Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” icon

Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Скачати 37.02 Kb.
НазваНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Дата26.06.2013
Розмір37.02 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ”КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та релігієзнавства


РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни

ЕСТЕТИКА

для студентів магістерських програм


Обсяг аудиторних годин – 26 Триместр викладання – 8

з них:

  • лекційних – 18 Форма контролю – залік

  • групових – 6

  • консультацій – 2 Кредитів за курс – 1
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями та проблемами сучасної естетики, сформувати теоретичний базис для аналізу явищ сучасної художньої культури.^ ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Тема 1. ЕСТЕТИКА І ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА (2 год.)

Тема 2. ЕСТЕТИКА І ПРОБЛЕМА СМАКУ (2 год.)

Тема 3. МИСТЕЦТВО І ПРЕКРАСНЕ(2 год.)

Тема 4. МИСТЕЦТВО ТА ЕМОЦІЇ (2 год.)

Тема 5. МИСТЕЦТВО І ПІЗНАННЯ (2 год.)

Тема 6. АВАНГАРДНЕ МСТЕЦТВО (2 год.)

Тема 7. ПОСТМОДЕРНЕ МИСТЕЦТВО (2 год.)

Тема 8. ТЕОРІЇ МИСТЕЦТВА (2 год.)

Тема 9. МИСТЕЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН (2 год.)


^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Практичне заняття 1. МИСТЕЦЬКИЙ ТВІР ЯК ПОВІДОМЛЕННЯ (2 год.)

Теорія відкритого твору У. Еко.

Будова художнього повідомлення.

Інтерпретація художнього повідомлення.


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Эко У. О возможности создания художественных произведений на языке Эдема // Эко У. Открытое произведение / Пер. с итал. – СПБ.: Симпозиум, 2006. – С. 351 – 373.

Деррида Ж. Навеянная речь // Деррида Ж. .Письмо и различие. – СПб., 2000. – С. 217 – 251.


Додаткова:

Graham Gordon. Philosophy of the Arts. An introduction to aesthetics. Third Edition. Routledge. London, New York, 2005.

Danto Arthur C. The Transfiguration of the Commonplace. A Philosophy of Art. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London, England. 1981. рр. 1 – 32.


Практичне заняття 2. МИСТЕЦТВО І ПІЗНАННЯ (2 год.).

Мистецький твір і річ.

Мистецький твір і істина.

Мистецтво й існування людини.


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ – ХХ вв. трактаты, статьи, эссе. – М.,1987. – С. 264 – 314, або // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет М., 1993. – С. 47 – 116.

Гадамер Г.-Г. Про вклад поезії у пошук істини // Возняк Т. Тексти та переклади. – Харків, 1998. С. 363 – 379.


Додаткова:

Graham Gordon. Philosophy of the Arts. An introduction to aesthetics. Third Edition. Routledge. London, New York, 2005.

Gibson J. Between Truth and Triviality // British Journal of Aesthetics. Vol. 43. No. 3. 2003. P, 224 – 237.


Практичне заняття 3. МИСТЕЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН (2 год.)

Теорія „мистецького поля” (П. Бурдьє).

Соціальна інфраструктура мистецтва.

Мистецтво комерційне і „чисте”


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

2/ БурдьеП. Исторический генезис чистой эстетики // Новое литературное обозрение, № 60, 2003. – С. 17-29.

Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. - №45, 2000. – С. 22 – 87.


Додаткова:

Бычков В.В. Эстетика. – М., 2002. – С. 170 – 181.

Гадамер Г.-Г. Истина и метод. М., 1988. – С. 50 – 85.

Завдання на тиждень самостійної підготовки.

Підготувати письмову роботу.

Письмова робота виконується у вигляді есе.

Теми для письмової роботи:

1) Прочитайте наступні тексти про музеї класичного і сучасного мистецтва. Чи міг би Поль Валері написати „Проблему музеїв” після відвідування музею (виставки) сучасного мистецтва?

Валери П. Проблема музеев // Валери Поль. Об искусстве. – М., 1993. – С. 205 – 208.

Гройс Б. О музее современного искусства // Гройс Б. Комментарии к искусству. М.: Художественный журнал, 2003. С. 135 – 146. (http)

Гройс Б. Медиаискусство в музее (http)

Гройс Б. Микробы искусства (http)

2) Ви написали есе. За яких умов Ваше есе може стати твором мистецтва? Використайте наступні матеріали:

Бинкли Т. Против эстетики // Американская философия искусства. – Екатеринбург, 1997. – С. 289 – 318.

Бердсли М. Эстетическая точка зрения // Американская философия искусства. – Екатеринбург, 1997. – С. 155 – 190.

Danto Arthur C. The Transfiguration of the Commonplace. A Philosophy of Art. Harvard University Press. Cambridge, London, 1981. рр..1 – 32.

Вимоги до оформлення письмової роботи: до4-х стор., кегль 12, інтервал –1,5.

Подати на 11 тижні .


^ ЗАЛІКОВА РОБОТА виконується письмово по програмі курсу .


Умови визначення навчального рейтингу:

Робота в триместрі – 70 балів

Залік – 30 балів

Разом – 100балів


Робота в триместрі

Види робіт

кількість

максимум балів

Разом

1. Практичні

3

16

48

2. Письмова робота

1

22

22

3. Залік

1

30

30


разом-100


Студентам, які з поважних причин не мали змоги виступити на семінарі, дозволяється скласти компенсаційний залік у дні консультацій викладача.

.


Викладач курсу – доктор філософських наук, професор Бондаревська Ірина Андріївна.


Затверджено на засіданні кафедри філософії та релігієзнавства 02.12.2008,

протокол №4

Схожі:

Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами дисципліни „естетика”, сформувати теоретичний базис для критичного...
Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами естетики, сформувати теоретичний базис та навички аналізу явищ...
Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план курсу “філософія – 1”
Головні проблеми сучасної філософії. Предмет філософі, її місце в культурі. Основні питання теорії свідомості, логіки, онтології,...
Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства магістеріум «соціологія» робочий тематичний план
Аналіз соціально – філософських проблем буде здійснюватись на основі широкого залучення фундаментальних праць як мислителів минулого,...
Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” iconНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни епістемологі я
Центральне місце серед досліджуваної тематики належить проблемам духовності як визначальним в усій епістемологічній тематиці. Основне...
Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства магістеріум «соціальна робота» робочий тематичний план
Аналіз соціально – філософських проблем буде здійснюватись на основі широкого залучення фундаментальних праць як мислителів минулого,...
Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства магістеріум «соціальна робота» робочий тематичний план
Аналіз соціально – філософських проблем буде здійснюватись на основі широкого залучення фундаментальних праць як мислителів минулого,...
Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” iconНаціональний університет „Києво-Могилянська Академія” Кафедра філософії та релігієзнавства Робочий тематичний план курсу Історія християнства
...
Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план курсу “Соціальна філософія”
Семінарські заняття спрямовані на всебічне вивчення магістрантами основних понять і категорій соціальної філософії, а також найбільш...
Національний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика” iconНаціональний університет “Києво-Могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства Робочий тематичний план курсу
На практичних заняттях студенти мають здобути досвід критичного аналізу цих ідей і типу мислення у світлі досягнень сучасної науки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи