Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді icon

Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді
НазваБібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді
Сторінка2/6
Дата25.06.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

3. Особливості вивчення розвитку та саморозвитку особистості


Лапченко, І.О. Емоційне ставлення до себе та ровесників як чинник особистісного розвитку дитини дошкільного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / І.О. Лапченко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.


Левенець, А.Є. Психологічні особливості становлення життєвої перспективи в юнацькому віці [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / А.Є. Левенець ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.


Лук'яненко, Т.Н. Психологічні особливості прояву амбівалентності особистості в ранньому юнацькому віці [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Т.Н. Лук'яненко. – К., 2003. – 20 с.


Цукерман, Г.А. Психология саморазвития [Текст] : задача для подростков и их педагогов : пособие для учителя / Г.А. Цукерман. – 2-е изд., доп. – М. ; Рига : [б. и.], 1997. – 276 с.


Школа развития и самосовершенствования [Текст] : практический материал из опыта работы. – К.: ІЗМН, 1997. – 48 с.


***


Алфімов, В. Акмеологічна карта розвитку і саморозвитку управлінської майстерності керівника школи [Текст] / В. Алфімов,
Т. Істягіна, Е. Степаненко // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 45-46.


Алфімов, В. Розробка і реалізація програми індивідуального розвитку і саморозвитку творчої особистості ліцеїста [Текст] / В. Алфімов // Рідна школа. – 2005. – № 5. – С. 26-29.


Алфімов, В. Що може звільнений класний керівник : [розроблена програма розвитку та саморозвитку підлітка – основа організації навчального процесу в ліцеї] [Текст] / В. Алфімов // Рідна школа. – 1994. – № 1/2. –
С. 66-67.


Андрійченко, В.М. Спостереження та експеримент як засоби саморозвитку і самореалізації особистості учня [Текст] / В.М. Андрійченко
// Біологія. – 2006. – № 32, листопад. – С. 9-13.


Аніскіна, Н.О. Управлінське забезпечення саморозвитку особистості школяра [Текст] / Н.О. Аніскіна, Л.М. Дементьєва // Управління школою. – 2006. – № 22/24, серпень. – С. 4-37.


Бех, І. Духовний помисел у саморозвитку вихованця [Текст]: [із книги «100 ключів виховного успіху»] / І. Бех // Шкільний світ. – 2009. – № 21/23, червень. – С. 84-86.


Бондаренко, Л. Педагогічна підтримка як умова саморозвитку і самореалізації особистості школяра [Текст] / Л. Бондаренко, В. Кузнецова
// Директор школи. – 2003. – № 3, січень. – С. 13.


Боришевський, М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості [Текст] / М.Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 49-57.


Верхова, Ю.Л. Библиотерапия как средство личностного развития студентов [Текст] / Ю.Л. Верхова // Библиотековедение. – 2007. – № 5. –
С. 71-74.


Гонтаровська, Н. Інноваційне освітнє середовище як фактор розвитку особистості [Текст] : [розвивальне середовище] / Н. Гонтаровська // Директор школи. – 2008. – № 9, березень. – С. 3-9.


Гонтаровська, Н. Культурологічний розвиток особистості [Текст]
/ Н. Гонтаровська // Директор школи. – 2007. – № 39, жовтень. – С. 14-17.


Губенко, О.В. Соціально-каталітичні умови розвитку обдарованої особистості [Текст] / О.В. Губенко // Обдарована дитина. – 2008. – № 9. –
С. 2-10.


Доля, Н. Діагностика особистісного розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / Н. Доля // Психолог. – 2005. – № 16, квітень. – С. 19-21.


Євтух, М. Особистісні домогання як спосіб керівництва часом життя [Текст] / М. Євтух // Педагогічна газета. – 2007. – № 5, травень. – С. 4-5.


Задорожнюк, И.Е. К проблеме поиска дополнительного индекса развития человеческого потенциала [Текст] : [о противоречиях между социальным устройством общества и самореализацией человека]
/ И.Е. Задорожнюк // Журнал прикладной психологии. – 2006. – № 2. –
С. 19-26.


Зязюн, І. Філософія "Школи свободи": розвиток та саморозвиток творчих засад особистості [Текст] / І. Зязюн // Рідна школа. – 2007. – №5. –
С. 25-29.


Как вырастить интеллектуального лидера [Текст] / Е. Лозовская
// Наука и жизнь. – 2006. – № 12. – С. 10-11.


Кобзева, О.В. Динамика агрессивности и её взаимодействия с личностными особенностями в подростковом и юношеском возрастах [Текст] / О.В. Кобзева // Журнал прикладной психологии. – 2006. – № 5. – С. 56-60.


Ковальчук, Т.Л. Формування компетентностей саморозвитку й самоосвіти на уроках біології [Текст] / Т.Л. Ковальчук // Біологія. – 2009. –
№ 11, квітень. – С. 6-7.


Козлова, Т. Модульно-розвивальне навчання [Текст] : [технологія створення умов для саморозвитку] / Т. Козлова // Початкова освіта. – 2007. – № 35, вересень. – С. 2-6.


Кондратенко, Л.О. Сім'я в долі обдарованої особистості (протидія як механізм саморозвитку) [Текст] / Л.О. Кондратенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 10. – С. 78-79.


Кононко, О. Особистісне зростання в ранньому віці: суть та умови сприяння [Текст] / О. Кононко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 10. –
С. 3-7.


Костенко, С.С. Педагогическая поддержка саморазвития студентов жизнеутверждающей адаптации к современному образованию [Текст]
/ С.С. Костенко // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 9. –
С. 36-39.


Кранц, И.И. Проблема становления личностной идентичности в контексте социального самоопределения [Текст] / И.И. Кранц // Журнал практического психолога. – 2005. – № 5. – С. 125-132.


Кривощекова, Л.Н. Программа личностного развития учащихся
1–11-х классов [Текст] / Л.Н. Кривощекова // Классный руководитель. –
2005. – № 4. – С. 63-67.


Ланцберг, В. Школа, яка мені сниться [Текст] : [комунікативна дидактика, концепція школи саморозвитку] / В. Ланцберг // Завуч. – 2002. – № 30, жовтень. – (Вкладка).


Лотова, И.П. Психологические условия личностно-профессионального развития студентов вуза [Текст] / И.П. Лотова
// Педагогика. – 2008. – № 5. – С. 59-63.


Лустенко, І. Саморозвиток керівника як шлях підвищення професійної компетентності [Текст] / І. Лустенко // Директор школи. – 2009. – № 7, березень. – С. 27-29.


Набиуллина, Р.Х. Саморазвитие нравственных установок, ценностей и поведения студенческой молодёжи [Текст] / Р.Х. Набиуллина
// Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 7. – С. 40-43.

Низовских, Н.А. Жизненные принципы и ценностные ориентации студенческих груп [Текст] / Н.А. Низовских // Вопросы психологии. – 2008. – № 5. – С. 73-82.


Низовских, Н.А. Психосемантическое исследование ценностно-мотивационных ориентаций личности [Текст] / Н.А. Низовских
// Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, № 3. – С. 25-37.


Носова, Т. Розвиток особистісної цілеспрямованості [Текст] : [корекційно-розвивальна програма для старшокласників] / Т. Носова,
О. Рибальченко, С. Артеменко // Психолог. – 2006. – № 2/3, січень. – (Вставка).


Організаційно-управлінське забезпечення саморозвитку особистості школяра [Текст] / Н. Аніскіна, Л. Дементьєва, С. Дєлєскє, О. Луценко
// Директор школи. – 2006. – № 25/26, липень. – С. 33-60.


Охредько, О. Школа-гра як один із шляхів розвитку життєтворчості особистості [Текст] / О. Охредько // Директор школи, ліцею, гімназії. –
2005. – № 5/6. – С. 62-64.


Піщемуха, Т.В. Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку і самореалізації учня. [Текст] : засідання школи передового досвіду / Т.В. Піщемуха // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 2. – С. 5-7.


Попова, О.Л. Програма саморозвитку і самовдосконалення підлітків [Текст] : корекційно-розвиваюча програма / О.Л. Попова // Психологічна газета. – 2005. – № 10, травень. – С. 10-31.


Пушкарьова, Т. Науково-педагогічний проект "Росток" [Текст] : [саморозвиток та самореалізація особистості на засадах інтеграції та діяльнісного підходу до навчання і виховання] / Т. Пушкарьова // Світ виховання. – 2009. – № 2. – С. 29-34.


Рева, Ю. Гуманізація навчально-виховного процесу – ефективна умова розвитку учня як особистості [Текст] / Ю. Рева // Рідна школа. –
2005. – № 8. – С. 66-69.


Селевко, Г. Технология саморазвития личности школьника [Текст]
/ Г. Селевко, В. Журавлев // Воспитание школьников. – 2002. – № 4. –
С. 9-18 ; № 5. – С. 9-19.


Скрипкина, Т.П. Доверие к себе как условие развития личности [Текст] / Т.П. Скрипкина // Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 95-103.


Скуратівський, Л. Методика розвитку і саморозвитку індивідуальності у вченні Ісуса Христа [Текст] / Л. Скуратівський // Українська мова та література в школі. – 2000. – № 2. – С. 69-71.


Сурова, С. Особливості виховної діяльності педколективу в актуалізації та мотивації учнів гімназії до саморозвитку [Текст] / С. Сурова
// Завуч. – 2004. – № 10, квітень. – С. 12-18.


Титаренко, Т.М. О личности – с любовью [Текст] : [концепции личности] / Т.М. Титаренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 12. – С. 51-55.


Уваров, Е.А. Субъективная активность как ведущий фактор саморазвития человека [Текст] / Е.А. Уваров // Журнал прикладной психологии. – 2005. – № 1. – С. 2-20.


Фишман, Б.Е. Педагогическая поддержка профессионального развития/саморазвития педагога [Текст] / Б.Е. Фишман // Педагогическое образование и наука. – 2006. – № 2. – С. 10-16.


Хайруліна, В.М. Сприяти саморозвитку особистості [Текст]
/ В.М. Хайруліна // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 63-71.


Хамініч, О. Система медико-психолого-педагогічного патронажу розвитку учнів [Текст] / О. Хамініч // Директор школи, ліцею, гімназії. –
2006. – № 4. – С. 47-49.


Час гуманістичних цінностей: гра як загроза особистості [Текст]
// Шкільний світ. – 2007. – № 6, лютий. – С. 2-5.


Черкашин, И.А. Формирование духовно-нравственных качеств личности старшеклассников в процессе физкультурно-спортивной деятельности [Текст] / И.А. Черкашин // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2007. – № 4. – С. 47-49.


Чудновский, В.Э. О некоторых "болевых точках" становления личности [Текст] / В.Э. Чудновский // Психологический журнал. – 2006. –
Т. 27, №3. – С. 5-17.


Шалда, Т. Ростимо, виховуємо, віримо! [Текст] : [шлях до особистісного самовдосконалення дитини] / Т. Шалда, І. Пліш // Завуч. – 2008. – № 16, червень. – С. 19-22.


Шевченко, В. Саморозвиток як чинник становлення творчої особистості [Текст] / В. Шевченко // Директор школи, ліцею, гімназії. –
2004. – № 2/3. – С. 142-155.


Шелестова, Л. Щоб у таборі було комфортно [Текст] : про роль психологічних ігор в особистісному ставленні дитини / Л. Шелестова
// Шкільний світ. – 2005. – № 20, травень. – С. 2-5.


Щукина, М.А. Об онтологическом статусе саморазвития личности [Текст] / М.А. Щукина // Вопросы психологии. – 2007. – № 4. – С. 107-115.


Эрдинева, К.Г. Адаптационный потенциал как условие саморазвития руководителя [Текст] / К.Г. Эрдинева // Педагогическое образование и
наука. – 2009. – № 2. – С. 82-86.


^ 4. Самодетермінація. Самовизначення


Евсеева, И.А. Особенности жизненной позиции старшеклассников в процессе их профессионального самоопределения [Текст] : дипломна робота / И.А. Евсеева. – Сумы : СумГПИ им. А.С. Макаренко, 1995. – 64 с.


Костюк, В.В. Творче самовиявлення особистості школяра у навчально-виховному процесі [Текст] / В.В. Костюк. – Луганськ, 1999. – 16 с.


Мудрик, А.В. Современный старшеклассник: проблемы самоопределения [Текст] / А.В. Мудрик. – М.: Знание, 1977. – 64 с.


Професійне самовизначення старшокласників [Текст] : методичний посібник / автори: Д.О. Закатнов, О.В. Мельник, О.В. Осипов та ін. ; упоряд. Л. Шелестова. – К.: Вид. дім "Шкільний світ", 2006. – 127 с. – (Б-ка "Шкільного світу").


Семенов, О.С. Особистісне самовизначення школяра в діяльності комплексного позашкільного навчально-виховного закладу [Текст] : автореферат дис. … / О.С. Семенов. – К.: [б. в.], 2000. – 18 с.


Тисячник, І.В. Психологічні особливості громадянського самовизначення старшокласників : автореф. дис. … [Текст] / І.В. Тисячник. – К., 1996. – 24 с.


Туриніна, О.Л. Психологічні особливості професійного самовизначення учнів профільних педагогічних класів [Текст] : автореферат дис. … : 19.00.07 / О.Л. Туриніна. – К.: [б. в.], 1998. – 19 с.


Цюман, Т.П. Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу [Текст] : автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.05 / Т.П. Цюман ; АПН України, Інститут проблем виховання. – К., 2008. – 19 с.


***


Бедов, А. Профессиональное самоопределение в проектной деятельности [Текст] / А. Бедов // Народное образование. – 2009. – № 2. –
С. 202-207.


Битянова, М. На основе продуманных целей [Текст] : [проблемы профессионального самоопределения в школе педагога-психолога]
/ М. Битянова // Школьный психолог. – 2002. – № 42, ноябрь. – С. 12-13.


Боришевський, М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості [Текст] / М.Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 49-57.


Буякас, Т.М. Проблема и психотехника самоопределения личности [Текст] / Т.М. Буякас // Вопросы психологии. – 2002. – № 2. – С. 28-39.


Верещак, Е.П. Психологические аспекты профориентационной работы преподавателя общественных дисциплин и проблема самоопределения учеников [Текст] / Е.П. Верещак, А.В. Кашин // Психология. – 1990. –
Вып. 35. – С. 109-116.


Воронкевич, Н.В. Допомога дітям "групи ризику" у професійному самовизначенні [Текст] / Н.В. Воронкевич // Психологічна газета. – 2006. –
№ 16, серпень. – С. 17-21.


Гинзбург, М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения [Текст] / М.Р. Гинзбург // Вопросы психологии. – 1994. –
№ 3. – С. 43-53.


Гонтаренко, Л. Створення умов для самовизначення [Текст] : перехід ЗНЗ на профільне навчання у м. Сєверодонецьку: другий етап – допрофільна підготовка / Л. Гонтаренко // Управління освітою. – 2009. – № 12, червень. – С. 23-29.


Горбачева, В.В. Самоопределение студента как новый ориентир высшей школы в подготовке специалиста [Текст] / В.В. Горбачева // Теория и практика физической культуры. – 1993. – № 3. – С. 22-23.


Гуревич, Р. Трудове навчання і виховання – основа професійного самовизначення учнів [Текст] / Р. Гуревич // Рідна школа. – 2002. – № 3. –
С. 27-29.


Єфименко, Є. Криза самовизначення майбутнього педагога [Текст]
/ Є. Єфименко, В. Васильков // Директор школи. Україна. – 2008. – № 12. –
С. 48-52.


Ільченко, А.А. Особливості соціального самовизначення старшокласників [Текст] / А.А. Ільченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 12. – С. 63-67.


Ісаєва, С. Мій добробут : спецкурс «культура життєвого самовизначення» [Текст] : урок у 9-му класі / С. Ісаєва // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 5, лютий. – С. 18-19.


Калитеевская, Е.Р. Пути становления самодетерминации личности в подростковом возрасте [Текст] / Е.Р. Калитеевская, Д.А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 49-55.


Карнозова, Л.М. Самоопределение профессионала в проблемной ситуации [Текст] / Л.М. Карнозова // Вопросы психологии. – 1990. – № 6. –
С. 75-82.


Коць, М.О. Мотивація професійного самовизначення першокурсників-майбутніх психологів [Текст] / М.О. Коць // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 9. – С. 57-60.


Кравченко, С.А. Діагностичне оцінювання здатності самовизначення студентів-першокурсників [Текст] / С.А. Кравченко, В.М. Власенко
// Психолого-педагогічні основи становлення творчої особистості учителя. – Суми, 1992. – С. 43-44.


Кранц, И.И. Проблема становления личностной идентичности в контексте социального самоопределения [Текст] / И.И. Кранц // Журнал практического психолога. – 2005. – № 5. – С. 125-132.


Крылова, Н. Определение, ориентированное на свободу и самоопределение ребенка [Текст] / Н. Крылова, О. Леонтьева // Директор школи. – 2001. – № 3. – С. 81-89.


Кудрявцев, Т.В. Психологический анализ динамики профессионального самоопределения [Текст] / Т.В. Кудрявцев,
В.Ю. Шегунова // Вопросы психологии. – 1983. – № 2. – С. 51-59.


Липова, Л. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору [Текст] / Л. Липова,
В. Войцехівський, В. Малишев // Шлях освіти. – 2009. – № 1. – С. 2-5.


Листопад, М.П. Професійне самовизначення старшокласників [Текст] / М.П. Листопад // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5. – С. 25-37.


Лінніческо, В.М. Програма розвивальних заходів для учнів 9–10-х класів щодо формування самовизначення та життєвої перспективи [Текст]
/ В.М. Лінніческо // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. –
№ 1. – С. 52-60.


Малкова, Т.М. Образ професії як чинник професійного самовизначення курсантів вищих навчальних закладів системи міністерства внутрішніх справ [Текст] / Т.М. Малкова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5. – С. 63-66.


Михайлова, И.В. Роль самоанализа в профессиональном самоопределении учащихся старших классов [Текст] / И.В. Михайлова
// Новые исследования в психологии : [сборник статей]. – М.: Педагогика, 1976. – № 1 (14). – С. 85-87.


Михальченко, М. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій [Текст] / М. Михальченко
// Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 27-32.


Овчинникова, А. Профессиональное самоопределение – эффективное средство социализации детей-сирот [Текст] / А. Овчинникова // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 59-64.


Пряжникова, Е. Субъект профессионального и личностного самоопределения [Текст] / Е. Пряжникова, Н. Пряжников // Школьный психолог. – 2001. – № 19, 16-22 мая. – С. 7.


Рудаківська, С. Профільне самовизначення старшокласників [Текст] : [стан наукової розробки проблеми] / С. Рудаківська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 38-42.


Руденко, А.Е. О профессиональном самоопределении учащихся в дополнительном образовании по информатике и программированию [Текст]
/ А.Е. Рудченко // Информатика и образование. – 2009. – № 4. –
С. 123-124.


Світлична, Н. Професійне самовизначення старшокласників [Текст]
/ Н. Світлична // Директор школи. – 2009. – № 9/10, березень. – С. 16-23.


Смысл, адаптация и самодетерминация у подростков [Текст]
/ Е.Р. Калитеевская, Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осоен, И.И. Бородкина // Вопросы психологии. – 2007. – № 2. – С. 68-79.


Стежко, Ю. Морально-християнські цінності в особистісному самовизначенні учнів [Текст] / Ю.Стежко // Рідна школа. – 2000. – № 11. –
С. 11-15.


Устінова, О.В. Профорієнтація – шлях до самовизначення [Текст]
/ О.В. Устінова // Трудове навчання в школі. – 2009. – № 5, травень. – С. 6-10.


Федоров, В.Д. Можливості виявлення мотивів професійного самовизначення методом стилістико-інформаційного аналізу письмових висловлювань [Текст] / В.Д. Федоров // Психологія : респ. наук.-метод. зб. – К.: Рад. школа, 1981. – Вип. 20. – С. 85-91.


Черемних, К. Вплив професійного самовизначення студентів на їхню самооцінку та ідентифікацію [Текст] / К. Черемних // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 127-133.


Шамсутдинова, И.Г. Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся [Текст] / И.Г. Шамсутдинова, Е.Г. Казарова // Педагогика. – 2008. – № 10. – С. 62-69.


Шустова, И.Ю. Процесс самоопределения старшеклассников [Текст]
/ И.Ю. Шустова // Педагогика. – 2005. – № 5. – С. 45-48.


Яковлева, Ю.А. Способы самоопределения нетрадиционних религий [Текст] / Ю.А. Яковлева // Человек. – 2008. – № 6. – С. 88-93.


^ 5. Дослідження процесу самопізнання


Заняття психолога з підлітками [Текст] : упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Видавничій дім "Шкільний світ", 2006. – 119 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").


Знайти себе [Текст] : життєві історії випускників інтернатів. – К.: Укр. ін-т соціальних досліджень, 2001. – 201 с.


Немов, Р.С. Практическая психология. Познай себя. Влияние на людей [Текст] : пособие для учащихся / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 320 с.


Орлов, Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера [Текст] : беседы психолога со старшеклассниками : книга для учащихся
/ М.Ю. Орлов. – М.: Просвещение, 1987. – 224 с.


Пізнай себе [Текст] : навчально-методичний посібник факультативного курсу для соціальних педагогів, студентів-практикантів, вчителів початкових шкіл. – Ніжин-Броди, 2000. – 59 с.


Петрасинський, З. Пізнай себе [Текст] : книга для учнів : пер. з польської / З. Петрасинський. – К.: Рад. школа, 1989. –189 с.


Петровский, А.В. Что мы знаем и чего не знаем о себе? [Текст]
/ А.В. Петровский. – М.: Педагогика, 1988. – 160 с.


Пізнай себе [Текст] : уроки для підлітків / упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2005. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").


Тернопільська, В.І. Психологія для старшокласників [Текст] : (від самопізнання до соціальної відповідальності) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Тернопільська. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 271с.


***


Аврелий, А. О самопознании ума [Текст] : книга Х. Гл. І–ХІІ
/ А. Аврелий // Человек. – 2005. – № 4. – С. 81-98.

Алєксєєва, Т. Творити себе : [реалізація ідеї самопізнання-самоствердження в сучасній школі] [Текст] / Л. Бондаренко // Урок української. – 2004. – № 10. – С. 42-43.


Асмолов, А.Г. Познавательный эгоцентризм как механизм социального поведения личности [Текст] / А.Г. Асмолов, Н.А. Пастернак
// Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 98-102.


Білецька, І. Життєве проектування як спосіб самопізнання, самостворення і самопрезентації особистості [Текст] / І. Білецька
// Психолог. – 2007. – № 8, лютий. – С. 3-5.


Бреусенко, О. Застосування казки в контексті групової арт-терапії [Текст] : [метод зцілення за допомогою творчості] / О. Бреусенко
// Психолог. – 2005. – № 39, жовтень. – С. 15-20.


Бреусенко, О. Про роботу з дитячою агресією за допомогою казки [Текст] / О. Бреусенко // Психолог. – 2005. – № 39, жовтень. – С. 21-22.


Валентинов, А. Познай самого себя : [биологическое и социальное в формировании личности : педагогические заметки] [Текст] / А. Валентинов, Д. Пипко // Наука и жизнь. – 1976. – № 9. – С. 84-91.


Васина, Е.Н. Отраженное "Я" и новый прием самопознания у детей [Текст] / Е.Н. Васина // Журнал прикладной психологии. – 2006. – № 5. –
С. 45-51.


День самопознания [вторник] [Текст] : [мир моей души : методическая разработка Недели психологии] // Школьный психолог. – 2009. – № 16,
16-31 августа. – С. 31-34.


Квітко, Т. Інтернет для самовираження та самопізнання [Текст]
/ Т. Квітко // Початкова школа. – 2009. – № 1 . – С. 55.


Косолапов, В.И. О стимулировании самопознания школьников [Текст] / В.И. Косолапов // Советская педагогика. – 1973. – № 11. – С. 11-18.


Куценко, Л.П. Самопізнання і самовиховання старшокласників [Текст] / Л.П. Куценко // Психологія : респ. наук.-метод. зб. – К.: Рад. школа, 1975. – Вип. 14. – C. 68-74.


Лаврук, К. Самооцінка та самопізнання – компоненти самовиховання особистості [Текст] / К. Лаврук // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2005. –
№ 2. – С. 73-74.

Лук’яненко, Н. Кроки до самопізнання [Текст] : програма курсу занять із психології / Н. Лук’яненко // Соціальний педагог. – 2009. – № 9, вересень. – С. 28-32.


Пидкасистый, П.И. Взаимосвязь мышления и знания, познания и деятельности в воспитании познавательной активности и самостоятельности школьников [Текст] / П.И. Пидкасистый // Вопросы воспитания познавательной активности и самостоятельности школьников. – Казань, 1972. – С. 24-36.


Панасюк, О. Робота вихователя в рамках програми «Пізнай себе» [Текст] : [самопізнання людиною свого місця в світі, сенсу життя]
/ О. Панасюк // Директор школи. – 2009. – № 4, січень. – С. 25-29.


Ромашина, І. Пізнай себе [Текст] : [тренінгове заняття] / І. Ромашина
// Психолог. – 2004. – № 38, жовтень. – С. 25-27.


Саламан, Т. Учнівське самоврядування [Текст] : [соціалізація, індивідуалізація, самопізнання] / Т. Саламан // Директор школи. – 2001. –
№ 20, травень. – С. 5-6 ; № 38, жовтень. – С. 7-10.


Сергеєнкова, О. Самопізнання [Текст] : [конспект розвивально-корекційних занять для учнів початкової школи] / О. Сергеєнкова
// Психолог. – 2005. – № 29/32, серпень. – С. 3-15.


Ситнікова, Н. Соціальне самоствердження особистості учня як педагогічна проблема [Текст] / Н. Ситнікова // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 67-69.


Швачко, О.В. Дослідження процесу самопізнання при формуванні толерантних відносин у підлітків [Текст] / О.В. Швачко // Проблеми соціальної психології : міжвідомчий науковий збірник. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 81-86.


Шкуропат, Л. Розвиток самодостатньої особистості через впровадження проектних технологій [Текст] : [розвиток потреб в спілкуванні, співпраці, самопізнанні, самовдосконаленні, самореалізації ...] / Л. Шкуропат // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5/6. – С. 65-68.


Яновский, М.Н. Место метода самонаблюдения (интроспекции) в психологии [Текст] / М.Н. Яновский. // Вопросы психологии. – 2001. – № 1. – С. 91-96.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconСамовиховання студентської молоді як проблема формування творчої особистості постановка проблеми
Усі ці фактори роблять значний, не завжди позитивний, вплив на особистості юнацького віку. Це означає, що існує необхідність у переконанні...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПоложення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого. Джерела
Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconТараріна Олена м. Луганськ особливості розвитку демократичної кульури студентської молоді
...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconНаказ №111 м. Севастополь Про проведення фінального етапу ІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
Т. Шевченка, Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, затвердженого...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПро проведення ІV міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Тараса Григоровича Шевченка згідно з Указом Президента України від 11 квітня 2012 року №257 у 2013/2014 навчальному році відбудеться...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПерший Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка завершується
Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки відбувся фінальний етап та нагородження переможців ІІІ (ІІ) етапу Міжнародного...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconДодаток до наказу уоно від 2010р.№ Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді
України, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПро Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»
Ення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» до відома керівників навчальних закладів...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2012" Кременчуцького національного університету
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconАкадемія педагогічних наук України Інститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни Лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати
Науково-дослідний центр з проблем гендерної освіти І виховання учнівської та студентської молоді напн україни тнпу імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи