Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді icon

Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді
НазваБібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді
Сторінка5/6
Дата25.06.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

14. Особистість та соціум


Джампольский, Д. Как обрести внутреннее равновесие и оздоровить свои отношения с окружающими : мини-курс [Текст] : разговор с учителем
/ Д. Джампольский. – М.: Просвещение, 1990. – 48 с.


Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей [Текст] : пер. с англ. / Д. Карнеги. – М.: Знание, 1991. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Этика").


Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей [Текст] : пер. с англ. / Д. Карнеги. – Мн.: СЛК, 1997. – 640 с.


Корчакова, Н.В. Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному віці [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Н.В. Корчакова. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.


Снайдер, Д. Практическая психология для подростков, или Как найти свое место в жизни [Текст] : пер. с англ. / Д. Снайдер. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 286 с.

***


Асмолов, А.Г. Мы-медиа к Я-медиа: трансформация идентичности в виртуальном мире [Текст] : [о личности] / А.Г Асмолов, Г.А. Асмолова
// Вопросы психологии. – 2009. – № 3. – С. 3-15.


Беглова, Т. Я и моя роль в классе [Текст] / Т. Беглова // Школьный психолог. – 2001. – № 38, октябрь. – С. 16.


Біленюк, О. Соціальні аспекти самопрезентації особистості [Текст]
/ О. Біленюк // Шкільний світ. – 2001. – № 46, грудень. – С. 5.


Білецька, І. Життєве проектування як спосіб самопізнання, самостворення і самопрезентації особистості [Текст] / І. Білецька
// Психолог. – 2007. – № 8, лютий. – С. 3-5.


Браташ, Н. Особистість ХХІ століття – яка вона? [Текст] : [проблеми соціалізації та самореалізації молоді] / Н. Браташ // Завуч. – 2002. – № 33, листопад. – C. 3.


Васьківська, С.В. Засоби особистісної презентації та робота з ними [Текст] / С.В. Васьківська // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 7. – С. 13-23.


Галицька, І.Ц. Інноваційні технології громадянського виховання [Текст] : проект "Я – Ми – Родина – Україна" / І.Ц. Галицька // Виховна робота в школі. – 2005. – № 5, травень. – С. 2-19.


Гарипов, М.И. Личностный фактор в процессе воспитания [в школе] [Текст] / М.И. Гарипов // Советская педагогика. – 1986. – № 10. – С. 17-20.


Гриценко, Л.І. А. Макаренко про гуманну роль соціуму в розвитку особистості [Текст] / Л.І. Гриценко // Педагогіка і
психологія. – 1998. – № 1. – С. 103-107.


Грицюк, Л. Модернізація змісту дошкільної освіти згідно з Базовою програмою "Я у Світі" [Текст] : [Хмельницький обласний проект]
/ Л. Грицюк, М. Каратаєва // Дошкільне виховання. – 2009. – № 5. – С. 5-7.


Задорожнюк, И.Е. К проблеме поиска дополнительного индекса развития человеческого потенциала [Текст] : [о противоречиях между социальным устройством общества и самореализацией человека]
/ И.Е. Задорожнюк // Журнал прикладной психологии. – 2006. – № 2. –
С. 19-26.


Киргизова, Л.В. Программа воспитания средней школы № 35
г. Смоленска «Стать человеком» [Текст] / Л.В. Киргизова // Классный руководитель. – 2002. – № 8. – С. 8-17.


Климчук, Л. Ставлення до особистості – фактор соціального самовизнання підлітків [Текст] / Л. Климчук, М. Климчук // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – № 5. – С. 18-22.


Колчанова, С. Я – автор событий в своей жизни! [Текст]
/ С. Колчанова // Школьный психолог. – 2009. – № 2, 16-31 января. – С. 37-39.


Коч, Л.А. Я в мире… Мир во мне : классный час [Текст] / Л.А. Коч
// Классный руководитель. – 2005. – № 2. – С. 109-133.


Коч, Л.А. Я в мире… Мир во мне : [темы для классных часов] [Текст] / Л.А. Коч // Классный руководитель. – 2004. – № 2. – С. 116-144.


Кремень, В.Г. Трансформація особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації [Текст] / В.Г. Кремень // Педагогіка і
психологія. – 2008. – № 2. – С. 5-14.


Кривощекова, Л.Н. Программа личностного развития учащихся
1–11-х классов [Текст] / Л.Н. Кривощекова // Классный руководитель. –
2005. – № 4. – С. 63-67.


Морозов, В. Сочетание коллективного и индивидуального в воспитательной методике А.С. Макаренко [Текст] / В. Морозов // Воспитание школьников. – 2005. – №7. – С. 52-59.


Новикова, Л.И. Коллектив и личность как педагогическая проблема [Текст] / Л.И. Новикова // Советская педагогика. – 1966. – № 11. – С. 13-27.


Новікова, Л. Колектив і особистість як педагогічна проблема [Текст]
/ Л. Новікова // Радянська школа. – 1968. – № 8. – С. 38-43.


Окушко, Т. "Я як Я, Я та інші, Я та суспільство" [Текст] : комплексна освітня програма для творчого об'єднання старшокласників у позашкільному навчальному закладі "Університет юного психолога" / Т. Окушко,
В. Мацулевич // Шкільний світ. – 2005. – № 44, листопад. – С. 11-22.


Рибалко, В.В. С.Д. Максименко: генетико-психологічна теорія народження, зростання та існування особистості [Текст] / В.В. Рибалко
// Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. – С. 26-33.


Система заходів з випереджального вивчення та поступового впровадження Базової програми "Я у Світі" в роботу дошкільних навчальних закладів Сумської області з 2009 до 2011 року [Текст] // Дошкільне виховання. – 2009. – № 5. – С. 8.


Ситнікова, Н. Соціальне самоствердження особистості учня як педагогічна проблема [Текст] / Н. Ситнікова // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 67-69.


Стежко, Ю. Морально-християнські цінності в особистісному самовизначенні учнів [Текст] / Л. Новікова // Рідна школа. – 2000. – № 11. – С. 11-15.


Технологія світоглядної самоактуалізації особистості у процесі фахової підготовки [Текст] // Горохівська, Т.М. Організація процесу формування світоглядної культури майбутніх вчителів історії у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : методичні рекомендації для викладачів історичних факультетів / Т.М. Горохівська. – [Львів] : [Вид-во нац. ун-ту "Львівська політехніка"], 2008. – C. 27-29.


Шкурат, Л. Молодь в освітніх інноваціях : самореалізація вчителів та розвиток учнів [Текст] / Л. Шкурат // Рідна школа. – 2008. – № 3/4. – С. 50-52.


14.1 Особистісна ідентифікація як механізм самоздійснення й життєтворчості


Клочек, Л.В. Розвиток процесів ідентифікації і відособлення у підлітковому і ранньому юнацькому віці [Текст] : автореферат дис. ... канд. психол. наук / Л.В. Клочек ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.


***


Бакштановский, В.И. Университет как научно-образовательная корпорация: дуализм самоидентификации и выбор [Текст]
/ В.И. Бакштановский, М.В. Богданов, Ю.В. Согомонов // Философские науки. – 2009. – № 3. – С. 87-94.


Жорнова, О. Суб'єктна активність студентів у подієвому вимірі повсякдення [Текст] / О. Жорнова // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 90-98.


Миколайчук, М.І. Культурно-ціннісна та релігійна детермінація становлення ідентичності особистості [Текст] / М.І. Миколайчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 12. – С. 68-70.


Міщенко, М. Самоідентифікація і громадянська позиція [Текст]
/ М. Міщенко // Сучасність. – 2008. – № 12. – С. 25-31.


Перминова, Л.М. Содержание образования с позиций самоиндификации личности [Текст] / Л. М. Перминова // Педагогика. – 1997. – № 3. – С. 36-40.


Черемних, К. Вплив професійного самовизначення студентів на їхню самооцінку та ідентифікацію [Текст] / К. Черемних // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 127-133.


Черемних, К. Особистісна ідентифікація як механізм самоздійснення й життєтворчості [Текст] / К. Черемних // Педагогіка і психологія. – 2009. –
№ 2 (63). – С. 80-86.


14.2 Самоактуалізація: динаміка та подальший розвиток


Белоусова, О.В. Практика учета личностных психологических защит и самоактуализационных свойств в профессиональном росте студентов физкультурных вузов [Текст] / О.В. Белоусова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2009. – № 5. – С. 54-58.


Воротеляк, А. Самоактуалізація та самореалізація особистості в гуманістичній психології [Текст] / А. Воротеляк, О. Дрегер, Н. Кравчук
// Психолог. – 2007. – № 41, листопад. – С. 12-19.


Дубовицкая, Т.Д. Методика диагностики ситуативной самоактуализации личности [Текст] : контекстный подход / Т.Д. Дубовицкая // Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, № 5. – С. 70-78.


Назарук, Н. До проблеми самоактуалізації та самореалізації особистості педагога [Текст] / Н. Назарук // Директор школи. – 2006. –
№ 27/28, липень. – С. 24-26.


Русова, В.В. Самоактуалізація особистості як інноваційна складова профільного навчання старшокласників [Текст]
/ В.В. Русова // Соціальний працівник. – 2008. – № 8, квітень. – С. 7-10.


Рябченко, В. Актуалізація особистості студента як фактор розвитку вищої школи [Текст] / В. Рябченко // Освіта. – 2008. – № 3, 9-16 січня. –
С. 6-7.


Скрипник, М. Що є запорукою від маніпулятивних технологій, або освіта дорослих, спрямована на самоактуалізацію особистості [Текст]
/ М. Скрипник // Управління освітою. – 2009. – № 7, квітень. – С. 25-29.


Солодков, В. Європейська самоактуалізація педкадрів України [Текст] / В. Солодков // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. –
С. 7-13.


Ященко, Е.Ф. Исследование ценностно-смыслового аспекта самоактуализации студентов [Текст] / Е.Ф. Ященко // Вопросы психологии. – 2007. – № 1. – С. 80-90.


Ященко, Е.Ф. Особенности самоактуализации студентов с разной профессиональной направленностью [Текст] / Е.Ф. Ященко
// Психологический журнал. – 2006. – Т. 27, № 3. – С. 31-41.


14.3 Самоврядування: коло життєвого досвіду


Мистецтво шкільного самоврядування [Текст]. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 119 с. – (Бібліотечка «Шкільного світу»).


Панейко, Ю. Теоретичні основи самоврядування [Текст]
/ Ю. Панейко. – Львів : Літопис, 2002. – 195 с. – Репринт. видання.


Потопа, К.Л. Соціально-педагогічні умови організації студентського самоврядування у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / К.Л. Потопа ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – 21 с.


Приходько, М.І. Учнівське самоврядування в сучасному вимірі [Текст] / М.І. Приходько. – Х.: Основа, 2008. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 3 (63).


Проблемы самоуправления в системе психологической службы вузов [Текст]. – Казань : Казанский ГУ, 1983. – 192 с.


Студентське самоврядування в Україні [Текст]. – К.: Молодіжна Альтернатива, 2004. – 59 с. – (Молоді автори ; вип. 6).


Тутышкин, Н.К. Основы самоуправления учебной деятельностью [Текст] : учебное пособие / Н.К. Тутышкин . – Казань : Казанский ун-т,
1984. – 118 с.


Учнівське самоврядування [Текст] : практика впровадження / упоряд. О.Є. Скорик. – К.: Плеяди, 2005. – 179 с. – (Відкритий урок) (Позакласна робота та позашкільна освіта ; вип. 5–8).


***


Ахтамзян, Н. Учнівське самоврядування в Німеччині [Текст]
/ Н. Ахтамзян // Шкільний світ. – 2005. – № 42, листопад. – С. 23-24.


Баженова, Н.Г. Конструирование культурного пространства вуза как основа развития студенческого самоуправления [Текст] / Н.Г. Баженова
// Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 3. – С. 91-93.


Васильев, И.А. Влияние различных типов мотивации и самоуправления личности на продуктивность мыслительной деятельности [Текст] / И.А. Васильев, О.В. Митина, В.В.Кобанов // Психологический журнал. – 2006. – Т. 27, № 4. – С. 38-49.

Висоцька, Л. Учнівське самоврядування: нові підходи [Текст]
/ Л. Висоцька // Професійно-технічна освіта. – 2007. – № 4. – С. 33-34.


Высоцкий, В. Проблемы ученического самоуправления в школе [Текст] / В. Высоцкий // Воспитание школьников. – 2007. – № 4. – С. 61-65.


Висоцький, В. Проблеми учнівського самоврядування в школі [Текст] / В. Висоцький // Шкільний світ. – 2008. – № 12, березень. – С. 1-4.


Вукіна, Н. Самоврядування: учнівське, вчительське, батьківське [Текст] / Н. Вукіна // Директор школи. – 2005. – № 39. – С. 23-26.


Габрук, З. Роль студентського самоврядування. [Текст] / З. Габрук
// Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2007. – № 4 (19). – С. 62-63.


Гімназійне самоврядування : аналіз і тенденції розвитку; матеріали і документи // Позакласний час. – 2000. – № 28/28, грудень. – (Вкладка).


Григорьев, Д. Роль классного руководителя в организации детского самоуправления [Текст] / Д. Григорьев // Народное образование. – 2007. –
№ 4. – С. 201-207.


Драновська В. Суми – третя студентська столиця в Україні [Текст] : [у Сумах відбулася конференція на тему "Розвиток студентського самоврядування як один із методів залучення молоді до участі у громадському житті регіону"] / В. Драновська // Ярмарок. – 2007. – № 21,
24 травня. – С. 2.


Ємельяненко, С.О. Учнівське самоврядування як засіб розвитку творчої особистості школяра [Текст] / С.О. Ємельяненко // Обдарована дитина. – 2008. – № 2. – С. 5-13.


Заярна, І.В. Самоврядування в класному колективі (інноваційний освітній проект «Шлях до демократії») [Текст] / І.В. Заярна // Виховна робота в школі. – 2008. – № 12, грудень. – С. 25-33.


Зимина, А.И. Организация работы классного руководителя в 8–10 классах [Текст] : [направления: Нравственность, семья, здоровье, интеллект, досуг ; Индивидуальная работа с учащимися ; Работа с родителями ; Самоуправление в классном коллективе] / А.И. Зимина // Классный руководитель. – 2007. – № 6. – С. 5-92.


Зінов'єва, Т. Формування ключових компетентностей учнів [Текст] : [формування самоорганізації, самоуправління, незалежності, цілеспрямованості в учнів] / Т. Зінов'єва // Директор школи. – 2005. – № 42, листопад. – С. 19-21.


Зубенко, С. Самоврядування в школі [Текст] : [методичні рекомендації] / С. Зубенко // Шкільний світ. – 2008. – № 1, грудень. – С. 2-24.


Зянько, І. Студентське самоврядування Франції керується законом 1901 [Текст] / І. Зянько // Освіта України. – 2006. – № 16, 28 лютого. – С. 1-6.


Ковганич, Г. Розвиток учнівського самоврядування [Текст] : фрагменти з проекту концепції / Г. Ковганич // Педагогічна газета. – 2007. – № 8, серпень. – С. 8.


Козубенко, Т. Організація учнівського самоврядування [Текст]
/ Т. Козубенко // Виховна робота в школі. – 2008. – № 11. – С. 5-18.


Кормщикова, И.А. Програма развития ученического самоуправления [Текст] / И.А. Кормщикова, Е.Г. Русинова // Классный руководитель. –
2006. – № 8. – С. 22-30.


Корольов, В. Розбудова учнівського самоврядування [Текст]
/ В. Корольов // Завуч. – 2005. – № 11. – С. 7-9.


Курзанова, Н.И. Источник творчества [Текст] : [о творческом использовании идей Макаренко в развитии школьного самоуправления]
/ Н.И. Курзанова // Советская педагогика. – 1988. – № 8. – С. 51-55.


Курило, В.С. Проблеми студентського самоврядування у вимірі соціальної педагогіки [Текст] : [соціальна педагогіка і соціалізація особистості у вимірі Болонського процесу] / В.С. Курило, С.В. Савченко
// Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 4. – С. 4-10.


Лозинський, Е.П. Положення про учнівське самоврядування [Текст]
/ Е.П. Лозинський // Виховна робота в школі. – 2008. – № 4. – С. 28-31.


Ломако, Л.І. А.С. Макаренко про самоврядування // Рад. школа. – 1988. – № 2. – С. 89-90.


Маковецька, Н.В. Організація учнівського самоврядування [Текст]
/ Н.В. Маковецька // Виховна робота в школі. – 2008. – № 6. – С. 8-13.


Манухін, В. Органи самоврядування у школі [Текст] / В. Манухін
// Підручник для директора. – 2007. – № 3. – С. 37-50.


Марусяк, Л.М. Організація учнівського самоврядування [Текст]
/ Л.М. Марусяк // Виховна робота в школі. – 2007. – № 7. – С. 44-50.


Мкртчян, М. Разновозрастный учебный коллектив: учительско-ученическое самоуправление [Текст] / М. Мкртчян, В. Лебединцев
// Народное образование. – 2009. – № 2. – С. 218-227.


Нас уже понад мільйон. Ми відкриті для вас! [Текст] : перша лекція для майбутніх лідерів : [студентське самоврядування] // Освіта України. – 2007. – № 49/50, 6 липня. – С. 8-9.


Никандрова, Т. Опыт организации ученического самоуправления в гимназии [Текст] / Т. Никандрова // Воспитание школьников. – 2007. – № 3. – С. 33-35.


Ніколаєнко, С. Розвиток студентського самоврядування – важливий чинник забезпечення якості вищої освіти [Текст] : доповідь Міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка / С. Ніколаєнко // Освіта
України. – 2007. – № 34/35, 8 травня. – С. 1-5.


Ніколаєнко, С. Студентське самоврядування на шляху до європейського простору вищої школи [Текст] : [доповідь] / С. Ніколаєнко
// Освіта України. – 2007. – № 49/50, 6 липня. – С. 2-4.


Оржеховська, В. Учнівське самоврядування – один із шляхів самореалізації особистості [Текст] / В. Оржеховська // Педагогічна газета. – 2005. – № 9, вересень. – С. 4-5.


Перехейда, О.М. Учнівське самоврядування [Текст] / О.М. Перехейда // Виховна робота в школі. – 2007. – № 3. – С. 2-29.


Потова, К. Студентське самоврядування як умова соціалізації молоді [Текст] / К. Потова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2007. –
№ 2. – С. 42-45.


Прибиловська, Н.В. Організація учнівського самоврядування [Текст]
/ Н.В. Прибиловська // Виховна робота в школі. – 2005. – № 6, червень. –
С. 34-45.


Про організацію та проведення конкурсу учнівського самоврядування "Лідер року" = Майбутнє належить лідерам [Текст] : положення
/ Н. Шевченко // Шкільний світ. – 2008. – № 4, січень. – С. 21-22.


Про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах [Текст] : проект типового положення // Освіта України. – 2007. – № 34/35,
8 травня. – С. 12.


Програма діяльності лідерів щодо організації самоврядування в навчальних групах [Текст] // Професійно-технічна освіта. – 2007. – № 4. –
С. 35.


Прутченков, А. Деловая игра "ТОС, или Территориальное общественное самоуправление" в летнем лагере [Текст] / А. Прутченков
// Народное образование. – 2007. – № 3. – С. 142-147.


Радченко, В. Програма "Ми разом" [Текст] : [учнівське самоврядування] / В. Радченко // Виховна робота в школі. – 2008. – № 11. –
С. 19-21.


Романова, Л.М. Роль шкільного самоврядування у громадському вихованні учнів [Текст] / Л.М. Романова, Ю.А. Посмітна // Історія та правознавство. – 2005. – № 29, жовтень. – С. 11-13 ; Виховна робота в
школі. – № 11, листопад. – С. 30-33.


Рудницька, М. Роль батьків у діяльності Ради закладів освіти [Текст]
/ М. Рудницька // Підручник для директора. – 2008. – № 6, червень. –
С. 58-60.


Саламан, Т. Учнівське самоврядування [Текст] : [соціалізація, індивідуалізація, самопізнання] / Т. Саламан // Директор школи. – 2001. –
№ 20, травень. – С. 5-6 ; № 38, жовтень. – С. 7-10.


Самоврядування в педагогів [Текст] / І. Панфілова, І. Дьячкова,
Н. Канжина, О. Синельникова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 11. – С. 50.


Самоврядування школярів [Текст] // Галус, О.М. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Вища школа, 2006. –
С. 182-183.


Система ученического самоуправления [Текст] / Л.Л. Патока
// Классный руководитель. – 2005. – № 4. – С. 83-98.


Станкевич, С.В. Організація учнівського самоврядування [Текст]
/ С.В. Станкевич // Виховна робота в школі. – 2005. – № 12, грудень. – С. 2-3.


Статут шкільної парламентської республіки СЗОШ № 52 м. Харкова [Текст] // Управління школою. – 2003. – № 25, вересень. – С. 31.


Степанов, Е. Самоуправление в коллективе класса [Текст]
/ Е. Степанов // Воспитание школьников. – 2006. – № 1. – С. 2-6.


Студенческое самоуправление [Текст] // Позакласний час. – 2007. –
№ 10. – С. 77.


Тітова, Н. Творчий проект учнівського самоврядування «Шкільна форма» [Текст] / Н. Тітова // Директор школи. – 2008. – № 21, червень. –
С. 17-20.


Україна. Про студентське самоврядування в Україні [Текст] : закон
// Позакласний час. – 2007. – № 10. – С. 67-74.


Участь молоді у процесах прийняття рішень на рівні школи: учнівське самоврядування [Текст] // Шкільний світ. – 2005. – № 34, вересень. –
С. 13-24.


Учнівське самоврядування [Текст] // Директор школи. – 2007. – № 41, листопад. – С.18-26.


Фиофанова, О. Школьное самоуправление и социальное взросление подростков [Текст] / О. Фиофанова // Воспитание школьников. – 2008. –
№ 7. – С. 9-12.


Цыбулько, Г.Я. О подготовке студентов к руководству ученическим самоуправлением [Текст] / Г.Я. Цыбулько // Формирование социально активной личности : межвуз. сб. тр. – М.: МГПИ, 1984, –С. 112-118.


Чибісова, Н.Г. Самоврядування студентів як умова становлення їхньої громадянської свідомості [Текст] / Н.Г. Чибісова // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. – С. 42-47.


Шаповалова, Н. Деятельность актива ученического самоуправления как управленческой команды [Текст] / Н. Шаповалова // Воспитание школьников. – 2007. – № 8. – С. 9-11.


Шаповалова, Н. Обучение команды актива ученического самоуправления [Текст] / Н. Шаповалова // Народное образование. – 2007. – № 3. – С. 148-156.


Шаповалова, Н. Педагогическое сопровождение деятельности команды актива ученического самоуправления [Текст] / Н. Шаповалова
// Народное образование. – 2008. – № 5. – С. 225-230.


Шастун, В. Моніторингове дослідження рівня розвитку учнівського самоврядування та вихованості школярів [Текст] / В. Шастун // Сучасна школа України. – 2009. – № 4, квітень. – С. 57-59.


Шимановський, М. Він – партисипатор [Текст] : методика визначання лідерів : [учнівське самоврядування] / М. Шимановський // Шкільний світ. – 2008. – № 44, листопад. – С. 21-24.


Шимановський, М. Самоврядування в школі: моя позиція [Текст]
/ М. Шимановський // Шкільний світ. – 2008. – № 40, жовтень. – С. 19.


Шимановський, М. Учитель та учнівське самоврядування: проблема взаємодії [Текст] / М. Шимановський // Шкільний світ. – 2008. – № 14, квітень. – С 18-20.


Ягоднікова, В. Учнівське самоврядування як засіб виховання [Текст]
/ В. Ягоднікова // Управління школою. – 2006. – № 6, лютий. – С. 16-28 ; Директор школи, ліцею, гімназії. – № 3. – С. 43-52.


14.4 Гігієна самозбереження та самозахисту


Мілютіна, К. Самодопомога [Текст] : практикум для психолога
/ К. Мілютіна. – К.: Шкільний світ, 2007. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").


***


Бреусенко, О. Застосування казки в контексті групової арт-терапії [Текст] : [метод зцілення за допомогою творчості] / О. Бреусенко
// Психолог. – 2005. – № 39, жовтень. – С. 15-20.


Вознесенська, О. Арт-терапія сім'ї [Текст] : [метод зцілення за допомогою творчості] / О. Вознесенська // Психолог. – 2005. – № 39, жовтень. – С. 9-14.


Вознесенська, О. Особливості арт-терапії як методу [Текст] : [метод зцілення за допомогою творчості] / О. Вознесенська // Психолог. – 2005. –
№ 39, жовтень. – С. 5-8.


Коняєва, А.П. Типи самотності і можлива їх самотерапія [Текст]
/ А.П. Коняева, Т.М. Титова // Рад. школа – 1991. – № 4. – С. 94-95. – (Поч.
№ 1).


Мова, Л. Танцювально-рухова терапія [Текст] : [метод зцілення за допомогою творчості] / Л. Мова // Психолог. – 2005. – № 39, жовтень. –
С. 23-26.


Уманский, К. Самолечение: не навреди самому себе [Текст]
/ К. Уманский // Наука и жизнь. – 2009. – № 8. – С. 68-71.


Шепель, В. Гигиена самосбережения [Текст] / В. Шепель
// Воспитание школьников. – 2008. – № 8. – С. 63-68.


Шепель, В. Гигиена самосбережения [Текст] : [о духовном равновесии и физическом здоровье : компакт-советы] / В. Шепель
// Воспитание школьников. – 2009. – № 4. – С. 67-69. – (Поч. № 2).


Шидакова, Ф.М. Проблема формирования адекватной психологической защиты у студентов-психологов [Текст] / Ф.М. Шидакова, Ж.А. Акбашева // Педагогическое образование и наука. – 2007. – № 5. –
С. 61-63.


14.5 Самодостатність як цілісність особистості


Булавенко, С.Д. Шкільна економічна освіта як засіб формування самодостатньої та соціально-адаптованої особистості [Текст]
/ С.Д. Булавенко // Економіка в школах України. – 2005. – № 7, серпень. –
С. 2-5.


Шкуропат, Л. Розвиток самодостатньої особистості через впровадження проектних технологій [Текст] : [розвиток потреб в спілкуванні, співпраці, самопізнанні, самовдосконаленні, самореалізації...] / Л. Шкуропат // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5/6. – С. 65-68.


14.6 Внутрішня свобода як актуалізація позитивного досвіду у розвитку самостійності


Вопросы воспитания познавательной активности и самостоятельности школьников [Текст] : [сб. статей] / ред. кол.: Н.А. Половникова [и др.]. – Казань : Казан. пед. ин-т, 1975. – Вып. 4. – 180 с.


Вопросы воспитания познавательной активности и самостоятельности школьников [Текст] : докл. науч. конф., 24–26 ноября 1970 г. / ред.
Э.А. Салимова. – Казань, 1972. – 314 с.


Иванов, В.Д. Самодеятельность, самостоятельность, управление, или несколько историй из жизни школьников с вопросами, письмами, монологами и документами [Текст] : книга для старшеклассников
/ В.Д. Иванов. – М.: Просвещение, 1991. – 128 с.


Нестеренко, А.М. Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх абітурієнтів у системі довузівської математичної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / А.М. Нестеренко ; НПУ
ім. М.П. Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.


Підлужна, Г.В. Розвиток читацької самостійності молодших школярів [Текст] : автореферат / Г.В. Підлужна. – К.: [б. в.], 1999. – 20 с.


Ростовецкая, Л.А. Самостоятельность личности : опыт теоретического и экспериментального исследования [Текст]: пособие по спецкурсу
/ Л.А. Ростовецкая. – Ростов- на-Дону, 1975. – 297 с.


Савченко, О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів [Текст] : [посібник] / О.Я. Савченко. – К.: Рад. школа, 1982. –
176 с. : іл.


Скуратовский, Л.В. Формирование познавательной самостоятельности на уроках украинского языка у учащихся 5–6 классов [Текст] : автореф. дис. ... / Л.В. Скуратовский. – К.: КГПИ, 1991. – 20 с.


***


Базарницька, І. Самостійність учнів на уроках української мови як засіб особистісного зростання [Текст] / І. Базарницька // Початкова школа. – 2007. – № 4. – С. 18-21.


Батина, Е.В. Развитие самостоятельности учащихся при выполнении лабораторных опытов [Текст] / Е.В. Батина // Химия в школе. – 2006. – № 2. – С. 54-56.


Богуш, А. Взаємозалежність свободи і відповідальності: погляд
В.О. Сухомлинського [Текст] / А. Богуш // Початкова школа. – 2005. – № 9. – С. 7-9.


Гаврилычева, Г. Воспитание самостоятельности [Текст] : классному руководителю / Г. Гаврилычева // Воспитание школьников. – 2008. – № 5. –
С. 24-28.


Галета, Я. Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами комп'ютерних навчальних ігор [Текст]
/ Я. Галета // Рідна школа. – 2005. – № 11. – С. 38-41.


Елисеев, А.В. Учить школьников самостоятельности и самообразованию [Текст] / А.В. Елисеев // Краєзнавство. Географія.
Туризм. – 2009. – № 25/27, липень. – С. 57-59.


Жук, В. Підготовка старшокласників до самостійного життя [Текст] : комплекс занять / В. Жук // Соціальний педагог. – 2009. – № 4, квітень. –
С. 42-58.


Коган, Л.А. Свобода – самость созидания [Текст] / Л.А. Коган
// Вопросы философии. – 2009. – № 7. – С. 78-90.


Колісниченко, Т.Т. Підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення хімії [Текст] / Т.Т. Колісниченко
// Хімія. – 2009. – № 5, березень. – С. 2-3.


Корнеев, В.П. Развитие самостоятельности учащихся на уроках географии [Текст] / В.П. Корнеев // География в школе. – 1983. – № 1. –
С. 23-24.


Кремень, В. Діти мають бути самостійними [Текст] / В. Кремень ; розмову з Василем Кременем вела Віра Зоц // Управління освітою. – 2006. – № 19, жовтень. – С. 3-5.


Пащенко, Т.М. Самостійність як риса особистості [Текст]
/ Т.М. Пащенко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / ред. кол.:
В.О. Зайчук (гол. ред.) [та ін.]. – К., 2004. – Вип. 26. – С. 285-293.


Петунин, О. Интегрированные задачи как средство активизации познавательной самостоятельности [Текст] / О. Петунин // Химия в школе. – 2008. – № 10. – С. 43-45.


Пидкасистый, П.И. Взаимосвязь мышления и знания, познания и деятельности в воспитании познавательной активности и самостоятельности школьников [Текст] / П.И. Пидкасистый // Вопросы воспитания познавательной активности и самостоятельности школьников. – Казань, 1972. – С. 24-36.

Попова, Г. Путь к самостоятельному приобретению знаний [школьниками] [Текст] / Г. Попова // Народное образование. – 1978. – № 10. – С. 54-57.


Ричик, М.В. Становлення до помилки учня і проблема самостійності учіння [Текст] / М.В. Ричик // Рад. школа. – 1981. – № 4. – С. 19-26.


Рогозіна, І. Педагогічні передумови виховання самостійності [Текст]
/ І. Рогозіна // Дошкільне виховання. – 2004. – № 1. – С. 26-27.


Савчин, М. Свобода і відповідальність особистості [Текст]
/ М. Савчин // Психологія і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 73-80.


Сарієнко, В.К. Пізнавальна самостійність як єдність репродуктивної і творчої діяльності учнів [Текст] / В.К. Сарієнко // Рад. школа. – 1980. – № 4. – С. 36-43.


Светловская, Н.Н. Развитие самостоятельности мышления как средство формирования активной жизненной позиции школьников [Текст]
/ Н.Н. Светловская // Советская педагогика. – 1976. – № 1. – С. 34-43.


Слуцкий, Г. Развивать самостоятельность школьников [Текст]
/ Г. Слуцкий // Воспитание школьников. – 1988. – № 2. – С. 33-34


Трещалин, В.Ф. Формируя навыки самостоятельности [Текст]
/ В.Ф. Трещалин // Вопросы психологии. – 1995. – № 3. – С. 34-39


Ульенкова, У.В. Изучение самостоятельности мышления младших школьников с задержкой психического развития [Текст] / У.В. Ульенкова, Т.Н. Князева // Дефектология. – 2005. – № 2. – С. 19-26.


Ягодкин, В.Н. Развитие самостоятельности мышления как средство формирования активной жизненной позиции школьников [Текст]
/ В.Н. Ягодкин // Советская педагогика. – 1979. – № 1. – С. 8-14.


14.7 Самовираження, самоствердження, самореалізація – як прояв соціального становлення особистості


Барановська, І.Г. Методичні засади художньо-творчої самореалізації підлітків в умовах діяльності ансамблю народної музики [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / І.Г. Барановська ; НПУ
ім. М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.


Краснощок, І.П. Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного університету [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / І.П. Краснощок. – К., 2003. – 20 с.


Мова, Л.В. Психологічні особливості забезпечення особистісної самореалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Л.В. Мова. – К., 2003. – 20 с.


Фоменко, К.М. Педагогічні умови духовної самореалізації старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / К.М. Фоменко. – Луганськ, 2004. – 20 с.


***


Алєксєєва, Т. Творити себе : [реалізація ідеї самопізнання-самоствердження в сучасній школі] [Текст] / Л. Бондаренко // Урок української. – 2004. – № 10. – С. 42-43.


Андрійченко, В.М. Спостереження та експеримент як засоби саморозвитку і самореалізації особистості учня [Текст] / В.М. Андрійченко
// Біологія. – 2006. – № 32, листопад. – С. 9-13.


Архипов, А.Ю. Летний туристско-краеведческий лагерь как среда самореализации подростков [Текст] / А.Ю. Архипов // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 8. – С. 64-67.


Байер, Е. Социальное самоопределение воспитанников детских домов [Текст] / Е. Байер, О. Латышев // Воспитание школьников. – 2009. – № 1. –
С. 47-50.


Батракова, Г. Проблема развития индивидуальных возможностей школьника в коллективе [Текст] / Г. Батракова, Т. Кузина // Воспитание школьников. – 1979. – № 6. – С. 60-62.


Безкоровайна, О. Особистісне самоствердження: теоретичні підходи і практика реалізації [Текст] / О. Безкоровайна // Шлях освіти. – 2007. –
№ 2 (52). – С. 10-14.


Безкоровайна, О. Особистісне самоствердження учня – актуальна проблема сучасного виховання [Текст] / О. Безкоровайна // Світ виховання. – 2007. – № 4. – С. 6-10.


Безкоровайна, О. Самоствердження як важливий соціально-психологічний феномен становлення особистості раннього юнацького віку [Текст] / О. Безкоровайна // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 32-35.


Білецька, І. Життєве проектування як спосіб самопізнання, самостворення і самопрезентації особистості [Текст] / І. Білецька
// Психолог. – 2007. – № 8, лютий. – С. 3-5.


Бондаренко, Л. Педагогічна підтримка як умова саморозвитку і самореалізації особистості школяра [Текст] / Л. Бондаренко, В. Кузнецова
// Директор школи. – 2003. – № 3, січень. – С. 13.


Бородавка, М.І. Профільне навчання як умова самореалізації особистості [Текст] / М.І. Бородавка // Управління школою. – 2005. – № 33, листопад. – С. 23-24.


Браташ, Н. Особистість ХХІ століття – яка вона? [Текст] : [проблеми соціалізації та самореалізації молоді] / Н. Браташ // Завуч. – 2002. – № 33, листопад. – C. 3.


Бухлова, Н. Вчити вчитися : самоосвіта й самореалізація особистості школяра [Текст] / Н. Бухлова // Завуч. – 2003. – № 8, березень. – (Вкладка).


Воротеляк, А. Самоактуалізація та самореалізація особистості в гуманістичній психології [Текст] / А. Воротеляк, О. Дрегер, Н. Кравчук
// Психолог. – 2007. – № 41, листопад. – С. 12-19.


Голошумова, Г. Метод творческого самовыражения [Текст] : [учителю начальной школы] / Г. Голошумова // Директор школы. – 2001. – № 4. –
С. 75-77.


Грачёв, А.А. Организационная среда и реализация жизненных ориентаций работника [Текст] / А.А. Грачёв // Психологический журнал. – 2009. – Т. 30, №3. – С. 28-38.


Демиденко, В.К. Самореалізація: сутність, становлення, розвиток [Текст] / В.К. Демиденко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 2. – С. 31-36.


Димитров, М. Самореалізація студентської молоді: регіональний аспект [Текст] / М. Димитров // Вища освіта України. – 2004. – № 4. –
С. 101-108.


Євтух, М. Особистісні домогання як спосіб керівництва часом життя [Текст] / М.Євтух // Педагогічна газета. – 2007. – №5, травень. – С. 4-5.

Єфименко, Є. Криза самовизначення майбутнього педагога [Текст]
/ Є. Єфименко, В. Васильков // Директор школи. Україна. – 2008. – № 12. –
С. 48-52.


Задорожнюк, И.Е. К проблеме поиска дополнительного индекса развития человеческого потенциала [Текст] : [о противоречиях между социальным устройством общества и самореализацией человека]
/ И.Е. Задорожнюк // Журнал прикладной психологии. – 2006. – № 2. –
С. 19-26.


Зіннуров, Е.І. Організація профільних інтересів як життєвих планів школярів [Текст] / Е.І. Зіннуров // Управління школою. – 2005. – № 33, листопад. – С. 26-30.


Зорин, С.С. ИЗО-терапия – средство психической гармонизации и развития человека [Текст] : [психотерапия, арт-терапия, рефлексивные методы творческого самовыражения] / С.С. Зорин // Изобразительное искусство в школе. – 2006. – № 5. – С. 54-57.


Кебина, Н.А. Гендерные аспекты проблемы смысла, их роль в самореализации женщины [Текст] / Н.А. Кебина // Философские науки. – 2006. – № 5. – С. 74-81.


Кизенко, В. Факультативи як засіб самовираження особистості учня [Текст] / В. Кизенко // Біологія і хімія в школі. – 1999. – № 5. – С. 10-13.


Комісаренко, Н. Самореалізація як прояв соціального становлення особистості [Текст] / Н. Комісаренко // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С. 23-25.


Кононко, О.Л. Самостійність як чинник становлення моральної позиції в дошкільному дитинстві [Текст] / О.Л. Кононко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 12-24.


Кравцова, Е.Е. Игра как средство самореализации и самоконструирования [Текст] / Е.Е. Кравцова // Журнал практического психолога. – 2005. – № 6. – С. 61-64.


Латишева, С.О. Формування успішної особистості засобами нових інформаційних технологій [Текст] / С.О. Латишева // Завучу. Усе для
роботи. – 2009. – № 1. – С. 9-25.


Липова, Л. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору [Текст] / Л. Липова,
В. Войцехівський, В. Малишев // Шлях освіти. – 2009. – № 1. – С. 2-5.

Лисицина, Т. Філософсько-культурологічні основи інтеграції знань та їх вплив на розвиток й самореалізацію особистості в умовах школи здоров'я [Текст] / Т. Лисицина // Світ виховання. – 2008. – № 6. – С. 17-19.


Листопад, М.П. Професійне самовизначення старшокласників [Текст] / М.П. Листопад // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5. – С. 25-37.


Лівандовська, Л. Учнівське самоврядування – шлях до самореалізації [Текст] / Л. Лівандовська // Шкільний світ. – 2004. – № 37, жовтень. – С. 6-14.


Лосєва, Н.М. Питання самореалізації дитини в зарубіжній педагогіці XVIII–XIX ст. [Текст] / Н.М. Лосєва // Педагогіка і психологія. – 2006. –
№ 1. – С. 108-118.


Малкова, Т.М. Образ професії як чинник професійного самовизначення курсантів вищих навчальних закладів системи міністерства внутрішніх справ [Текст] / Т.М. Малкова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5. – С. 63-66.


Митина, Г.В. Исследовательская деятельность в профессиональной самореализации педагогов [Текст] / Г.В. Митина // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 3. – С. 101-104.


Нагорная, В.А. Ценность, счастье, благо в самореализации человека [Текст] / В.А. Нагорная // Педагогические технологии. – 2005. – № 3. –
С. 15-18.


Назаренко, Т. Практичні роботи як засіб творчого самовираження особистості учня [Текст] / Т. Назаренко, Г. Думанська // Географія. – 2009. – № 3. – С. 2-5.


Назарук, Н. До проблеми самоактуалізації та самореалізації особистості педагога [Текст] / Н. Назарук // Директор школи. – 2006. –
№ 27/28, липень. – С. 24-26.


Недогрєєва, Л.С. Самореалізація особистості як важлива психолого-педагогічна проблема [Текст] / Л.С. Недогрєєва // Світ виховання. – 2006. –
№ 4. – С. 16-19.


Ніколаєнко, С. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості [Текст] : тези доповіді Міністра освіти і науки України на Підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2007 року / С. Ніколаєнко // Освіта
України. – 2007. – № 59, 10 серпня. – С. 1-33.

Носков, В.И. Технология формирования творческой самостоятельности личности студента [Текст] / В.И. Носков, Е.М. Левченко
// Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 9. – С. 8-18.


Овчинникова, А. Профессиональное самоопределение – эффективное средство социализации детей-сирот [Текст] / А. Овчинникова // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 59-64.


Оржеховська, В. Учнівське самоврядування – один із шляхів самореалізації особистості [Текст] / В. Оржеховська // Педагогічна газета. – 2005. – № 9, вересень. – С. 4-5.


Півторак, В.Р. Самореалізація особистості школяра на уроках словесності [Текст] / В.Р. Півторак // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 32, листопад. – С. 5-9.


Піщемуха, Т.В. Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку і самореалізації учня. [Текст] : засідання школи передового досвіду / Т.В. Піщемуха // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 2. – С. 5-7.


Пліщук, М. Фактори самореалізації особистості викладача і студентів [Текст] / М. Пліщук // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С. 35-36.


Подмазін, С. Самореалізація учнів і педагогів [Текст] / С. Подмазін,
О. Сироватко // Психолог. – 2002. – № 11, березень. – С. 4-6.


Протасова, Л. Творческая гостиная [Текст] : [программа социальной адаптации подростков методом творческого самовыражения] / Л. Протасова, Т. Гилёва // Школьный психолог. – 2006. – № 15, 1-15 августа. – С. 32-39.


Пушкарьова, Т. Науково-педагогічний проект "Росток" [Текст] : [саморозвиток та самореалізація особистості на засадах інтеграції та діяльнісного підходу до навчання і виховання] / Т. Пушкарьова // Світ виховання. – 2009. – № 2. – С. 29-34.


Рогозіна, І. Педагогічні передумови виховання самостійності
/ І. Рогозіна [Текст] // Дошкільне виховання. – 2004. – № 1. –
С. 26-27.


Рудаківська, С. Профільне самовизначення старшокласників [Текст] : [стан наукової розробки проблеми] / С. Рудаківська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 38-42.


Рудницька, І. Інноваційна діяльність як основа творчої самореалізації вчителя [Текст] / І. Рудницька // Вища освіта України. – 2007. – № 4. –
С. 79-83.


Савустьяненко, Т. Управління творчою самореалізацією учнів [Текст] / Т. Савустьяненко // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 3. – С. 47-49.


Сажина, С.В. Креативність як спосіб самореалізації єдиної дитини у сім’ї [Текст] / С.В. Сажина // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 3. – С. 21-23.


Світлична, Н. Професійне самовизначення старшокласників [Текст]
/ Н. Світлична // Директор школи. – 2009. – № 9/10, березень. – С. 16-23.


Серветник, О. Самореалізація особистості вчителя і учня в навчальній діяльності / О. Серветник [Текст] // Завуч. – 2000. – № 23/24, серпень. –
С. 4-5.


Сільченко, В. Я і шкільне товариство : стимулювання учнів до самореалізації [Текст] / В. Сільченко, О. Чередниченко // Соціальний
педагог. – 2009. – № 3, березень. – С. 28-33.


Тарасова, Т.В. Досвід трудового самоствердження школярів у роки Великої Вітчизняної війни [Текст] / Т.В. Тарасова // Педагогіка і
психологія. – 2007. – № 1. – С. 143-148.


Ткачова, Л. Педагогічна рада "Організація виховної роботи щодо формування ключових компетенцій учнів як умова їх ефективної самореалізації" [Текст] / Л. Ткачова // Виховна робота в школі. – 2008. –
№ 11. – С. 22-25.


Тяллєва, І. Психолого-педагогічні умови творчої самореалізації вчителів: формування готовності з позицій адаптивного управління [Текст]
/ І. Тяллєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 4. – С. 78-82.


Фоменко, К. Школа духовної самореалізації особистості [Текст] : (практична модель) / К. Фоменко // Директор школи. – 2008. – № 20,
травень. – С. 3-17.


Шамсутдинова, И.Г. Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся [Текст] / И.Г. Шамсутдинова, Е.Г. Казарова // Педагогика. – 2008. – № 10. – С. 62-69.


Яковлева, Ю.А. Способы самоопределения нетрадиционних религий [Текст] / Ю.А. Яковлева // Человек. – 2008. – № 6. – С. 88-93.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconСамовиховання студентської молоді як проблема формування творчої особистості постановка проблеми
Усі ці фактори роблять значний, не завжди позитивний, вплив на особистості юнацького віку. Це означає, що існує необхідність у переконанні...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПоложення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого. Джерела
Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconТараріна Олена м. Луганськ особливості розвитку демократичної кульури студентської молоді
...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconНаказ №111 м. Севастополь Про проведення фінального етапу ІІІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
Т. Шевченка, Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, затвердженого...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПро проведення ІV міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Тараса Григоровича Шевченка згідно з Указом Президента України від 11 квітня 2012 року №257 у 2013/2014 навчальному році відбудеться...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПерший Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка завершується
Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки відбувся фінальний етап та нагородження переможців ІІІ (ІІ) етапу Міжнародного...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconДодаток до наказу уоно від 2010р.№ Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді
України, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПро Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»
Ення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» до відома керівників навчальних закладів...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2012" Кременчуцького національного університету
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Бібліотека самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді iconАкадемія педагогічних наук України Інститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни Лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати
Науково-дослідний центр з проблем гендерної освіти І виховання учнівської та студентської молоді напн україни тнпу імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи