Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Скачати 111.23 Kb.
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Дата25.06.2013
Розмір111.23 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка


Бібліотека


Навчально-виховний процес у вищій школі


Інформаційний список

літератури за 4 квартал


Суми


2011 рік

Вища школа на сучасному етапі


Артамонова, Е. И. Особенности организации многоуровневого педагогического образования и его функционирования в рамках Болонского процесса [Текст] / Е. И. Артамонова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 8. – С. 8-15.


Бахрушин, В. Статистичний аналіз рейтингів українських університетів [Текст] / В. Бахрушин // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 2/3. – С. 30-37.


Бенніч-Бьоркман, Л. Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва [Текст] / Л. Бенніч-Бьоркман, С. В. Курбатов // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 3. – С. 93-100.


Болонский процесс в действии: интегративные процессы в образовании [Текст] : [ряд статей] // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 8. – С. 4-38.


Бордонская, Л. А. Реформа новых предметов и стандарт содержания образования по физике для высшей средней школы КНР [Текст] / Л. А. Бордонская, И. А. Парамошина // Физика в школе. – 2011. – № 6. –
С. 15-26.


Борисова, Н. Ю. Особенности системной интеграции и организации многоуровневого педагогического образования в рамках Болонского процесса [Текст] / Н. Ю. Борисова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 8. – С. 27-32.


Боркач, Є. Проблеми підготовки вчителів в Угорщині [Текст] / Є. Боркач // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 106-111.


Василів, В. Особливості інформатизації системи управління ВНЗ в умовах трансформації вищої освіти України [Текст] / В. Василів, Р. Костюкевич // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 39-49.


Григорук, В. Державний та комерційний вплив на реформування університетів: західноєвропейський досвід [Текст] / В. Григорук, Р. Пилипенко // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 32-36.


Гунчак, В. Університет – кузня елітарних кадрів [Текст] / В. Гунчак // Вища школа. – 2011. – № 7/8. – С. 7-18.


Жорнова, О. Сучасна вища школа: to be or not to be? [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2011. – № 7/8. – С. 74-83.


Зайцева, І. "Особливість ЗНО-2012 полягатиме в тому, що воно збігатиметься з кінцем навчального року і відбудеться із 13 травня до 7 червня – напередодні відкриття ЄВРО" [Текст] / І. Зайцева // Освіта України. – 2011. – № 87/88, 14 листопада. – С. 4.


Зварич, І. Сутність проблеми педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США [Текст] / І. Зварич // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 112-118.


Іщенко, Т. Особливості та проблеми національної вищої освіти [Текст] / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 7-15.


Кириченко, О. Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу [Текст] / О. Кириченко, Ю. Вигівська // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 29-38.


Ковалів, І. Абітурієнтам підвищили прохідну "планку" [Текст] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 200, 28 жовтня. – С. 4.


Кучай, Т. Особливості підготовки педагогічних кадрів з екології у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект [Текст] / Т. Кучай // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 68-73.


Линовицька, О. Академічні свободи та університетська автономія [Текст] / О. Линовицька // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 27-31.


Мірошніченко, Ю. "Університети мають бути орієнтовані на інновації в науці та прикладних сферах" [Текст] / Ю. Мірошніченко // Голос України. – 2011. – № 195, 19 жовтня. – С. 3.


Ніколаєнко, С. Вища освіта потребує справжньої підтримки [Текст] / С. Ніколаєнко // Голос України. – 2011. – № 223, 26 листопада. – С. 5.


Павко, А. Класичний університет у контексті Болонського процесу [Текст] / А. Павко // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 218, 23 листопада. – С. 18.


Павко, А. Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні [Текст] / А. Павко // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 9. – С. 25-30.


Павленко, А. Університет як центр інноваційної системи та формування інтелектуального капіталу нації [Текст] / А. Павленко // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 7-15.


Півняк, Г. Дослідницький університет як механізм удосконалення інноваційної діяльності [Текст] / Г. Півняк // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 54-61.


Подымова, Л. С. Подготовка учителя к инновационной деятельности как механизм обновления педагогического образования в условиях реализации Болонского процесса [Текст] / Л. С. Подымова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 8. – С. 33-38.


Поляков, М. Трансформація університету в Україні за часів її незалежності [Текст] / М. Поляков, Ф. Савчук // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 62-70.


Романенко, Ю. А. Еталон знань як елемент моніторингу вищої освіти [Текст] / Ю. А. Романенко // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 3. –
С. 43-50.


Романовський, О. Розвиток університетського підприємництва [Текст] / О. Романовський // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 37-53.


Серякова, С. Б. Принципы перехода высшего педагогического образования на уровневую подготовку в контексте Болонского процесса [Текст] / С. Б. Серякова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 8. – С. 22-26.


Сорочан, Т. Стратегія розвитку навчального закладу – складова стратегічного менеджменту [Текст] / Т. Сорочан, І. Цимбал // Управління освітою. – 2011. – № 22. – С. 4-8.


Сулима, О. В. Інтернаціоналізація як провідна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти Німеччини [Текст] / О. В. Сулима // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 3. – С. 112-120.


Хорунжий, М. Науково-педагогічні школи як головний критерій оцінки інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів [Текст] / М. Хорунжий // Вища школа. – 2011. – № 9. –
С. 61-71.


Шульга, И. И. Зарубежный опыт социальной анимации и подготовки организаторов досуга [Текст] / И. И. Шульга // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 8. – С. 100-106.


Якухно, І. Компетенції базові, ключові..., професійно-спеціальні [Текст] : компетентнісний підїхід у сучпасній післядипломній педагогічній освіті / І. Якухно // Управління освітою. – 2011. – № 22. – С. 9-13.


Процес навчання


Андриенко, Е. В. Подготовка организаторов досуга школьников в процессе летней педагогической практики в вузе [Текст] / Е. В. Андриенко, И. И. Шульга // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 8. –
С. 79-83.


Ашаніе, В. С. Комп'ютерне моделювання моніторингу знань студентів вищих навчальних закладів фізичної культури [Текст] / В. С. Ашаніе, Л. В. Філенко, М. С. Нестеренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 5. – С. 42-45.


Безукладников, К. Э. Самореализация будущего учителя иностранного языка в логике лингвоинформационного подхода к высшему иноязычному образованию [Текст] / К. Э. Безукладников, Б. А. Крузе // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 6. – С. 71-75.


Безукладников, К. Э. Формирование лингводидактических компетенций в инновационной развивающейся среде [Текст] / К. Э. Безукладников, Н. С. Рубина // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 6. – С. 95-97.


Богданова, Н. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі [Текст] / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 90-93.


Бордонская, Л. А. Реформа новых предметов и стандарт содержания образования по физике для высшей средней школы КНР [Текст] / Л. А. Бордонская, И. А. Парамошина // Физика в школе. – 2011. – № 6. –
С. 15-26.


Галиця, І. Інноваційні механізми активації педагогічного і наукового процесів [Текст] / І. Галиця, О. Михайлов, О. Галиця // Вища школа. – 2011. – № 7/8. – С. 31-37.


Гладкова, О. Д. Современный мультимедийный учебник для высшей школы [Текст] / О. Д. Гладкова // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 7. – С. 90-92.


Голенкова, Ю. В. Моделювання процесу саморегуляції для студентів факультету фізичної культури [Текст] / Ю. В. Голенкова // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 6. – С. 11-16.


Грабовий, А. Підготовка майбітніх учителів хімії до організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / А. Грабовий // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 54-56.


Дадашева, З. И. Электронный учебно-методический комплекс как средство формирования информационно-дидактических умений в подготовке будущего учителя физики [Текст] / З. И. Дадашева // Информатика и образование. – 2011. – № 9. – С. 76-78.


Дружкова, Н. И. "Международный авангард первой трети ХХ века" [Текст] : программа по изучению искусства международного авангарда для художественных ВУЗов и колледжей / Н. И. Дружкова // Изобразительное искусство в школе. – 2011. – № 5. – С. 50-60.


Єрмакова, Н. Організація та проведення навчальної практики з фізики в умовах неперервної освіти [Текст] / Н. Єрмакова, В. Шарко // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 7. – С. 19-21.


Зюзіна, Т. Шляхи інтеграції мистецтва у структуру змісту культурологічної підготовки студентів у ВНЗ [Текст] / Т. Зюзіна // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 50-61.


Кліменко, В. Економіка знань в усвідомленні студентів і викладачів вищої школи [Текст] / В. Кліменко // Вища школа. – 2011. – № 7/8. –
С. 104-109.


Ковбасенко, Ю. Формування літературного канону та куррикулуму літературної освіти: світовий досвід і український шлях [Текст] / Ю. Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 9. – С. 6-12.


Ковтун, С. Інноваційні технології семінарських занять [Текст] / С. Ковтун // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 104-109.


Комаров, В. Лекція професора В. Комарова: вступ до курсу "цивільний процес" [Текст] / В. Комаров // Право України. – 2011. – № 10. – С. 120-152.


Коришев, В. И. Курси по выбору – обязательный модуль системы высшего профессионального образования [Текст] / В. И. Коришев // Физическое образование в вузах. – 2011. – Т.17, № 3. – С. 3-10.


Коробова, І. Методична компетенція як складова професійної компетенції учителя фізики [Текст] / І. Коробова // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 7. – С. 9-12.


Костирєв, А. Формування критичного мислення у студентів за допомогою застосування методів медіаосвіти в курсах суспільно-політичних дисциплін [Текст] / А. Костирєв // Вища освіта України. – 2011. – № 3. –
С. 99-105.


Кравчук, Т. М. Моделювання процесу навчання з дисципліни "Танці в фізичній реабілітації" [Текст] / Т. М. Кравчук // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 5. – С. 46-51.


Крузе, Б. А. Формирование лингвоинформационной самостоятельности студентов специальности "Перевод и переводоведение" [Текст] / Б. А. Крузе, Е. В. Ожегова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 6. – С. 71-75.


Купавцев, А. В. Интенсивно-двигательное обучение физике в образовательных стандартах третьего поколения [Текст] / А. В. Купавцев // Физическое образование в вузах. – 2011. – Т.17, № 3. – С. 104-115.


Летягин, А. А. Из опыта разработки содержания занятий со студентами в вузе [Текст] / А. А. Летягин, И. В. Голудченко, И. Б. Киямова // География в школе. – 2011. – № 8. – С. 52-55.


Манжалей, И. В. Педагогический потенциал физкультурно-спортивной среды вуза [Текст] / И. В. Манжалей, О. С. Ставер // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2011. – № 6. – С. 58-68.


Марченко, С. І. Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт" [Текст] / С. І. Марченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 4. – С. 27-32 ; № 5. – С. 26-41 ; № 6. – С. 28-37.


Міловзорова, А. М. Система наставництва (коучінга) у професійній адаптації молодих фахівців – викладачів біології [Текст] / А. М. Міловзорова // Біологія. – 2011. – № 32. – С. 2-8.


Мосина, М. А. Диалогичность как интерактивная основа подготовки будущего учителя иностранного языка [Текст] / М. А. Мосина, Н. С. Рубина // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 6. – С. 85-88.


Николаева, Е. И. Сравнительный психологический анализ функционального состояния студентов разных форм обучения в педагогическом вузе [Текст] / Е. И. Николаева, С. А. Котова // Вопросы психологии. – 2011. – № 4. – С. 24-32.


Об'єднання навчальних ресурсів університетів для створення дистанційних лабораторних практикумів [Текст] / Ю. Жарких [та ін.] // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 71-81.


Ожегова, Е. В. Синергетический подход в формировании самостоятельности студентов языковых специальностей [Текст] / Е. В. Ожегова, Л. В. Павлюкевич // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 6. – С. 92-94.


Орлов, А. А. Проектирование преподавателем педагогического вуза собственной инновационной деятельности [Текст] / А. А. Орлов // Педагогика. – 2011. – № 8. – С. 85-95.


Особливості оцінки спортивних вимірів з використанням персонального комп'ютера [Текст] : моделювання та інформаційні технології / І. М. Зайчук [та ін.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 4. – С. 13-15.


Павлюкевич, Л. В. Лингвометодическая самостоятельность будущего учителя иностранного языка [Текст] / Л. В. Павлюкевич // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 6. – С. 89-91.


Пендзей, І. Болонський процес і проблематика викладання та вивчення новітньої історії країн Західної Європи і Америки [Текст] / І. Пендзей // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 94-103.


Пономаренко, Е. В. Пути совершенствования методики преподавания физики в условиях кредитной технологии обучения студентов вузов [Текст] / Е. В. Пономаренко // Физическое образование в вузах. – 2011. – Т.17, № 3. – С. 86-94.


Радчук, Г. К. Психолого-педагогічні засади впровадження освітнього діалогу як інноваційної форми навчання студентів [Текст] : (на прикладі курсу "сімейного виховання") / Г. К. Радчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 12. – С. 5-17.


Санникова, А. И. Лингвометодическая подготовка будущего учителя иностранного языка в контексте диалогового взаимодействия субъектов образовательного процесса [Текст] / А. И. Санникова, М. А. Мосина // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 6. – С. 76-79.


Семеног, О. Університетська лекція крізь призму традицій і сьогодення [Текст] / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 7. – С. 47-50.


Талхигова, Х. С. Электронный учебно-методический комплекс "Медицинская и биологическая физика" в профессиональной подготовке студентов-бакалавров [Текст] / Х. С. Талхигова // Информатика и образование. – 2011. – № 10. – С. 76-79.


Тарасенко, Н. Імітаційна модель навчання студентів-математиків у контексті їх професійної підготовки [Текст] / Н. Тарасенко, І. Богатирьова // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 42-44.


Тарасенко, Н. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики [Текст] / Н. Тарасенко, І. Акуленко // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 53-66.


Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" [Текст] // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 11. – С. 2-4.


Чорноштан, Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України [Текст] / Т. Чорноштан // Освіта і управління. – 2011. –
Т. 14, № 2/3. – С. 38-54.


Процес виховання


Акопян, В. Екологічне самовиховання особистості [Текст] / В. Акопян // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 67-73.


Алдошина, М. И. Формирование этонэстетической культуры студентов в университете [Текст] / М. И. Алдошина // Педагогика. – 2011. – № 9. – С. 69-74.


Горпинюк, В. Соціально-професійне самовизначення молоді як рушійної сили середнього класу в громадянському суспільстві [Текст] / В. Горпинюк // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 2/3. – С. 16-29.


Попов, Л. В. Воспитательная деятельность в вузе: проблемы возрождения [Текст] / Л. В. Попов, Н. Х. Розов // Педагогика. – 2011. – № 7. – С. 3-11.

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Буряк, В. Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти [Текст] / В. Буряк // Вища школа....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Бауэр, Е. А. Реакция на Болонские реформы в системе образования Западной Европы [Текст] / Е. А. Бауэр // Педагогика. – 2011. – №
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Андрущенко, В. Академічна мобільність: проблема в Україні і в світі [Текст] / В. Андрущенко, В. Молодченко // Вища освіта України....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
Андрущенко, В. Університетська освіта: тенденції змін [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – № – С. 5-15
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
Андрушкевич, Ф. Досвід українсько-польської співпраці в сфері Академічної освіти [Текст] / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 1 квартал Суми
Андрущенко, В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ стлоліття [Текст] / В. Андрущенко, В. Бондар // Вища освіта...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Афанасьев, М. Неперервна професійна освіта : нові горизонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки [Текст] / М. Афанасьев...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 1 квартал Суми
Андрушкевич, Ф. Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій у системах освіти [Текст] : зарубіжний досвід / Ф. Андрушкевич...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Абдуразаков, М. М. Применение новых организационных форм при подготовке и переподготовке педагогических кадров [Текст] / М. М. Абдуразаков,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Артюх, С. Один зі шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України [Текст] / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи