Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді icon

Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді
НазваБібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді
Сторінка3/6
Дата25.06.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

6. Самопочуття: регуляція, підходи та розвиток


Бех, І. Самопереживання як необхідна умова організації виховного процесу [Текст] / І. Бех // Директор школи. – 2002. – № 5, лютий. – С. 13.


Николаев, В. Погода и самочувствие [Текст] / В. Николаев
// Физическая культура в школе. – 2005. – № 3. – С. 59-62.


Овсянников, А. Микроклимат в школе и самочувствие школьников и учителей [Текст] / А. Овснников [и др.] // Народное образование. – 1993. –
№ 7/8. – С. 27-36.


Решетіло, С.В. Вплив агресії на самопочуття та налагодження стосунків з оточуючими [Текст] / С.В. Решетіло // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 7, липень. – С. 28-30.


Черкасенко, Н.А. Факторы эмоциональной регуляции телесного опыта и физического самочувствия у подростков [Текст] / Н.А. Черкасенко, Г.А. Арина // Школа здоровья. – 2005. – № 4. – С. 30-35.


Щербакова, Е.Е. Развитие творческого самочувствия, педагогической креативности и эвристики у студентов педагогов-психологов [Текст]
/ Е.Е. Щербакова // Валеология. – 2005. – № 3. – С. 39-42.


^ 7. Становлення особистісної свідомості


Алєксєєва, Ю.А. Становлення моральної самосвідомості підлітків у процесі психологічного консультування [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ю.А. Алєксєєва ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – 21 с.


Антонець, М.О. Особливості формування самосвідомості у дітей-погодків [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук / М.О. Антонець. – К., 2002. – 19 с.


Береза, Р.П. Формування національної самосвідомості студентів мистецько-педагогічних спеціальностей засобами театралізації народних свят [Текст] : автореф. дис. … / Р.П. Береза. – К., 2001. – 20 с.


Горохівський, П.І. Формування національної самосвідомості учнів
7–9 класів на уроках історії України [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед.
наук : 13.00.02 / П.І. Горохівський ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 19 с.


Давидюк, М.О. Формування національної самосвідомості учнів 9–11 класів у процесі вивчення художніх творів історичної тематики (на матеріалі історичної прози) [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02
/ М.О. Давидюк. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 21 с.


Дрозденко, К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
/ К.С. Дрозденко. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.


Єгорова, І.В. Формування національної самосвідомості у підлітків на уроках музики в загальноосвітній школі [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / І.В. Єгорова. – К., 2002. – 21 с.


Наука самоусвідомлення [Текст] / А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада. – М.: Бук Траст, 1992. – 352 с.


Сокол, Л.М. Моральний вибір як умова становлення самосвідомості особистості підлітка [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07
/ Л.М. Сокол ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – 21 с.


Спиркин, А.Г. Сознание и самосознание [Текст] / А.Г. Спирин. – М.: Политиздат, 1972. – 303 с.


Чамата, П.Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей [Текст]
/ П.Р. Чамата. – К., 1965. – 48 с.


***


Бех, І. Моральна самосвідомість особистості як предмет педагогічних зусиль В.О. Сухомлинського [Текст] / І. Бех // Рідна школа. – 2005. – №12. –
С. 13-15.


Бех, І. Термінологічне закріплення у самосвідомості вихованця асоціації дії як спосіб її корекції [Текст]: [із книги «100 ключів виховного успіху»] / І. Бех // Шкільний світ. – 2009. – № 21/23, червень. – С. 16-17.


Болотова, А.К. Развитие самосознания личности: временный аспект [Текст] / А.К. Болотова // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 116-125.


Борисов, В.В. Вимірювання рівня розвитку складових національної самосвідомості особистості [Текст] / В.В. Борисов, Д.О. Тхоржевский
// Педагогіка і психологія. – 1999. – № 3. – С. 51-59.


Вайзер, Г. Учитель про сенс життя й акме людини в сучасному суспільстві [Текст] / Г. Вайзер // Управління освітою. – 2006. – № 19,
жовтень. – С. 3-7.


Гуменюк, О. Структурно-функціональна модель глобальної
Я-концепції в науковому підході Роберта Бернса [Текст] : складові психологічної самоорганізації у сфері самосвідомості людини / О. Гуменюк
// Психолог. – 2005. – № 13, квітень. – С. 3-8.


Захарова, А. Самосознание и самоценка подростка [Текст] : беседы о развитии личности [школьника] / А. Захарова // Семья и школа. – 1979. –
№ 11. – С. 21-23.


Іванова, Т.В. Самосвідомість як фактор формування професійної спрямованості учителя [Текст] / Т.В. Іванова // Психолого-педагогічні основи становлення творчої особистості учителя. – Суми, 1992. – С. 41-42.


Калаш, О.В. Самосвідомість і образ "Я" [Текст] / О.В. Калаш
// Виховна робота в школі. – 2009. – № 6, червень. – С. 50-51.


Козлов, Е.Г. Проблема самосознания в психологии спорта [Текст]
/ Е.Г. Козлов, А.В. Портнов, Т.Н. Стрельникова // Теория и практика физической культуры. – 1986. – № 5. – С. 40-41. – Библиогр.: 5 назв.


Конопкин, О.А. Осознанная саморегуляция как критерий субъективности [Текст] / О.А. Конопкин // Вопросы психологии. – 2008. –
№ 3. – С. 22-34.


Курочкін, О. Образи-маски «інших» як індикатори формування етнічної самосвідомості [Текст] / О. Курочкін // Берегиня. – 2008. –
№ 4 (59). – С. 5-13.


Кутузова, О. Вплив розвиненої туристичної самосвідомості [Текст]
/ О. Кутузова // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 70-75.


Кучеренко, С. Методологічні підходи до вивчення самосвідомості підлітків та юнаків [Текст] / С. Кутузова // Психологія і суспільство. – 2009. –
№ 1. – С. 134-151.


Митина, Л.М. Формирование профессионального самосознания учителя [Текст] / Л.М. Митина // Советская педагогика. – 1989. – № 12. –
С. 52-56 ; Вопросы психологии. – 1990. – № 3. –
С. 58-64.


Осипець, Р. Сучасний стан сформованості національної самосвідомості майбутніх вчителів [Текст] / Р. Осипець // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 51-54.


Павлов, С.Ю. Образование как проблема индивидуального самоосознания [Текст] / С.Ю. Павлов // Философские науки. – 2003. – № 2. – С. 81-90.


Ржепецький, Л.А. Формування національної самосвідомості на уроках історії України [Текст] / Л.А. Ржепецький // Історія та
правознавство. – 2005. – № 19/21, липень. – С. 3-6.


Свіденська, Г. Психологічний тренінг як засіб розвитку самосвідомості та зниження рівня тривожності в період підліткової кризи [Текст] / Г. Свіденська // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 9. – С. 34-46.


Селіванова, І.Л. Духовність очима учнівської молоді і проблеми національної самосвідомості [Текст] / І.Л. Селіванова // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. – С. 14-16.


Тадіян, С.В. Інноваційний потенціал вектора «буттєве-соціально-нормативне» в управлінні формуванням індивідуальної професійної свідомості психологів в системі підготовки ІПО [Текст] / С.В. Тадіян
// Управління школою. – 2007. – № 19/21. – С. 10-11.


Тарасова, О.И. Беседа о. П. Флоренского и М. Маклюэна об иллюзионизме сознания, услышаная и записанная корреспондентом журнала [Текст] / О.И. Тарасова // Человек. – 2005. – № 4. – С. 13-26.


Хотинец, В.Ю. Формирование этнического самосознания студентов в процессе обучения в вузе [Текст] / В.Ю. Хотинец // Вопросы психологии. – 1998. – № 3. – С. 31-43.


Якобсон, С.Г. Становление ранних форм самосознания детей [Текст]
/ С.Г. Якобсон, Л.Р. Адилова // Вопросы психологии. – 2009. – № 1. –
С. 12-21.


Яременко, Н. Народознавчі елементи як засіб формування національної самосвідомості учнів на уроках української літератури [Текст]
/ Н. Яременко // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 30-32.


^ 8. Усвідомлення необхідності самоаналізу


Терлецька, Л.Г. Технологія самоаналізу [Текст] / Л.Г. Терлецька. – К.: Главник, 2005. – 94 с. – (Психологічний інструментарій).


Хорни, К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе [Текст] : пер. с англ. / К. Хорни. – СПб.: Питер, 2002. – 473 с. – (Мастера психологии).


***


Ісаєва, Г.М. Навчання вчителів самоаналізу педагогічної діяльності [Текст] / Г.М. Ісаєва // Педагогіка : респ. наук.-метод. зб. – К.: Рад. школа,1991. – Вип. 30. – С. 37-42.


Лісовенко, Г.В. До методики самоаналізу особистісно орієнтованого уроку [Текст] / Г.В. Лісовенко // Управління школою. – 2007. – № 19/21. –
С. 48-50.


Лісовенко, Г.В. Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя [Текст] / Г.В. Лісовенко // Управління школою. – 2006. – № 22/24, серпень. – С. 50-53.


Михайлова, И.В. Роль самоанализа в профессиональном самоопределении учащихся старших классов [Текст] / И.В. Михайлова
// Новые исследования в психологии : [сборник статей]. – М.: Педагогика, 1976. – № 1 (14). – С. 85-87.


Пасечнікова, Л. Розвиток у керівника ЗНЗ вмінь самоаналізу результатів управлінської діяльності [Текст] / Л. Пасечнікова // Директор школи. – 2005. – № 31/32. – С. 3-25.


Пеньковська, Н. Розвиток здатності до самоаналізу у процесі особистісного становлення молодшого школяра [Текст] / Н. Пеньковська
// Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 113-120.


^ 9. Самоконтроль в житті та діяльності людини


Боришевський, М.Й. Виховання самоконтролю в поведінці початкових класів [Текст] / М.Й. Боришевський. – К.: Рад. школа, 1980. –
143 с. : іл.


Співак, В.І. самоконтролю студентів в процесі засвоєння іноземної мови [Текст] : автореферат / В.І. Співак. – К.:
[б. в.], 1997. – 16 с.


***


Бєлікова, Р. Учнівські самоконтроль і самооцінка знань [Текст]
/ Р. Бєлікова // Завуч. – 2009. – № 5, лютий. – С. 5-7.


Григорьев, С.А. Самоконтроль в деятельности учителя [сельской начальной школы] [Текст] / С.А. Григорьев // Советская педагогика. – 1986. – № 3. – С. 31-33.


Гусак, Г. Самоконтроль у навчанні іноземних мов [Текст] / Г. Гусак,
З. Циганок // Рідна школа. – 2002. – № 8/9. – С. 41-42.


Долинская, Л. Самоконтроль поведения подростков [Текст]
/ Л. Долинская // Народное образование. – 1976. – № 9. – С. 55-57.


Кряж, В.Н. Самоконтроль в процессе физического воспитания [Текст] / В.Н. Кряж // Физическая культура в школе. – 2008. – № 8. – С. 11-14.


Леонов, О. Контроль і самоконтроль за станом здоров’я у процесі занять фізичними вправами [Текст] / О. Леонов // Початкова школа. – 2009. – № 5. – С. 59-62.


Матвієнко, Ю.О. Особливості самоконтролю навчання студентів економічних спеціальностей [Текст] / Ю.О. Матвієнко // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / [ред. кол.: О.П. Гребельник
та ін.]. – 1986. – Вип. 53. – С. 64-69.


Никифоров, Г.С. Самоконтроль в обучении английскому языку [Текст] / Г.С. Никифоров // Иностранные языки в школе. – 2005. – № 7. –
С. 48-52.


Никифоров, Г.С. Теоретические вопросы самоконтроля [Текст]
/ Г.С. Никифоров // Психологический журнал. – 1985. – Т. 6, № 5. – С. 19-31.


Нікуліна, О.Д. Організація самостійної роботи учнів з установою на самоконтроль [Текст] / О.Д. Нікуліна // Педагогіка : респ. наук.-метод. зб. – К.: Рад. школа. – Вип. 23. – С. 80-83.


Паринова, Г. Тест и уровни [Текст] : [готовность к самоконтролю]
/ Г. Паринова // Директор школи. – 2001. – № 8. – С. 30-33.


Побірченко, Н.А. Знати кожного вихованця [Текст] : 5-те заняття : Самоконтроль, його виховання і самовиховання : класному керівникові
/ Н.А. Побірченко, Л.Г. Подоляк // Радянська школа. – 1989. – № 9. – 48-50.


Попович, І. Про самоконтроль і самооцінку знань [Текст] / І. Попович // Дивослово. – 2000. – № 9. – С. 38-39.


Сєрікова, Ж.В. Управління розвитком самоконтролю учнів [Текст]
/ Ж.В. Сєрікова // Управління школою. – 2004. – № 14, травень. – С. 15-18.


Соснина, Г.М. Самосознание и самоценка подростка [Текст]
/ Г.М. Соснина // Начальная школа. – 1978. – № 12. – С. 26-29.


Чупина, Н.И. Задания, кроссворды для контроля и самоконтроля знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека [Текст] / Н.И. Чупина, А.И. Чупин // Биология. – 2005. – № 6. – С. 30.


^ 10. Я-концепція, Я-образ: психологічний портрет особистості


Андрійчук, І.П. Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук / І.П. Андрійчук. – К., 2003. – 20 с.


Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание [Текст] : пер. с англ.
/ Р. Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 422 с.


Бушай, І.М. Психологічні особливості розвитку "Я-образу" акцентуйованих підлітків [Текст] : автореф. дис. / І.М. Бушай. – К.: НПУ, 2000. – 19 с.


Говорун, І.В. Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції [Текст] : автореф. дис. … / І.В. Говорун. – К., 2002. – 35 с.


Гошовський, Я.О. Становлення образу «Я» в підлітків школи-інтернату в умовах депривації батьківського впливу [Текст] : автореф.
дис. ... канд. психол. наук / Я.О. Гошовський. – К., 1995. – 24 с.


Джампольский, Д. Как обрести внутреннее равновесие и оздоровить свои отношения окружающими : мини-курс [Текст] : разговор с учителем
/ Д. Джампольский. – М.: Просвещение, 1990. – 48 с.


Как построить свое "Я" [Текст]. – М., 1991. – 136 с.


Козлов, Н.И. Формула личности [Текст] / Н.И. Козлов. – СПб.: Питер, 2000. – 368 с. – (Серия «Мастера психологии).


Кузикова, С.Б. Коррекция Я-концепции как условие преодоления конфликтности у подростков [Текст] / С.Б. Кузикова. – Сумы : СумГПУ, 1999. – 28 с.


Кузікова, С.Б. Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / С.Б. Кузікова. – К., 2000. – 20 с.


Михайлов, Ф.Т. Загадка человеческого Я [Текст]. – Изд. 2-е
/ Ф.Т. Михайлов. – М.: Политиздат, 1976. – 287 с.


Моляко, Р.В. Образ фізичного Я: становлення та деформації у пацієнтів з косметичними вадами [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол.
наук : 19.00.04 / Р.В. Моляко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.


Мольц, М. Я – это Я, или Как стать счастливым [Текст] : пер. с англ.
/ М. Мольц. – СПб.: Лениздат, 1992. – 192 с.


Островська, К.О. Взаємозв'язок образу "Я", самооцінки і ціннісних орієнтацій молодших школярів [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук
/ К.О. Островська. – К., 2003. – 20 с.


Співак, Л.М. Формування "Я-концепції" молодших школярів з труднощами у навчанні [Текст] : автореферат / Л.М. Співак. – К.: [б. в.],
2000. – 20 с.


Титаренко, Т.Т. Я – знакомый и неузнаваемый [Текст]
/ Т.Т. Титаренко. – К.: Рад. школа, 1991. – 240 с.


Хьелл, Л. Теория личности [Текст] / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 2000. – 608 с. – (Мастера психологии).

Юрченко, В.І. Формування "Я-концепція" майбутнього вчителя в умовах педагогічного училища [Текст] : автореферат. дис. ... канд. психол. наук / В.І. Юрченко. – К.: [б. в.], 1997. – 24 с.


***


Андрійчук, І.П. Дослідження особливостей Я-концепції майбутніх практичних психологів [Текст] / І.П. Андрійчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 8. – С. 11-13.


Анцыферова, Л.И. Гуманистически-экзистенциальный подход к мудрости: способы постижения истинного Я и призвания человека [Текст]
/ Л.И. Анцыферова // Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, №3. – С. 5-14.


Артюхова, И.С. «Я» и окружающий мир : занятия с подростками : [страница психолога] / И.С. Артюхова // Биология в школе. – 2001. – № 2. –
С. 17-20.


Бамбурак, Н. Позитивне збагачення Я-концепції особистості у контексті інноваційного освітнього довкілля [Текст] / Н. Бамбурак
// Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 16-24.


Басюк, О.Б. Залежність "Образу Я" від значущих інших як складова невротичності в юнацькому віці [Текст] / О.Б. Басюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 11. – С. 12-15.


Бех, І. Звернення до ціннісно найвразливіших компонентів образу «Я» вихованця [Текст]: [із книги «100 ключів виховного успіху»] / І. Бех
// Шкільний світ. – 2009. – № 21/23, червень. – С. 9-10.


Бех, І. Позиції «Я-сильний» І «Я-слабкий» у поведінці вихованця [Текст]: [із книги «100 ключів виховного успіху»] / І. Бех // Шкільний світ. – 2009. – № 21/23, червень. – С. 79-80.


Бех, І. Розвивальний ефект присутності значущої особистості в образі «Я» вихованця [Текст]: [із книги «100 ключів виховного успіху»] / І. Бех
// Шкільний світ. – 2009. – № 21/23, червень. – С. 86-87.


Битянова, М. Развитие "Я-концепции" и воспитание Роберта Бернса [Текст] / М. Битянова // Школьный психолог. – 2002. – № 12, март. – С. 8.


Вакула, Ю.М. Позитивна Я-концепція «Учитель – учень» з професійної точки зору [Текст] / Ю.М. Вакула // Фізика в школах України. – 2009. – № 1. – С. 12-13.

Васина, Е.Н. Отраженное "Я" и новый прием самопознания у детей [Текст] / Е.Н. Васина // Журнал прикладной психологии. – 2006. – № 5. –
С. 45-51.


Гаркавенко, Л. Формування образу «Я» [Текст] : [методика дослідження формування образу статевої ідентифікації «Я-хлопчик» / «Я-дівчинка» у дітей 9–10 років] / Л. Гаркавенко // Психолог. – 2003. – № 33, вересень. – С. 15-17.


Гуменюк, О. Авторська програма курсу «Психологія Я-концепції» [Текст] / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 1. – С. 119-125.


Гуменюк, О. Структурно-функціональна модель глобальної
Я-концепції в науковому підході Роберта Бернса [Текст] : складові психологічної самоорганізації у сфері самосвідомості людини / О. Гуменюк
// Психолог. – 2005. – № 13, квітень. – С. 3-8.


Гуменюк, О. Соціальний формат розвитку «Я-концепції» [Текст]
/ О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С. 82-90.


Гусев, В.А. Система формирования профессионально важных личностных качеств будущего педагога на основе "Я-концепции" [Текст]
/ В.А. Гусев // Журнал прикладной психологии. – 2006. – № 1. – С. 106-110.


Дубровина, О.В. Структурно-содержательные характеристики
«Я-концепции» личности с виртуальной аддикцией [Текст] / О.В. Дубровина
// Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 1. – С. 86-88.


Егоров, И.В. Развитие «Я-концепции» у детей младшего школьного возраста [Текст] / И.В. Егоров // Начальная школа. – 2002. – № 3. – С. 17-25.


Єргієва, Л.В. Проект «Я – лідер!» [Текст] : [робота психологічної служби в економіко-правовому ліцеї] / Л.В. Єргієва // Обдарована дитина. – 2006. – № 5. – С. 15-16.


Жук, Н. Казкотерапія як способ формування «Я» молодшого школяра [Текст] / Н. Жук // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 35-53.


Зубкова, І.Ю. Психологічні особливості Я-образу вчителя-професіонала за структурними компонентами цілісної моделі [Текст]
/ І.Ю. Зубкова // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 5. – С. 4-11.


Зубкова, І.Ю. Я-образ для мене та інших : [пізнавальна діяльність] [Текст] / І.Ю. Зубкова // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 3. – С. 43-44.


Ісакова, О. Якою повинна бути людина, щоб її «Я» не загубилося серед мільйонів інших? [Текст] / О. Ісакова // Українська мова та
література. – 2002. – № 13, квітень. – С. 20-21.


Калаш, О.В. Самосвідомість і образ "Я" [Текст] / О.В. Калаш
// Виховна робота в школі. – 2009. – № 6, червень. – С. 50-51.


Клопота, Є. Соціально-психологічні особливості "Я-образу" у людей з вадами зору [Текст] / Є. Клопота // Дефектологія. – 2007. – № 2. – С. 43-46.


Костюченко, О.В. Формування позитивного "Я-образу" учнів [Текст]
/ О.В. Костюченко // Обдарована дитина. – 2005. – № 6. – С. 35-46.


Крупка, М. " Я" та "Інший": простір інтимності в романі Софії Андрухович "Сьомга" [Текст] / М. Крупка // Слово і час. – 2008. – № 8. –
С. 40-47.


Литвицька, Л. Позитивна "Я-концепція" керівника [Текст]
/ Л. Литвицька // Управління освітою. – 2005. – № 7, квітень. – С. 7.


Ложкин, Г. Феномен телесности в Я-структуре старшеклассников и содержании их жизненных проектов [Текст] / Г. Ложкин, А. Рождественский // Психологический журнал. – 2004. – № 2. – С. 27-34.


Лукова, С.В. Семінар-практикум «Формування "Я-концепції" особистості у навчально-виховному процесі [Текст] / С.В. Лукова,
С.Э. Пасько // Управління школою. – 2004. – № 5, квітень. – С. 22-29.


Малик, Н. Формування позитивної "Я-концепції" учнів та мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови [Текст] / Н. Малик // Le francais. – 2008. – № 20. – С. 17-19.


Матвієнко, П. Позитивна «Я-концепція» вчителя [Текст]
/ П. Матвієнко // Завуч. 2003. – № 10. – С. 6-8.


Мирнінко, І.Г. Механізм проектування майбутнього [Текст] : [дослідження психологічних складових "Я-концепції учнів"] / І.Г. Мирнінко // Психологічна газета. – 2008. – № 6, березень. – С. 16-30.


Москаленко, С.В. Особенности становления образа "Я-профессионал" у студентов в процессе обучения в вузе [Текст] / С.В. Москаленко,
Т.К. Поддубна // Журнал прикладной психологии. – 2006. – № 4. – С. 45-52.


Мухамедьяров, Н.Н. Образ фізичного Я-особистості як складова її
Я-концепцїї [Текст] / Н.Н. Мухамедьяров // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 84-90.


Нагорна, І.І. Діагностика Я-концепції: адаптація тесту "Тенессійська Шкала Я-Концепції" [Текст] / І.І. Нагорна, О.П. Кисляк // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 12. – С. 55-58.


Окушко, Т. "Я як Я, Я та інші, Я та суспільство" [Текст] : комплексна освітня програма для творчого об'єднання старшокласників у позашкільному навчальному закладі "Університет юного психолога" / Т. Окушко,
В. Мацулевич // Шкільний світ. – 2005. – № 44, листопад. – С. 11-22.


Орлов, Л.Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека [Текст] / Л.Б. Орлов // Вопросы психологии. – 1995. – № 2. – С. 5-18.


Переверзева, Л.М. Формирование позитивной "Я-концепции" у обучающихся через интеграцию междисциплинарной программы "Здоровье" в УВП современной школы [Текст] / Л.М. Переверзева // Школа здоровья. – 2006. – № 2. – С. 44-54.


Подмазін, С. Інтегральна концепція особистості [Текст] / С. Подмазін // Завуч. – 2002. – № 5, лютий. – С. 3-4.


Рак, Л. Я – ребенок, Я – личность : классный час [Текст] / Л. Рак
// Позаклассный час. – 2002. – № 18, вересень. – (Вкладка).


Рибалка, В. Концепції особистості у вітчизняній психології [Текст]
/ В. Рибалка // Психолог. – 2003. – № 4, січень. – С. 1-20.


Сапогова, Е. Взгляд на взрослость: психологический дивертисмент [Текст] / Е. Сапогова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. –
2005. – № 7/8. – С. 25-32.


Сычевич, И.В. Особенности представлений о себе и значимых других у младших школьников с ЗПР в разних условиях обучения [Текст]
/ И.В. Сычевич // Дефектология. – 2008. – № 3. – С. 31-39.


Соловьев, О.В. Человеческое Я в "просвете" физического закона [Текст] / О.В. Соловьев // Вопросы философии. – 2008. – № 11. – С. 52-64.

Титаренко, Т.М. О личности – с любовью [Текст] : [концепции личности] / Т.М. Титаренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 12. – С. 51-55.


Тищенко, В.А. Урок информатики: рефлексия и конструирование "образа-Я" [Текст] / В.А. Тищенко // Информатика и образование. – 2008. –
№ 2. – С. 108-110.


Ткачук, С. Психологічний аналіз самотворення позитивної
«Я-концепції» [Текст] / С. Ткачук // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С. 107-114.


Удудяк, С.І. Корекційно-розвивальна програма "Створи самого себе" [Текст] : [блок 2] / С.І. Удудяк // Психологічна газета. – 2009. – № 3, лютий. – С. 3-9.


Федорінов, Д. Формування Я-концепції в юнацькому віці [Текст]
/ Д. Федорінов // Психолог. – 2006. – № 10, березень. – С. 5-8.


Філіппова, І.Ю. Вчити вчителя. Психолого-педагогічне навчання як спосіб корекції Я-образу вчителя [Текст] / І.Ю. Філіппова // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 4. – С. 12-19.


Шебанова, С.Г. Анализ «образа-Я» в исследовании феномена агресси у студентов [Текст] / С.Г. Шебанова // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 1. – С. 31-35.


Юрченко, В. Формування «образу-Я» особистості : етнопсихологічний аспект [Текст] / В. Юрченко // Освіта і управління. – 1999. – № 1. – С. 93-102.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconСамовиховання студентської молоді як проблема формування творчої особистості постановка проблеми
Усі ці фактори роблять значний, не завжди позитивний, вплив на особистості юнацького віку. Це означає, що існує необхідність у переконанні...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПоложення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого. Джерела
Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconТараріна Олена м. Луганськ особливості розвитку демократичної кульури студентської молоді
...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconНаказ №111 м. Севастополь Про проведення фінального етапу ІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
Т. Шевченка, Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, затвердженого...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПро проведення ІV міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Тараса Григоровича Шевченка згідно з Указом Президента України від 11 квітня 2012 року №257 у 2013/2014 навчальному році відбудеться...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПерший Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка завершується
Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки відбувся фінальний етап та нагородження переможців ІІІ (ІІ) етапу Міжнародного...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconДодаток до наказу уоно від 2010р.№ Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді
України, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПро Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»
Ення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» до відома керівників навчальних закладів...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2012" Кременчуцького національного університету
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconАкадемія педагогічних наук України Інститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни Лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати
Науково-дослідний центр з проблем гендерної освіти І виховання учнівської та студентської молоді напн україни тнпу імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи