Програма курсу \"Загальна теорія культури\" icon

Програма курсу "Загальна теорія культури"
Скачати 139.71 Kb.
НазваПрограма курсу "Загальна теорія культури"
Дата27.06.2013
Розмір139.71 Kb.
ТипПрограма

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”

Кафедра культурології


Програма курсу

“Загальна теорія культури”


Обсяг годин-54

Лекційних – 30

Семінарських –22

Консультації – 2

Кредитів за курс-2

Початок занять – вересень

Форма контролю – іспит


Авторський курс “Загальна теорія культури” пропонує розглянути цілу низку фундаментальних тем, що безумовно є найцікавішими проблемними полями в сучасній гуманітарії, вивчення яких допоможе студенту/ці визначити своє місце в дослідницькому полі культури.

^ Тема 1. Лекція (2 год).

Топос (місце) дослідника (стосовно/в теорії культури).

Семінар (2 год).


Хронотоп дослідника. “Хто говорить?” Топос дослідника стосовно сучасності. Самореферентність теорій, їх рефлексивність. Спільнота аналітиків. Мислення засобами дискурсів та естетичне несвідоме. Пояснення сучасності в рамках критики мистецтв (Декомб, Бодлер): бути уважним до сучасності – значить слідкувати за усіма метаморфозами сили. Метамова. Методи дослідника (годос/методос). Фронесіс, бріколаж, герменевтика, критика, письмо, емпатія, переклад, семіологічна пригода (авантюра), соціальна гра. Теорія дискурсів за Лаканом та дискурс аналітика. Карло Гінзбург та мікроісторія. Зворотний лик дослідника: спеціаліст без серця, експерт (Макінтайр), fuh idioten.


Література:


^ Гадамер Х.-Г. Герменевтическая актуальность Аристотеля // Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М.: Прогресс, 1988. - С. 369-383.

Гинзбург, Карло. Приметы: Уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург, К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. – М.: Новое издательство, 2004. – C. 189-241.

Декомб, Винсент. Прекрасная современность // Декомб, В. Современная французская философия. – М., 2000. – С. 221-235.

Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. – С. 336.

Макинтайр А. После добродетели: Исследование теории морали. – М., Екатеринбург, 2000. - С. 199-223.

Ролан Барт. Семиологическое приключение // Ролан Барт о Ролане Барте. – М.: “Ад Маргинем”, 2002. – С. 225-230.


Тема 2. Лекція (2 год).


Територія культури. Пайдейя. Німецька та французька традиції визначення поняття “культура”. Релятивізація поняття. Цивілізація. Множинність культурних типів. Ідея культури (Гегель). Політика та релігія як головні противники ідеї культури. Креативність та культура. Філософізм та підміна ідеї культури філософією (Хабермас). Символічне та Великий Інший. Взірці дослідження культури. Місце різних дисциплін в дослідженнях культури.


Література:


Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. – М., 2002.- С. 5-66.

Старобинский Ж. Слово “цивилизация” // Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры: В 2 т. Т. 1. - М.: Языки славянской культуры, 2002. – С. 110-149.

Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей [1930] // Февр Л. Бои за историю. - М.: Наука, 1991. – С. 239-281.


Тема 3. Лекція (2 год).

Мови. Дискурси.

Семінар (2 год).


Категорії. Тексти. Риторики. Софістика. Науковий дискурс. Понятійно-концептуальні дискурси. Концептуально-фігуративні дискурси. Лінгвістичний поворот: Ніцше, Хайдегер, Вітгенштейн, Ролан Барт, Хайден Вайт. Мовні ігри. Дискурси, мови та реальність.


Література:


Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М., 2003. – С. 115-130.

Гаспаров Б. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. – М., 1996. – С. 19-40.

Кассен Б. Эффект софистики. – М., СПб., 2000. – С. 5-15; 44-69.

Копосов Н.Е. Как думают историки. – М., 2001. – С. 284-308.

Марков Б.В. Философия языка // Метафизические исследования. – Вып. 11. Язык. – Спб., 1999. – С. 9-45.

Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – М., 1999. - C. 12-53.

Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии ХХ в. – Долгопрудный, 1994. – С. 101-119; 147-166.

Сулёз, Антония. Витгенштейн в контексте ницшеанской критики языка // Ницше и современная западная мысль. – Спб., М., 2003. - C. 346-369.

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе ХIХ века. Екатеринбург, 2002.

Lyotard J.-F. & Thébaud J.-L. Just gaming. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985.


Тема 4. Лекція (2 год.).

Естетичне несвідоме.

Семінар (2 год.).


Присутність думки в чуттєвій матеріальності. Образи. Візуальне. Наративи. Романи. Есе. Художня література. Поезія. Тропи. Метафори. Мистецтво. Концептуально-понятійні дискурси. Деталі, конкретика. Кіно. Фотографія.


Література:


Делёз Ж. Кино. – М., 2004.

Лиотар Ж.-Ф. Anima Minima // Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. – СПб., 2004. - С. 83-101.

Петровская Е. Антифотография. – М.: “Три КВАДРАТА”, 2003. – 112с.

Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. – СПб., 2004.

Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.

Шкуратов В.А. Историческая психология. – М., 1997. – С. 407-435.

Ямпольский М. Старьевщик // Ямпольский М. Наблюдатель. М., 2000. – C. 13-44.

Ямпольский М. Физиология символического. – М., 2004. – С. 199-217.


Тема 5. Лекція (2 год.).

Міф. Ідеологія.

Семінар (2 год.).


Однозначність та багатозначність. Ідеологічна насолода. Фікція. “Ідеологію неможливо пояснити – її можна тільки відчувати”. Ідеологія як спосіб несвідомого самообману. Наймогутніші сучасні ідеології – розважальність, цинізм, “стьоб”, інтимність, фемінізм та ін. Блюменберг та його концепція “роботи над міфом”: відмова як від конструкту уявно-архаїчного, араціонального протоміфу, так і від припущення про наскрізь раціоналізований світ.


Література:


Барт Р. Мифологии. – М., 1996.

Барт Р. Мифология сегодня // Барт Р. Система моды. – М., 2003. - С. 474-477.

Жеребкина И. «Прочти мое желание…» Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. – М., 2000. – С. 11-12.

Жижек С. Возвышенный объект идеологии. – М., 1999. – С. 9-106.

Кильхер, Андреас Б. Языковой миф Каббалы и эстетический модернизм // Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. – Спб., 2001. - С. 445-474.

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976.

Флад К. Политический миф. М., 2004. – 264с.

Хюбнер К. Истина мифа. – М., 1996.


Тема 6. Лекція (2 год.).

Сакральне.

Семінар (2 год.).


Містичне. Подія. Колеж соціології. Свято. Жертва. Негативне. Гра. Ліла. Смерть.


Література:


Агамбен Д. Политизация смерти.- Новое литературное обозрение.-№44. -–С.75-79.

Бенишу П. На пути к светскому священнослужению: “литератор” и новая вера // НЛО. - № 13 (1995). – С. 215-236.

Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. – М., 2000. – С.

Вернан Ж.-П. Индия, Месопотамия, Греция: три идеологии смерти // НЛО. - № 33. – С. 22-29.

Жирар Р. Насилие и священное. – М., 2000.

Коллеж социологии.- СПб.: Наука, 2004. – 558с.

Ямпольский М. Физиология символического. – М., 2004. – С. 25-34, 685-696.


Тема 7. Лекція (2 год.).

Повсякденне.

Семінар (2 год.).


Профанне. Cultural Studies. Докса. Цінності. Розважальність. Трівіальне, банальне та кітч. Масова культура. Автоматизм, стереотип, кліше.


Література:


Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте. - М., 2002.

Богданов К. Повседневность и мифология.- СПб., 2001.

Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. М., 2002.

Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности

Лейрис М. Сакральное в повседневной жизни // Коллеж социологии. – СПб., 2004. - С. 70-85.

Серто М. де. Хозяйство письма // НЛО. – № 28. – С. 29-46.


Тема 8. Лекція (2 год.).

Людина культури.

Семінар (2 год.).


Образ життя. Стиль. Ритор, софіст. Менеджер, експерт, терапевт, естет. Герой, невдаха. Святий. Homo sacer. Homo ludens. Інтелектуал, іронік. Цинік.

Юродивий. Дурень. Божевільний. Лімінільна людина. Маргінал. Геній. Блазень. Паяц. Літератор. Художник. Геній. Авантюрист.


Література:


Лотман Ю. Культура и взрыв. – М., 1992.

Макинтайр А. После добродетели: Исследование теории морали. – М., Екатеринбург, 2000. – С. 103-110; 211.

Подорога В. Выражение и смысл. – М., 1995 - С. 141-245.

Слотердайк П. Критика цинического разума. – Екатеринбург, 2001.

Слотердайк П. Критика цинічного розуму. – К., 2002.

Строев А. «Те, кто поправляет Фортуну». Авантюристы Просвещения. М., 1998.


Тема 9. Лекція (2 год.).

Афект.

Семінар (2 год.).


Пристрасть. Біль. Травма. Насилля. Страх. Моторошне. Відразливе. Смерть. Переживання. Інтенсивність. Інтерес, цікавість, здивування. Феноменологія та психологія культури.


Література:


Делёз Ж. Кино. - М., 2004.

Делюмо Ж.Грех и страх: формирование чувства вины в западной цивилизации (ХІІІ – ХVIII вв.). Екатеринбург, 2003.

Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. – СПб., 2000.

Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. Харьков, Спб., 2003.

Ямпольский М. Физиология символического. – М., 2004. – С. 427-438, 589-595.


Тема 10. Лекція (2 год.).


Історія. Час. Пам’ять. Культури в часі. Культурні епохи. Переживання/відчуття часу в культурах. Ігри з минулим/конструювання минулого. Проблеми репрезентації минулого.


Література:

Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. – С. 336.

  Лахманн Р. Память и утрата мира: “Мемориозо” Борхеса – с намёками на “Мнемониста” Лурии// Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. – Спб., 2001. - С.371-406.

  Рикёр П. Память, история, забвение.- М., 2004.

  Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997. – 800с.

  Хапаева Д. Время космополитизма. Очерки интеллектуальной истории. СПб., 2002.-С.166-193.Тема 11. Лекція (2 год.).


Тіло. Тілесність. Тіло як продукт та конструкт культури. (Не)продуктивні тіла. Жіноче тіло. Тіла споживання. Проблема тіла в сучасній гуманітарній думці. Тіло без органів. Тіла на екрані, в місті. Кіборг.


Література:

Жеребкина И. «Прочти мое желание…» Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. – М., 2000. – С. 30-51.

Михель Д. Тело в западной культуре. Саратов, 2000. – С.172.

Михель Д. Тело, территория, технология. Философский анализ стратегий телесности в современной западной культуре. – Саратов, 2000. – 128с.

Подорога В. Словарь аналитической антропологии: Антропология тела, Мимесис, Другой, Событие, Тело без органов, Картография тела // ЛОГОΣ. Философский журнал. - №2. – М., 1999. - С. 26-88.

Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.

Портер Р. Переосмислена історія тіла// Нові перспективи історіописання. К., 2004. – С.285-317.

Шкуратов В.А. Историческая психология. – М., 1997. – С. 357-374.


Тема 12. Лекція (2 год.).

Eros.

Семінар (2 год.).


Любов. Кохання. Сексуальність. Порнографія. Насолода. Зваба. Дружба.


Література:


Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 462-518.

Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. – М., 1999.

Бланшо М. Неописуемое сообщество. М., 1998.

Бодрийяр Ж. Соблазн. – М., 2000.

Жеребкина И. “Прочти мое желание…” Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. – М., 2000.

Жижек С. Метастази насолоди. – К., 2000. – С.

Киньяр П. Секс и страх. – М., 2000.

Лакан Ж. Телевидение. – М., 2000.

Пас, Октавио. Поэзия. Критика. Эротика. - М., 1996.

Салецл Р. (Из)вращения любви и ненависти. М.,1999.

Фуко М. Использование удовольствий. – СПб., 2004. – С.


Тема 13. Лекція (2 год.).

Форми виключеності” в культурі(символічному).

Семінар (2 год.).


Сліпа пляма. Синтом. Виняток. Випадок. Кайрос. Меншина. Надмір. Надлишок. Нестача. Парадокс. Абсурд. Божевільний. Дурень. Блазень. Homo sacer. Аутсайдер. Парія. Мотлох. Лайно. Неможливе. Гібрис. Чужі.Література:


Жижек С. Возвышенный объект идеологии. – М., 1999.

Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб., 2001.

Лотман Ю. Культура и взрыв. М., 1992.-С.64-103.

Смирнов И.П. Хлам текстов (Мусор, эмоции и философия)//Логос №2, 1999 (12).- с.130-138.

Шмид В. Заметки о парадоксе// Парадоксы русской литературы.- СПб., 2001. –С.9-16.

Ямпольский М. Сообщество одиночек: Арендт, Беньямин, Шолем, Кафка// Новое литературное обозрение.-№67(3/2004).-с.78-105.

Ямпольский М. Физиология символического. – М., 2004.

Тема 14. Лекція (2 год.).

Сміх, іронія, гумор.

Семінар (2 год.).


Сміх в історії культур. Цинізм. Традиція глузування. Гетерології М.Фуко. Хто сміється? Гумористична культура сучасності. Взірцеві “блазні”(?): М.Дюшан, А.Жаррі, оберіути. Ліберальний іронік.Лiтература:  ^ Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.

Гройс Б. Новое русское искусство: художник как персонаж юмористического романа// Гройс Б.Утопия и обмен. М., 1993.- с.292-297.

Липовецки Ж. Эра пустоты. СПб., 2001. – С.200-251.

Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996.

Слотердайк П. Критика цинического разума. – Екатеринбург, 2001.

Слотердайк П. Критика цинічного розуму. – К., 2002

Янкелевич В. Ирония// Янкелевич В. Ирония.Прощение. М., 2004.


Тема 15. Лекція (2 год.).


Модуси існування культури (символічного). Стиль. Стиль в культурі. Культура як стиль. Образ життя. Epimeleia/cura sui.


Література:


Аверинцев С.С. Проблема индивидуального стиля в античной и византийской риторической теории.// Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. – С. 220-228.

Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. – С. 336.

Фуко М. Герменевтика субъекта// Социо-логос. М,, 1991.-С.284-311.

Хиллер Б. Стиль ХХ века. – М., 2004.

Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.


Література:


Аверинцев С.С. Проблема индивидуального стиля в античной и византийской риторической теории.// Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. – С. 220-228.

Агамбен Д. Политизация смерти.- Новое литературное обозрение.-№44. -–С.75-79.

Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М., 2003. – С. 115-130.

Барт Р. Мифологии. – М., 1996.

Барт Р. Мифология сегодня // Барт Р. Система моды. – М., 2003. - С. 474-477.

Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте. - М., 2002.

Барт Р. Семиологическое приключение // Ролан Барт о Ролане Барте. – М.: “Ад Маргинем”, 2002. – С. 225-230.

Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 462-518.

Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. – М., 1999.

  Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.

Бенишу П. На пути к светскому священнослужению: “литератор” и новая вера // НЛО. - № 13 (1995). – С. 215-236.

Бланшо М. Неописуемое сообщество. М., 1998.

Богданов К. Повседневность и мифология. - СПб., 2001.

Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. – М., 2000.

Бодрийяр Ж. Соблазн. – М., 2000.

Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. М., 2002.

Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности

Вернан Ж.-П. Индия, Месопотамия, Греция: три идеологии смерти // НЛО. - № 33. – С. 22-29.

Гадамер Х.-Г. Герменевтическая актуальность Аристотеля // Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М.: Прогресс, 1988. - С. 369-383.

Гаспаров Б. Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. – М., 1996. – С. 19-40.

Гинзбург, Карло. Приметы: Уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург, К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. – М.: Новое издательство, 2004. – C. 189-241.

Гройс Б. Новое русское искусство: художник как персонаж юмористического романа// Гройс Б.Утопия и обмен. М., 1993.- с.292-297.

Декомб, Винсент. Прекрасная современность // Декомб, В. Современная французская философия. – М., 2000. – С. 221-235.

Делёз Ж. Кино. - М., 2004.

Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в западной цивилизации (ХІІІ – ХVIII вв.). Екатеринбург, 2003.

Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. – СПб., 2000.

Жеребкина И. “Прочти мое желание…” Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. – М., 2000.

Жижек С. Возвышенный объект идеологии. – М., 1999.

Жижек С. Метастази насолоди. – К., 2000. – С.

Жирар Р. Насилие и священное. – М., 2000.

Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. – М., 2002.- С. 5-66.

Кассен Б. Эффект софистики. – М., СПб., 2000. – С. 5-15; 44-69.

Кильхер, Андреас Б. Языковой миф Каббалы и эстетический модернизм // Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. – Спб., 2001. - С. 445-474.

Киньяр П. Секс и страх. – М., 2000.

Коллеж социологии.- СПб.: Наука, 2004. – 558с.

Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. – С. 336.

Копосов Н.Е. Как думают историки. – М., 2001. – С. 284-308.

Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. Харьков, Спб., 2003.

Лакан Ж. Телевидение. – М., 2000.

  Лахманн Р. Память и утрата мира: “Мемориозо” Борхеса – с намёками на “Мнемониста” Лурии// Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. – Спб., 2001. - С.371-406.

Лейрис М. Сакральное в повседневной жизни // Коллеж социологии. – СПб., 2004. - С. 70-85.

Лиотар Ж.-Ф. Anima Minima // Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. – СПб., 2004. - С. 83-101.

Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб., 2001.

Липовецки Ж. Эра пустоты. СПб., 2001. – С.200-251.

Лотман Ю. Культура и взрыв. – М., 1992.

Макинтайр А. После добродетели: Исследование теории морали. – М., Екатеринбург, 2000.

Марков Б.В. Философия языка // Метафизические исследования. – Вып. 11. Язык. – Спб., 1999. – С. 9-45.

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976.

Михель Д. Тело в западной культуре. Саратов, 2000. – С.172.

Михель Д. Тело, территория, технология. Философский анализ стратегий телесности в современной западной культуре. – Саратов, 2000. – 128с.

Пас, Октавио. Поэзия. Критика. Эротика. - М., 1996.

Петровская Е. Антифотография. – М.: “Три КВАДРАТА”, 2003. – 112с.

Подорога В. Выражение и смысл. – М., 1995 - С. 141-245.

Подорога В. Словарь аналитической антропологии: Антропология тела, Мимесис, Другой, Событие, Тело без органов, Картография тела // ЛОГОΣ. Философский журнал. - №2. – М., 1999. - С. 26-88.

Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.

Портер Р. Переосмислена історія тіла// Нові перспективи історіописання. К., 2004. – С.285-317.

Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. – СПб., 2004.

  Рикёр П. Память, история, забвение.- М., 2004.

Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996.

  Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997. – 800с.

Салецл Р. (Из)вращения любви и ненависти. М.,1999.

Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – М., 1999. - C. 12-53.

Серто М. де. Хозяйство письма // НЛО. – № 28. – С. 29-46.

Слотердайк П. Критика цинического разума. – Екатеринбург, 2001.

Слотердайк П. Критика цинічного розуму. – К., 2002

Смирнов И.П. Хлам текстов (Мусор, эмоции и философия)//Логос №2, 1999 (12).- с.130-138.

Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии ХХ в. – Долгопрудный, 1994. – С. 101-119; 147-166.

Старобинский Ж. Слово “цивилизация” // Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры: В 2 т. Т. 1. - М.: Языки славянской культуры, 2002. – С. 110-149.

Строев А. «Те, кто поправляет Фортуну». Авантюристы Просвещения. М., 1998.

Сулёз, Антония. Витгенштейн в контексте ницшеанской критики языка // Ницше и современная западная мысль. – Спб., М., 2003. - C. 346-369.

Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе ХIХ века. Екатеринбург, 2002.

Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей [1930] // Февр Л. Бои за историю. - М.: Наука, 1991. – С. 239-281.

Флад К. Политический миф. М., 2004. – 264с.

Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.

Фуко М. Герменевтика субъекта// Социо-логос. М,, 1991.-С.284-311.

Фуко М. Использование удовольствий. – СПб., 2004.

Хапаева Д. Время космополитизма. Очерки интеллектуальной истории. СПб., 2002.-С.166-193.

Хиллер Б. Стиль ХХ века. – М., 2004.

Хюбнер К. Истина мифа. – М., 1996.

Шкуратов В.А. Историческая психология. – М., 1997.

Шмид В. Заметки о парадоксе// парадоксы русской литературы.- СПб., 2001. –С.9-16.

Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.

Ямпольский М. Сообщество одиночек: Арендт, Беньямин, Шолем, Кафка// Новое литературное обозрение.-№67(3/2004).-с.78-105.

Ямпольский М. Старьевщик // Ямпольский М. Наблюдатель. М., 2000. – C. 13-44.

Ямпольский М. Физиология символического. – М., 2004.

Янкелевич В. Ирония// Янкелевич В. Ирония.Прощение. М., 2004.

Lyotard J.-F. & Thébaud J.-L. Just gaming. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985.


Питання для самоконтролю.

 1. Що означає самореферентність позиції дослідника?

 2. Що таке фронесіс?

 3. Що таке бріколаж?

 4. Як співвідносяться між собою поняття культура, цивілізація, романтизм?

 5. В рамках “вчення” Л.Вітгенштейна поясніть положення “мови не існує”.

 6. Поясніть тезу про “інтимність як ідеологію сучасної культури”.

 7. Що означає концепція “роботи над міфом” Г.Блюменберга.

 8. В чому значення для теорій культури поєднання концептуальних дискурсів та “естетичного несвідомого”?

 9. Чи можна вважати кітч основною формою сучасної розважальної культури?

 10. Людина культури: основні типи.

 11. Смерть як сакральна подія.

 12. Банальність смерті.

 13. Чому історичну пам’ять можна вважати конструктом?

 14. Тіло як культурний конструкт.

 15. Що значить, і в рамках якої концепції, положення – “жінки не існує”?


Теми рефератів.

 1. Софіст як людина культури.

 2. “Невдаха” як культурний герой.

 3. Цинік як культурний тип.

 4. Інтимність як сучасна ідеологія.

 5. Сучасна культура як гумористична культура.

 6. Афект в античній культурі.

 7. Біль як предмет дослідження культури.

 8. Ідеологія в контексті лаканівської культури.

 9. Образ життя як модус існування в культурі.

 10. “Форми виключеності” в культурі.

 11. Лінгвістичний поворот в гуманітарних дослідженнях.

 12. Сміх як насилля в історії культур.

 13. Візуальне як естетичне несвідоме.

 14. Місце наративів в дослідженнях культури.

 15. Culture Studies як напрям культурологічних досліджень.
Умови визначення навчального рейтингу з курсу:


Робота в триместрі 60 балів

11 семінарів х 5 балів = 55 балів

Реферат – 5 балів

Іспит – 40 балів

Разом – 100 балів


О.ІвашинаСхожі:

Програма курсу \"Загальна теорія культури\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення курсу “загальна теорія систем І архітектура”
Методичні вказівки до вивчення курсу “Загальна теорія систем І архітектура” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Програма курсу \"Загальна теорія культури\" iconРобоча програма навчальної дисципліни теорія масової культури напряму підготовки 0302 „Журналістика" для спеціальності 030201 "Журналістика"
Теорія масової культури. Програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика....
Програма курсу \"Загальна теорія культури\" iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 26. 00. 01 «Теорія та історія культури» (Мистецтвознавство)
Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 26. 00. 01 «Теорія та історія культури» (Мистецтвознавство). – Львів: лнам,...
Програма курсу \"Загальна теорія культури\" iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання
Мистецтво як важлива складова духовної культури. Його види та стилі: загальна характеристика
Програма курсу \"Загальна теорія культури\" icon«Економічна теорія»
...
Програма курсу \"Загальна теорія культури\" iconЕкономічна теорія”
Програма І робоча програма дисципліни „Економічна теорія” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки: 140101...
Програма курсу \"Загальна теорія культури\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія»
...
Програма курсу \"Загальна теорія культури\" iconХарківська національна академія міського господарства н. В василевська програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)" (для студентів 1...
Програма курсу \"Загальна теорія культури\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Москвіна А. О. Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 060103...
Програма курсу \"Загальна теорія культури\" iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Штефан С.І. Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 080101...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи