Нових надходжень до бібліотеки березень icon

Нових надходжень до бібліотеки березень
Скачати 349.13 Kb.
НазваНових надходжень до бібліотеки березень
Сторінка1/2
Дата25.06.2013
Розмір349.13 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка


Бібліотека
Бюлетень


нових надходжень

до бібліотеки

березень

Суми, 2011


Природничі науки
20.1(4УКР-4СУМ)

Д68

^ Доповідь про стан навколишнього середовища в Сумській області у 2009 році [Текст] / Міністерство охороно навколишнього природного середовища України, Держ. управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області. – Суми : [ПКП "Еллада S"], 2010. – 87 с. – 32грн. 00коп.

Кільк. прим.: 30 ()
20.1(4УКР)я54

Е45

Екологічне перехрестя [Текст] : Спільними зусиллями - збережемо довкілля! : бюлетень. №11, листопад : Вип. 1(22) / [ред. М.М.Рисіна]. – [Суми] : [Вид. будинок "Еллада"], 2010. – 21 с. : іл. – 7грн. 00коп.

Кільк. прим.: 20 ()
20.1я43

Е45

Екологія і раціональне природокористування [Текст] : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А.С.Макаренка ; [ред. кол.: Б.М.Нешатаєв, В.О.Цикін, Н.Н.Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 214 с. – 7грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Фізико-математичні науки
22.143я73

М54

Методичні рекомендації щодо кредитно-модульної системи організації навч. процесу з курсу "Лінійна алгебра" для студ. I курсу спец. 6.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика" [Текст] / [уклад.: Т.Д.Лукашова, М.Г.Друшляк]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 80 с. – 2грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
22.14я7

А45

Алгебра і початки аналізу - 10. Змістові модулі. I семестр [Текст] : навч.-метод. рекомендації для учнів 10 класу / [уклад.: Т.Д.Лукашова, О.О.Одінцова]. – експериментальне видання. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2003. – 26 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
22.151.05р4

Г85

Грицик, Т. А. Диференційоване вивчення тригонометричного матеріалу у профільній школі [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика) / Т. А. Грицик ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2011. – 22 с. – 1грн. 00коп.
22.151.54я73

М54

Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з аналітичної геометрії для студ. I курсу фізико-математичного факультету [Текст] : спец. 6.040201 "Математика" / [уклад.: С.В.Петренко, І.В.Шишенко]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 52 с. – 1грн. 70коп.

Кільк. прим.: 1 ()
22.151.6я73

П30

Петренко, С. В. Елементи теорії кривих і поверхонь в курсі диференціональної геометрії [Текст] : навч. посібник для студ. фізико-математичних спец. вищ. пед. навч. закладів / С. В. Петренко, О. В. Семеніхіна. – Суми : МакДен, 2010. – 173 с. – 18грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
22.151я73

К82

Криві другого порядку [Текст] : навч.-метод. рекомендації студентам фізико-математичного факультету / [уклад.: С.В.Петренко, О.О.Одінцова]. – Суми : [Редакційно-видавничий відділ СумДПУ], 2000. – 39 с. – 2грн. 00коп.

Кільк. прим.: 2 ()
22.161я73

М54

Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з математичного аналізу для студ. I курсу фізико-математичного факультету [Текст] / [уклад.: О.В.Мартиненко, О.О.Бага]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 80 с. – 2грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
22.1р4

П35

Пихтар, М. П. Розвиток математичних здібностей школярів у діяльності Малої академії наук [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика) / М. П. Пихтар ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2011. – 20 с. – 1грн. 00коп.
22.1я7

М34

Математика - 9. Змістові модулі з алгебри та геометрії. II семестр [Текст] : навч.-метод. рекомендації для учнів 9 класів / [Друшляк М.Г., Шишенко І.В.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 27 с. – 1грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
22.33я73

М80

Мороз, І. О. Основи електродинаміки. Магнітостатика [Текст] : навч. посібник для студ. фізико-математичних спец. вищ. пед. навч. закладів / І. О. Мороз. – Суми : МакДен, 2011. – 160 с. – 30грн. 00коп.

^ Кільк. прим.: 50 (Абонемент №3, ЧЗ№3)
23я21

С48

Словник фізичної термінології [Текст] : відтворення видання 1932 р. / зредагував В.В.Фаворський. – К. : [Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України], 2009. – 239 с. – (Із словникової спадщини ; Вип. 10). – 20грн. 00коп.

Кільк. прим.: 3 (Абонемент №1, ЧЗ№3)
Хімічні науки24.1я73

Н52

Неорганічна хімія [Текст] : метод. рекомендації до лабораторних та семінарських занять з неорганічної хімії (хімія елементів). Ч. 2 : спец. "Біологія та хімія" / [уклад. : А.М.Скляр]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 36 с. – 2грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
24.1я73

Н52

Неорганічна хімія [Текст] : метод. рекомендації та завдання до лабораторних і семінарських занять із загальної хімії : спец. "Біологія та хімія" / [уклад. А.М.Скляр]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 50 с. – 2грн. 10коп.

Кільк. прим.: 1 ()
24р4

Л84

Лукашова, Н. І. Становлення і розвиток методики навчання хімії в загальноосвітніх школах України [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)" / Н. І. Лукашова ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2011. – 41 с. – 1грн. 00коп.
24я21

К93

Курило, О. Б. Словник хемичної термінології [Текст] : відтворення видання 1923 р. / О. Б. Курило. – К. : [Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України], 2008. – 120 с. – (Із словникової спадщини ; Вип. 1). – 13грн. 00коп.

^ Кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2, Абонемент №1)
24я72

С89

Сударева, Г. Ф. Зошит для практичних робіт з хімії [Текст] : 9 клас / Г. Ф. Сударева, Н. Н. Чайченко ; за ред. Н.Н.Чайченко. – 3-тє вид., переробл. – Суми : [Нота бене], 2001. – 20 с. : іл. – 1грн. 30коп.

Кільк. прим.: 1 ()
24я72

Ч-15

Чайченко, Н. Н. Зошит для практичних робіт з хімії [Текст] : 8 клас / Н. Н. Чайченко, Г. Ф. Сударева ; за ред. Н.Н.Чайченко. – 3-тє вид., переробл. – Суми : [Нота бене], 2001. – 23 с. : іл. – 1грн. 30коп.

Кільк. прим.: 1 ()
24я72

Ч-15

Чайченко, Н. Н. Зошит для практичних робіт з хімії [Текст] : 10 клас / Н. Н. Чайченко, Г. Ф. Сударева ; за ред. Н.Н.Чайченко. – 3-те вид., переробл. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2001. – 23 с. : іл. – 1грн. 30коп.

Кільк. прим.: 1 ()
24я72

Ч-15

Чайченко, Н. Н. Зошит для практичних робіт з хімії [Текст] : 11 клас / Н. Н. Чайченко, Г. Ф. Сударева, В. М. Депутат ; за ред. Н.Н.Чайченко. – 3-тє вид., переробл. – Суми : [Нота бене], 2001. – 31 с. : іл. – 1грн. 30коп.

Кільк. прим.: 1 ()
24я72

Ч-15

Чайченко, Н. Н. Зошит для практичних робіт з хімії [Текст] : для спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю : 11 клас / Н. Н. Чайченко, Г. Ф. Сударева, В. М. Депутат. – Суми : Нота бене, 2004. – 38 с. – 2грн. 30коп.

Кільк. прим.: 1 ()
24я72

Ч-15

Чайченко, Н. Н. Зошит для практичних робіт з хімії [Текст] : для спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю / Н. Н. Чайченко, В. М. Депутат, Г. Ф. Сударева. – Суми : Нота бене, 2003. – 48 с. – 2грн. 30коп.

Кільк. прим.: 1 ()
Наука про землю
26.3я21

Т91

Тутковський, П. А. Словник геологічної термінології [Текст] : відтворення видання 1923 р. / П. А. Тутковський. – К. : [Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України], 2008. – 171 с. – (Із словникової спадщини ; Вип. 5). – 13грн. 00коп.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ№2, Абонемент №1)
28.088л64

Н35

Національні парки Сумщини [Текст] / Держ. управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області. – [Суми] : [Рекламно-виробниче об'єднання "Шоколад"], [2010]. – 6 с. : іл. – 2грн. 93коп.

Кільк. прим.: 5 ()
^ Технічні науки30я21

Т69

Трихвилів, Ю. Словник технічної термінології. Мірництво (проєкт) [Текст] : відтворення видання 1930 р. / Ю. Трихвилів, І. Зубков. – К. : [Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України], 2009. – 167 с. – (Із словникової спадщини ; Вип. 9). – 16грн. 00коп.

^ Кільк. прим.: 3 (Абонемент №1, ЧЗ№3)
30я21

Ш44

Шелудько, І. М. Практичний словник виробничої термінології [Текст] : відтворення видання 1931 р. / І. М. Шелудько. – К. : [Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України], 2008. – 122 с. – (Із словникової спадщини ; Вип. 4). – 10грн. 00коп.

Кільк. прим.: 3 (Абонемент №1, ЧЗ№3)
32.973.2-018я73

П78

Программирование в среде Турбо Паскаль (версия 7.0) [Текст] : учеб.-метод. пособие для изучения курса "Информатика" (Программирование) : для студ. дневной и заочной форм обучения спец. "Информатика" / [составит. Н.П.Мильчакова]. – Сумы : СумГПУ им. А.С.Макаренко, 2003. – 59 с. – 1грн. 16коп.
32.973с5

Ч-63

CHIP [Відеозапис] : DVD : №3/2011 : лучший софт на каждый день, спецверсии для : отдыха, тюнинга системы, безопасности. №3. – К. : ЗАО "Изд. дом "Бурда", 2011. – 1 DVD. – (Прилож. к журн. "CHIP" №3/2011). – 15грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 (Зал інф. техн.)
33я21

В19

Василенко, П. Словник гірничої термінології [Текст] : відтворення видання 1931 р. / П. Василенко, І. Шелудько. – К. : [Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України], 2008. – 160 с. – (Із словникової спадщини ; Вип. 6). – 15,00.

Кільк. прим.: 3 (Абонемент №1, ЧЗ№3)


Медичні науки
5я21

К44

Кисільов, Ф. Медичний російсько-український словник [Текст] : відтворення видання 1928 р. / Ф. Кисільов. – К. : [Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України], 2008. – 172 с. – (Із словникової спадщини ; Вип. 3). – 15грн. 00коп.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ№1)
Історичні науки
63.3(2)623

Щ61

Щербань, П. М. Новітня історія Росії (1945-2008) [Текст] : навч. посібник / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 277 с. – 20грн. 60коп.

Кільк. прим.: 75 (Відділ бібліографії, ЧЗ№3, Абонемент №1, Абонемент №3)
63.3(4УКР-4ДОН)

Х22

Харцызск : время, события, люди [Текст] : [в 2-х т.]. [Т. 1] : С древнейших времен по 1953 год / [сотавит. тома : В.В.Артемов, О.А.Григорьева, И.В.Бикмулина и др. ; авт. идеи и руководит. проекта : А.В.Толстоухов, В.А.Зубанов, В.В.Дубовой и др.]. – К. : [КРИОН], 2009. – 791 с. : ил. – 400грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР-4ДОН)

Х22

Харцызск : время, события, люди [Текст]. [Т. 2] : С 1954 по 2010 год / [составит. тома : Н.Ф.Суматохина, О.А.Григорьева, Е.А.Чулкова и др. ; ]. – К. : [КРИОН], 2010. – 1199 с. : ил. – 600грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР-4ДОН)

Ш32

Шахтерск : время, события, люди [Текст] / [составит.: Т.П.Якименко и др. ; авторы и руководит. проекта : А.В.Толстоухов, С.Б.Тулуб, В.А.Зубанов и др.]. – К. : КРИОН, 2010. – 967 с. : ил. – 400грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР-4СУМ)

Е45

Екологічні засади економічного розвитку Хрестовоздвиженського Трудового Братства. Його спадщина і сучасність [Текст] / [автри текстів : В.М.Авдасьов, Н.В.Будаговська, О.В.Попов]. – Суми : Вид. дім "Фолігрант", 2010. – 31 с. : іл. – 5грн. 35коп.

Кільк. прим.: 15 ()
63.3(4УКР)2

В42

Відейко, М. Ю. Україна : від Трипілля до Антів [Текст] / М. Ю. Відейко. – [К.] : [КВІЦ], [2008]. – 279 с. : іл. – 120грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР)2

В42

Відейко, М. Ю. Україна : від Антів до Русі [Текст] / М. Ю. Відейко. – [К.] : [КРІОН], [2009]. – 239 с. : іл. – 120грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР)2

І-90

Історія України в картинках. Картина "Кий з батьком приймають гунських послів. 450 рік" [Текст] / [авт., керівники проекту : А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов ; худож. А.О.Орльонов]. – [К.] : [Кріон], [2010]. – 20 с. : іл. – 35грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР)2

І-90

Історія України в картинках. Картина "Князь Кий захищає фортецю Києвець на Дунаї. 487 рік" [Текст] / [керівники, авт. проекту : А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов ; худож. А.О.Орльонов]. – [К.] : [Кріон], [2011]. – 20 с. : іл. – 35грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР)2

У45

^ Україна : хронологія розвитку [Текст]. [Т. 1] : [З давніх часів до пізньої античності] / [укл. тому : О.О.Григор'єва та ін. ; авт., керівники проекту : А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов ]. – [К.] : [КВІЦ], [2008]. – 703 с. : іл. – 65грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР)2+63.3(0)

У45

Україна і світ [Текст] : [у 10 т.]. Т. 4 : Україна і світ : класична давнина : від Великого переселення народів до раннього середньовіччя (350-850 рр.). Ч. 1 / [уклад. тому : М.Г.Белік, Г.Б.Войцехівська, Н.М.Артем'єва]. – К. : КРІОН, 2010. – 223 с. : іл. – 120грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР)2+63.3(0)

У45

Україна і світ [Текст] : [у 10 т.]. [Т. 3] : Україна і світ : класична давнина (від початку нашої ери до Великого переселення народів) / [уклад. тому : М.Г.Белік, Г.Б.Войцехівська, Н.М.Артем'єва ; керівники проекту та автори ідеї : А..В.Толстоухов, В.О.Зубанов]. – К. : КРІОН, 2010. – 215 с. : іл. – 120грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР)2+63.3(0)

У45

Україна і світ : класична давнина (500 р. до н.е. - початок н.е.) [Текст]. [Т. 2] / [упоряд. тому : М.Г.Белік, Г.Б.Войцехівська, Н.М.Артем'єва ; керівники проекту : А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов]. – [К.] : КРІОН, 2009. – 215 с. : іл. – 120грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()
63.3(4УКР)2+63.3(0)

У45

Україна і світ : стародавні цивілізації (з давніх часів до 500 р. до н.е.) [Текст]. [Т. 1] / [упоряд. тому : М.Г.Белік, Г.Б.Войцехівська, Н.М.Артем'єва ; керівники проекту : А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов]. – [К.] : [КРІОН], [2009]. – 215 с. : іл. – 120грн. 00коп.

Кільк. прим.: 1 ()

  1   2

Схожі:

Нових надходжень до бібліотеки березень iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук березень 2013 р
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами программирования приложений баз данных
Нових надходжень до бібліотеки березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року
В17 Б83 Борисенко, О. А. Дискретна математика : підручник / Борисенко О. А. Суми : Ун книга, 2007. 255 с. Isbn 978-966-680-376-7...
Нових надходжень до бібліотеки березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки Березень 2010 року
В17 Б83 Борисенко, О. А. Дискретна математика : підручник / Борисенко О. А. Суми : Ун книга, 2007. 255 с. Isbn 978-966-680-376-7...
Нових надходжень до бібліотеки березень iconНових надходжень до бібліотеки березень
Охороняймо вікові дерева Києва [Текст] : Постійна комісія з питань еколог політики, Управл охорони навкол природного середовища виконавчого...
Нових надходжень до бібліотеки березень iconСистематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 8
Нових надходжень до бібліотеки березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Березень
З 973 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук пр.]. Л., 2011. №710 : Комп'ютерні науки та інформаційні...
Нових надходжень до бібліотеки березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Березень
З 973 В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб наук пр.]. Л., 2011. №710 : Комп'ютерні науки та інформаційні...
Нових надходжень до бібліотеки березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Березень 2011
В17 М86 Моцний, Ф. В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф. В. К. Інформ. – аналіт агенство, 2010. 122 с. 1...
Нових надходжень до бібліотеки березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень Березень 2011
В17 М86 Моцний, Ф. В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф. В. К. Інформ. – аналіт агенство, 2010. 122 с. 1...
Нових надходжень до бібліотеки березень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень бібліотеки. Лютий-2010
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи