А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма icon

А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма
Скачати 204.47 Kb.
НазваА. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма
>А.С.Макаренка<><><><>« Затверджую »<><> <> Голова приймальної к
Дата25.06.2013
Розмір204.47 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

__________________А. І. Кудренко

«___»_______________2013 р.


ПРОГРАМА

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ДЛЯ ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ КУРС

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0102 «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ,

СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.010201 «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»,

6.010202 «СПОРТ»,

^ 6.010203 «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ».


Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


Розглянута на засіданні приймальної комісії університету

«___» _________2013р.

протокол № «____»


Суми – 2013

Програма вступного іспиту з фізичної культури для вступу на навчання

Напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»

6.010202 «Спорт»,

6.010203 «Здоров’я людини».


Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


Розглянута вченою радою Інституту фізичної культури

«28» лютого 2013 р.

протокол № 7

Голова вченої ради ІФК

_____________ проф. Ю. О. Лянной

( підпис) ( ініціали, прізвище)


Голова предметної екзаменаційної комісії та укладач


_____________ доцент М.О. Лянной

(підпис) (ініціали, прізвище)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», складено відповідно до нормативних документів:

  1. “Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні”. Проблеми фізичного виховання в початковій національній школі // Матеріали першої республіканської наукової конференції – Луцьк, 1994.

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. № 80. Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України // Фізичне виховання в школі. – 1996. – № 1.

  3. Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (1 – 11 класи) // Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 1.– С. 2 – 12.

  4. Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 11 класи. Основи здоров’я і фізична культура. – К.: Початкова школа. – 2001. – 112 с.

  5. Контрольні нормативи оцінки стану фізичної підготовленості учнів 5 – 11-х класів / Здоров'я та фізична культура. – 2005. – №11 – 12. – С. 15.

Згідно з правилами прийому Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 2013 року абітурієнти напряму підготовки «Фізичне виховання» складають такі вступні іспити:

1. Українська мова та література (за сертифікатом державного центру ЗНО);

2. Біологія (за сертифікатом державного центру ЗНО);

3. Фізична культура (творчий).

Випробування проводиться у вигляді практичного тестування з фізичної культури (легкоатлетичних, гімнастичних вправ, плавання для кожного напряму підготовки окремо). Результати тестування оцінюються за 100 бальною шкалою. Протоколи додаються до екзаменаційних відомостей? кожного напряму підготовки.

Кінцева оцінка з фізичної культури складається із суми балів отриманих за кожен вид практичного завдання з переводом у 200 бальну систему оцінювання якості знань за табл. 16.

Якщо абітурієнт отримує за будь-який вид програми тестування з фізичної культури менше 1 бала, він має право на участь в інших видах тестування. Якщо абітурієнт не з’являється на один із видів програми практичного тестування, його попередній результат анулюється.

Абітурієнтам, напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», які мають спортивне звання з посвідченням відповідного зразка «Майстер спорту України», за практичне тестування з фізичної культури автоматично нараховується максимальний тестовий результат – 200 балів.

Програму розглянуто на засіданні вченої ради Інституту фізичної культури та затверджено вченою радою СумДПУ ім. А. С. Макаренка, протокол № 7 від 28 лютого 2013 року.

^ ПРОГРАМА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

(легкоатлетичні вправи)

Екзамен проводиться у формі практичного тестування фізичних якостей, на основі двох видів легкої атлетики, окремо серед юнаків і дівчат. Усі абітурієнти послідовно виконують:

  1. Біг на 100 м.

  2. Біг на 1000 м.


Порядок проходження практичного тестування

з фізичної культури (легкоатлетичні вправи)

1. Абітурієнт повинен з’явитися на місце проведення практичного екзамену (стадіон) за розкладом приймальної комісії. Він повинен мати екзаменаційний лист, переодягнутися у спортивну форму та самостійно під наглядом членів екзаменаційної комісії виконати спеціальні підготовчі вправи (розминку), які входять до складу елементів програми практичного тестування.

2. Під час виконання спеціальних вправ потрібно обов’язково дотримуватися правил техніки безпеки, які повідомляються членами предметної комісії на консультаціях і початком проходження кожного виду програми.

3. Після закінчення розминки, яка триває 20 хв, усіх абітурієнтів ознайомлюють із правилами проведення змагань і порядком виклику на старт, який установлюється екзаменаторами відповідно до екзаменаційної відомості.

4. Тестовий результат і оцінка в балах. оголошується абітурієнту після кожного виду змагань.

5. Загальний результат з практичного тестування (легкоатлетичні вправи) формується із суми балів, отриманих за виконання кожної із двох вправ.

За кожен вид програми нараховуються тестовий результат відповідно до поданих таблиць № 1 – 4.

Таблиця № 1

Схема переведення у 100-бальну шкалу тестових результатів, отриманих за виконання легкоатлетичних вправ (біг на 100 м, юнаки)

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

0

1

13,4

6

12,6

11

17,0

2

13,3

6,5

12,5

12

16,0

3

13,2

7

12,4

13

15,0

3,5

13,1

7,5

12,3

14

14,5

4

13,0

8

12,2

15

14,0

4,5

12,9

8,5

12,0

16

13,7

5

12,8

9

11,8

17

13,5

5,5

12,7

10

11,6

17,5


Таблиця № 2

Схема переведення у 100-бальну шкалу тестових результатів, отриманих за виконання легкоатлетичних вправ (біг на 100 м, дівчата)

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

0

1

15,4

6

14,6

11

19,0

2

15,3

6,5

14.5

12

18,0

3,0

15,2

7

14,4

13

17,0

3,5

15,1

7,5

14,3

14

16,5

4

15,0

8

14,2

15

16,0

4,5

14,9

8,5

14,0

16

15,8

5

14,8

9

13,8

17

15,6

5,5

14,7

10

13,6

17,5

Таблиця № 3

Схема переведення у 100-бальну шкалу тестових результатів, отриманих за виконання легкоатлетичних вправ (біг на 1000 м, юнаки)

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

0

1

3,25

6

3,00

11

4,10

2

3,22

6,5

2,58

12

3,60

3

3,18

7

2,56

13

3,50

3,5

3,15

7,5

2,54

14

3,40

4

3,12

8

2,52

15

3,35

4,5

3,09

8,5

2,50

16

3,31

5

3,06

9

2,45

17

3,28

5,5

3,03

10

2,43

17,5


Таблиця № 4

Схема переведення у 100-бальну шкалу тестових результатів, отриманих за виконання легкоатлетичних вправ (біг на 1000 м, дівчата)

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат, секунди

100-бальна

шкала,

бали

0

1

4,12

6

3,48

11

6,00

2

4,08

6,5

3,46

12

5,00

3

4,05

7

3,44

13

4,50

3,5

4,00

7,5

3,42

14

4,40

4

3,56

8

3,39

15

4,35

4,5

3,54

8,5

3,36

16

4,20

5

3,52

9

3,34

17

4,15

5,5

3,50

10

3,32

17,5

^ ВИМОГИ ДО СПОРТИВНОЇ ФОРМИ

(легкоатлетичні вправи)


Місце проведення: стадіон СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Для юнаків: спортивні труси (шорти), майка або футболка, кросівки (кеди, шиповки), спортивний костюм, кепка для захисту від сонця.

Для дівчат: трико (лосини), футболка, кросівки (кеди, шиповки), спортивний костюм, кепка для захисту від сонця.


^ ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

(гімнастичні вправи)


Юнаки

1. Вправи за вибором: акробатичні вправи або вправи на брусах.

2. Опорний стрибок: з розбігу через козла у довжину, зігнувши ноги, висота приладу 120 см;


Акробатичні вправи

З трьох кроків розбігу довгий перекид уперед, перекид уперед – (2,5). Перекид назад в упор стоячи зігнувшись ноги нарізно, руки у сторони – (1,0). Стійка на голові силою (утримувати 3 с) – (2,5). Опускання в упор лежачи, упор присівши, встати – (1,0), переворот у сторону – (3,0).


Вправи на брусах (паралельні)

Із розмахування в упорі на руках зробити підйом махом уперед в сід, ноги нарізно – (2,0). Стійка на плечах – (2,0). Перекид уперед в сід ноги нарізно – (1,0). Кут (тримати 3 сек) – (3,0). Мах назад, мах уперед, махом назад зіскок – (2,0).


Дівчата


1. Вправи за вибором: акробатичні вправи або вправи на різновисоких брусах.

2. Опорний стрибок: через коня з розбігу (кінь у поперек, висота – 110 см) зігнувши ноги.


Акробатичні вправи

Зробити крок уперед, хвилю руками у сторони й утримувати рівновагу на лівій нозі «Ластівка» – (1,0). Вихідне положення – основна стійка, руки на пояс, крок лівою ногою вперед, два кроки «польки» і перекидний стрибок у випад на правій нозі, руки у сторони – (2,0). Перекид у сід кутом (утримувати 3 с) – (2,0). Перекатом назад стійка на лопатках (утримувати 3 с) – (2,0). Згинаючи ноги, зробити перекат через плече у сід на п’ятах з нахилом уперед, руки вгору – (0,5). Перекатом у сторону лягти на спину – «гімнастичний міст» – (2,0). Поворотом ліворуч (праворуч) – упор присівши і стрибок угору прогнувшись – (0,5).


Вправи на брусах (різновисокі)

З розмахування на верхній жердині і згинаючи ноги зробити перемах у вис, лежачи на нижній жердині – (1,0), поворот ліворуч у сід на стегні – (1,0). Сід кутом, права рука вверх у сторону – (2,0). Згинаючи праву ногу, встати на нижню жердину в горизонтальну рівновагу – (3,0). Упор присівши на правій нозі, махом прямої лівої ноги зробити назад зіскок прогнувшись – (3,0).


Порядок проходження практичного

тестування з фізичної культури

(гімнастичні вправи)


1. Абітурієнт повинен з’явитися до гімнастичної зали за розкладом приймальної комісії, переодягнутися у спортивну форму та самостійно під наглядом членів екзаменаційної комісії виконати спеціальні підготовчі вправи (розминку), які входять до складу елементів програми практичного тестування.

2. Під час виконання вправ на гімнастичних приладах обов’язково дотримуватися правил техніки безпеки (самострахування та страхування), які повідомляються членами предметної комісії на консультаціях.

3. Після закінчення розминки, яка триває 20 хв, усі абітурієнти виходять із гімнастичної зали, і викликаються одним з членів предметної комісії відповідно до екзаменаційної відомості.

4. Після виклику до гімнастичної зали абітурієнт з екзаменаційним листом з’являється перед предметною комісією й особисто заявляє про самостійно обраний порядок проходження видів практичного тестування.

5. Перед виконанням кожного виду програми абітурієнт повинен проінформувати членів предметної комісії про свою готовність до виконання вправ підняттям угору прямої правої руки.

6. Після виконання кожного виду вправ результат оцінюється за десятибальною шкалою і повідомляється абітурієнту предметною комісією.

7. Загальний тестовий результат з практичного тестування (гімнастичні вправи) формується із суми балів, отриманих за виконання кожної із двох вправ.

8. Результати оцінюються відповідно поданих таблиць № 5.


^ Таблиця № 5

Схема переведення у 100-бальну шкалу тестових результатів,

отриманих за виконання гімнастичних вправ (акробатичні вправи, вправи на брусах, опорний стрибок – юнаки, дівчата)


Тестовий

результат,

бали

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат,

бали)

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат,

бали

100-бальна

шкала,

бали

0

1

8,5

6

9,3

11

4,0

2

8,6

6,5

9,4

12

5,0

3

8,7

7

9,5

13

6,0

3,5

8,8

7,5

9,6

14

6,5

4

8,9

8

9,7

15

7,0

4,5

9,0

8,5

9,8

16

7,5

5

9,1

9

9,9

17

8,0

5,5

9,2

10

10

17,5


^ ВИМОГИ ДО СПОРТИВНОЇ ФОРМИ

(гімнастичні вправи)

Місце проведення: гімнастична зала спортивного комплексу СумДПУ імені А.С. Макаренка.

^ Для юнаків: спортивні труси або шорти, біла майка або футболка, білі шкарпетки або чешки.

Для дівчат: трико (лосини), біла футболка, білі шкарпетки (панчохи) або чешки.


^ ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

(плавання)

Екзамен проводиться у вигляді змагань із плавання на дистанції 50 м, окремо для юнаків і дівчат, вільним стилем у 25-метровому критому плавальному басейні спортивного комплексу СумДПУ імені А. С. Макаренка.


Порядок проходження практичного тестування

з фізичної культури (плавання)


1. Абітурієнт повинен з’явитися до плавального басейну відповідно до розкладу приймальної комісії з екзаменаційним листом.

2. Кожен абітурієнт повинен мати купальний костюм, змінне взуття, мило, мочалку, рушник, а дівчата гумову шапочку.

3. Після проходження загальноприйнятих гігієнічних процедур і санітарного контролю, який здійснює медичний працівник, абітурієнти виконують самостійно під наглядом членів предметної комісії розминку, яка триває 20 хв, суворо дотримуючись правил техніки безпеки, про які попереджує на консультації екзаменаційна комісія.

4. Після розминки всі абітурієнти виходять з басейну до роздягальні та запрошуються до старту за запливами.

5. Абітурієнт з’являється на старт з екзаменаційним листом.

6. Після фінішу абітурієнту оголошується результат за часом.

Результати оцінюються за поданими таблицями № 6 та № 7.


^ Таблиця № 6

Схема переведення у 100-бальну шкалу тестових результатів,

отриманих у плаванні на 50 м (юнаки)


Тестовий

результат,

секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат,

секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат,

секунди

100-бальна

шкала,

бали

0

1

0,49

9

0,41

17

1.40,0

2

0,48

10

0,40

18

1.30,0

3

0,47

11

0,39

20

1.20,0

4

0,46

12

0,38

22

1.10,0

5

0,45

13

0,36

24

1.05,0

6

0,44

14

0,34

26

0,55

7

0,43

15

0,32

28

0,50

8

0,42

16

0,30

30


^ Таблиця № 7

Схема переведення у 100-бальну шкалу тестових результатів,

отриманих у плаванні на 50 м (дівчата)


Тестовий

результат,

секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат,

секунди

100-бальна

шкала,

бали

Тестовий

результат,

секунди

100-бальна

шкала,

бали

0

1

0,54

9

0,46

17

1.50,0

2

0,53

10

0,45

18

1.40,0

3

0,52

11

0,44

20

1.30,0

4

0,51

12

0,43

22

1.20,0

5

0,50

13

0,41

24

1.10,0

6

0,49

14

0,39

26

1.05,0

7

0,48

15

0,38

28

0,55

8

0,47

16

37,0

30Схожі:

А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №19 Назва розробки
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Наумкіна Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент...
А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма iconС. макаренка основні принципи
Концепція наукової діяльності сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма iconА. С. Макаренка філософія науки: традиції та інновації
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (протокол №5 від 24....
А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А.
Ххі століття, яка відбудеться 11–12 березня 2013 року на базі Інституту педагогіки І психології кафедри педагогіки Сумського державного...
А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №17 Назва розробки: Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці
Автор: Кузікова Світлана Борисівна кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології Сумського державного...
А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №46 Назва розробки: Зміст і структура інноваційної культури
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка; Миленкова Рімма Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних...
А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”, яка відбудеться 18-19 квітня 2013 року в Інституті...
А. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма iconІнформаційний лист природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році 9-й випуск збірника наукових праць Природничі науки
Природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи