Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія icon

Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Скачати 113.21 Kb.
НазваМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Дата29.10.2014
Розмір113.21 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів

зі спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»
Медична ботаніка

Біохімія та молекулярна біологія

Фармацевтична хімія

Хімія і технологія лікарських субстанцій

Фармакогнозія

Організація та економіка фармації

Фармакотерапія

Методи органічного синтезу

Гігієна

Устаткування фармацевтичних заводів
Програми дисциплін
Медична ботаніка
Вступ до курсу «Медична ботаніка»

Ботаніка та її розділи. Рослини основа життя на Землі; типові риси усього живого: дискретність, обмін речовин, самовідтворення, саморегуляція.

Цитологія та гістологія

Будова рослинної клітини. Протопласт та його складові Будова і функції пластид

Тканини, їх будова і функції. Меристеми, покривні, механічні, провідні, видільні та паренхімні тканини, їх різновиди особливості будови та функцій.

Морфологія рослин

Морфологічна будова вегетативних та генеративних органів рослин.

Елементи фізіології рослин. Розмноження рослин

Фотосинтез, дихання і транспірація. Види розмноження рослин.

Систематика

Систематика як біологічна наука. Царство рослини. Підцарство вищі рослини. Насінневі рослини. Покритонасінні або квіткові.

Елементи екології рослин

Основні поняття. Класифікація рослинності. Абіотичні, біотичні, антропогенні, геологічні фактори, а також їх сукупний вплив.
Література

Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Фармацевтична ботаніка : підруч. / під ред. Л.М. Сірої. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 488 с.

2. Лікарські рослини : енциклопедичний словник / відп. ред. А.М. Гродзінський. – К.: УВКЦ «Олімп», 1992. – 544 с.

Біохімія та молекулярна біологія
Амінокислоти, білки, ліпіди та вуглеводи

Природні амінокислоти. Білки їх структура та класифікація. Функції білків.

Класифікація ліпідів. Жирні кислоти. Функції ліпідів. Ліпіди мембран. Класифікація вуглеводів. Їх будова та функції в організмі.

Нуклеозиди, нуклеотиди і нуклеїнові кислоти

Будова нуклеїнових кислот. Структури нуклеїнових кислот.

Ферменти

Класифікація і номенклатура ферментів. Кофактори ферментів.

Вітаміни та гормони

Жиророзчинні та водорозчинні вітаміни, їх будова, шляхи одержання, симптоми авітамінозу, біохімічна роль в організмі. Основні гормони ендокринних залоз. Тканинні гормони.

Метаболізм. Енергетичний обмін

Дихальний ланцюг. Загальний шлях катаболізму.

Обмін і функції вуглеводів, ліпідів, амінокислот, нуклеотидів та регуляція водно-сольового обміну

Основні параметри рідкого середовища організму. Роль нирок у регуляції рН позаклітинної рідини.
Література

Вороніна Л.Н., Десенко В.Ф., Мадієвская Н.Н. Біологічна хімія. – Х.: Основа, 2000. – 549 с.

2. Біологічна хімія : підруч. / Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька та ін. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 324 с.

Фармацевтична хімія
Лікарські речовини неорганічної природи

Лікарські препарати – похідні елементів VI та VII груп; III, IV та V груп; II групи; I та VIII груп періодичної системи; речовини з радіоактивними ізотопами.

Аліфатичні та аліциклічні сполуки

Лікарські препарати – похідні альдегідів, карбонових та амінокислот аліфатичного ряду; похідні простих і складних ефірів; амідовані похідні вугільної кислоти і похідні біс-(бета-хлоретил)-аміну; похідні аліциклічних сполук (циклоалканів) і терпеноїдів.

Ароматичні сполуки

Лікарські препарати – похідні фенолів; ароматичних амінів; ароматичних кислот; аміно- та сульфокислот ароматичного ряду; похідні амідів сульфанілової кислоти.

Гетероциклічні сполуки

Лікарські препарати – похідні п’ятичленних гетероциклів; похідні піридину; похідні піримідину; похідні фенотіазіну.

Лікарські речовини з групи алкалоїдів

Алкалоїди – похідні тропану; похідні бензилізохіноліну; похідні морфінану; похідні пурину.
Література

1. Фармацевтична хімія : навч. посіб. / за заг. ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 552 с.

2. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія : підруч. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.

Хімія і технологія лікарських субстанцій
Лікарські препарати, що діють переважно на

центральну нервову систему

Засоби для інгаляційного та неінгаляційного наркозу; снодійні; протисудомні – похідні барбітурової кислоти; гідантоїну; оксазолідиндіону; сукциніміду; іміностильбену; бенздіазепіну. Психотропні лікарські засоби–нейролептики, транквілізатори. Ноотропні препарати. Засоби, що стимулюють ЦНС.
Лікарські засоби, що діють переважно на периферичні нейромедіаторні процеси

та в області чутливих нервових закінчень

Засоби, що діють на периферичні адренергічні процеси (бета-адреноблокатори).

Місцево анестезуючі препарати.

Засоби, що діють на серцево-судинну систему

Антиаритмічні препарати. Засоби, що покращують кровопостачання органів і тканин. Периферичні вазодилататори та спазмолітині препарати різних фармакологічних і хімічних груп. Гіпотензивні (антигіпертензивні) препарати. Засоби, що впливають на ангіотензивну систему.

Засоби, що посилюють видільну функцію нирок

Діуретичні засоби – тіазидні похідні сульфамоїлантранілової, сульфамоїлбензойної і дихлорфеноксиоцтової кислот.

Засоби для лікування і профілактики інфекційних захворювань

Сульфаніламідні препарати. Протимікробні препарати – похідні нітрофурану. Протитуберкульозні препарати.

Препарати, що застосовуються для лікування

онкологічних захворювань

Препарати на основі алкілюючих речовин. Протипухлинні препарати групи антиметаболітів.
Література

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М.: Медицина, 2001.

2. Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів. – Донецьк, 2004.

3. Рубцов М.В., Байчиков А.Г. Синтетические химико-фармацевтические препараты. – М.: Медицина, 1971.

Фармакогнозія
Лікарські рослини і сировина, що містить алкалоїди

Алкалоїди – піролідинові і піролізидинові; піридинові і піперидинові; хінолізидинові; хінолінові; пуринові; ізохінолінові; індольні; дитерпенові; глікоалкалоїди. Алкалоїди з конденсованими піролідиновим і піперидиновим кільцями. Ациклічні алкалоїди і алкалоїди з атомом азоту в боковому ланцюгу.

Лікарські рослини і сировина, що містять глікозиди, вітаміни

Карденоліди. Буфадієноліди. Тіоглікозиди. Ціаногенні глікозиди. Тритерпенові сапоніни. Вітаміни групи К та вітамін С.

Лікарські рослини і сировина, що містять ефірні олії,

флавоноїди, кумарини, дубильні речовини

Монотерпени: ациклічні, моноциклічні, біциклічні. Сесквітерпени. Ароматичні сполуки. Трава водяного перцю. Бутони та плоди софори японської. Квітки безсмертника піщаного. Насіння кінського каштану.

Лікарські рослини і сировина, що містять антраценопохідні, фенольні сполуки та їх глікозиди

Листя касії гостролистої. Плоди жостеру проносного. Кореневище папороті чоловічої. Листя толокнянки. Корінь та кореневище родіоли рожевої.

Лікарські рослини і сировина, що містять вуглеводи,

жири і жироподібні речовини

Алтея лікарська. Подорожник великий. Липа серцевидна. Жироподібні речовини.

Сировинна база лікарської рослинної сировини та основи процесу заготівлі

лікарської рослинної сировини

Сировинна база лікарської рослинної сировини. Сушіння рослинної сировини.

Лікарська сировина тваринного походження

Отрута змій. Характеристика і фармпрепарати на її основі.
Література

1. Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І .Фармакогнозія з основами біохімії рослин : підруч. – Харків: вид-во НФаУ «Прапор», 2000. – 703 с.

2. Солодовниченко Н.М., Журавльов М.С., Ковальов В.М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати. – Харків: вид-во НФаУ «Прапор», 2001. – 407с.


Організація та економіка фармації
Управління фармацевтичною діяльністю в Україні

Основи Законодавства України про охорону здоров’я.

Загальні принципи організації роботи аптеки

Форми власності аптек. Вимоги інструкції щодо санітарного режиму аптек.

Організація роботи відділу запасів аптек

Організація приймання і зберігання товарів аптечного асортименту.

Рецептурно-виробничий відділ

Організація роботи з прийому та загальні правила виписування рецептів.

Особливості обігу отруйних, наркотичних, одурманливих, психотропних ЛЗ,

їх аналогів, прекурсорів та спирту етилового

Основні положення Закону України про обіг наркотичних засобів.

Державна система контролю якості ліків в Україні

Державна інспекція з контролю якості ЛЗ.

Організація постачання аптечних установ лікарськими засобами

та виробами медичного призначення

Обладнання приміщень складу.

Основи ціноутворення на ЛЗ і ВМП

Основні принципи ціноутворення на ЛЗ. Прибуток як показник ефективності діяльності підприємства.
Література

1. Громовик Б.П. Організація роботи аптек. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 240 с.

2. Громовик Б.П., Терещук С.І., Чухрай І.Л. Організація та економіка фармації. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 816 с.

Фармакотерапія

Загальні питання фармакотерапії

Види фармакотерапії. Фармакологічний ефект. Ускладнення та побічна дія лікарських засобів (ЛЗ).

Загальні принципи фармакотерапії хворих різних вікових категорій та станів

Особливості використання ЛЗ у педіатричній практиці. Принципи використання ЛЗ для лікування хворих похилого та старечого віку.

Фармакотерапія найбільш поширених та соціально-значущих захворювань

Фармакотерапії артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, порушень серцевого ритму, серцевої недостатності. Загальні принципи застосування ЛЗ при захворюваннях ШКТ. Тактика лікування гепатитів, холециститів, бронхітів. Загальні принципи використання ЛЗ у фармакотерапії алергічних та дерматологічних захворювань. Принципи фармакотерапії захворювань нирок, цукрового діабету та захворювань щитовидної залози.

Загальні принципи хіміотерапії

Загальні принципи вибору ЛЗ для фармакотерапії інфекційно-запальних захворювань (антибіотикотерапія). Терапія вірусних та грибкових інфекцій.
Література

1. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии: рук. для практикующих врачей / Ю.Б. Белоусов, М.В. Леонова, Д.Ю. Белоусов и др.; под общ. ред. Ю.Б. Белоусова, М.В. Леоновой. – М.: Бионика, 2002. –368 с.

2. Клинические рекомендации + фармакологический справочник / под ред. И.Н. Денисова, Ю.Л. Шевченко. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 11184 с.

Методи органічного синтезу
Теорія заміщення в ароматичних сполуках

Електронодонорні та електроноакцепторні замісники. Індукційний, мезомерний ефекти; гіперкон’югація (ефект надспряження). Вплив замісників в ароматичних сполуках на їх реакційну здатність. Узгоджена та неузгоджена орієнтація. Особливості електрофільного, нуклеофільного та радикального заміщення в ароматичних сполуках.

Реакції електрофільного та нуклеофільного ароматичного заміщення

Реакції сульфування, сульфохлорування, нітрування, нітрозування. Галогенування ароматичних сполук в ядро та в боковий ланцюг. Процес лужного плаву. Заміщення сульфогрупи на аміногрупу та хлор. Іпсо-заміщення галогену в ароматичних сполуках на аміно-, гідрокси-, сірковмісні групи.

Алкілювання та ацилювання

Алкілюючі агенти. N-алкілювання, О-алкілювання. Ацилюючі агенти. N-ацилювання, О-ацилювання. Одержання салолу та аспірину.

Окиснення

Окиснення ядра ароматичних вуглеводнів. Одержання ароматичних альдегідів. Методи одержання хінонів. Одержання бензойної кислоти та її аналогів.

Реакції конденсації

Нециклічна та циклічна конденсації. Реакції: Гаттермана-Коха, Вільсмайєра, Кольбе-Шмідта, Скраупа. Конденсація в присутності AlCl3.
Література

1. Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів : посіб. – Донецьк, 2004. – 552 с.

2. Лисицын В.Н. Химия и технология промежуточных продуктов : учеб. – М.: Химия, 1987. – 368 с.

3. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія : підруч. для ВНЗ. – Львів: Центр Європи, 2001. – 864 с.

Гігієна
Гігієна навколишнього середовища і здоров’я

Предмет гігієни. Навколишнє середовище та профілактика здоров’я. Гігієнічне нормування.

Комунальна гігієна та гігієна праці

Гігієна повітряного середовища та його хімічні і фізичні властивості. Санітарна охорона атмосферного повітря, води, ґрунту, водопостачання. Гігієнічні основи очищення населених місць. Професійні захворювання та виробничий травматизм. Особливості гігієни праці на хіміко-фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах.

Гігієна харчування

Наукові основи раціонального харчування. Санітарна експертиза та гігієнічна оцінка харчових продуктів. Харчові отруєння та їх профілактика.
Література

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 1999. – 692 с.

2. Мізюк М.І. Гігієна : підруч. – К.: Здоров’я, 2002. – 288 с.

3. Мізюк М.І. Гігієна : посіб. для практ. занять. – К.: Здоров’я, 2002. – 256 с.

Устаткування фармацевтичних заводів
Матеріали хімічної апаратури

Вимоги до устаткування. Конструкційні матеріали. Чорні та кольорові метали і сплави. Неметалічні матеріали. Захисні покриття хімічної апаратури.

Апаратурне оформлення хіміко-фармацевтичних і біотехнологічних процесів

Технологічні особливості реакційної апаратури. Конструктивні елементи та гарнітура ємкісних реакторів. Основні теплоносії і холодоагенти

Матеріальні та технологічні розрахунки хіміко-фармацевтичних і біотехнологічних процесів

Складання матеріальних балансів. Принципи розрахунку і підбору обладнання.

Теплові розрахунки

Тепловий баланс. Розрахунок поверхні теплообміну, витрат теплоносіїв.

Апаратурне оформлення хімічних процесів одержання фармацевтичних препаратів

Оформлення процесів сульфування, нітрування, відновлення, хлорування.

Масообмінні процеси у виробництві лікарських препаратів та розділення реакційних мас

Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція, перегонка, ректифікація, кристалізація, фільтрування і центрифугування.

Сушіння лікарських препаратів

Характеристика процесу сушіння і вибір сушильного обладнання.
Література

1. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. – Львів: Інтелект-Захід, 2008. –736 c.

2. Устаткування фармацевтичних заводів : конспект лекцій для студентів базового напрямку 1102 «Фармація». Ч. 1. / укл. А.О. Милянич, В.П. Новіков. –Львів: ПАІС, 2008. – 60 с.

Схожі:

Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія iconЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія iconБіологія І хімія потреби у фахівцях
Мікологія”, "Ботаніка", "Зоологія", „Ентомологія та етологія”, „Геоботаніка”, "Молекулярна біологія", "Біосферологія", "Генетика",...
Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія iconТеоретичні питання
...
Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія iconЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма з біології для вступних випробувань
«Ботаніка та клітинна біологія», «Фізіологія з основами анатомії людини», «Загальна біологія», «Біохімія з основами молекулярної...
Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія iconКиєво-Могилянська академія”
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія iconПрограма Курсу молекулярна біологія
У зв'язку з цим виникла нова галузь науки, що об'єднує в собі молекулярну фізику, органічну хімію та біологію І має назу "молекулярна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи