Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
Дата25.06.2013
Розмір92.3 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка


Бібліотека


Навчально-виховний процес у вищій школі


Інформаційний список

літератури за 3 квартал


Суми


2011 рік

Вища школа на сучасному етапі


Андрушкевич, Ф. Досвід українсько-польської співпраці в сфері Академічної освіти [Текст] / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 53-58.


Бойченко, Т. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті [Текст] / Т. Бойченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. –
С. 24-26.


Болсун, С. Інноваційний підхід до формування професійного іміджу педагога в системі післядипломної освіти [Текст] / С. Болсун, Н. Чипиленко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 27-31.


Брага, С. Краще більше і краще [Текст] : колишня радянська республіка [Казахстан] зробила прорив у підготовці кадрів / С. Брага // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 173, 21 вересня. – С. 7.


Ващенко, Л. Методологічні засади розробки стандартів для формування посадово-функціональної (професійної) компетентності керівних кадрів освіти [Текст] / Л. Ващенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 16-23.


Відкрийте для себе Америку [Текст] : вища освіта в США // Сучасна освіта. – 2011. – № 9. – С. 8-10.


Голдобіна, К. Педагогічні читання як форма колективної методичної роботи з кадрами [Текст] : з досвіду роботи / К. Голдобіна // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 89-90.


Дебич, М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХІ століття [Текст] / М. Дебич // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 47-55.


Демченко, В. Якість навчально-виховного процесу як індикатор ефективності системи управління ВНЗ [Текст] / В. Демченко, О. Хотомлянський // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 106-111.


Зущик, Ю. Ліцензії "на виріст" [Текст] : МОНМС полегшить життя вищим навчальним закладам : відповідно до статусу встановлено рівні акредитації ВНЗ / Ю. Зущик // Освіта України. – 2011. – № 61/62, 15 серпня. – С. 4.


Култаєва, М. Філософія: життя після смерті [Текст] : німецький погляд на постболонські реалії / М. Култаєва // Філософська думка. – 2011. – № 2. – С. 70-85.


Липова, Л. Дидактичні особливості сучасної безперервної освіти [Текст] / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 49-53.


Малик, Л. Сучасний стан туристичної галузі України та теоретико-методологічні проблеми туристської освіти [Текст] / Л. Малик // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 99-104.


Носенко, Е. Л. Погляд на проблеми модернізації освіти крізь призму існуючої ієрархії позитивних цінностей і рис особистості педагогів та студентів [Текст] / Е. Л. Носенко // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 26-28.


Олійник, В. Відкрита освіта й освітні зміни [Текст] : дистанційна освіта у світі на сучасному етапі / В. Олійник // Управління освітою. – 2011. – № 16, серпень. – С. 4-6.


Олійник, В. Реформування післядипломної педагогічної освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 3-7.


Олійник, В. Сучасні трансформації післядипломної педагогічної освіти в Україні [Текст] / В. Олійник // Управління освітою. – 2011. –
№ 17, вересень. – С. 4-8.


Омельченко, С. Педагогічний ВНЗ у системі неперервної освіти: сучасні підходи, тенденції, перспективи розвитку [Текст] : на прикладі Слов'янського ДПУ / С. Омельченко, С. Чуйко // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 27-31.


Павленко, А. Особистісні освітні результати і безперервна освіта [Текст] / А. Павленко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. –
С. 84-88.


Павлюк, С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах Європейської інтеграції [Текст] / С. Павлюк // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 61-70.


Паранько, І. Аналіз законопроекту про вищу освіту через призму реалій сьогоднішнього стану освіти в Україні [Текст] / І. Паранько // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 3-11.


Приходченко, К. І. Навчання студентів України за Болонською системою як умова підвищення якості освіти [Текст] / К. І. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 63-70.


Солодков, В. Системологічні аспекти вищої освіти [Текст] / В. Солодков // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 10-16.


Тараріна, І. Моделювання процесу діяльності вчителя фізики у системі післядипломної педагогічної освіти та в міжкурсовий період [Текст] / І. Тараріна // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 72-76.


Терепищий, С. Ціннісні орієнтири стандартизації вищої освіти України [Текст] / С. Терепищий // Вища освіта України. – 2011. – № 2. –
С. 33-40.


Хоменко, М. Ринок освітянських послуг [Текст] : від якості до конкурентоздатності випускника / М. Хоменко // Освіта. – 2011. – № 33/34, 17-24 серпня. – С. 6-7.


Чернишов, О. Моделювання післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності професійного розвитку [Текст] / О. Чернишов, Е. Соф'янц // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 14-18.


Чернікова, Л. Стратегія розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Л. Чернікова // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 46-51.


Чомко, Н. У фаворі – готика і старовина [Текст] : будівлі Оксфорду прикрашені горгульями-викладачами, в Гарварді футбольне поле схоже на Колізей, а на галявинах Кембриджу пасуться корови / Н. Чомко // Освіта України. – 2011. – № 57/58, 1 серпня. – С. 14.


Якухно, І. Компетентнісний підхід у сучасній післядипломній педагогічній освіті [Текст] / І. Якухно // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 53-58.


Процес навчання


Аббулин, Э. Б. Научные исследования в области педагогики музыкального образования: проблемы и пути совершенствования [Текст] / Э. Б. Аббулин // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 5. –
С. 4-9.


Воротилкина, И. М. Организация научной работы студентов на факультете сервиса, рекламы и социальной работы [Текст] / И. М. Воротилкина, Е. Л. Лученко // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 4. – С. 82-84.


Гусева, Н. Л. Физическое воспитание студентов на основе организации общественно-самодеятельных форм физкультурно-спортивной работы в вузе [Текст] / Н. Л. Гусева // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2011. – № 4. – С. 25-28.


Даминова, С. О. Сферы, темы и ситуации иноязычного общения как компоненты содержания обучения бакалавров и магистров в системе высшего образования [Текст] / С. О. Даминова // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 6. – С. 88-94.


Дивак, В. Особливості реалізації компетентнісного підходу в удосконаленні освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" [Текст] / В. Дивак // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 82-84.


Драч, І. Особистісно орієнтований підхід до підготовки магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом" [Текст] / І. Драч, Є. Чернишова // Рідна школа. – 2011. – № 6. – С. 51-54.


Завідонова, Н. Оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання [Текст] / Н. Завідонова, Л. Червінська // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 52-54.


Зайцева, И. П. Сезонные измениения иммунного статуса у студенток, занимающихся ациклическими видами спорта [Текст] / И. П. Зайцева // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2011. – № 5. – С. 56-62.


Комір, Л. Окремий ключ до кожного, Або індивідуальна робота зі студентами як фактор підвищення якості освіти [Текст] / Л. Комір // Освіта. – 2011. – № 31, 13-20 липня. – С. 8.


Копилець, Є. Підготовка фахівців для сфери туризму в Техаському інституті менеджменту [Текст] / Є. Копилець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 32, серпень. – С. 8-11.


Кухарчук, І. Організація групової навчальної діяльності студентів-філологів [Текст] : на матеріалі вивчення теми "Односкладні речення" / І. Кухарчук // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 3. –
С. 42-46.


Кучерявий, О. Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті [Текст] / О. Кучерявий // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 19-26.


Лисенко, В. З досвіду підготовки магістрів для аграрного сектору економіки [Текст] / В. Лисенко, Л. Кліх // Вища школа. – 2011. – № 5/6. –
С. 7-11.


Лызь, Н. А. Образовательная компетентность студентов как фактор качества высшего образования [Текст] / Н. А. Лызь // Педагогика. – 2011. – № 5. – С. 67-76.


Мікульонок, І. Забезпечення якості професорсько-викладацького складу ВНЗ – основа ефективної підготовки фахівців [Текст] / І. Мікульонок // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 12-20.


Присяжнюк, С. Дослідження змін працездатності студентів спеціальної медичної групи під впливом активного відпочинку [Текст] / С. Присяґжнюк // Фізичне виховання в школі. – 2011. – № 4. – С. 38-39.


Скалиуш, В. И. Сравнительный анализ показателей физического развития функциональной и двигательной подготовленности студентов "неспортивных" профилей [Текст] / В. И. Скалиуш, А. Н. Таланцев // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2011. – № 5. – С. 67-70.


Строгов, Н. А. Модель формирования профессионально значимых качеств личности у будущих специалистов по адаптивной физической культуре [Текст] / Н. А. Строгов // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2011. – № 5. – С. 29-33.


Торопова, А. В. Антропологическая точка зрения на цели и смысл музыкального образования [Текст] / А. В. Торопова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 5. – С. 10-15.


Хизматуллин, С. А. Формирование университетского мышления у бакалавров и магистров физической культуры как основы их профессиональных компетенций [Текст] / С. А. Хизматуллин, Ш. З. Хуббиев // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2011. – № 4. – С. 73-79.


Чесноков, А. В. Инновационная модель непрерывной педагогической практики студентов физкультурного вуза [Текст] / А. В. Чесноков // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2011. – № 5. – С. 71-74.


Чирчик, С. Акмеологічний підхід у професійній підготовці майбутніх дизайнерів [Текст] / С. Чирчик // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 33-38.


Шурма, С. Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу студентів-перекладачів на заняттях із практичного курсу англійської мови [Текст] / С. Шурма // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 3. –
С. 100-104.


Ясинська, С. Досвід використання інформаційно-комунікативних технологій навчання [Текст] / С. Ясинська, М. Саєнсус // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 27-32.


Процес виховання


Авдеева, И. А. "Светская этика" с системе этического воспитания в глобализирующемся мире [Текст] / И. А. Авдеева // Философские науки. – 2011. – № 5. – С. 117-121.


Білогур, В. Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст [Текст] / В. Білогур // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 88-93.


Вінарева, Л. Тенденції розвитку особистості майбутнього вчителя іноземних мов у професійно орієнтованому середовищі ВНЗ лінгвістичного профілю [Текст] : на прикладі Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов / Л. Вінарева, Г. Марченко // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 40-45.


Воропаев, М. В. Виртуальные и смешанные реальности и воспитание [Текст] / М. В. Воропаев // Педагогика. – 2011. – № 5. – С. 45-51.


Гоштанар, І. В. Й. Ф. Гербарт про виховання як естетичне зображення світу [Текст] : видатний представник німецької класичної педагогіки / І. В. Гоштанар // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 115-125.


Гусева, Н. Л. Физическое воспитание студентов на основе организации общественно-самодеятельных форм физкультурно-спортивной работы в вузе [Текст] / Н. Л. Гусева // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2011. – № 4. – С. 25-28.


Дебич, М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХІ століття [Текст] / М. Дебич // Вища школа. – 2011. – № 5/6. – С. 47-55.


Демченко, В. Якість навчально-виховного процесу як індикатор ефективності системи управління ВНЗ [Текст] / В. Демченко, О. Хотомлянський // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 106-111.


Доронин, А. М. Научные и методологические основы проектирования информационных технологий физического воспитания [Текст] / А. М. Доронин, Д. А. Романов // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2011. – № 5. – С. 7-12.


Клемантович, И. П. Введение основ религоведения в школе и новые воспитательные задачи вузовской педагогики [Текст] / И. П. Клемантович, В. Г. Степанов // Воспитание школьников. – 2011. – № 6. – С. 59-64.


Моніторинг якості освіти та виховання [Текст]. Розділ 2 / О. Боднар,
З. Рябова // Управління освітою. – 2011. – № 13. – С. 56-119.


Набока, О. Професійно орієнтовані технології навчання у підготовці майбутніх педагогів [Текст] / О. Набока // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. –
С. 31-35.


Тюріна, Т. Виховання та самовиховання душі: синергетичний підхід [Текст] / Т. Тюріна // Педагогічна думка. – 2011. – № 2. – С. 55-63.


Шульга, В. Суб'єктно-вчинковий вимір виховання особистості [Текст] / В. Шульга // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 164-169.

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Буряк, В. Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти [Текст] / В. Буряк // Вища школа....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Бауэр, Е. А. Реакция на Болонские реформы в системе образования Западной Европы [Текст] / Е. А. Бауэр // Педагогика. – 2011. – №
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Андрущенко, В. Академічна мобільність: проблема в Україні і в світі [Текст] / В. Андрущенко, В. Молодченко // Вища освіта України....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
Андрущенко, В. Університетська освіта: тенденції змін [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – № – С. 5-15
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 1 квартал Суми
Андрущенко, В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ стлоліття [Текст] / В. Андрущенко, В. Бондар // Вища освіта...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Афанасьев, М. Неперервна професійна освіта : нові горизонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки [Текст] / М. Афанасьев...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 1 квартал Суми
Андрушкевич, Ф. Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій у системах освіти [Текст] : зарубіжний досвід / Ф. Андрушкевич...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Артамонова, Е. И. Особенности организации многоуровневого педагогического образования и его функционирования в рамках Болонского...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Абдуразаков, М. М. Применение новых организационных форм при подготовке и переподготовке педагогических кадров [Текст] / М. М. Абдуразаков,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Артюх, С. Один зі шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України [Текст] / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи