Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво icon

Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво
НазваРішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво
Дата27.06.2013
Розмір445 b.
ТипРішення


Лекція 3 Податки, субсидії та втрати ефективності на досконало конкурентних ринках ОСНОВНІ ПИТАННЯ: 3.1 Вплив податків на досконало конкурентні ринки (аналіз з використанням математичної моделі попиту та пропозиції) 3.2 Графічний аналіз ефектів податків та субсидій 3.3 Залежність неповернених суспільних втрат від еластичностей попиту та пропозиції


Гранична умова для ефективного розподілу ресурсівРозподіл ресурсів між державним та приватним використаннямАналіз державного регулювання досконало конкурентних ринків з використанням методу порівняльної статики

 • Низка питань щодо державного втручання у виробничі рішення фірм:

 • Як саме уряд приймає рішення щодо форм втручання

 • Чи слід державі націоналізувати економіку

 • Чи слід регулювати промислове виробництво

 • Чи слід використовувати субсидування та накладання штрафів.

 • Аргумент на користь державного контролю за виробництвом товарів індивідуального споживання: приватні фірми прагнуть максимізувати прибутки власників, а не багатство нації.

 • У випадку конкурентних ринків приватні фірми, що максимізують прибутки, можна розглядати як організації, що захищають суспільні інтереси. Разом з тим при ринкових невдачах, прагнення фірм до максимізації прибутків може й не призвести до ефективного розподілу ресурсів.

 • В той же час існування ринкових невдач необов’язково означає необхідність втручання уряду. Коли держава все-таки втручається, державне виробництво може не виявитися очікуваною панацеєю.Основні засоби державного впливу на той чи інший ринок:

 • Основні засоби державного впливу на той чи інший ринок:

 • - податки та субсидії,

 • - регулювання цін (встановлення їх верхніх та нижніх границь),

 • - регулювання кількості товарів на ринку.

 • Самим м’яким і “цивілізованим” засобом державного втручання є податки та субсидії, так як вони не змінюють механізм ринкових процесів і не обмежують свободу дії ринкових суб’єктів.^ 3.1 ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ДОСКОНАЛО КОНКУРЕНТНІ РИНКИ (АНАЛІЗ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ)

 • Розглянемо наслідки введення податку на одиницю проданої продукції (акцизного податку).

 • Використаємо математичну модель попиту та пропозиції.

 • Введемо позначення:

 • PD - ціна, сплачувана покупцями;

 • PS – ціна, отримана постачальниками;

 • t - податок на одиницю проданої продукції;

 • PD - PS =t.

 • За умови, що ціни зміняться дуже мало, маємо

 • dPD -dPS =dt . (1)

 • За умов рівноваги: dQD =dQS (2)

 • Функція попиту має вигляд QD=D(P,α) , де Р –ціна, α – інші фактори , а функція пропозиції має вигляд

 • Qs=S(P,β) , де Р- ціна, а β – інші фактори.

 • Введемо позначки : ∂D/∂P= Dp, ∂S/∂P= SP .

 • Тоді умову рівноваги (2) можна переписати наступним чином: DPdPD=SPdPS .

 • З врахуванням рівняння (1 ) отримаємо

 • DPdPD=SP(dPD -dt);

 • DPdPD=SPdPD -SPdt;

 • dPD (DP-SP)= -SPdt. (3)Помножимо і чисельник і знаменник рівняння (3) dPD (DP-SP)= -SPdt на (P/Q), тоді

 • Помножимо і чисельник і знаменник рівняння (3) dPD (DP-SP)= -SPdt на (P/Q), тоді

 • dPD/dt=SP/(SP-DP)=eS /(eS-eD).

 • Зауважимо, що eD= ∂D/ ∂P * P/Q, eS= ∂S/ ∂P * P/Q

 • → dPD/dt=eS/(eS-eD) (4)

 • dPS/dt=eD/(eS-eD), (5)

 • звідки можна зробити висновок, що сторона з більшою еластичністю несе меншу частину податку.

 • Так як eD≤ 0, eS≥0, то dPD/dt≥ 0, dPS/dt≤0.

 • Тоді, якщо eD=0 (попит абсолютно нееластичний), тоді dPD/dt=1, та податок повністю сплачується споживачами.

 • Якщо попит абсолютно еластичний, тобто eD=-∞, тоді dPS/dt=-1 і податковий тягар несуть виробники.

 • Розділимо рівняння (4) на рівняння (5)та помножимо на (-1), тоді

 • (-dPS/dt)/(dPD/dt)= (-eD/(eS-eD))/((eS/(eS-eD))= -eD/eS. (6)

 • Формула (6) показує, яка зі сторін сплачуватиме більше податку.

 • Сплачуватиме більше та сторона, у якої коефіцієнт еластичності менше.^ 3.2 ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТІВ ПОДАТКІВ ТА СУБСИДІЙ

 • Проаналізуємо ефект від податку, використовуючи основи аналізу суспільного добробуту

 • S’=MPC+T>MSC

 • S=MSC=MPC

 • D=MSB

 • Визначимо зміну надлишків виробника та споживача при введенні податку на одиницю проданої продукції.

 • Зміна надлишку споживача ∆CS= -P* PDFE,

 • Cпоживачі несуть втрати ∆CS, з яких PdFHP* перераховується державі.

 • Зміна надлишків виробника ∆PS= -P* EGPS,

 • Уряд отримує дохід Revgov=PDFGPS (або добуток Q* на (PD-PS)) ).

 • Чисті втрати суспільства (податковий тягар)

 • D.W.L.=∆CS+∆PS- Revgov = трикутник FEG.

 • Величина доходу уряду Revgov менше сукупної зміни надлишків виробників і споживачів. Таким чином, податки створюють неефективність.Наведений аналіз суспільного добробуту показує, що накладання податку на одиницю проданої продукції підвищує ціну, що сплачують споживачі та знижує ціну, яку отримують виробники.

 • Наведений аналіз суспільного добробуту показує, що накладання податку на одиницю проданої продукції підвищує ціну, що сплачують споживачі та знижує ціну, яку отримують виробники.Обсяг податку, що перекладається на плечі споживачів і виробників, залежить від нахилу кривих попиту та пропозиціїВипадок досконало еластичної та нееластичної кривої пропозиціїСУБСИДІЇ

 • Субсидії можна розглядати як податки з від`ємним знаком.

 • Позначимо субсидію літерою G .

 • Припустимо, що субсидія надається виробникам.

 • Відбудеться зсув кривої пропозиції праворуч ( S => S’ ).

 • Утвориться нова рівновага: обсяг продукції зміниться з Q* на QG та ціна з P* на PG відповідно.

 • Субсидія не цілком достанеться продавцю, а лише частина, тобто

 • виробники отримають

 • ((PG+G)-P*)QG

 • споживачу залишається решта

 • (P*-PG)QG .

 • DWL==∆CS+∆PS- Costgov^ 3.3 ЗАЛЕЖНІСТЬ ЧИСТИХ СУСПІЛЬНИХ ВТРАТ ВІД ЕЛАСТИЧНОСТЕЙ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 • Припустимо, що задана лінійна апроксимація чистих суспільних втрат (DWL) при невеликій зміні податку dt :

 • DWL= -0.5(dt)dQ (7)

 • За означенням еластичність попиту за ціною дорівнюватиме eD=dQ/dP•P/Q, звідки dQ=eD•dP•Q/P.

 • Якщо Q0 та P0 рівноважні значення перед введенням податку, то

 • dQ=eD•dPD• Q0/P0 . (8)

 • dPD/dt=eS/(eS-eD), dPD=es/(eS-eD) •dt (9)

 • Рівняння (9)підставляємо в (8):

 • dQ=eD(eS/(eS-eD)dt•Q0/P0 (10)

 • => DWL= - 0.5(dt)(dQ) = -0.5 (dt) • eD(eS/(eS-eD))•dt•Q0/P0 = -0.5(dt/P0)2(eDeS)/(eS-eD) •P0Q0. Тобто,

 • DWL= -0.5 (dt/P)2 (eDeS)/(eS- eD)P0Q0. (11)

 • Таким чином, формула (11) вказує на залежність чистих суспільних втрат від еластичностей попиту та пропозиції, а саме:

 • DWL=0, коли eD або eS=0, тоді податок не змінює кількість товару, що продається;

 • DWL є меншими у випадку, коли eD чи eS є малими величинами.Схожі:

Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво icon1. ринкова економіка
Уряд лівої ідеології позитивно відноситься до розширення державної власності І до посиленого втручання держави в економіку. Уряд...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconДля вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення
По можливості, вказаний аналіз слід розпочати з невеликого за обсягом історичного екскурсу. В роботі слід здійснити огляд шляхів...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconДля вибору теми, підготовки І написання мета написання, вимоги до змісту та оформлення
За можливістю, вказаний аналіз слід розпочати з невеликого за обсягом історичного екскурсу. В роботі слід здійснити огляд шляхів...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconБухгалтерський облік та аудит фінанси
Аналізуючи об’єктивні умови, що сприяють виникненню та загостренню таких конфліктних ситуацій, слід зауважити, що останні зумовлені...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconБухгалтерський облік та аудит фінанси
Аналізуючи об’єктивні умови, що сприяють виникненню та загостренню таких конфліктних ситуацій, слід зауважити, що останні зумовлені...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconЗавдання Варіант Реєстрація
Слід звернути увагу, на те, що для деяких полів, що можуть приймати лише одне з фіксованих значень, слід використовувати випадаючий...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво icon“Затверджено”
Особливу увагу слід звернути на лікувальне харчування хворих дітей, яке є невід'ємною частиною лікувального комплексу. Слід наголосити...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconМетодичні рекомендації з курсу «Соціологія» для студентів заочної форми навчання»
При написанні відповідей на кожне з питань слід використовувати рекомендовану літературу. Зважаючи на неможливість внесення до цього...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconЯковенко Л. Б. Організація тренінгової роботи у фокус-групах
Слід також зазначити, що фокус-групи сферу його використання І в цій галузі. Слід також зазначити, що фокус-групи не витіснили метод...
Рішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво iconO. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом
Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи