний тип номінації в термінології косме-тики та косметології

Надія Гимер

^ Львівський державний університет внутрішніх справ

14. Терміни неврології та їх трактування в українських тлумачних словниках

Ірина Рибізант

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

15. ^ До питання становлення та розвитку української фармацевтичної термінології

Галина Хирівська

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Секція III
^

Термінологія гуманітарних знаньКерівники:

Ірина Кочан д.філол.н., професор

Любов Савченко д.філол.н., доцент

Секретарі:

Софія Булик-Верхола к.філол.н., доцент

Галина Городиловська к.філол.н., ст. викладач

Секція III. Засідання 1.

26 вересня, п’ятниця, 14.00–17.00, авд. 211
1.   Особливості формування термінології словосполучення в українському мово-знавстві

Юлія Чернобров

Інститут української мови НАН України, м. Київ

2.   Джерела становлення української морфологічної термінології

Світлана Полюга

^ Український Католицький Університет, м. Львів

3.   Формування основних сегментів терміносистеми когнітивної лінгвістики (діа-хронічний та синхронічний аспекти)

Інна Хоменська

^ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

4.  Метамова опису української лінгвістичної термінографії

Ірина Казимирова

Інститут української мови НАН України, м. Київ

5.   Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики

Ігор Кульчицький

Маріанна Маляр

Богдан Філь

Національний університет «Львівська політехніка»

6.   Правнича термінологія крізь призму лінгвістики

Ірина Кочан

^ Львівський національний університет імені Івана Франка

7.   Семантичне поле «особа» в терміносистемі цивільного права (на матеріалі укра-їнської та польської мов)

Магдалена Єж

^ Варшавський університет, Польща

8.   Про коректність використання терміна «підкуп» при конструюванні диспози-цій кримінально-правових норм

Світлана Якимова

Національний університет «Львівська політехніка»

Секція III. Засідання 2.

27 вересня, субота, 9.30–13.00, авд. 211
9.   Функціювання термінолексем «цивільний захист», «цивільна безпека» та «ци-вільна оборона» в сучасній українській термінології цивільного захисту

Олена Кучеренко

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

10. Особливості становлення й розвитку казначейської терміносистеми

Людмила Васковець

^ Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ

11. Уживання запозичених термінів у сфері менеджменту персоналу

Яна Зубрицька

^ Запорізький національний технічний університет

12. Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики

Ірина М’ягкота

^ Львівський державний університет фізичної культури

13. Лексема ірмос на позначення назв піснеспівів релігійної термінолексики

Наталія Пишна

^ Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка

14. Термін медійний та споріднені з ним

Олександра Сербенська

Вікторія Бабенко

^ Львівський національний університет імені Івана Франка

15. Термінологічна лексика Майдану (на матеріалах газет «Дзеркало тижня», «Укра-їнська правда», «Газета по-українськи», «Високий Замок»)

Наталія Поліщук

^ Рівненський державний гуманітарний університет

Дубенський коледж культури та мистецтв

16. Войовничо-агресивне використання спотвореного тлумачення мовних термінів

Адам Гожий

Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України

Секція III. Засідання 3.

27 вересня, субота, 14.00–16.30, авд. 211
17. Специфіка побудови й презентації гностичних образів спеціально-наукової картини світу політології

Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

18. ^ Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука)

Галина Городиловська

^ Національний університет «Львівська політехніка»

19. Історія Русів: термінологія, її особливості та переклад

Вероніка Дмитрук

Національний університет «Львівська політехніка»

Андрій Медведів

м. Міннеаполіс, США

20. Науково-фантастичні романи Жуля Верна: термінологія та її переклад на укра-їнську мову

Андрій Медведів

м. Міннеаполіс, США

21. Поняття «географічний образ» у гуманістичній географії

Мирослава Влах

^ Львівський національний університет імені Івана Франка

22. Структурні моделі складених термінів із компонентом «музей» (на матеріалі термінології музейництва)

Іванна Фецко

^ Львівський національний університет імені Івана Франка

23. Зародження наукової музичної термінології української мови в ХVІ–ХVІІІ ст.

Софія Булик-Верхола

^ Національний університет «Львівська політехніка»

24. Роль соціальних факторів у формуванні лексико-семантичної мікросистеми вокального мистецтва

Ірина Стоцька

^ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

25. Тезисний виклад стратегії і тактики використання кольору людиною

Анатолій Міщенко

Національний університет «Львівська політехніка»


Підсумкове^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

27 вересня, субота, 16.30–17.30, авд. 210
1.   Підсумкові доповіді керівників секцій

2.   Дискусія

3.   Прийняття ухвали конференції

4.   Закриття конференції

Перелік учасників конференції


 1. Бабенко В.   с. 11

 2. Береза Т.   с. 6

 3. Бойченко С.   с. 7

 4. Бубела Т.   с. 7

 5. Булик-Верхола С.   с. 10, 12

 6. Бурштинська Х.   с. 4

 7. Васковець Л.   с. 11

 8. Влах М.   с. 12

 9. Вус М.   с. 9

 10. Гимер Н.   с. 9

 11. Гінзбург М.   с. 4, 5

 12. Гожий А.   с. 12

 13. Городиловська Г.   с. 10, 12

 14. Дмитрук В.   с. 12

 15. Дрівко Н.   с. 8

 16. Дуцяк І.   с. 5

 17. Єж М.   с. 11

 18. Зубков М.   с. 4, 6

 19. Зубрицька Я.   с. 11

 20. Іващенко В.   с. 4

 21. Іщук Ю.   с. 7

 22. Казимирова І.   с. 10

 23. Книшенко Н.   с. 9

 24. Кобилянський Є.   с. 7

 25. Король Є.   с. 8

 26. Кочан І.   с. 10

 27. Кочерга О.   с. 5

 28. Кримець О.   с. 12

 29. Кульчицький І.   с. 10

 30. Куньч З.   c. 8

 31. Кучеренко О.   с. 11

 32. Лагдан С.   с. 9

 33. М’ягкота І.   с. 11

 34. Мазур Т.   с. 8

 35. Маляр М.   с. 10

 36. Мартиняк О.   с. 6

 37. Марчук Л.   с. 6

 38. Медведів А.   с. 12

 39. Ментинська І.   с. 8

 40. Микульчик Р.   с. 8

 41. Мисак Р.   с. 6

 42. Міщенко А.   с. 13

 43. Моргунюк В.   с. 5, 6

 44. Нікуліна Н.   с. 8, 9

 45. Петрова Т.   с. 9

 46. Пишна Н.   с. 11

 47. Плескач В.   с. 9

 48. Поліщук Н.   c. 11

 49. Полюга С.   с. 10

 50. Ребезнюк І.   с. 7

 51. Рибізант І.   с. 9

 52. Рицар Б.   с. 6

 53. Руссу А.   с. 5 

 54. Савченко Л.   с. 4, 10

 55. Сеньковська Я.   с. 8

 56. Сербенська О.   с. 11

 57. Симоненко Л.   с. 5

 58. Сніцарук Л.   с. 6

 59. Столярчук П.   с. 7

 60. Стоцька І.   с. 13

 61. Туркевич О.   с. 5, 6

 62. Фаріон І.   с. 4

 63. Федоришин М.   с. 5

 64. Фецко І.   с. 12

 65. Філіппова Н.   с. 6

 66. Філь Б.   с. 10

 67. Філь О.   с. 8

 68. Харчук Л.   с. 8

 69. Хирівська Г.   с. 9

 70. Хоменська І.   с. 10

 71. Чернобров Ю.   с. 10

 72. Черняк Л.   с. 7

 73. Южакова О.   с. 6

 74. Якимова С.   с. 11

 75. Ярмолюк Б.   с. 7


^ ДЛЯ НОТАТОК

Програма XIII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2014»

Комп’ютерне складання

Роман Мисак


Підписано до друку 20.08.2014 р.

Формат 60x84 1/16. Папір офсетний. Друк на ризографі.

Умовно друк. арк. ___. Обл.-видав. арк. ___.

Наклад 100 прим. Зам.

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.
вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136

www.vlp.com.ua, ел. пошта vmr@vlp.com.ua

Схожі:

Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології icon"Математичні задачі електроенергетики", "Математичне моделювання в електротехніці"
Електричні машини") І 05. 14. 01 ("Електричні станції"), член Вченої ради Доннту І ради енергетичного факультету, член оргкомітету...
Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології iconПрограма ІV міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці "
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології iconПрограма VI міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці"
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології iconПрограма пленарного засідання звітно-наукової конференції за підсумками наукових досліджень 2011 року викладачів, аспірантів та докторантів Інституту української філології
Вступне слово – директор Інституту української філології, професор Висоцький А. В
Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології iconПрограма пленарного засідання звітно-наукової конференції за підсумками наукових досліджень 2011 року викладачів, аспірантів та докторантів Інституту української філології
Вступне слово – директор Інституту української філології, професор Висоцький А. В
Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології iconПрограма четвертої Міжнародної наукової конференції
Полтавський інститут економіки І права Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”
Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології iconСписок наукових та навчально-методичних праць медвідь Олени Миколаївни
Мовна компетенція, креативність та актуальні проблеми викладання іноземних мов (матеріали 6 Міжнародної наукової конференції германістів)....
Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології iconПроблеми української термінології
Вкажіть, чи плануєте зупинитися в готелі-гуртожитку ну «Львівська політехніка», та зазначте кількість місць для бронювання
Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології iconПрограма VІІ міжнародна наукова
Федяєва Валентина Леонідівна: привітання учасників міжнародної конференції «культура здоров’Я». (Херсонський державний університет,...
Програма XIII міжнародної наукової конференції проблеми української термінології iconПрограма пленарного засідання звітно-наукової конференції за підсумками наукових досліджень 2011 року викладачів, аспірантів та докторантів Інституту української філології
move to 0-16270874
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи